Kategoriarkiv: Media

Medskyldig eller oskyldig domare?

 Här ställer Olle Ljungbeck en viktig fråga till ledarskribent Alexandra Boscanin på GP. Juristdomaren i Solnas skandalomsusande ”shariadom” svärs sig fri från ansvar, trots att det var domaren som formulerade domstolens beslut. Hur kan detta ske? frågar sig Ljunbeck och önskar att frågan tas upp till debatt.

………………………………………………………………………………………………

 ”För kännedom till Harriet Larsson.

Hej Aleksandra Boscanin.

Du är den av Sveriges journalister jag mest beundrar (trots att det finns ett stort antal duktiga sådana på GP).

Det är därför jag vänder mig till dig i den här frågan. Det jag pekar på borde få betydligt större uppmärksamhet.

Det gäller sålunda de två centerpartistiska nämndemännen. Jag är 86 år och var en gång nämndeman då denna uppgift hade status.

Det vi ser av denna händelse är att det svenska rättssystemet håller på att urarta.

När man nu agerar genom att kasta ut de båda nämndemännen inger detta givetvis hopp men självklart är detta inte tillräckligt. Utan hela systemet måste sättas under debatt.

Det som framförallt förvånar mig är hur juristdomaren kommer undan!

En tingsrättsförhandling innebär oftast tre lekmän och en juristdomare med bisittning av en notarie.

Det är ju juristdomaren som formulerar domstolens beslut. Och hur denne verkar kunna svära sig fri fån att inte vara medskyldig förstår inte jag.

Han borde ju självklart kontaktat lagmannen om beslutet och dess konsekvenser.

Detta är egentligen den viktigaste frågan. Hur kommer det att se ut i framtiden om juristdomaren saknar auktoritet att kräva av nämndemännen att de skall följa lagen och inte som nu formulera denna själva.

Jag skulle vara mycket tacksam om Du vill ta upp denna fråga. Den är ju egentligen kärnfrågan.

Med vänlig hälsning!

Olle Ljungbeck, Gävle”

 

……………………………………………………………………………………….

Tack Leif G Persson, för Dina sanningens ord om denna skandaldom, i Veckans Brott i går.
”….En sån här jäkla konstig dom har jag aldrig sett under mina 50 år…….en ål framstår som handikappad jämfört med dessa slingrande centerpartister, jag såg i går………en radikal muslimsk kvinna, med en man med stort inflytande över muslimer……..domarn borde ha vägrat att skriva ner domslutet, för det klara de visst inte själva…..det ska Du veta (till en blek och tyst Camilla K) att står sig detta domslut i hovrätten, då ska jag äta upp mitt huvud….”
Annie Lööf sliter nog sitt hår i ansträngning över hur partiet skall klara sig ur denna soppa, med utnämningar av sharialagsförtjusta partimedlemmar.

Har snällism och sjukdomsvinst blockerat våra skyddsreflexer och förmåga till tillnyktring?

Det som oroar mig är att alltför många av värdlandets befolkning verkar ha blivit kroniskt sjuka av snällismen/godhetssyndromet. Trots att många tidningar inom MSM sfären, dagligen skriver om den ansvarslösa invandringens konsekvenser.

Nej, inte att problemen, politikernas uttjatade utmaningar, skulle bero på massinvandringen. Utan bara att problemen finns.
Men någon egen slutledningsförmåga borde väl finnas kvar i hjärnkontoret, även hos snällismens offer?
Varför kan väljarna inte reagera förrän de drabbats själva? Har jag och många andra Sverigevänliga  upprepat till leda.

Har godhetssyndromet/snällismen slagit ut alla skyddsreflexer?

Här kommer en tråkig upprepning av några artiklar från främst MSM under bara de två sista månaderna, som borde få varningsklockorna att ringa.

Citat: ”……. De här unga männen är i allt väsentligt folkvandrare som av starkt begripliga skäl vill komma in i den svenska välfärdsstaten. Av lika fullt begripliga skäl är det därför viktigt att välfärdsstaten inte slarvar utan strikt håller sig till en rättssäker asylprövning som om den avslutas med ett nej ska innebära att den sökande snabbt lämnar landet. Att politiker i riksdag och regering vill att just de här unga männen ska undantas från asylprövningen och ges uppehållstillstånd i grupp; det är däremot helt obegripligt.”

 • Bostadsrätter. Det är inte bara Nacka kommun som köper bostadsrätter åt nyanlända, det är nu vanligt i många kommuner. Här ett exempel från Hässleholm.

HÄSSLEHOLM 5,6 miljoner kronor. Så mycket har politiken avsatt för köp av bostadsrätter åt nyanlända i Hässleholms kommun.
http://www.nsk.se/2017/11/17/kommunen-koper-bostadsratter/

Här skaver alla lika värde lagen betänkligt, varför är nyanlända mer värdefulla än alla andra som i åratal stått i bostadskö? Regeln om att de efter två år själva skall ordna bostad är ett skämt, vilka rubriker skulle det inte få. När redan hjärtnupna journalister tycker att vinterbonade husvagnar är en skandal i Skåne.

 • I Göteborgsposten skriver en luttrad ungdomspedagog med lång erfarenhet av ensamkommande ”barn”: ”Viljan att vara god har överskuggat allt”

Citat: ”När vi precis fått en migrationspolitik som inte längre uppmuntrar lögner så tvärvänder regeringen, ger nya ihåliga löften, ännu längre väntan och skapar förvirring. I vår starka vilja att vara goda ville vi tidigare inte se problemen och i vissa fall de uppenbara lögnerna om åldern hos dem som utgav sig för att vara ensamkommande barn. Nu är vi där igen. Hur ska jag förklara och försvara detta system för mina ungdomar, skriver Jonas Andersson, ungdomspedagog.”
http://www.gp.se/nyheter/debatt/viljan-att-vara-god-har-%C3%B6verskuggat-allt-1.4884006

Mitt svar är att regeringen inte har tänkt alls, Löfven är endast uppfylld med att göra miljöpartiet till lags, för att undvika regeringskris och det går heller inte att utesluta att hans springpojksambitioner i EU skall ge framtida utdelning. Reinfeldt blev ju 22 miljoner rikare efter sin öppna hjärtans politik.

Men hon behöver inte vara orolig, när bostadsrätter köps in på löpande band, så länge stadens röda politiker har en skattekrona kvar

 • Sydsvenskan anser i en ledare, att Malmös röda kommun, en av landets mest generösa mot papperslösa, måste strama åt bidragen, men med 5 miljarder varje år i utjämningsbidrag från lojala Sthl politiker, så lär inget hända.

Tyvärr tror jag att gruppen socionomer har drabbats svårt av godhetssyndromet, därutöver är det andra faktorer, som förhindrar tillnyktring: Hot och rädsla.

Många har blivit varse att nekar de pengar till dessa företagssamma gossar, så kan bilens däck vara sönderskurna på parkeringen med små lappar på vindrutan med ”Vi vet var Du bor.”

