Kategoriarkiv: Invandringspolitik

Asyl, Integrering, Assimilation

Makten framför allt


Kunde vara statsminister Stefan Löfvens valspråk. I denna gästkrönika av Olle Ljungbeck avslöjas denne statsmans svek och lögner mot sina medborgare. Allt från regeringen sker under humanismens täckmantel, som blir allt mindre av förödande verklighet, där den invandringsrelaterade brottsligheten når nya höjder.
I hela Europa tappar socialdemokraterna väljare. En anledning till vänsterns ”flyktingpolitik” är att nya väljare måste rekryteras, som kan hålla dem kvar vid makten, vilket passar som handen i handsken för den globala finanselitens strävan mot NWO. Därför får BRÅ inget uppdrag att kartlägga brottsligheten, som sköljer över hans landsmän. Vårt uppdrag blir att tänka efter och tänka framåt i valbåset i september om vilket samhälle vi vill ha.
………………………………………………………………………………………………..

Makten framför allt
Skiljelinjen mellan å ena sidan Socialdemokraterna och å andra sidan kommunisterna i forna Sovjetunionen och DDR men också mot Nazi-tyskland blir allt mindre under Stefan Löfvens ledarskap.

Det oroande är att samstämmigheten vad beträffar deras främsta mål – makten till varje pris – är total. I samtligas fall kan man med fog påstå att uttrycket; ”Ändamålet helgar medlen” har de alla gjort till sitt.

Fakta om kriminalitet vill Löfven inte ha
Idèn till denna artikel fick jag när justitieminister Morgan Johansson envist motsatte sig moderaternas förslag att låta Brå ta fram statistik över hur olika etniska grupper i Sverige gjort sig skyldiga till våldsbrott, bl a våldtäkter. Det han röjer då är en del av den Löfvenska gemenheten satt i system, för att förhindra en sanningsenlig bild av hur kriminellt belastade många av de individer är som Löven släppte in för att framstå som den store humanisten. När det nu visar sig att de är en katastrof för Sveriges folk tillåter han inte ens att Brå (en statlig myndighet) gör en kartläggning för att därmed kunna ringa in och åtgärda problemen. Detta vägrar han enbart av oro över att då inte kunna värva de grupper som våldtäktsmännen ingår i.

Massinvandring = Fortsatt makt 

Den svenska modellen innebär massinvandring för att trygga framtida röster.

Att massinvandringen är den största katastrof som drabbat Sverige är odiskutabelt. Den var allra minst en osjälvisk och humanistisk handling från Löfvens sida. Hans beräkning var maktmänniskans. Han skulle helt enkelt genom denna katastrofala massinvandring säkra sig fortsatt makt som regeringschef i Sverige. För denna skull var han helt ointresserad av vad konsekvenserna skulle bli för de svenska medborgarna. Återigen; ”ändamålet helgar medlen”.

Kvinnors utsatthet
Samtliga svenska medborgare har drabbats av hans närmast sjukliga maktbegär. Men framförallt kvinnorna/flickorna. Från att ha varit det land i världen där kvinnors jämställdhet med mannen kommit längst och där de kunnat röra sig fritt utan rädsla, har deras otrygghet blivit så stor att den nästan ligger högst i världen. Med andra ord, har den man som påstår sig leda en feministisk regering, som säger sig själv vara feminist och som av förre FN-chefen tog emot uppdraget att verka för kvinnors jämställdhet i hela världen, genom sin maktfullkomlighet raserat allt det som tidigare kvinnor och män kämpat för – nämligen – att Sveriges kvinnor skulle bli jämställda med männen.

Beviset på denne mans besatthet av makten blev vi varse när han vid besöket i Iran krävde att de kvinnliga ministrarna skulle täcka sig med slöja. Han offrade utan vidare kvinnornas värdighet och självkänsla för att vinna poäng hos världens mest kvinnoförnedrande regim. Sedan har denna hans förnedring och svek mot kvinnorna bara fortsatt.

Röster viktigare än krafttag mot hederskultur
Han har sålunda vägrat ta minsta initiativ eller erkänna invandrarnas brott mot kvinnor, såsom gruppvåldtäkter/våldtäkter, hedersvåld, barn- och tvångsäktenskap, könsstympning, muslimska ungdomars förbud att välja den de helst vill vara tillsammans med, burkhatvång, kvinnoförtrycket i parallell-klansamhällena. Också detta ett uttryck för hans maktsträvan.

Hellre accepterar han lidande och förtryck av kvinnor/flickor än riskera att förlora manliga väljare bland dessa kvinnoskändare han utan godkännande från medborgarna släppt in i landet. Än en gång maktmänniskans moraliska svek för att vinna egna fördelar.

Att inte låta en statlig myndighet (som förhoppningsvis får anses objektiv) statistiskt redovisa och specificera från vilka grupper de individer som begår de mest avskyvärda brotten kommer ifrån, visar på en cynism mot dem vilka drabbas, som är avskyvärd. När en regeringschef vilken borde ha som främsta ledstjärna att värna sitt folk, förbjuder en statlig myndighet att ta fram underlag, som kan ligga till grund för bekämpning och neutralisering av dem som utsätter folket för grov brottslighet, finns det givetvis från hans sida en mening med detta. Och detta visar återigen hans maktsträvan!

Ett tydligt samband mellan de som står för merparten av brottsligheten och dem, som Statsministern ser som sin ”valboskap” kunde vara förödande för dennes maktsträvanden. Med andra ord. Om brottslingarna är överrepresenterade i en grupp som stats- ministern ser som möjlig rekryteringsbas för att behålla makten, vill han självklart inte stöta sig med denna och ej heller låta de egna medborgarna få kännedom om detta. Med andra ord. Hans maktsträvan är i fara.

Förövare behandlas med silkesvantar
Även i tillämpningen av rättssystemet ser vi idag en förändrad attityd hos såväl politiker som vissa utövare av systemet. Man ser i dag en tydlig tendens där förövarna i många fall behandlas med större hänsyn än offren. I dag finns det över femtiotusen personer som befinner sig illegalt i Sverige men nästan inget görs för att ta fast och utvisa dem! Tiotusen muslimska kvinnor är könsstympade. I många fall har det skett sedan de kom hit och fortfarande fortsätter stympningen medan Löfvens enda åtgärd mot detta är att han talar strunt så fort han öppnar munnen!

Inte en enda gång har han öppet visat att det är hans invandrade presumtiva väljare som är orsaken. I stället är hans målsättning att tvinga oss medborgare från ett högt utvecklat samhälle att leva tillsammans med individer från en ”kultur” som knappast nått upp till nedersta trappsteget på civilisationens trappa.

Lögn är statsministerns sanning
Eller kan vi av dem som förordar stympning och lemlästning som preventiv åtgärd mot brottslighet betrakta sådant som civiliserat. Samma gäller kravet på kvinnans underkastelse under mannen, hedersvåld, barn- och tvångsgifte, tvingande klädkoder etc. Den som likt Löfven undertrycker sanningen om denna kulturs värdegrund och i stället kallar de, som revolterar mot den för rasister etc kan inte själv stå stå särskilt högt etiskt och moraliskt. Men framförallt måste en individ som blundar för detta vara synnerligen primitiv, obildad men framförallt intellektuellt underutvecklad.

Hela tiden uppvisar han en falsk image av att hans handlande styrs av humanitet. Men så gjorde ju också företrädarna för de samhällen jag nämnt ovan. Lögnen är en del av deras ”framgångsrecept” fram tills de störtas när sanningssägarna tvingar fram verkligheten.

Upprop till Svensson
Sverige har i dag en statsminister som genom en helt oansvarig och dåraktig invandringspolitik skapat en sådan katastrofal situation, som gjort vårt land till en krigszon. Detta är inga överord. Mord, våldtäkter, rån och terror utförda av invandrare från en kultur/religion som knappast kan anses civiliserad är i dag vardag för en stor del av svenska folket.
I sin uselhet och förljugenhet söker han på alla sätt tysta de röster som vill ge en verklighetsbild av det katastrofala läget. Han söker tysta såväl enskilda, som partier vilka vill ge en sann bild av vad invandringen kostar, vilka som utför brotten och vilka som hotar framförallt de svenska kvinnorna.

Trots att han har makten att krossa förövarna genom långa fängelsestraff och utvisning gör han inte detta. Med honom som fortsatt statsminister och ledare av landet kommer katastrofen enbart att förvärras och Sverige kommer framgent att vara ett av de mest otrygga länderna i världen. Den enda lösningen på den katastrof Löfven är skyldig till – förstörelsen av vårt land – är utvisning av för det första de mer än femtiotusen som är här illegalt, alla som utfört brott där straffet är fängelse, utövare av hedersvåld och de som inte lever efter och accepterar den värdegrund vi grundlagsfäst. Framförallt jämställdhet mellan kvinnor och män. Självklart har de som verkar för barn- och tvångsäktenskap liksom könsstympning ingen plats i vårt land. Ingen skall heller få tvinga en flicka eller pojke vilken partner av motsatt kön de vill umgås med.

Detta tvång gör att släktgifte förekommer i alltför hög grad inom den kultur/religion de utomeuropeiska invandrarna kommer ifrån. Dessa ”giftiga ingiften” medför ökad risk för förändringar i arvsmassan för barn, som föds i sådana familjer.