Medan MP i regeringen klurar på hur man skall fylla på den utomeuropiska företagsamheten, nu måste alla klutar till så de inte trillar ur riksdagen.
https://www.sydsvenskan.se/2017-11-09/ja-malmo-behover-strama-at-for-de-papperslosa

 • Jag tar ändå med ett inlägg från Katerina Magasin (som inte tillhör MSM), där hon oförtrutet fortsätter att med offers berättelser avslöja haveriet mera öppet än vad MSM gör.

Åk för Guds skull inte till Ronneby! Dessvärre inte till många andra städer och samhällen heller.
http://katerinamagasin.se/next-stop-ronneby-det-ar-brak-med-kroksablar-svard-och-knivar/

I Katerinas sista krönika  den 10 januari, återges ett samtal med en gammal bekant. Lärare, liberal, men som nu förskräckt inser att han blivit förbannad på alla orättvisor, som drabbar skattebetalarna, tänk om jag är rasist undrar han.
Verkligheten är nog vår bästa vän!

 • Tänk att tom Expressen, nu skriver om rasismen mellan invandrare, kanske namnet på skribenten Federico Moreno förmildrar något, jämfört med en Svensson, Larsson, Karlsson.

Ni minns väl detta fall från Malmö, där media initialt försökte skuldbelägga svenskar för detta brott. Nordiska motståndsmän från Borlänge är ett tacksamt förövarobjekt.

Flera andra exempel på rasism mellan invandrargrupper redovisas i artikeln.

Jag själv har haft patienter med olika etnicitet, som inte kunnat sitta i samma väntrum!

Citat:Ett tiotal personer i ett invandrartätt område skrek rasistiska glåpord och försökte kasta honom från en bro. Allt inför ögonen på hans ettårige son.
Det var början på en mardröm som ännu pågår för gambianske Malmöbon Yaya.
Rasismen har förstört hans familj.
Nu vill han se krafttag mot rasism mellan minoriteter som enligt polisen frodas i en del
invandrartäta miljonprogram. ”

Krafttag mot regeringens röstboskap, hur skulle det nu gå till?

Men Annika Strandhälls favorituttalande om världsklass kanske syftar på ohanterliga köer, vårdskador, som enligt Socialstyrelsen >100.000 patienter drabbas av och att 3000 patienter varje år avlider pga av biverkningar, fallolyckor , infektioner och andra vårdskador. Men att ge förbud till alternativ, biverkningsfri medicin, finns det tid till!

 • ”Sverige går mot fattignation! ” NewsVoice,  Skriver Gunnar Sandelin och Karl-Olov Arnstberg, som tillhör våra mest respekterade banbrytare mot den förödande ”flykting”politiken.

Citat:”Politiker, journalister, akademiker och myndigheter mörklägger vad massinvandringen innebär och tom att den sker. Det handlar om ett ”folkbyte” vilket kommer att knäcka Sverige. Istället får vi ett klansamhälle. Sverige kommer att bli en fattig nation med mycket svartjobb och hög kriminalitet. Konflikterna mellan olika etniska och religiösa grupperingar kommer att eskalera i takt med att bidragen sinar, anser artikelförfattarna.”
Denna artikel har tidigare publicerats på Morklaggning.wordpress.com

För stor sjukdomsvinst
Oj, nu finns det nog inga läsare kvar längre som orkat hit och jag som har >20 artiklar kvar från främst MSM!
Men, så länge som inte orsaken nämns till Sveriges förfall, så finns ingen behandling för att stoppa och bota godhetssmittan. Sjukdomsvinsten är ännu för stor tack vare Reinfeldts och Löfvens EU fjäskande ”flykting”politik.
Lästips! ”Framtidsstaden” – Vem skall betala om Sverige blir som Malmö? av Lars Åberg.

Årets första vecka, som vanligt eller?

Det räcker att bara granska ett exempel av MSM: artiklar/reportage för att inse att allt är som vanligt på hemmaplan.

När jag var yrkesverksam och inte hade samma tid, som idag, att granska medias reportage, hade jag ett rättssnöre. Om Carl Bild förkunnade en åsikt om händelser i världen, då förstod jag att det förhöll sig tvärtom, för den enda vägen gick inte till Europa, underförstått EU.

I dag är det främst Margot Wallström med sitt Israelhat och ständiga gullande med förtryckta muslimer, oavsett det är här hemma, i Palestina eller Burma, som konkurrerar med Bildts utsagor.

Kostsam segregation?
I Svd den 3 januari så får vi av Ibrahim Baylon (S) och Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) reda på att ”Vi har inte råd med mer segregation” vilket snarare borde ersättas av ”Vi har inte råd med denna regering.”
https://www.svd.se/sverige-har-inte-rad-att-lata-segregationen-vaxa

Innehåll: – Önsketänkande om resurskrävande förslag följer, – samt slå sig för bröstet med ett ”Hurra vad vi är bra” och – ett floskelavslut med ”…..Ett samhälle som håller ihop tjänar vi alla på….”

Inte ett ord om varför segregationen uppstått eller vilka grupper det är som står för otryggheten, inte ett ord om varför invandrare står för arbetslösheten, inte ett ord om det politiska ansvaret för bostadssegregationen, EBO lagstiftningen och andra lismande lagar som förhindrat assimilering och integration för nyanlända/invandrare. För röstboskapen måste strykas medhårs.

Sedan skall vi motverka diskriminering och underlätta för att invandrare skall skaffa sig nätverk. Vi = självklart värdlandets medborgare, vi skall nu öppna både våra hjärtan och våra plånböcker ännu mer. Finansminister Magdalena Andersson letar desperat efter var vi kan ha gömt våra pengar. Egentligen konstigt, när Sverige går som tåget. Varför allt fler av oss blivit utan biljett, svarar hon inte på.

Inte en stavelse om att det är invandrare själva som står för den största diskrimineringen mot otrogna, kvinnor, deras egna och ”Svennehoror.”

Att deras egna nätverk i förorten är största hindret för att inlemmas i värdlandets nätverk är tabu att nämna, för då kanske dessa förkunnare åker allt längre ner på riksdagslistan.

Pensionärer kostar för mycket
Men på nästa blad i samma tidning får jag reda på att det är stor press på kommunerna, när andelen pensionärer ökar stort. Här får vi i artikelns faktaruta, däremot rakt besked, att pensionärer kostar för mycket för kommunerna!

När får vi veta att invandringen kostar för mycket för kommunerna?

Försörjning av välfärdsmigranter, som aldrig jobbat eller kommer att bidra med en skattekrona, är tydligen underordnat för SKl:s ekonomer.
(Artikeln ingår i Svd:s serie om de växande klyftorna. https://www.svd.se/om/de-vaxande-klyftorna)

Flytta fokus
Att avleda fokus från marssinvandringens miljardkostnader till kostsamma pensionärer, där majoriteten av oss slitit hårt under livet och bidragit till dagens välfärd, är nu MSM:s desperata åtgärd för att rädda ansiktet på både sig själva och sina uppdragsgivare.