Så SVENSSON: vill Du ha tillbaka det goda Sverige som fanns före massinvandringen kan Du allra minst ge din röst åt Stefan Löfven och de partier som bildar hans regeringsunderlag eller stöd!

Inget straff för de största förövarna
Har Du tänkt på att det ingenstans i konstitutionen (grundlagen) idag finns något om straff eller påföljd för en regeringschef eller minister som begår brott mot sitt folk. När vi medborgare påtalar detta för en politiker får vi oftast ett närmast hånfullt svar; ”Ni kan ju avsätta oss vid nästa val”.

Så tänk på det Svensson. Ju fler vi är som inte lägger vår röst på de partier som förstört vårt land och gjort livet närmast outhärdligt. Utdömandet av straffet ligger i dina händer inför höstens val! Din uppgift är sålunda att sköta renhållningen eftersom politikerna själva vägrar detta.

Medborgargarden, när medborgare överges
Om Du inte följer mitt råd så finns det självklart en gräns där ett stort antal medborgare kommer att ta lagen i egna händer förr eller senare. Kanske ganska snart, när allt för många i vårdkön avlider för att denna tredubblats på några få år av dem som varje dag hotar din trygghet. Inte minst av de som måste opereras till följd av gängkrigen.

Slutligen. Så länge Stefan Löfven accepterar en kultur/religion som anser att hälften av mänskligheten (kvinnorna) skall dölja sig under skynken. En kultur som skär av ben och armar som straff. En kultur som stympar kvinnors könsorgan. En kultur som tilllåter barn- och tvångsäktenskap där vuxna män får ”gifta” sig med tolvåriga flickor och vid penetration det ofta inträffar att de förblöder.

En kultur där hedersvåldet regerar i parallellsamhällen. När invandrare från denna kultur gruppvåldtar/våldtar svenska kvinnor och flickor, mördar och rånar svenska medborgare och stillatigande åser detta då tar jag inte tillbaks något av vad jag anklagade honom för i första stycket. Med andra ord. Svenska folket måste störta dem som stöder detta!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”
…………………………………………………………………………………………………….

Forskning&Framsteg:
”Läget är jävligt allvarligt!
Den grova kriminaliteten breder ut sig i Sverige. Utvecklingen oroar flera forskare som bevakar frågan.”
Vapenvåldet är 4-5 ggr högre jämfört med våra grannländer. Otryggheten ökar, 16 % av befolkningen utsattes för brott under 2016, kostnaderna för bevakning når rekordnivåer…
https://fof.se/tidning/2018/2/artikel/laget-ar-javligt-allvarligt

”Politikers budskap till nyanlända är att det lönar sig att missbruka systemet”

Fuskare belönas, arbetare straffas!

Att de som i dag sliter, arbetar och betalar skatt straffas, är en känd sanning, inte minst för tidigare generationer, som lagt grunden till välfärden.

Ett lurigt pensionsavtal för gamla pensionärer, som jobbat inom kommun/landsting vållar stor ilska, det resulterar i minskning av pensionen för ca150. 000 med flera hundra i månaden. Inte konstigt att de känner sig blåsta, när Löfven redan för ett år sedan vitt och brett utlovade förbättrade pensioner.
Först sa arbetsgivaren/SKL blankt nej till justering av avtalet ingen känns vid eller begriper hur det kunde bli så tokigt.
Men efter  några dagar, när det började blåsa upp, så kom nog nått ljushuvud på att ”För sjutton gubbar, vi kan inte ha 150.000 förbannade pensionärer i hasorna på oss inför valet.” Så nu skall tjänstepensionerna återställas till fjolårets nivå. (Rapport 26/1).

Staten, landstingen och kommuner kämpar frenetiskt för att finansiera Reinfelds och Löfvens egotrippade karriär politik, från deras ”öppna hjärtan” till ”murförbud.”
Ibland går det fort, när regeringen på jakt efter nya inkomster, dammsuger vartenda skrymsle för att stoppa ner i migrationens svarta hål.
Läs Petterssons blogg ,(som består av många kunniga debattöre. Den totala årsavgiften för migrationen uppgår till minst 390 miljarder, medan offentliga siffror från makthavarna är en bråkdel, allt för att vilseleda opinionen.

Finansministern ler, när hon pungslår folket, men lämnar ligorna i fred
Hon rabblar sitt mantra att pengarna skall gå till vård, skola och omsorg. För att skydda regeringens desperata jakt på medel till sin röstboskap. Här finns inget oacceptabelt.
Svensk moms på varor från Kina gladde finansministern, efter att hon jagat pensionärer, som flytt landet för att kunna leva drägligt på gamla dagar.

Obeskattad tjänstepension, hu så hemskt!

Men när det gäller att stoppa stöldgods från landsbygden står tullen handfallen, snus export går bra att stoppa, men inte maskiner och bilar för miljardbelopp, som internationella ligor beställt. Orsaken är en lat regering som inte ids besluta om ny förordning eller ändring av brottsbalken, hävdar förtvivlade tulltjänstemän.

Fega politiker har satt i system att slösa bort välfärden på de som missbrukar systemet, här rullar miljarderna med fusk och bedrägerier. Först är det locket på, när trycket blir för stort, då skall de utreda länge. Helst bortanför valet.
Så går det när de medvetet eller omedvetet går i globaliseringens ledband, som alla kapitalets  karriärister, dvs. ”röv slickare” gjorde i Davos.

Tänk om någon politiker kunde säga ”Sweden first” och mena sina medborgare, men det kommer aldrig att hända, så länge väljare tror på moderaternas  budskap om hårdare tag. och tycker synd om alla som skall utvisas.

Bidrag ger makt åt politiker, men maktlöshet åt medborgare
För bidrag ger makt, röster och passiva medborgare, vilket passar den politiska adeln ypperligt. Att ställa krav är en kränkning, vilket nyanlända fort lär sig. Sinar kassan är det bara att höja skatten, trots att Sverige går som tåget.
Här anpassas nyanlända snabbt till bidragsamhället, efter att på egen hand ha tagit sig över 600 mil till Sverige, som är det primära målet efter migrantmoder Merkels Tyskland. Om man vore förföljd, då skulle första asylland ha accepterats. Anpassningen till bidrag går mycket fort, till skillnad från vilja till integrering.

Dalt och kravlöshet
Väl här behandlas de som barn med dalt och en stor dos tycka synd om.
Många hårresande berättelser har min äldsta dotter (grundskole-gymnasie-SFI lärare) fått av sina elever, numera akademiker som vill arbeta och försörja sig. Här passar ordet kränkning bättre in, när snabbutbildade SFI lärare ofta från förskolan låter alla deltagare, oavsett bakgrund, få stämma upp i klapp och klang repertoaren.

Dessa erfarenheter om dagens dalt och barnbehandling bekräftas ofta av invandrare, som kom på 50, 60 och 70-talet. De kom för att arbeta, inte för att bli en belastning. Oavsett arbetsmarknadens högre krav och automatisering, så kommer majoriteten invandrare i dag för att leva gott på bidragssystemen.

Här i Katerinas Magasin där rubriken på detta inlägg är hämtad, berättar Bianca Murtagic om sina erfarenheter.

”Bianca Muratagic kom till Sverige som flykting från krigets Bosnien. Hon kommer från en familj där man alltid gjort rätt för sig. Hennes föräldrar kämpade och arbetade för att ta hand om familjen och samtidigt bidra till det nya landet som erbjöd fred och trygghet. Idag konstaterar Bianca att landet hon älskar sviker både svenskar och invandrare. Kravlöshetens politik har skapat segregation, utanförskap, bidragsberoende och kaos. ”Fega politiker ser hellre stillatigande på hur landet förstörs, än slår näven i bordet. När tänker ni börja göra ert jobb?…..”

 Tänk på det bästa läsare i valbåset den 9 september!

Ett gott råd! Från Libanons fd justitieminister

Ett gott råd!
”Lyd ett råd. Glöm bort det där med rättssäkerhet i några år. Glöm bort det där med mänskliga rättigheter. Ni måste gå in i varje hus och börja uppifrån och ner och rensa. Om ni vill vara snälla så internera dem på obestämd tid tills de begripit hur man uppför sig, men har ni möjlighet så kasta ut dem, oavsett vilket öde som väntar dem. Det kommer bespara er eoner av tid och annat lidande. Tror ni oss inte är det ert problem snarare än ni kan ana.” https://ledarsidorna.se/2016/05/ett-rad/

Detta goda råd, fick Johan Westerholm, redaktör till Ledarsidorna.se för ett par år sedan, av Libanons fd justitieminister under ett besök i landet. Vilket aktualiserades av gästbloggande ”Humanist” i Arnstberg/Sandelins blogg.
https://morklaggning.wordpress.com/2018/01/17/en-vaxande-vrede/#more-17258

Sveriges åtgärder mot våldsbejakande extremism, vållade enbart ett gapskratt hos Libanons luttrade politiker. Vilket allt fler deltar i här hemma och vi får hoppas att Mona Sahlin håller sig lugn och inte återuppstår.
Läste Ni att kulturministern inte har något emot att bli MP:s språkrör?
Hennes muslimska plattform för sin karriär, som hon gödslat med miljoner i bidrag, kan göra att MP hänger kvar i riksdagen. Det muslimska brödraskapet är deras bästa vänner.