När jag läser vidare får jag veta att inbrotten ökar trots rekordvinster för larmföretagen och att antalet tiggare är lika stort som tidigare, för statsministern svamlar om åtgärder, men absolut inget förbud. Att det är deras hemland som har ansvaret för tiggarna med miljard bidrag från EU kommer löfven aldrig ihåg. Är det bidrag han funderar på?
Mässlingvirus kanske vi får på köpet?

SKL: version
Åtgärderna enligt SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog är främst tacksamhet för invandrare eftersom gruppen arbetsföra i Norden minskar….och så självklart ökat utjämningsbidrag för ”….fattiga kommuner med en åldrande befolkning sitter i en rävsax…..”

Att SKL, som doaflicka till regeringen, har bidragit till att hela landet nu sitter i en rävsax genom sin oansvariga invandringspolitik, får vi givetvis inte veta.

Hoppas Ni tog del av inlägget från en mejlvän i går ”Två metaforer om invandring” där hänvisning fanns till Arnsbergs&Sandelins blogg om Sveriges rekord i beviljande av asyl/uppehållstillstånd, som MSM kallar för EU:s mininivå….

Ute i världen
När det gäller upproret i Iran, är jag ute på tunn is, precis som Margot Wallström.
Utrikesministern verkar sitta på dubbla stolar, först uttalar hon sitt  stöd detta uppror, men sedan vill hon inte bråka med presidenten Hassan Rouhani och Irans andlige ledare Ali Khamenei.
Är det positiva handelsförbindelser som går före hennes älskade säkerhetsråd?

”Vad ska hända om andra länder säger att demonstranter på våra gator har rätt?”…. Kanske en liten insikt finns om vad som kan hända i ett framtida Sverige, efter hyckleriet från hennes feministiska regering?

När folket lessnat på att alltid på att komma i andra hand, betala skatt utan leverans och tvingas försörja välfärdsmigranter och som tack bli måltavlor för unga, testosteronstinna,  mäns brottsaktiviteter med  tahrrush lekar, som inte platsar i #MeToos förkunnelser.

Hanif Bali (M) ger utrikesministern svar på tal: Kära Margot, om Sverige hade en regim som hängde bögar från kranar, tillämpade sharia och förskingrade miljardtals dollar så hade jag som svensk medborgare varit tacksam om demokratiska länder hade sagt att demonstranterna på våra gator har rätt.

Det verkar som hela regeringen använder statsministerns favoritord om att det mesta är oacceptabelt, utan att agera. Invandringskranen är vidöppen som tidigare, enligt aktuell statistik, trots politikernas lögner om mininivå.

”…. Det är farligt när vi får en utveckling med massarresteringar och inskränkningar av internet….” lägger  Wallström till utan att rodna.
https://www.svd.se/wallstrom-om-iran-helt-oacceptabelt

Tydligen är det bara farligt när diktaturregimer gör inskränkningar i internet inte i demokratier och absolut inte av en feministisk regering. Frankrikes president Emanuel Macron visar nu vägen till  EU kommissionens glädje.

Beträffande upproret i Iran finns olika uppfattningar. Journalisten, svensk-iranier, Kavoos Akhtari säger att ”Det är inte en folklig protestvåg där alla går ut på gatan” och han förstår inte varför upproret sker just nu? Motdemonstranter samlar nu betydligt större skaror.

Är protestvågen från främst medelklassens unga spontan med missnöje med prisstegringar och minskade subventioner eller finns det andra bakomliggande krafter i görningen?

Jag undrar om det åter är oljan, naturgas som världens oligarker är ute efter?

Vapen och krigsindustrin får heller inte ta igen sig, utan måste ständigt se till att motsättningar underhålls ute i världen, när IS körts ut från de flesta regioner och när Putin får Tack av Assad regimen finns risk att maktbalansen rubbas.
https://www.svd.se/svensk-iranier-varfor-hander-det-forst-nu

Jämförelsen med den arabiska våren haltar betänkligt. Är det inte samma överdrivna vilja till islossning och vår som väst visade under 2011? Redaktionerna verkar tro att det är en mindre grupp, ofta studenter med den senaste mobilen, som avgör ett lands framtid.

Skillnaden mellan stad och land verkar journalister i väst helst glömma.

Jag tänker på vår egen café lattedrickande journalistkår på söder, som tror att Sverige tar slut efter tullarna och deras oförmåga eller ovilja att ge mig fakta till skeenden, så att jag sedan kan välja ståndpunkt själv.
Helikopterseende hindras av deras övertygelse om att identitet, relativism och överdriven hänsyn till minoriteter är världens frälsning. Vi som inte håller med, blir bums rasister.

Tänk vad skönt det skulle vara att få läsa en tidning utan dessa ständiga tvivel på sannigshalt!

Skam över medias osakliga rapportering!

Skam över medias osakliga rapportering skriver dagens observante rapportör Håkan Karlberg från reportage i sina lokaltidningar. Tyvärr har systemmedia gjort många läsare blinda för deras ensidiga presentationer av brottsliga gärningar. Invandringsrelaterad brottslighet får ofta litet utrymme, namn och härkomst är tabu att nämna och är utan samhällsintresse enligt redaktören. Omvänt förhållande råder oftast, när värdlandets medborgare avslöjas för oegentligheter. Vita män verkar ha dåligt inflytande på pressetiken.
Läsare, som saknar konsekvensanalyser, får vända sig till sociala medier, som allt mer bevakas.
…………………………………………………………………………………………….

” Följande artiklar berättigar till ordet ”Skam”:

 • Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad (HD) har pliktskyldigast och lite i skymundan rapporterat om gruppvåldtäkten i Fittja. Reflektioner saknas helt i artikeln. 

Denna bestialiska gruppvåldtäkt, det sk ”Fittja-fallet” som inträffade i augusti i fjol , där en unga kvinna lurades in ett trapphus och våldtogs av minst 10-15 gärningsmän under flera timmar, behandlas nu vid Södertörns tingsrätt. Fallet vållade minimalt intresse från systemmedia, jämfört med Timells tafsande i en badtunna för 10 år sedan. Först när Nya Tider (v.49) granskat fallet, fick vi i söndagens SvD den 17 december ett reportage från en uppgiven polis i området, som larmade om ett ”laglöst land” i dessa no go zoner.

Polisens erfarenheter står i skarp kontrast till statsministerns jultal i Köping, där Löfvens budskap var ”Mycket är kvar, men Sverige är på rätt väg….”

Förmodligen går polisen, kvinnor och statsministern inte på samma vägar.

 • Den 15 december, fanns ett ganska utförligt reportage i Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad om våldtäktssituationen i Indien, men här med reflektioner
 • Den 16 december, fanns en helsideskrönika av tidningens politiske chefredaktör Heidi Avellan om MeToo-kampanjen, utan omnämnande av den våldtäktsvåg som drar över Sverige
 • I  Helsingborgs Dagblad fanns den 17 december följande artiklar:

Rubrik 1: Lärare som gick på nazistmöte ”mindre lämplig”
 Gällde en lärare som deltagit i ett NMR-möte. Istället för att dra in lärarlegitimationen valde skolinspektionen att utfärda en varning, vilket författaren av rubriken att döma tyckte var fel.
Ca 3000 ord.