Otidsenliga konventioner och modern solidaritet
Att FN:s och Genevés konventioner, inklusive rätten att söka asyl på egen hand, främst till bidragsfyllda länder som Sverige och Tyskland, inte är anpassade för vår tid, har ofta påpekats, men möts av ramaskri från vänsterliberala politiker och deras indoktrinerade medlöpare. Men högst skriker FN, att förändring inte är att tänka på, för  vackra,  men destabiliserande konventioner är deras paradgren.

Att välfärdsmigranter, kriminella och terrorister får förturer med uppehållstillstånd, medan de med asylskäl svälter i flyktinglägren är vänsterns elits moderna solidartet.
Den gamla med sina landsmän och sitt land har tagits av daga med deras förödande mångkulturella ambitioner, som består av indentitetspolitik, normkritik och relativism.  Där minoriteter hyllas och görs oansvariga för allt djävulkap de ställer till med. Genetiken ställs i sakmvrån för allt elände är orsakat av den vite mannens sociala konstrultioner. Ansvar för egna handlingar är bortblåst!  Här visar alltid lika  ”oskyldiga” politiker vägen genom att tömma humanismens kärna. Tjänstemannaansvaret är avskaffat för länge sedan.

Ulf Kristersson låtsas ha nyktrat till från sina forna försyndelser i Reinfeldts öppna hjärtans politik och konstaterar glatt att ”Grova brott och våldtäkter är här för att stanna!”
Varför får  förövarna stanna? Svarar han inte på, för MSM:s maktlojala journalister ställer inte frågan.

Kanske har han tagit efter Frankrikes inrikesminister, som efter det blodiga terrorattentatet i Paris den 13 november 2015 sade detsamma, att detta får fransmännen vänja sig vid. Då protesterade folkmassan som lade ner blommor och tände ljus, men detta cyniska uttalande har sedan blivit vardagsmat för Europas folk från deras förrädiska politiker.

Hela regeringen mumlar nu statsministerns mantra, att brottsligheten är oacceptabel, men vill samtidigt ge amnesti åt våldsvänsterns skyddslingar: män från Afghanistan, som ljugit sig in.
Att afghaner utgör en majoritet av våldtäktsmännen, rör dem inte i ryggen, trots övertygande privat dokumentation av domar. Inte ens trygghetsundersökningen 2017 från BRÅ, verkar få dem att nyktra till.

Statsministern tidigare favorit mantra var ”Vi har varit naiva!”
Vilket bara avslöjade hans Törnrosa sömn från verkligheten. Oräkneliga protester har skett i media och inte minst från oss alla som blivit utknuffade på nätet. Nu protesterar handeln, som måste punga ut med 22 miljarder för deras förluster och  brottsbekämpning, lika stor kostnad som för hela polisen, som ändå aldrig är där.
Kanske finns brist i statsministerns läsförståelse, men jag tror mer att hans springpojksiver i Bryssels och FN:s korridorer, helt dominerar hjärnkontoret.

Jag skall inte plåga ev. läsare med alltför många gamla protester, men denna varning, som kom för 10 år sedan, i en insändare i DT (Dalarnas Tidningar) vill jag ändå avsluta dagens inlägg med.
http://www.dt.se/opinion/insandare/obekvama-sanningar

Vad skribenten, Kjell G Forslund, säger i dag, efter de senaste årens massinvandring, låter jag vara osagt.

”…Den Svenska flyktingpolitikens brist på planering har bäddat för ett integrationsfiasko som saknar motstycke i Europisk historia.
Av Sveriges befolkning har 21 procent invandrarbakgrund om femti år är förmodligen etniska svenskar i minoritet.
Sverige har gjort åtaganden genom FN-konventionen samt Genevkonventionen, men dessa skulle inte innebära mer än cirka 4 000 personer per år. Utöver detta har Sverige gjort frivilliga tillägg om asyl av humanitära, och sociala skäl.
Dessa frivilliga åtaganden har inneburit massinvandring och där det slogs rekord 2006 med 95 750 personer. Det högsta sedan år 1850.
Arbetskraftsinvandringen som kännetecknade femti, sextio och en del av sjuttiotalet har sedan länge övergått i social och ekonomisk invandring.
1997 fanns tre utanförskapsområden (invandrargetton) nu 2006 finns 165.
Sverige är förmodligen det enda land i världen som låter flyktingar få uppehållstillstånd utan säkerställd identitet.
En seriös flyktingpolitik kan inte bedrivas enbart utifrån flyktingens bästa utan måste även gälla för alla medborgare i landet Sverige…”

Tänk om makthavarna hade följt Libanons justitieministers råd, då skulle samhällskontraktet vara benhårt, landet skulle blomstra och varken fattigpensionären eller någon i flyktinglägren skulle lida nöd. Medel till återuppbyggnad skulle finnas, om inte folkutbytet hade prioriterats. Men oligarkernas torped Georg Soros skulle säkert gråta, vilket EU aldrig sig själv skulle förlåta, om de inte tog hänsyn till.

Två metaforer om invandring

Från en mejlvän kommer detta reflekterande inlägg om vår inställning till invandring. De goda vill ha öppna gränser och betraktar alla med andra synpunkter, som onda. Men efter att ha läst dessa liknelser, så förstår jag att det förhåller sig precis tvärtom.
……………………………………………………………………………………………

 ”En del kallar människor, som gillar SD, för rasister. Trots att SD egentligen inte kategoriskt är emot invandring eller att det finns olika folkslag. Ordet har snarare blivit ett slagträ, än en korrekt definition som grundas på någonting hållbart. Men om man skulle föra ett ytterst sansat samtal så skulle det kanske låta så här:

Till Sverige kommer det en mängd människor som flyr för sina liv. Ja vi kommer kanske att få det lite sämre då vi tar emot dem, det kommer kanske att öka i kriminalitet och välfärden kommer att gå ner, kanske även för alltid. Men eftersom vi älskar andra människor så tar vi gärna det, bara vi kan hjälpa en medmänniska att få det lite bättre. Det sitter liksom i hjärtat. Att en del av dem begår brott är ju givetvis tråkigt, men vi tror ändå det är färre som drabbas av brotten än antalet människor vi kan hjälpa, så i stort är det positivt.

Om du inte har den uppfattningen, så beror det på att du hellre vill ha det perfekt i Sverige, än att kunna hjälpa människor som flyr från krig. Det innebär alltså att du är emot att dessa människor får det bättre på din bekostnad. Vi vet inte riktigt vad vi ska kalla det, men trots avsaknaden av rasbegreppet sedan många år, så använder vi ändå ordet rasist för att komma så nära som möjligt den rätta beteckningen.

 Svaret på detta.

Vi har inget emot att hjälpa medmänniskor, inte ens om vi själva får det lite sämre. Det finns i våra hjärtan.

Två metaforer.

Föreställ dig att det skulle ringa på din dörr en kväll med ösregn och åska. Utanför står ett barn, dyblött och hungrigt.

Vi skulle släppa in barnet och ge det torra kläder och mat, så att hon eller han så småningom kan gå vidare i livet. Det är alltså en frivillig och temporär insats, som vi gör för att hjälpa en nödställd medmänniska, ty vi har ju ett gott hjärta. Ingen människa i Sverige torde agera på annat sätt, inte ens de s.k. rasisterna.

 Problemet är att denna liknelse inte speglar den aktuella verkligheten. En korrekt metafor ser snarare ut så här. Det ringer på dörren en vacker dag. Utanför står det en frisk stark man i 25-årsåldern och säger:

–  Jag ska bo hos dig, få mat och kläder och allt som du har och lite till.

–  Jaha, och hur länge ämnar du bo här då?

–  Resten av livet förstås. 

–  Varför det?

–  Jo, för att jag då får det lite bättre än hos din granne, som jag tidigare har bott hos. 

–  Ok, jag förstår. Men jag vill inte att du bor hos mig.

–  Jaså, du är alltså en rasist!

 Trots att det är samma goda hjärta i båda fallen, så är skillnaden i de båda metaforerna mycket stor.

Den första bygger på en sanning och frivillighet att hjälpa.

Den andra bygger på en lögn och tvång.

Det är alltså oviljan mot lögnen och tvånget som skapar protesterna. Alltså inte att vi skulle ha ett sämre hjärta eller vara emot andra människor. Denna förklaring är dock något, som många inte har en aning om. Det är onekligen så, att om vi får en förfrågan om hjälp, som baseras på en sanning, och sedan möjligheten att välja hur vi vill agera, så kommer de allra flesta människor att vilja hjälpa till.

Tänk, så enkelt vi hade kunnat undvika de motsättningar som finns idag.”

………………………………………………………………………………………..

Från Arnstberg&Sandelins blogg kommer följande chockerande siffror för 2017, (som också signaturen Peter hänvisade till i går) där vi kan se hur dörren har öppnats på vid gavel för de med minst skäl att vara här. Den fattiga och frusna flickan är kvar i flyktinglägret.

De övriga Nordiska länderna beviljar tillsammans uppehållstillstånd för endast 1/4 del av Sveriges asylbeviljande. EU:s mininivå, ett skämt!!