Rubrik 2: 17-årig flicka utsatt för överfallsvåldtäkt
 Var enligt nätmedia mycket brutalt, dock inte nämnt i reportaget. Detta var den tredje överfallsvåldtäkten i Malmö sedan början av november. Inga reflektioner.
Ca 800 ord.

 Denna obalans i rapportering är oerhört absurt och avslöjande!
Ett politiskt ställningstagande av en (!) person (3000 ord) i jämförelse med det eskalerande hotet mot kvinnofriden och den tredje överfallsvåldtäkten i Malmö på kort tid (800 ord)!

Lärarens dåliga omdöme innebär en ytterst marginell betydelse som samhällshot, medan våldtäkten är toppen på ett isberg och ett samhällshot av enorm storlek, som tidningen väljer att blunda för.

Mina frågor:

 • Innebär systemmedias pressetik att man ständigt mörkar renodlade invandrarbrott?
 • Varför saknar hemvist alltid betydelse, när våldtäkter, ofta i grupp, utförs av utomeuropeiska män?
 • Varför är strålkastarljuset alltid starkt, när brottsliga gärningar utförs av vita män?

Mitt svar är:
 Att det är regeringens samhällsintresse som skildras av följsam systemmedia, inte medborgarnas.”

………………………………………………………………………………………………

 

Frågor som måste ställas:

-Är det inte dags för alla medborgare som ännu lägger sin röst på regeringen, att nu tänka om?

-Hur många fler unga flickor och kvinnor skall offras  pga av landets ”öppna hjärtans politik”?

-Hur länge till ska vi få läsa om hur dåligt dessa bestar till gärningsmän mår, som inte kan utvisas?

-Hur länge till skall vi ha en statsminister, som inte beträder landets vägar, utan hellre flyger till FN och EU och berättar om hur humant landet är?

– Hur länge till skall han med sitt höga tonläge få  kräva att länder i öst, skall tvingas till samma medborgarfientliga politik, som han själv och tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt gett upphov till?

………………………………………………………………………………………………….

OBS! Tyvärr krånglar det åter för flera kommentatorer att få in Era synpunkter. Min svärson kollade under jul igenom word domänen och hittade inga fel. Han registrerade sig och hans kommentar kom in med ett God Jul, svärmor!
Råd: Registrera Er på nytt med namn, mejladress!  Om det ej fungerar, skicka Era ev. kommentarer direkt till min mejladress, som flertalet av tidigare kända följare har, så lägger jag in den under Er signatur.
Problemet uppstod, när jag strax före jul rensade webbinformation under historik (råd som jag fick av datakunnig fixare) kanske rensades även Era registreringar bort samtidigt? Undrar en dataokunnig bloggerska, som beklagar detta krångel djupt.

 

Yttrandefrihet bara för vissa?

Minns Ni att gästkrönikör Olle Ljungbeck  för några år sedan hade blivit anmäld av riksdagsledamot Elin Lundgren (s) när han stod på torget i Gävle med ett plakat till stöd för utsatta kvinnor.
Detta tolkade EL som hets mot folkgrupp och anmälde, men åklagaren gav efter ett par veckor besked att ingen olaglighet hade ägt rum.
Men hon gav sig inte, för några veckor sedan anmälde hon åter, att texten på skylten var hets mot folkgrupp, men då ignorerade polisen henne. Däremot fick hon uttala sig oemotsagd i lokaltidningen.
Kanske kände hon rädsla för att torgbesökare skulle associera till invandrare och det räckte för att hon åter skulle gå till aktion?
Eller väntade hon beröm från högre ort?
Gefle Dagblad lät endast hennes stämma komma till tals, utan att kontrollera sanningshalten i hennes uttalanden.
Tidningen glömde helt bort konsekvensneutralitet.
På många redaktioner är det viktigare att hålla sig väl med makten och ”då offras den lilla människan lätt.”
Det händer att journalistens/redaktionens egen ideologi med filtrering och vinkling tar överhanden.

Wikipedia ”Ordet "konsekvensneutralitet" myntades av Erik Fichtelius när han var Ekochef i mitten av 1980-talet. I boken ”Vad är en nyhet?” skrev han "Är nyheten sann och relevant, alltså viktig för publiken, så ska den publiceras oavsett om det är bra eller dåligt för en viss stat, politiker eller affärsverksamhet. Reportern ska inte ha som avsikt att uppnå en viss effekt eller politisk åtgärd med sin rapportering."

Med många ???

…………………………………………………………………………………………………

Läs brevet från Olle Ljunbeck till tidningen:
”Anna Gullberg, m fl Gefle Dagblad

Kan Ni själva se Er i spegeln utan att rodna?
För några år sedan blev jag handfast avhyst från Stortorget efter att någon till polisen anmält att det stod en man och hetsade mot folkgrupp och hädade.
Efter ca 14 dagar fick jag tillbaka beskedet från åklagaren att jag inte gjort mig skyldig till någon som helst olaglighet.
Trots detta skrev GD dagen efter att en man som hetsat mot folkgrupp etc blivit avförd från torget.
När beskedet från åklagaren kom gjordes ingen rättelse.
För några veckor sedan anmälde riksdagsledamoten Elin Lundgren till polisen att jag med min skylt hetsade mot folkgrupp.
Dagen efter fick hon berätta om detta för GD och fick det infört i tidningen. Det sades inget om att hon rusat till polisen utan att först ta reda på om jag gjort mig skyldig till något straffbart.
Hon beskyllde mig också falskeligen för att tidigare vara dömd för hets mot folkgrupp, trots att jag under mitt snart 86-åriga liv aldrig vare sig dömts eller straffats för någon slags oegentlighet. Några dagar efter att Lundgren fått framföra sina lögner i GD blev jag uppringd av en medarbetare på tidningen för en intervju. Jag gick med på detta i tron att jag skulle få förklara verkliga förhållanden.
Men icke!
Någon intervju sändes inte, som för allmänheten hade kunnat klargöra att jag höll mig inom grundlagens ram. Jag kan inte se det på annat sätt än att GD vill hålla sig väl med makten och då hänsynslöst offrar den enskilda människan.
När en tidning har nått ett sådant förfall måste man ställa frågan.
Har Sovjetunionens och DDR.s ” mediapolitik” nu också blivit Sveriges?
Någon så grov avvikelse från vad som kan anses vara hederlig journalistik har jag aldrig tidigare råkat utför.

Utan högaktning !
Olle Ljungbeck, Gävle”
…………………………………………………………………………………………………

Är det ett angivarsamhälle med DDR media som är i antågande?

Upprepning om landet i fritt fall

Från min syster:
”Det förvånar mig att inte någon ställer frågan, inte ens Josefsson.
 Vem försörjer dig med sjukvård, bostad, skola, kläder, mat…..?
Hur länge ska svenskarna betala för dig?
Vad gör du för landet som försörjer dig?
Nej, aldrig händer detta!
Aldrig ett program om invandringens kostnader, kriminalitet och våldtäkter.
Varför ska vi som betalar ständigt föras bakom ljuset?”

Prövning för professionaliteten
Redan under min yrkestid fick jag anstränga mig för att vara professionell i mötet med både gamla och nya patienter. Jag blev ofta upprörd över dessa skenande orättvisor. Kravlösheten mot många besökare med annan etnicitet och kravfylldheten mot svenskfödda, som jobbat och slitit under hela sitt liv, trots stora funktionsnedsättningar förargade mig.

Patientminnen
Många  livsöden  fastnade i minnesbanken, inte minst under de sista 12 åren från gamla poliodrabbade patienter.

Den gamle rallaren, som hade byggt järnväg i Norrland, med sin helt förlamade polioarm fastbunden med en rem runt kroppen. Med friska armen bar han under många år slipers utan en tanke på sjukskrivning. Vid undersökning fann jag fördjupning rakt in i överarmsbenet (humerus) och fick förklaringen ovan.

Eller om den åldrade kvinnan som berättade att hon tvingades till grovstädning och samla burkar, när hennes postpoliosyndrom inte var känt i början av 80-talet. Trots sin trötthet, muskelsvaghet och dåliga ork tvingades hon ut i ur och skur för att få mat på bordet, vilket bidrog till att hon vid besöket var rullstolsbunden. Henne diagnos var då SVBK (sveda-värk-bränn kärring) som sedan blev borttagen.

Enklare att vara snäll än professionell
Då fick jag anstränga mig för att lugnt förklara för den arga bidragssökaren att funktionsbedömningen inte gav underlag för intyg om bilstöd, assistans, parkeringstillstånd,, sjukskrivning, handikappersättning …. För att ibland få höra att jag skulle anmälas för främlingsfientlighet, när jag endast skötte mitt jobb.

Tyvärr har allt för många anställda backat i samhället, för att göra det enkelt för sig och sällat sig till ”änglakören.”

Dessa öden och otaliga andras är inget som uppmärksammas i dagens media, där råder främst känslosamma reportage om afghanska förvuxna barn, som skall utvisas, med stöd av sina historielösa supporters.

Troligen har MSM:s journalistkår läst den Sorosfinansierade regelboken, om hur artiklar och reportage om invandringens berikning skall skrivas. Där skall bara det positiva lyftas fram och alla invandringens prövningar skall utelämnas eller förnekas med ”Fake News.”

Tänk om dessa medelålders kvinnor, som protesterar mest mot utvisningar, kunde skänka en tanke till sina mor- och farföräldrar som slitit ihop till landets välfärd, som nu förslösas på andra, som inte skall vara här.

Politiker vägvisare till kravlöshet
Vägvisarna har varit naiva och fega politiker, som vet vad EU rekommenderat och vill förstärka varumärket om landets världsmästerskap i humanitet, vilket ofta ger god utdelning både i plånboken och i karriären.

Reinfeldt var dock inte naiv under sin tid som statsminister. Han var slugt beräknande med sitt vänsterprassel med muslimkramande miljöpartister, som öppnade landets dörrar på vid gavel för både riktiga flyktingar, välfärdsmigranter, kriminella och terrorister.

Bättre liv fick alla, retroaktiviteten flödade beträffande föräldraförsäkring och barnbidrag, som vår feministiska regering nu yrvaket tvingas inse, fjättrar invandrarkvinnor vid spisen.

I dag glänser nyanlända förbi de som stått åratal i bostadskö och kan få bostadsrätter, nybyggda lägenheter allt skattefinansierade. Jämlikt och bra, enligt arbetarrörelsens nya filosofi, som garanterar pålitliga röster genom aviseringslagen. Två års regeln kan Ni glömma förkunnar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson sturskt till förtvivlade kommunpolitiker.

Polisskjutningar fördöms utan förklaring
Nu sitter politiker och offentliga makthavare, som hönor på en pinne och ropar att rävens angrepp i hönshuset är avskyvärt, grymt och hänsynslöst och måste bestraffas. Ingen vill se att hönshusets nät är trasigt, när räven myser och smyger ut och in. Tuppen har övergivit sina hönor och vill helst frottera sig med stortupparna i EU, som fjädrar upp sig i vrede över östs kollegor som skyddar hela hönshuset med förstärkt nät.

Ständig upprepning
Nej, vi kan inte förvänta oss att någon journalist ställer min systers frågor. Det måste fler medborgare börja ställa till sig själva. Tyvärr först, när de och deras närmaste drabbas.

För ”gamla” läsare kan det kännas, som om jag endast upprepar mig om tillståndet i landet. Vilket är sant, men kanske att några nytillkomna kan finna svar i kommentarer och i länkar  även från Svenska Dagbladets och Göteborgspostens ledarskribenter och från lokala tidningar.

Tyvärr får jag fortsätta med gamla upprepningar i nya skepnader.

Medias manipulering och skandalglömska!

Manipulerade av media som vanligt!
”En SKANDAL att media inte fortsätter bevaka Regeringen och Sveriges Myndigheter och de skandaler, som de ställer till med!” skriver Karin Ferm i denna gästkrönika, underbyggd av många länkar.
Media tröttnar fort, när alla regeringens skandaler avslöjas. Engagemanget med hjärtknipande artiklar om utvisningshotade afghanska barn, dvs. män avtar däremot inte.
För manipulering är att känt maktmedel i alla tider.
…………………………………………………………………………………………………….

Medias manipulering
”Skriverierna, medias och politikernas uppmärksamhet kring vad som från början var en liten demonstration, som vänstern startat till förmån för några unga män från Afghanistan är en konsekvens av den MANIPULATION som vi alla blir utsatta för!
Skulle inte media varit framme och rapporterat hela tiden skulle denna ”lilla” manifestation ha runnit ut i sanden efter några dagar! 
Istället matas vi med rapporter därifrån hela tiden och politiker springer där för att visa att de fortfarande är ”politiskt korrekta” för att locka till sig väljare!

Avledning och nedtoning är receptet!
Kulturmarxisterna visste precis vilka knappar de skulle trycka på för att vända Svenska Folkets intresse bort från Regeringens MÖRKLÄGGNINGSSKANDAL!
Hur många ministrar och statssekreterare är nu inblandade och vad händer med dessa? När, var och hur blev de en del av ”mörkläggningen”?
Samtidigt har skriverierna om SKANDALEN PÅ TRANSPORTSTYRELSEN tystnat!
https://www.sydsvenskan.se/2017-07-26/it-skandalen-pa-transportstyrelsen-detta-har-hant

Skandalen på polisen
Samtidigt så skriver inte media ett ord om Skandalen på Polisen!
En skandal som borde innefatta flera Svenska myndigheter!!
Nämligen Regeringskansliet, Trafikverket, Transportstyrelsen, Migrationsverket, där också det behövs en djupgående utredning om hur olika upphandlingar har genomförts!
http://www.allabolag.se/5565446746/offentliga-varde

Rikspolisstyrelsen gör de nu enbart en utredning om Mutor!
http://www.dn.se/nyheter/sverige/middagar-och-resor-i-polisens-miljonupphandling/

Hur har de så kallade upphandlingarna egentligen gått till?
Strider de mot Svenska lag om Offentlig Upphandlig eller har den inte trätt i kraft ännu?
Dessa fem Myndigheter har nämligen haft samma kontrakt med AB Svenska Pass under alla år!
Det liknar mera enbart en förlängning av ett löpande avtal mellan myndigheterna och företaget och ska då inte kallas för en ”Upphandling” utan en ”Förhandling” om priset och omfattningen av tjänster de kommande åren.