”…..Det är bara att konstatera: vi har idag två politiska block som inte ser till landets och folkets bästa. Lögnerna frodas och vansinnesfärden mot välfärdsstatens upplösning fortsätter. Inga allianser där Sverigedemokraterna får inflytande är i sikte. Inte heller någon självkritik från det politiska och mediala etablissemanget. Det är ett stort bedrägeri mot väljarna, eftersom det inte finns folkligt stöd för den förda politiken…..”

Ett steg framåt, två steg bakåt?

Så här i slutet av året är det dags att se lite positivt på tillvaron, även om det tar emot.

Ett steg framåt
Publicering av vissa ledare, erkända MSM debattörer får mig ibland att tro det.
Ledarskribenter i både Svenska Dagbladet och Göteborgsposten har visat många prov på klarsynthet under året, som har förankring i vardagslivet.

Det var som bildbeviset på hatet från islam mot judar i Göteborg och Malmö veckan före jul, fick upp dörren på glänt.

”Kan bara vita vara rasister frågade sig Ivar Arpi i SvD den 21 dec.

En liten strimma av insikt skymtade i en ledare i DN den 17 dec Enas mot hatbrotten”

”Vi kommer aldrig att komma åt hatbrotten förrän vi enas om att alla sorter är lika avskyvärda….” men i slutet lyfts självklart en mening från BRÅ:s rapport om hatbrott under 2016 upp…”Islamofobiska motiv överlappar ofta med främlingsfientliga motiv.”

Jag förmodar att ledarskribenten kände att han eller hon var ute på tunn is.

Antesemitistiska, nedärvda motiv från muslimer sedan otaliga generationer,  står för majoriteten av hatet,  men om detta får vi inte berätta, får då finns risk att åsiktspolisen med Expos hantlangare slår till.

Men vi får vara glada för smulan, eftersom DN:s uppfattning, som regel är, att det bara är vita som kan vara riktiga rasister.
Samma uppfattning råder i #metookampanjen om de riktiga höjdarna av sexuella trakasserier. En retsam klapp på rumpan blir en tragedi, men att bli utknuffad på en balkong verkar vara en bagatell som inte ens nämns, när avsändaren inte är rätt.

Två steg bakåt
Eller är samhällsutvecklingen ett steg framåt och två steg bakåt??

När jag läser gårdagens SvD  29 december, så undrar jag om det är ett tomrum i hjärnan angående orsak och verkan på våra politiker?

Kanske har rikspolischef Dan Eliasson banat väg för detta tomrum? Han hoppas nu på en ljusning i utsatta områden, men förtydligar att några no-go zoner inte finns, även om läget är allvarligt. Han vill nu få fler kriminella inom lås och bom

Men jag förstår inte hur det ska gå till?

Hans mjuka råd om armband med mysiga fikastunder har inte fått stenkastande unga, knarkkurirer att bli snälla. Hårdhandskar från en förtvivlad polikår lyssnar han inte till, för han vet så väl att det inte går hem hos chefen. Tänk att bli polischef utan en dag som polis i tjänst? Efter hans framfart som GD på Migrationsverket och Försäkringskassan kunde han få sin inkompetente chef att utnämna honom till rikspolischef, genom att utlova stora besparingar efter en förödande omorganisation av polisen. Resultat; en organisation i sönderfall!

Ulf Kristofferson (M)  ser ”Integrationsproblemen som en tickande bomb”, Peter Hultqvist (S) oroar sig över skräckbilden av Sverige, som kan utnyttjas och Jonas Sjöstedt (V) har visst vaknat till och konstaterar ”En naiv syn på ekobrott gynnar kriminella gäng”.

Inte ett ord om massinvandringens konsekvenser, som de själva är skyldiga till!

Per Gudmundsson upprepar i sin ledare, det gästkrönikör Olle Ljungbeck  redan förkunnat på denna blogg, nämligen statsministerns frekventa mantra ”Det är oacceptabelt”. PG ger oss här hela listan under 2017.
Undrar vad Löfven skall upprepa under 2018 ?

Amnesti
Hur har regeringen mage att predika om allas lika värde och samtidigt ge förslag på amnesti bara för en grupp, där majoriteten är åldersljugande afghaner?

Att denna särlagstiftning från asylrätten, är en skam för landet fattade inte liberalerna och centerpartiet förrän efter 2-3 veckor, vars värdegrundsindoktrinering hindrade polletten från att trilla ner.

Nu är det fiffigt värre enligt gränspolisen. En person som fått avslag på sin ansökan flera ggr lämnar nu bara in ny ansökan om gymnasiestudier och vips så stoppas utvisningen! (SR 12/12).

Åsiktspolisen
Den vänsterfinansierade åsiktspolisen har nu tagit nya grepp. UD vilar inte på hanen tillsammans med säkerhetspolisen. Att släcka ner Face Books konton för kända namn som Ann Heberlein, Katarina Janouch med flera är småsmulor, jämfört med regeringens planer på att spionanklaga journalister, som avviker från den officiella Sverigebilden, som UD ljugit ihop. Men i Svd 27/12 klagar ett par jurister över att nazister kan få större frihet på nätet. vars skydd mot näthat försvagas. Att det kan vara fler än nazister som står för den varan, verkar inte ha gått fram till dessa numera invandringsförmögna, laglärda män.

Islamisering
I jultider så verkar islamiseringen ha fått nytt bränsle, här är några exempel.

– En elev kände sig kränkt av julsånger, fick stopp på skolans julfirande.

-Vid besök på en julbön i en gammal kyrka förvandlades prästen till en eldfängd politiker, som protesterade mot finansministerns uttalande om att migranter nog borde välja ett annat land än Sverige, vilket fick Fridolin att gå i taket. Gamla takter visades hos detta isalmkramande parti, som nu glädjande dinglar runt riksdagsspärren.
För enligt denne Guds tjänare, så skall dörrarna stå vidöppna för alla som vill leva gott på värdlandets befolkning. Prästen nöjer sig inte med, ”trots omsvängningen av den svenska asyl- och flyktingpolitiken för ett par år sedan fortsätter antalet människor som beviljas uppehållstillstånd att ligga på rekordhöga nivåer.
Finansministern rättade snabbt in sig i det korrekta ledet, efter halkolyckan ovan. Nu är hon åter på banan med att det är SD som står för hatet mot invandrare, som bara är början, underförstått på valrörelsen…..
Hennes och regeringens hat mot alla Sverigevänner kanske blir slutet på maktinnehavet?
Troligen slog dörren snabbt igen, när hon och övriga ministrar skymtade muslimers rasisttiska  attacker utanför judarnas samlingslokaler i Göteborg och Malmö.

-Inga svensk julmat serverades på statsmissionens julbord, köttbullar var det enda som påminde om våra traditioner.
Dock kom snabbt glädjande reaktioner på twitter. Här är en från signaturen THOMAS MÖLLER‏ @thomasmoller64 24 dec.

”Stadsmissionen uppmanar folk att skänka pengar! Dom erbjuder familjer/unga att fira jul och äta julbord, men skinka har vi inte på julbordet för det är kränkande mot vissa individer, vi vill även meddela att vi ej tar emot bidrag från SD! Vidrigt & osmakligt #tv4 @STHstadsmission!”
Att någon svensk familj eller hemlös kan känna sig kränkta av utebliven skinka existerar inte hos maktens ”rövslickande” organisationer.

– Vandalisering av trefaldighetskyrkan i Karlskrona utfördes av en 26-årig man, vars etnicitet och  hemvist saknade allmänintresse….

-Kommunen tog upp denna fråga om personal i hemtjänst kunde vägra att köpa produkter med griskött , som gamla hade skrivit upp på inköpslistan. Naturligvis får de det, svarade kommunen, ingen skall diskrimineras pga av sin religiösa tro……Diskriminering av de gamlas önskemål är helt OK!

Det är detta som skrämmer mig mest, hur det offentliga Sverige visar upp en bild som inte stämmer, finansierat med både skattepengar och gåvor från godhetstroende, utan en gnutta reflektion om dess följder.

Europa
Men blickar jag utåt så blir det ett spännande år, om stegen blir framåt eller bakåt är för tidigt att avgöra, men visst hopp finns ändå.

Vem skall dra det längsta strået i EU om framtida migrationsströmmar?
Fortsättning följer i mars, då Bulgarien är värdland och skall försöka bygga en bro över sprickan mellan väst och öst.

Skall statsministern få fortsätta med sina krav på kvotfördelning trots tapper vägran från vicegradsländerna, som har stöd av Donald Tusk?

Kanske har hans springpojksiver avtagit en smula, när invandringsrelaterat elände på hemmaplan bara väller fram. Det är inte konstigt att UD:s renhållningsiver når nya nivåer med att tvätta bort den fläckiga Sverigebilden. En uttalad oro finns över bångstyriga svenskar som föredrar nätets information framför lojala tidningsredaktörers friserade alster.

Österrike
När tunga regeringsposter i Österrike gick till högerpopulistiska FPÖ, så blir det mer uppförsbacke för EU:s federalister. Heinz Christian Strache blev vicekansler trots sina ungdomssynder. Nu blev det en axelryckning till skillnad från år 2000 då blev det sanktioner, när det föraktade FPÖ tog plats i regeringen.