Hur gick det med alla andra skandaler på de andra Myndigheterna?
Helt tyst från Medias sida om de ”gamla” skandalerna, här kommer en upprepning:

Uppföljning tabu
Ingen uppföljning sker om vad som hände, efter att de bytte chefer på dessa Myndigheter! Vi får bara se hur ogenerade chefer förkunnar ”att vi skall ta till oss av kritiken.”
Har deras arbetssätt ändrats, deras interna revision?
Är frågor som borde ställas med fortsatt granskande uppföljning.
Men varför skulle regeringstrogen media lägga fingrarna i kors för att undersöka nepotism, korruption, mutor och lagbrott som politiker och politiskt tillsatta tjänstemän sysslar med?

Snyft och hot
Fokus flyttas fort till en förfördelad invandrare, ångerfull terrorist, en tungt kriminell, som vill lämna gatans gäng och romer som blivit diskriminerade osv.  Här blir det rekord i stort typsnitt med snyft, till skillnad från undanskuffade medborgares berättelser, om hur de drabbats av massmigrationens konsekvenser och av politikernas likgiltighet för sina landsmän. Tyvärr är risken stor om de öppnar munnen så riskerar de att bli anmälda till både JO och DO. Främlingsfientlighet är nu ett sådant vitt begrepp att det tappat all respekt. Precis som regeringen visar inför riksrevisions rapporter om politikers strutsmentalitet, när de öppnade gränsen på vid gavel. Ingen konsekvensanalys fanns då och inte nu heller, när anhöriginvandring på >100.000 står för dörren det närmaste året. Knäande kommuner med protesterande kommunalråd finner ingen nåd för aviseringslagens konsekvenser, numera med permanentning av en nöjd arbetsmarknadsminister.”

………………………………………………………………………………………

Statsministern har hitintills blivit KU anmäld 27 ggr för oklarheter, men vad hjälper detta rekord, när det hela mer är ett spel för gallerierna och allt fortsätter som förut.
Nu är det kulturelitens vänster kvinnor, som får alla sympatier för både äkta och falska sexuella trakasserier. Inte ett ord om hedersförtrycket, där invandrarkvinnor saknar valmöjligheter, till skillnad från kulturelitens. Knäpptyst är det om allt för många utom- europiska invandrares kvinnosyn med rekord i våldtäkter.
Jämställdhetsminister Åsa Regner är nu mycket stolt över sin nya jämställdhetsmyndighet, där 75 personer ska förändra mansnormen och Ylva Johansson ler nog nöjt i sin lyxlägenhet på Kungsholmen i sin hånfulla överlägsenhet mot protesterande kommunpolitiker, som saknar bostäder.
Hoppet om att regeringens värdegrundsnorm kunde förändras är nog ute. Vi medborgare får vänja oss vid att hot, rån, mord, skottlossningar, bilbränder, stenkastning, våldtäkter, bedrägerier, terrorimport, som export inklusive skattehöjningar ingår i vardagen från den berikande kulturen utifrån.

EU elitens, politikers och medias olika stolar

Två stolar

Att EU eliten och majoriteten av våra politiker sitter på dubbla stolar har jag misstänkt länge.
Den ena stolen kommer från den finansiella världseliten, vars budskap till världens ledare, opinionsbildare m.fl inflytelserika personer överförs muntligt en gång varje år på ”Bilderbergarnas” mötesplats. Där målet är stegvis, ökad centralisering, med mer EU makt mot NWO.

Sekretessen är stor och ingen journalist frågar deltagare vid hemkomst om vad som diskuterats eller beslutats. Det är som att fråga; hur mycket pengar har du på banken i fonder och aktier?

Den andra stolen har tvingats fram av så kallade högerextrema det vill säga nationalistiska partiers framgångar i hela Europa.

Volymer får nu diskuteras i EU och många av de svartmålade partiernas förslag har putsats av och omvandlas till nästan korrekta.

Problem
Problemet för nationalistiska partier är deras strävan mot mitten för att öka väljarstödet. Om förtunning av kärnbudskapet sker, så kan fler lämna partiet och de som angett partiet som sitt val i väljarundersökningar, går tillbaka till moderpartiet.

Vi får väl se om moderaternas ”Kristenssoneffekt” blir bestående?

Nu är t.o.m. riksdagsman Hanif Bali (M) glad över att partiet äntligen vågar tala sanning om migrationspolitiken. Normalt brukar ungdomspartier vara mer radikala än moderpartiet, men på deras stämma i helgen lät flera representanter som mångkulturella miljöpartister.

Svår balansgång 
Det är mycket svårt att balansera rätt i opinionen. Att sätta ner foten eller stryka medhårs kan ge både förtunning och förstärkning av väljarstödet.

Skandaler som skett inom SD blåser över efterhand, liksom i övriga partier, men när partiet röstar för skattefinansierad SVT och SR, då kan många kärnväljare börja skruva på sig och undra vart kompassriktningen är på väg.

Att inte vela hit och dit utan hålla fast vid sitt kärnbudskap oavsett vind, brukar vara framgångsrikt på längre sikt. Väljare är som marknaden, de vill ha förutsägarbarhet och lita på vad som gäller.

Rösträtten
Kruxet för politiker är att rösträtten ännu finns kvar, därför gäller det att förlänga tiden mellan valen så mycket det går, så länge som partier styr med rätt ideologi. Blir det fel, så riskeras nyval eller varför inte upprepning av odemokratisk DÖ?

Bara en stol för MSM
Vilket jag också misstänkt länge, när det gäller förd flyktingpolitik, där folket i flera undersökningar visat att förtroende saknas.

Mats Dagerlind, krönikör på Samhällsnytt rapporterar här om en EU-finansierad handbok, som ska lära journalister rapportera ”rätt” om invandring.
https://samnytt.se/eu-finansierad-handbok-ska-lara-journalister-rapportera-ratt-om-invandring/

Jag undrar om inte Peter Wolodarski på DN kan vara inspiratör? För Svensk media med SVT och SR har under många år i praktiken följt dessa anvisningar, till punkt och pricka, som nu kommer på pränt.

Citat ”… En ny handbok för journalister verksamma inom EU har sett dagens ljus. Boken som har titeln ’Reporting on Migration and Minorities: Approach and Guidelines’ är framtagen av Internationella Pressinstitutet i Wien i samarbete med ett antal mediebolag och vill vara ett rättesnöre i ”etisk journalistik” och ”mot hatpropaganda” för den som arbetar med att rapportera om migration och etniska minoriteter….”

Några axplock från artikeln:
– Enbart ord som associeras till goda ideologier och konnotationer skall användas. Negativa skall väljas bort. (Konnotation = intension/begreppsinnehåll enl. Wikipedia)
– Undvik att vara allsidig så den önskade infallsvinkeln synliggörs
– Läsaren skall erbjudas ”ett ändamålsenligt register av röster och åsikter.” Obs! Definitionen av ändamålsenliga åsikter är enbart de som kommer från migranter och medlemmar av minoriteter.
– Glöm konsekvensneutralitet, visa ej den andra sidan. Om den ändå tas med, beskriv den som extrem och hatpropaganda
– Om orsaker till samhällsproblem beskrivs, nämn ej något om religiös eller kulturell koppling. För brott har sällan något med etnicitet att göra.
– Rubriker skall ge rätt intryck
– Lyft fram personliga perspektiv, framför samhällsanalys. Det vill säga mer ”snyft” än sanning.

Nej, nu skall jag inte plåga eventuella läsare mer, men hur kan seriösa journalister acceptera detta svammel?

Kanske det är filantropen Georg Soros, som spekulerade sönder både pundet och vår valuta under tidigare finaskris, som ligger bakom? Att tusentals människor då förlorade sina hem och sin försörjning, rör inte denne globala man i ryggen.

En av hans stiftelser finansierade tidigare en handbok till migranter med råd om, hur de skulle kunna ta sig in i Europa.

Lyssna på den fd. grekiska finansminsterns erfarenhet från EU:s inre arbete. Vad tycker alla EU entusiaster?
https://www.facebook.com/digitalavarlden/posts/1087381504731586

……………………………………………………………………………………………………

Blogg upplysning till ev. kommentatorer!

 Ett par ”gamla” kommentatorer har meddelat att deras nyskrivna kommentarer ej ”fäster” i kommentatorsfältet.
Orsaken kan vara att spamfiltret nu sorterar bort dem, eller att spam trafiken är för tät.
Länk: https://support.blogg.se/hc/sv/articles/200722393-Publicering-syns-inte-

Jag upprepar mitt råd till kända kommentatorer: Skicka Din kommentar direkt till min mejladress, så lägger jag in den under Din signatur.

Medias opartiskhet, vilket skämt! Filter mera bestämt.

Problem utan orsak
Det som ändå hänt är att invandringsrelaterade problem dagligen rapporteras i tidningar.
Nej, inte om orsaken till problemen, utom bara om problemen.

Enligt systemmedia tycks de komma från Mars. För några år sedan var det bara på internets källor, som problemen fanns. Där avsändaren först fick stämpeln rasist, som sedan fick sällskap av en med fake news på.

Här skriver Joakim Lamotte på sin Facebooksida den 12 okt om den afghan, som jag nämnde i gårdagens inlägg. Han som gjorde statsministern och vissa vänsterkvinnor så glada och som fått breda ut sig medialt.

I Katerina Magasin kan Ni läsa om hur  kyrkan i Söderköping försökte tysta ner det hela och om hur övergreppet på konfirmationslägret gick till och om förföljelserna från medelålders feminister mot den 14-åriga flickan efteråt. 

http://katerinamagasin.se/mamman-till-14-aringen-som-utsattes-for-overgrepp-min-dotter-trakasseras-och-hotas-med-straff-av-vuxna-kvinnor/

…………………………………………………………

Joakim Lamotte

”Varför granskar inte svenska medier talespersonerna för afghanerna?
Jag sitter och läser domen från Norrköpings tingsrätt där en av talespersonerna för ensamkommande afghaner i Sverige har dömts för sexuellt ofredande mot en minderårig flicka. Han, som enligt migrationsverket är 20 år, befann sig förra året på ett konfirmationsläger där han ofredade en 14-årig flicka sexuellt. Påföljden blev villkorlig dom och dagsböter.

Mannen är en framträdande talesperson för ensamkommande afghaner och har figurerat flitigt i svenska medier. Igår berättade han på sin Facebooksida att han nu, efter domen, kommer ta en paus från medieframträdanden. I kommentarsfältet får han varmt stöd från svenska kvinnor som menar att han säkert är oskyldigt dömd.

Jag undrar vad fasen det är som händer?

Varför går medelålders kvinnor ut och skyddar en person som dömts för sexuellt ofredande?

Och varför skriver inte traditionella medier ett ord om att ett av deras sanningsvittnen nu är dömd för sexualbrott?

Inte heller skrev svenska medier något när det häromåret uppdagades att dåvarande ordföranden för Sveriges ensamkommandes förening visade sig vara dömd för kvinnomisshandel, hemfridsbrott och för att ha onanerat på en buss?

Detta är en kille som suttit i varenda tv-soffa i Sverige, inklusive hos Malou von Sivers, för att skapa opinion när det gäller ensamkommande asylsökande.
Varför skriver de inte en rad om vad de har dömts för?
Svenska medier gör dem till kändisar, hjältar och maktmänniskor. Genom att låta dem berätta sina historier inför stor publik höjs deras trovärdighet enormt.

När svenska medier ger dessa personer sina plattformar måste de också våga berätta HELA deras historier. Allt annat är ynkligt och går totalt emot idén om konsekvensneutral journalistik.

Är det konstigt att förtroendet för journalister är lågt i det här landet?
_____________________________________________
Stöd till arbete med oberoende journalistik och fri debatt.
Swish: 0707760990
Gilla sidan: Joakim Lamotte

Har du något att tipsa om, tveka inte att höra av dig.”
…………………………………………………………………………………………………….

När berättar traditionell media hela sanningen bakom flyktingpolitiken? Det undrar majoriteten svenskar enligt flera Skop undersökningar.

Vad döljer politiker och media?

 Karin Ferm fortsätter i detta gästinlägg att granska makten och media.
Manipulering är maktens medel från vaggan till graven. Nyheter förstoras, förminskas beroende vem som är adressat och avsändare. Alternativ media uppfattas som ett hot, den är bångstyrig och svår att kontrollera, därför är riksdagsledamöters samstämmighet stor till koppeltvång.
SD nagelfars, där är person viktigare än sak. Vänsterliberala partier granskas med silkesvantar, medan de högerut får hårda handskar. Den viktigaste frågan är att komma på vad media vill dölja. Samma förhållande råder under samtal med patienter som har långvarig smärta, där det kan vara viktigare att lyssna in till det som inte sägs, utan döljs, för att komma en lösning på spåren.
………………………………………………………………………………………………

”Då vi är små kallas det uppfostran, istället för tvång att göra som föräldrarna vill, de lär oss att tänka på samma sätt som de gör.
På samma sätt blir barn och ungdomar i andra länder och världsdelar blir uppfostrade, manipulerade och indoktrinerade i helt annat sätt att tänka.