Förbundskansler Sebastian Krutz uppmanade EU att ”Skrota migrantkvoter, låt militär upprätta säkra zoner i ursprungsläderna”  vilket majoriteten av Europas befolkning stödjer, förutom de som duperats av migrantmodern Merkels lögner med assistans av vår statsminister.
Tror dessa två att migranter skulle acceptera uppehållstillstånd i EU:s östländer? 
Denna  aningslöshet är skrämmande, risken är stor att samma inkompetens råder inom andra områden. Vilket vi i Sverige har  fått många beklämmande exempel på under året, som Löfven varit en mästare på att dribbla bort, tack vare en opposition, som glömt att opponera.
Tyvärr lutar jag mer åt att dessa gränslösa ledare är lakejer åt globaliseringens finansiella oligarger. Men nämner man detta är man ett offer för konspirationsteorier och betraktas som psykiskt instabil. Vilket får mig att tänka på inspärrining av dissidenter på mentalsjukhus i diktaturer.

Polen
När inte ens EU kommissionens hot mot Polen, med fråntagande av landets rösträtt, för deras iver att kasta ut domare från kommunisttiden, får någon större effekt,  så ökar oron hos federalisterna. När EU:s artikel 7 i Lissabonfördraget, som kallats för ”atombombsalternativet” mer betraktas som ett tomtebloss, så förstår vi att motorn hackar i Bryssel.

Tyskland
Angela Merkel har det heller inte lätt, först be om ursäkt för sin blindhet över våldtäktsvågen i Köln på nyårsnatten i fjol, där ”tahrrush” demonstrerades med råge av hennes importerade skyddslingar. Nu kräver en av hennes toppmän i CDU, Thomas Strobi att max 65000 migranter kan tas emot, mot tidigare tak på 200.000 (TT – Reuters).

Borde  inte denna immigrantmoder känna att det är dags att lämna in?

Tyvärr har statsministern redan förklarat att han tänker sitta kvar oavsett utgång i valet. Allt annat är väl oacceptabelt för denna man. Därför ägnar han all sin energi att splittra alliansen, vilket inte är så svårt med förrädiska liberaler och centerpartister, som hoppar från den ena stolen till den andra.

Men, bästa läsare, nog kunde Ni notera att jag äntligen klämde ur mig några positiva nyheter?

Kanske kan jag få återkomma med mer av den varan under nästa år, som jag hoppas blir ett Gott Nytt År med två steg framåt och bara ett bakåt!

Ansvariga för landets förfall borde åtalas

Gästkrönikör Olle Ljungbeck fortsätter oförtrutet att agera externt mot makthavarnas underlåtenhetssynder, som främst gäller ökad brottslighet, hatet mot judar och förortens kvinnoförtryck.
Skyldiga är främst fundamentalistiska muslimer, som tolkar Koranen bokstav för bokstav. Men huvudansvaret för att dessa uppfattningar och seder har tillåtits och fått öka i Sverige är statsminister Stefan Löfvens och hans företrädare Fredrik Reinfeldts.
Stefan Löfven anklagar endast nazister och SD för framväxten av antisemitism, men stoppar huvudet i sanden, när brottens gärningsmän är islamister. Hans bristande ledarskap med lögner, hans vana att alltid skylla ifrån sig, förskjuta ansvar och endast fördöma i ord, utan handling ger upphov till graverande brottsrubriceringar.
………………………………………………………………………………………………

”Till Stefan Löfven, Konstitutionsutskottet, Högsta Domstolen, Riksåklagaren, Polismyndigheten, Ministrar, riksdagsledamöter och medborgare.

Du är den skyldige Stefan Löfven!
Du, tillsammans med övriga partiledare inom sjuklövern har förstört Sverige för lång tid, kanske för alltid!
Med hänsyn till det enorma lidande i form av mord, våldtäkter, rån, egendomsbrott etc ert ”humanistiska” engagemang orsakat svenska folket, måste ni anses vara de grövsta förbrytarna sedan Sverige blev en statsbildning.

Nu har det hat, våld antisemitism som vi visste skulle komma från invandrade, fundamentalistiska islamister åter drabbat judarna. Men det är inget nytt, det har pågått länge. Ni har alla vetat om det länge, men som den lögnare Du är har Du skyllt det på nazister och Sverigedemokrater.

Jag avskyr nazister, men likväl skulle det inte som Du gör, falla mig in att beskylla dem och andra för något de inte är skyldiga till. Hela svenska folket känner vid det här laget väl till att Du är en gemen lögnare. Troligen den värste vi någonsin haft på den post nu Du innehar.

Så här sa Du för några dagar sedan;

”Attackerna mot judar i Malmö och Göteborg är en naturligt följd av att SD släpptes fram av Alliansen. Så banades väg för nazismen”.

Det är en skam att en statsminister kan ljuga så grovt.

Tabu att kritisera muslimer
Du har inte någon gång haft modet att kritisera muslimer, oavsett vilka brott de skyldiga än har utfört. Att inte stigmatisera alla invandrare har varit mantrat, vilket endast har skyddat förövarna och svikit deras offer. Men politik handlar om viktiga röster och då är inget offer för stort för den maktgalne.

Först nu, när nyanlända unga män från Mellanöstern försöker bränna ned en judisk lokal reagerar Du, därför att Du är tvungen, eftersom Du inte kan skylla på någon annan och det finns bildbevis på vilka förövarna är. Du reagerar inte, trots otaliga bevis finns för all den brottlighet, som därutöver är resultat av invandringen.

Spricka i kristallen?
Ylva Johansson har nu äntligen trätt fram och erkänt att vi inte kan acceptera deras värderingar, utan de måste acceptera våra, om inte deras brottslighet skall göra Sverige till ett nytt Mexico.
Är det tecken på en spricka i kristallen`?

Du har hela tiden haft kännedom om utomeuropeiska invandrares överrepresentation i brottslighet, men inte gjort något. Det borde du bestraffas för. Du vet också att den kommer att fortsätta om inte radikala åtgärder vidtas, ändå gör Du ingenting?

Det finns endast två sätt att få ner invandrarbrottsligheten till nivåer vi kan leva med,

 1. Mycket långa fängelsestraff för brott som faller under allmänt åtal.
 2. Efter att dessa är avtjänade – utvisning.

Om inte, återstår endast stopp på all invandring.

Ord utan handling
 Jag observerade, att när invandrare försöket bränna ned judarnas lokal i Göteborg uttryckte Du dig som vanligt på det sätt Du brukar. Nämligen att någon annan har ansvaret för att de lagförs och straffas. Nu förhåller det sig så, att Du som statsminister har högsta ansvaret för att brottsligheten minimeras. Därför skall Du omgående ta initiativ till att stifta sådana lagar jag nämnt här tillsammans med justitieministern. I annat fall har Du ingen trovärdighet och allt förblir som det är i dag.

Vi vill inte varje gång höra; ” Det är oacceptabelt” och sedan händer ingenting

En fortsatt brottslighet på den nivå Du bär skulden till, leder självklart till det svenska samhällets sönderfall och vad värre är att ökade motsättningar resulterar i ett framtida inbördeskrig. Där Du och Dina mångkulturella vänner redan barrikarderat sig i vaktförsedda Gate Communitys.

Medborgargarden resultat av politikers högmod och förräderi
Vi är många som inte kommer att tveka om hoten blir mer akuta. Och då är det självförsvar, nödvärn med medborgargarden som gäller.
Men det är inte endast svenska folket Du har svikit. Du sviker också alla invandrarkvinnor/flickor. Det gör Du genom att inte ta tag i dessa frågor. Det räcker inte med att hundra gånger upprepa att det är oacceptabelt. Nedanstående är minimum av vad som måste göras för att nå ett civiliserat tillstånd bland dagens invandrare.

Omgående förbud med kännbara straff för utövande av hedersvåld och diskriminering av kvinnor:

 • Utrota könsstympning
 • Förbjud barn- och tvångsäktenskap med kusingiften
 • Förbjud religiösa- och skolor som drivs av religiösa eller liknande samfund.
 • Förbjud och bestraffa hårt allt hedersvåld.
 • Förbjud klädkoder.
 • Förbjud könsskilda bad och aktiviteter.

Men för att åstadkomma något enligt ovan måste Du ovillkorligen ta Ylva Johansson på orden (som vaknat ur dvalan) och kräva ovillkorlig lydnad till de värderingar vi såväl grundlagsfäst, som lagt fast i allmän lagstiftning, och inte tro att det räcker med ”det är oacceptabelt,  det är oacceptabelt”  hundra gånger utan att det följs av handling.

Därför anklagar undertecknad Dig för Dina underlåtenhetssynder med följande brottsrubriceringar:

 • Brott mot grundlagens stadgande om demokrati.
 • Brott mot regeringsformens 2.a § om trygghet för medborgarna.
 • Brott mot lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män.
 • Brott innebärande oskickligt ledarskap i egenskap av regeringschef.
 • Brott mot regeringens regelverk genom felaktig tillämpning av detta.

Den som anser sig inte få tillräckligt underlag i grundlagen (Regeringsformen, men också Yttrande- och tryckfrihetsgrundlagen) för bekräftelse om brott mot demokratin bör studera förarbeten till regeringsformen, då denna behandlades i sin helhet. Detta är ett självklart förfarande vid våra domstolar om tveksamhet råder.

Hur känns det statsministern?
Hur känns det Stefan Löfven, när Du går och lägger dig på kvällen? Sänder Du en tanke eller kan Du ens somna, när Du lägger dig och påminns om all den olycka du vållat svenska folket. Den som orsakats av din självtillräcklighet, som gjort att Du kan gå över lik för att framstå som den du inte är, nämligen humanist.

Sänder Du en tanke till alla de av invandrare våldtagna kvinnorna/flickorna som fått sina liv förstörda för all framtid? Eller de som på annat sätt fått sitt liv raserat för att Du därigenom skall framstå som såväl humanist som feminist?

Att påstå att Du är såväl humanist som feminist är lika sant som att påstå att Hitler älskade judar. Sanningen om dig är i stället den, att andra människors liv och framtid inget betyder, om Du kan göra karriär på deras bekostnad.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

Reinfeldt och Juncker samma bedragare, skönmålar utan faktaunderlag

Dagens skämt….

Ditt livs bästa investering” säger Fredrik Reinfeldt stolt i en intervju och jämför med blöjinköp och kostnaderna för ett spädbarn under det första levnadsåret.

Jämförelsen haltar betänkligt, för ett spädbarn växer upp och efter skola och utbildning blir närande, som skattebetalare, men en stor del av invandrarna förblir tärande under hela sitt liv.

https://www.expressen.se/nyheter/reinfeldt-om-asylpolitiken-ditt-livs-basta-investering/

Jean Claude Juncker vill inte vara sämre utan säger att ”Utan invandring är Europa förlorat!” Han tittar enbart på demografiska staplar, men aldrig utanför fönstret för att se hur det ser ut. Fler ben och händer hjälper ej, om bidrag och svart ekonomi får ersätta enkla jobb, som högteknologiska länder i Europa har mycket ont om.

Om vi byter ut Reinfelds bästa = sämsta och Junckers utan = med, då överensstämmer deras uttalanden med verkligheten.

Sedan sitter Reinfeldt och skryter över sin ändrade karriär, först roffar han åt sig en riklig lönegaranti från riksdagen (skattebetalarna) trots att han har egen föreläsningsfirma.
https://www.jp.se/article/moralens-dekadens/

Där han drar in ca 100.000 för en timma med lögner, som ivrigt applåderas av kortsiktiga vänner. ”En förbannat bra karl” kanske några säger, ” han fick bångstyriga fack att gå med på lägsta löner, vilket bådar gott vid övrig lönesättning.

Välfärden kommer att krokna, vilket glädjer oss, för då blir folk spakare. Folk har haft det alldeles för bra, alltför länge och det bästa är att vänstern vår forna fiende har blivit vår bästa vän.”

Då är det en lisa, att på nätet läsa Tino Sanandajs kommentar till artikeln där Reinfeldt uttalade sig om invandring:
……………………………………………………………………………………………………

”Landsfader Fredrik Reinfeldt filosoferar om blöjor och sådär:

”Du har många gånger sagt att migration är bra för Sverige, inte minst ur ekonomisk synpunkt. Vad menar du med det?

–Med det menar jag att Sverige, förutom den korta tid då en dryg miljon lämnade Sverige för USA för att det var fattigt, har varit ett invandringsland.

Ett land som har stått öppet för människor som kommit från hela världen, som kommit in i vårt samhälle och blivit en del av vårt land, kallat sig svenskar och hjälpt till att bygga välfärd…

Men jag vill understryka att det är ju väldigt få som sätter barn till världen som säger: ”Jag är egentligen tveksam för det är rätt dyrt att ha barn, vad ska det vara bra för? Ska man stå ut med de här kostnaderna de första åren? Det är mycket blöjor och så där.”

”Reinfeldt uppmanar fler äldre att byta jobb – för att de ska orka jobba tills de fyller 75 år. – Jag har ju gjort ett sådant skifte i mitt liv utifrån de förutsättningar jag har. Jag tror det är fullt möjligt att göra för många andra också…låt oss börja med de som vill”

Fram till andra världskriget var Sverige ett isolerad land dit få flyttade. Det är historierevisionism att med lösa anekdoter skriva om historien och försöka utmåla Sverige som någon sorts USA som byggdes av invandrare.

Inga utredningar eller forskningsstudier visar att invandring blir lönsamt på sikt. Jan Ekbergs rapport för finansdepartementet 2009 visar att även andra generationen är en nettokostnad, då gruppen i snitt betalar mindre i skatt än förbrukar bidrag och välfärd. Reinfeldt tror att en permanent belastning som dränerar statskassan utan att någonsin gå plus är en investering.

Han upprepar också sina tvångstankar om att svenskar måste jobba till 75 år, trots att mätningar visar att få vill jobba så länge, och verkar inte förstå att de med slitsamma jobb rent fysiskt ofta inte kan jobba så länge.

Reinfeldt bevis är att självbelåtet upprepa hur bra det gick för honom att ställa om till sin nya karriär att åka runt och ge föredrag för 100.000 kr per timme. Sanningen är att Fredrik Reinfeldt aldrig har haft ett riktigt jobb, och att hans långa farvälsturné är ett av de bästa argumenten för tidig pension.”

……………………………………………………………………………………………………

Dessa enade lögnhalsar tog nog aldrig del av Anders Lugns erfarenheter som kapten i FN styrkan i Libanon. Han ser samma undergångsfaktorer i Sverige, som han såg i Libanon och som banade väg för inbördeskrig, klanfejder och flyktingströmmar.

Redan 2008 skrev han denna artikel i Aftonbladet, som jag i ett tidigare inlägg har återgivit. Men den är mer relevant idag än någonsin.

https://www.aftonbladet.se/debatt/article11450153.ab

Återval av 7- klövern 2018, är som om Norge skulle återvalt Quislingregeringen efter kriget!

Olle Ljunbeck, en omtyckt krönikör, ställer i detta inlägg 7-klöverns politiker och dess väljare mot väggen. Utgångspunkten är fakta från BRÅ och Riksrevisionen, som borde få en blind höna att  förstå  orsaken till landets förfall.
Moralisk hybris hos kunskapslösa politiker, som med sina pullfaktorer till migranter från destruktiva samhällen, har förvandlat ett beundrat välfärdsland till ett avskräckande exempel. Väljare måste vakna och ta del av internationell information innan de går in i valbåset nästa år, då svensk press sviker sitt uppdrag.
………………………………………………………………………………………………………………….

”Katastrofal ökning av brottslighet enligt BRÅ
Så får vi då svart på vitt!
Det vi invandringskritiker hela tiden hävdat. Brottsligheten har enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ökat till nivåer som vi aldrig tidigare kommit i närheten av. Att det i huvudsak är invandrare som står för denna katastrofala utveckling kan bevisas genom att granska etniciteten på de domar som avkunnats sedan 2005. Brotten mot enskild person är mest frekvent. I dessa ligger våldtäkter, rån, och grovt våld bl a. Mest utsatta är unga kvinnor där Sverige aldrig varit i närheten av de siffror som Brå nu redovisar.

7-klövern kan jämnföras med Quislingregeringen
Inte heller Norge har tidigare varit utsatt för sådana grymheter från egna politiker utom när Quisling lierade sig med nazismen och då fick leda regeringen där. De ansvariga var förutom tyskar, medlemmar tillhörande det norska partiet Nasjonal Samling (NS). Det hör sålunda till undantagen om man bortser från forna kommunister och nazister att ett lands politiker förbrutit sig så mot det egna folket som sjuklövern och Nasjonal Samling gjort. 3200 norrmän dödades av tyskar och Nasjonals samlingshejdukar.

Svenska liv förstörs
Även om antalet av invandrare dödade svenskar inte uppgår till samma antal som i Norge, så överstiger sannolikt totala antalet svenskar som fått sina liv förstörda genom invandrare de nämnda 3200 med råge.

Trots denna fasansfulla utveckling på mindre än tio år har inte en enda av sjuklöverns politiker avgått eller bett svenska folket om ursäkt och lovat att genom olika insatser som långa fängelsestraff, utvisning etc förhindra en ännu större kommande katastrof!

Det vi hittills fått erfara av sjuklöverns ”regeringsduglighet” och totala avsaknad av ansvarstagande för Sverige och Sveriges folk är fruktansvärt skrämmande och borde få varje svensk att aldrig lägga sin röst på något av de partier som är skuld till den situation, som Brå så vederhäftigt bevisar.

Detta så länge det finns regerings- och riksdagsledamöter som är medansvariga till massinvandringen och den katastrof denna inneburit för svenska folket.

Grav kritik från riksrevisionen
När nu också Riksrevisionen i dagarna riktar grava anmärkningar mot regeringarna från 2005-2015 för att de skrivit usla propositioner belyser detta ytterligare förfallet hos de partier som vill regera Sverige från 2018. (Propositioner är regeringsförslag som skall ut på remiss innan regeringen fattar beslut).

Riksrevisionen:
 ”Bristen på analyser har varit allvarlig. Bedömningar saknas av hur många som söker och beviljas uppehållstillstånd. Det saknas också analys hur landsting och kommuner påverkas”. Verket konstaterar vidare; ”Det blir svårt för remissinstanser att lämna vettiga synpunkter när det finns så stora brister i underlaget”.

Min kommentar: ”Sannolikt skulle ingen av regerings- och riksdagsledamöterna i sjuklövern under perioden 2000 – 2017 rent intellektuellt platsat i t ex regeringarna under Erlander”!