Manipulation är maktens redskap från vaggan till graven
Socialdemokraterna kom tidigt på att om de skulle få makten, behövde de manipulera hela Svenska folket till att tänka som de själva gör. Något de lärt sig från DDR och tidigare Sovjetunionen, som de hade nära samarbete med innan Andra Världskriget.
Därför var argumentation och retorik viktiga ”arbetsredskap” för vänstern.
Idag pratar politikerna om ”styrmedel” och ”värdegrund”, då de pratar om den manipulation som de bedriver. 

Vänstern insåg tidigt att för att nå ut med sin politiska agenda och för att lättare kunna styra befolkningen, ansåg de sig vara tvingade att infiltrera hela samhället, främst skolväsendet, som skulle ”fostra” de kommande generationerna.
De arbetade aktivt för att kunna ta över denna uppfostran FRÅN föräldrarna genom personalen på dagis, fritids och i skolorna.
Sedan insåg de tidigt att de behövde få makten i samtliga media, så att pressen skulle bli en villig och aktiv del av den manipulation de bedrev.
Därför uppmuntrades deras anhängare att utbilda sig i dessa områden. En långtgående strategi.

Borgerliga partier anammar vänsterns värdegrund
En av konsekvenserna av denna manipulativa strategi, är att de ”borgerliga partierna” började anamma deras värdegrunder och syn på samhället. Alla barn i Sverige har blivit indoktrinerade till en viss människo- och samhällssyn.
Barn växer upp och kommande generationer föräldrar börjar uppfostra barnen i samma anda, oavsett om de är helt överens om alla vänsterns åsikter i samhället eller inte. Ännu är alla medborgare inte indoktrinerade fullt ut, lite inflytande har föräldragenerationen kvar.

Då det gäller media, så har regeringen och etablerade media ett nära samarbete!
Regeringen ger media indikationer på vad de ska förmedla ut till svenska befolkningen och när de ska göra det.
Och framförallt vad de inte ska skriva om!
Det är här manipulationen av oss svenskar är som störst!
Regeringar oavsett färg har alltid styrt vad vi ska tänka på och prata om, allt som skrivs har en politisk vinkling.
Där har även 7-klövern lärt sig att samarbeta med media. Även om vänstern inom media är mera kritiska till de borgerliga partierna.
Det märkte vi under Alliansens tid i regeringen. Då var media mer regeringskritiska än de är nu. Hårdhandskar byttes till silkesvantar.

Flytta fokus, för att problem skall gömmas och glömmas
Regeringen väntar till ”rätt ögonblick” med att komma med ”nyheter”, för att manipulera oss till att ”glömma” något som de inte vill ska debatteras. De arbetar aktivt för att flytta befolkningens fokus från beslut som vi protesterar emot.
Då regeringen vill flytta fokus från dagens inhemska händelser, som till exempel problemen med bilbränder, bränder på boenden, gruppvåldtäkter, mord och andra våldsamheter i vårt samhälle, och inte har något annat aktuellt att komma med, går de ut med vad de ”planerar att göra” om några år!

Allt för att manipulera oss till att ”glömma” dagens problem.
Regeringen kan även gå så långt att de ”läcker” till exempel ett missbruk av skattepengar, för att få vår uppmärksamhet och ge oss något nytt att tänka på.

Tjock budget hedras, tunn kritiseras 
I höstens valbudget gillar regeringen att media lojalt skriver, mest till barn och pensionärer! Men bidrag får alltid betalas med skattehöjningar nu eller senare. Moderaterna klagar över en slösa mentalitet. De föredrar avbetalning på statsskulden och mer offensiva drag på arbetsmarknaden. Men dessa klagomål får liten uppmärksamhet. Regeringen vill tysta den debatten.
Precis som de tystat skriverierna om alla skattehöjningarna och dess konsekvenser. Under Allianstiden hade det varit stora skriverier om dessa följder under en lång tid.

Sedan släpper de inte ut information om andra åtgärder, som  de inte vill att vi ska få veta något om i förväg, de inväntar ”rätt ögonblick”. Tills att de vill manipulera oss från att tänka något annat samhällsproblem.

Regeringslojal media sätter SD under lupp 
Etablerad media är lydiga redskap till regeringen, dvs. dess megafon.
Etablerade media samt regeringen arbetar aktivt med att sprida vinklade artiklar och förtal om t.ex. SD och både deras politiker och medlemmar.
Visst, inom ett parti som inte funnits i riksdagen så många är, finns det olika meningar om vilken väg partiet ska gå. Det finns de som kommer med uttalanden, motioner m.m. som strider mot partiets politiska agenda.
De är ”satta under lupp” av hela det ”etablerade samhället”, samt att media vinklar rapporteringen för att få partiet att komma i dålig dager hos sina medlemmar.

Regeringen vill flytta vårt fokus från SD:s sakfrågor och istället manipulera oss att diskutera deras partimedlemmar.
Att det finns olika åsikter inom samtliga partier skrivs det mindre om. Att arbeta politiskt handlar om kompromisser och att följa majoritetsbeslut. Samt att anpassa sig till verkligheten.

Samtidigt som regeringen tystar ner vad deras egna medlemmar gör. Mängder av socialdemokratiska och vänsterpolitiker har fått lämna sina poster i tysthet. Men den officiella bilden är att det är deras egna beslut inte att de fått sparken.

Alternativ media ett hot
Ett av regeringens största problem är alternativa media som inte följer vänsterns agenda, utan skriver och förmedlar kunskaper som ofta  är kritiska mot den förda politiken. Samt alla medborgare som twittrar, skriver på Facebook och har bloggar. Vi har genomskådat makthavarnas manipulation, men tyvärr så är även vi smittade till viss del.

Vi diskuterar mycket om vad pressen vill att vi ska prata och skriva om, och glömmer de andra samhällsfrågorna.
Vilket är viktigast, att diskutera de samhällsfrågor som Regeringen försöker tysta ner, eller det som skrivs och sägs av ”etablerade media?”

Så länge vi är uppmärksamma på att både regeringen och media aktivt försöker manipulera debatten i samhället, kan vi istället vara uppmärksamma på vad som det INTE sägs och skrivs om.
Det gäller att ifrågasätta VARFÖR skriver pressen om just det ämne, som är aktuellt för regeringen just nu.
Att diskutera andra länders politik kan vara nyttigt, men det kan också vara ett sätt att tysta svåra frågor i inrikespolitiken.
Svansföringen mot andra länders flyktingpolitik är mycket hög, trots att beundran ersatts av tvivel, när de ser landets haveri.  Att flyktingbördan skall delas rättvist, är statsministerns mantra i Bryssel, aldrig ett ord om att denna börda skall bort, så rättvisa kan skipas för nödlidande i flyktinglägren.
Min uppmaning lyder:
Det gäller att komma på vad det är som de manipulativa informationskanalerna försöker dölja.”

…………………………………………………………………………………………

”Främling vad döljer Du för mig, i dina mörka ögon” sjöng Carola Häggkvist i Malmö 1983 i Eurovisionens schlagerfestival och jag ställer samma fråga i dag.