Kompetenslösa politiker
Efter denna läsning av riksrevisionens granskning är man med visshet benägen att tro att sjuklöverns politiker inte enbart är intellektuellt handikappade utan också i övrigt inte når upp till en nivå som krävs för att inneha regerings- och riksdagsmandat!

Det vi medborgare kan konstatera är, att utöver att dessa regeringar varit vållande till tusentals medborgares död (pga en helt oreglerad och ansvarslös invandring), genom terroristexport och fördröjning och/eller utebliven vård för medborgarna, samt undanträngningseffekter på samhällets alla ansvarsområden. Vidare genom våldtäkter, överfall, grovt våld, förlust av egendom och livslångt lidande är att de också grovt brustit i övrigt ansvar.

När det t ex gällt att administrera och organisera inflödet av asylsökande har de genom sin oförmåga och brist på seriöst engagemang orsakat stora problem såväl personliga för ursprungsbefolkning som enorma ekonomiska kostnader.

Hela hanteringen av massinvandringen vittnar om ett uppblåst, hycklande och falskt försök att ge sken av humanitet och medmänsklighet.

Men vid närmare granskning visar det sig att förmåga saknas, att hantera de senaste årens inflöde av individer från helt främmande kulturer och religioner på ett sätt, som kan kallas humant mot den egna befolkningen.

Fel personer har fått asyl 
Vissa såväl inhemska som utländska kritiker har reagerat starkt över att en så stor andel av de flera hundratusen mottagna ”asylsökandena” är unga och medelålders män, medan kvinnor och flickor är i betydande minoritet. Dessa kritiker anser helt enkelt att fel personer fått asyl medan de svagaste och mest utsatta och skyddsbehövande blivit kvar i samma misär som tidigare.

Man anser också att hjälp på plats skulle räddat och hjälpt ett betydligt större antal. De medborgare som inte tar lärdom av den verklighet som nu utspelar sig i Sverige och som den ena myndigheten efter den andra nu ger uttryck för, utan fortsätter att lägga sin röst traditionellt kan inte skylla på någon annan, när eventuellt en närstående drabbas av något av det fasansfulla som Brå redovisar.

Otillräcklig tillnyktring
Den tillnyktring som vissa partier nu låtsas ge uttryck för är inte på något sätt en garanti för att man är beredd att ta till så kraftfulla åtgärder att Sverige åter blir ett av världens tryggaste länder. Dit är det långt kvar till de 45 procent av kvinnor/flickor som inte vågar gå ut ensamma utan oro för att bli utsatta för våldtäkt.

Innan Du Svensson funderar på var Du tänker lägga din röst nästa år bör Du kräva minst detta.

Medborgarkrav
Är man beredd att kraftigt höja fängelsestraffen för mord, våldtäkter, rån och sexuella trakasserier?

Är man beredd att utvisa alla som dömts till fängelse efter avtjänat fängelsestraff?

Är man beredd att slopa eller förbjuda integrationshindrande aktiviteter som religiösa friskolor, hemspråksundervisning, klädseltvång, skilda lokaler för pojkar och flickor vid utövande av olika aktiviteter?

Är man beredd att utvisa invandrare, som inte accepterar och lever efter grundlagsfästa värderingar och i allmän lagstiftning fastlagda reglverk?

Stort informationsbehov
De som anser att sjuklöverns brott mot den svenska befolkningen inte är jämförbara med de förbrytelser Quisling och Nasjonal Samling begick mot det norska folket har inte klart för sig de enorma förbrytelser sjuklövern är skyldig till och bör därför skaffa sig en bättre information.

Objektiv och ofiltrerad information finns inte att hämta i PK-medierna (normalt 95 procent av dagspressen och public service) utan måste sökas internationellt, både i utländsk press och i forskningsrapporter. Där bilden av Sverige är chockerande. Islam granskas och avslöjas för vad den är, en medeltida förtryckande religion, som här hemma gödslas med skattepengar, medan välfärden förtvinar.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

……………………………………………………………………………………………………

Glöm inte Hans Roslings ord att för hälften av Sveriges asylkostnader hade de fattiga i flyktinglägren kunnat hjälpas enligt OECD. 

En grotesk humanitet, som borde få väljare att vakna till, om de menar allvar med sin medmänsklighet.

Sluta att kalla alla som kommer hit för flyktingar!

Här återkommer gästkrönikor Karin Ferm med ett nytt inlägg, vars budskap är att sluta kalla alla som kommer till vårt land för flyktingar. Det är inte sanning. Orsaken är främst att dupera medborgarna, så politikernas EU vänliga flyktingpolitik kan fortsätta tillsammans med karriären. Landsmännen, som tvingas betala för deras övermod, bryr de sig inte om ett dugg.……………………………………………………………………………………………………..
Ett fåtal är numera riktiga flyktingar
För det första är migranterna som invaderar Sverige inte en HOMOGEN GRUPP.
I Sverige idag finns det invandrare från drygt TVÅHUNDRA OLIKA LÄNDER!
ALLA dessa personer har INTE flytt från krig eller svält.

Majoriteten ekonomiska migranter
De flesta som kommit de senaste åren och sökt asyl är Ekonomiska migranter, som vill ta del av den Svenska välfärden, utan att anpassa sig det minsta till värdlandets värderingaroch vad ännu värre är inte ens till vår lag och rätt. De enda som kan kallas ÄKTA FLYKTING är kvotflyktingarna. Utredda av UNHCR.
Vissa har kommit till Sverige som ARBETSKRAFTSINVANDRARE, där fusket och utnyttjandet är stort, inte sällan hos  skrupelfria arbetsgivare, där också deras egna landsmän kan ingå. Människohandel, på en lite högre nivå, jämfört med gatans flickor.

Giftemål
Andra har kommit efter att ha gift sig med en svensk och alltför många flickor har tvingats gifta sig med en kusin i hemlandet. Att deras barn löper större risk för både motoriska och kognitiva skador är inget som bekymrar regeringen, med socialstyrelsen och IVO. I många andra västländer är kusingiften förbjudet, men i Sverige är vi ”snälla.” Att bokstavsbarnen ökar kan här ha en förklaring. Några av Danmarks förskolor har rapporterat om överrepresentation av impulsstyrda ungar med annan etnicitet, vilket är tabubelagt här hemma.

Flertalet av de som sökt ASYL är EKONOMISKA LYCKSÖKARE.  Dit räknas också de som passerat flera andra länder på väg till Sverige. För Sverige är INTE första säkra land! Vad gör 600 mil genom Europa, när Du kan nå fram till livstids försörjning, utan att behöva anstränga Dig ett dugg. I landet, där sunt förnuft spolats bort av värdegrunden.

Generösa bidrag
Att SVERIGE blivit så populärt att komma till är våra otroligt generösa bidrag. Gratis skola för barnen, gratis vuxenutbildning, generöst försörjningsstöd, förturer till vård, omsorg, tandläkare, bostad och pension utan att ha betalt in en krona.
Det säger väl ingen nej till?
De flesta migranter förkunnar att de valde Sverige för att kunna ge sina barn en bättre framtid, inte om förföljelse för sin tro, politiska aktivitet eller sexuell läggning. Att detta sker på bekostnad av värdlandets framtid är inget som påpekas, tvärtom. Politikernas lovsång till lönsamhet har nu fått sänkt volym, när allt fler experter förkunnar  motsaten.

Vilja till anpassning, förstörs av klanen
En del av de som kommit de senaste åren vill arbeta och göra rätt för sig, men de flesta anser sig ha rätt att leva på våra skattepengar och förakta vårt västerländska liv. Varmt stöd får de från Koranen, där lögner och svek mot otrogna inte är något problem. När människosmugglarnas utfästelser inte visar sig stämma kan ilskan bli stor och utgöra alibi till brottsliga handlingar och ökat Svenne förakt.

Politikers haveri
Problemet idag är de som inte respekterar Svenska lagar, Svenska regler och vårt sätt att leva. Men ett långt större problem är våra politiker som låtit det ske, med stöd av en mindre grupp vänsteraktivister. Behov av invandrarröster är orsaken till denna låt gå mentalitet.

Majoriteten av oss har tvingats till tystnad av vänsterliberal media, vars snyftreportage får allt mindre genomslag, när fler av oss inser orsaken till att samhällets åtaganden fallerar. Gamla mormor får ingen plats på sjukhemmet, sonen kan inte flytta hemifrån, dottern kan ha utsatts för våldtäkt och Du själv kan få en smocka om du säger till dessa lättkränkta gossar för deras djävulskap och Din fru får ingen behandling för sin cancersjukdom i tid för att rädda sitt liv mm.

Nu finns det tre kategorier av medborgare:
-Den första gruppen är mycket välbeställd och bor i skyddade zoner och stöter aldrig på några invandringsrelaterade problem. De är nära allierade med makthavarna och förkunnar sin mångkulturella godhet, som i praktiken innebär billig arbetskraft och ökat Rot och Rut avdrag till sina inflationsbetalda gamla villor.
-Nästa grupp är hårt luttrade landsmän som både privat och under sitt arbete stöter på invandringens baksida, men tvingas hålla tyst, så de inte riskerar jobbet och utfrysning socialt.
– Den tredje gruppen är medborgare, som  klart ser orsak och verkan, de håller inte tyst och förkunnar sin övertygelse främst på nätet. Många tillhör gruppen pensionärer, som har växt upp och ”fått arbeta och göra rätt för sig” med modersmjölken. Vi sörjer över att tidigare generations slit förslösas på lyxmigranter och ser med oro på våra barn och barnbarns framtid.

Mer om detta skriver en anonym följare till Arnstbergs&Sandelins blogg ”Invandring och mörkläggning” https://mail.google.com/mail/#label/Arnstberg/15f8dc4eaab0ff67

Missbruk
Invandrare som bryter mot lag och rätt, missbrukar den ”MULTIKULTUR” och ”INTEGRERING” som Sveriges regering införde helt i strid mot FNs Flyktingkonvention och utan att låta sina uppdragsgivare, medborgarna att få tycka till. Bara för att i Palmes anda få glänsa med att förvandla det lilla obetydliga landet till en humanitär stormakt.
De migranter som vill arbeta och assimileras in i den Svenska kulturen och har riktiga asylskäl skall självklart få stanna, men denna strävan stoppas lätt i alla förortens no go zoner, där sharialag råder i praktiken, medan regeringen blundar.

Utvisning
De grovt KRIMINELLA måste direkt tvingas att lämna Sverige, liksom de som ej har asylskäl.Tillståndet i deras hemländer, skall inte vara en fribiljett till automatiskt uppehållstillstånd.  Helt i strid med förslaget som asylaktivisten Anna Lundberg skickat till regeringen. Vilken härlig bakdörr hon öppnat till detta lyckorike!

Kvala in till välfärden
Fanns tidigare hos moderaterna som förslag, men det tycks ha dunstat bort i kölvattnet av Ulf Kristenssons trosvissa budskap, att aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna, men att sno deras gamla förslag går mycket bra. Han måste nu fjäska, så inte Björklund och Lööf kravlar sig upp och blir sittande i statsministerns knä.
För att göra Sverige mindre attraktivt och för att rädda den Svenska välfärden MÅSTE myndigheterna ställa krav på migranterna INNAN de får full tillgång till hela vår välfärd. De måste då ha uppfyllt vissa elementära KRAV.

Minska bidragen
Ett första steg är att minska bidragen till ett absolut minimum för de som inte anstränger sig ett dugg, för att själva skaffa sig ett arbete eller en utbildning. Där måste det finnas en tidsgräns som de ska ha gjort detta på. SFI kurser kan i dag få pågå under åratal, för då är de borta ur arbetslöshetsstatistiken.
Att ställa krav i Sverige på migranter har varit lika med rasism och främlingsfientlighet.

När det gäller svenskfödda, som är arbetslösa, sjukskrivna eller i ekonomiskt trångmål, då finns inga spärrar för varken FK eller AF, när det gäller piska.

Tisdagens demonstration i Umeå den 7 november för lastbilschauffören, som blev uppmanad att söka nytt jobb med sin skadade hand under sin rehabilitering, bådar gott. Folk måste protestera mot elitens politiker, där liten skillnad råder i praktiken mellan regeringens agenda och den opålitliga alliansen.

Läsare som är intresserade av statistik om landets befolkningssammansättning kan själva studera denna länk, där alla religioner är representerade, med övervikt för islam.”

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/

Skräckexemplet Sverige bara eskalerar

”Vi har fått ett land som är ett skräckexempel för sina invånare. Fria tider skrev i går om Svenska ambassaden, som visar alla bidrag man har rätt till i Sverige, men inga skyldigheter, Danmark visar tvärtom landets krav på skyldigheter, jag tappar hakan varje dag,” mejlade min syster.
http://www.friatider.se/svenska-ambassader-lockar-araber-med-skyh-ga-bidrag

Vi är nog många som tappar hakan varje dag, med undantag av vår feministiska regering, som tycks ha immunitet mot orsaken till eskalerande samhällsproblem.

Våld, trakasserier nu vardagsmat
Våld på sjukhus, våld i skolan, våld mot polis, brandmän, busschaufförer, parkeringsvakter, våldtäkter mot kvinnor, rån, överfall mot gamla, hot, trakasserier mot personal på socialkontor och mot migrationshandläggare osv är numera vardagsmat.

Att de aldrig ger sig och inser vad deras flyktingpolitik ställt till med?

Högt förtroende för statsministern
Vad som är ännu värre är att statsministern får högt förtroende av väljare, om vi nu ska lita på den senaste undersökningen från Novus.
Att han har mage att i riksdagsdebatten skylla kriserna i samhället på tidigare regerings skattelättnader?
Nationalekonom Jacob Lundberg har i sin doktorsavhandling visat att statens skatteintäkter tvärtom ökar, när medborgare får behålla lite mer av sina surt förvärvade slantar. Eftersom de då får lust att jobba mer.

Handlar Löfvens sympatier om Stockholmssyndromet?
Där gisslan tar parti för gärningsmännen.

Statsministern har skakat hand med en ensamkommande afghan, troligen berättade afghanen inte att han var dömd för sexbrott och hade ljugit om sin ålder, men vad gör inte den ”enkle svetsaren” för att bevara sin humana framtoning i medier.
http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/kyrkan-har-svikit-oss-om4848539.aspx

”Sugar mammas”
När det gäller närhetstörstande medelålders vänsterkvinnor, är det väl ingen som tappar hakan längre. De levde rövare nyligen på Landvetter, när några av deras kära afghaner utvisades. Kanske bottnar protesterna i, att de nu för en tid åter blir ensamma i sängen?
http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.se/2017/10/tumult-och-kaos-nar-utvisningen-av.html

Läs gärna vad en läkare skriver med insyn i flyktingförläggningar. Där vissa av de anställda kvinnorna berikar sig med inneboende, som befinner sig i underläge och beroendeställning.
https://stefankrakowski.wordpress.com/2017/10/11/unga-asylsokande-och-sugar-mamas/

Vad dessa ”sugar mamas” tycker om polygami vet jag inte, men FI är som vanligt i gasen och hyllar detta kulturella inslag. Att det bryter mot svensk lag är självfallet oväsentligt, det blir väl något svammel om berikning från främmande kulturer. Risken är nu stor att politiker och migrationsverket viker sig, när det gäller verkställande av utvisningar av afghaner utan asylskäl.

Sonja-gen
Hoppas Ni orkar läsa Katarina Janouch blogginlägg, hon tillhör ett glänsande undantag bland kultureliten.
Jag kommer osökt att tänka på den änglalika och självuppoffrande Sonja Marmeladova i Dostojevskis ”Brott och Straff.” Det verkar som feministerna har utrustats med en stor dos av så kallade ”Sonja gener,” som förstört kvinnorörelsen för lång framtid. Hennes livsuppgift blev att rädda skitstöveln Raskolnikov, som först vaknade till, när det var försent.
http://katerinamagasin.se/ladies-problem-om-det-ohemula-gullandet-med-en-domd-sexbrottsling/

Bluffen ”Tag mig i stället”
Nu har många feminister med supporters utrustat sig med märken där det står ”Ta mig i stället” för utvisning av bidragsslukande, åldersfuskande och lagbrytande afghaner.

Men som vanligt, när vänstern protesterar är det bara tomt part. För när ”Nya tider” v.41, ringde upp några av dessa aktivister med erbjudande om anställning för en afghan som då leder till temporärt uppehållstillstånd, var det ingen som ville åka i hans ställe. De flesta slängde på luren.

Vi får glädja oss åt att afghanernas ifrågasatta talesperson Fatemeh Khavari nu skall göra en tripp ner till Afghanistan, för att följa de fåtal som utvisats och som vanligt ställer systemmedias journalister inga besvärliga frågor.
http://hotpot.se/politik/fatemeh-khavari-aker-hem-till-afghanistan-pa-obestamd-tid/

Utländsk media rapporterar om månggifte
Tur är ändå att utländsk media varken duperas av regeringens lögner, utan själva gör reportage, där flera parter får öppna munnen, till skillnad från svensk medias fäbless för bara en version i aktuell fråga, eftersom innehållet styrs av chefsredaktören. Journalister har vittnat om vad som händer, om de råkar öppna fel dörr till problemet.

”I ett bisarrt reportage från Sverige intervjuar nederländsk tv araber och asylaktivister om månggifte. Först får en kvinnlig svensk asylarbetare beskriva hur fantastiskt hon tycker den muslimska traditionen är. Sedan intervjuas en av fruarna:
– Oavsett vad jag säger gör han vad han vill. Jag har naturligtvis inget val, säger den muslimska kvinnan.”
Hon berättar tyst att hon är slav hos sin man. Vilken fantastisk tradition!!!
http://www.friatider.se/svensk-asylaktivist-hyllar-m-nggifte-sen-f-rklarar-muslimska-kvinnan-att-hon-r-en-slav-t-sin-man

Utredningar tar bort problemen från dagordningen
Nu börjar röster höras om att lagen måste ändras och att månggifte som ingåtts i hemlandet skall upplösas. Men det lär nog ta tid. Hur många utredningar pågår inte om problem, vars lösning alla vet, även om vänsterintellektuella den förtränger. Utredningar av pålitliga bröder får som vanligt ta lååång tid, till skillnad från skattehöjningar, som klubbas snarast möjligt.

Om fienden attackerar Sverige
Om fienden med tungt artilleri skulle passera gränsen, så skulle nog regeringen först tillsätta en utredning, som får ta tid, även om Riksdagen, Rosenbad och Sagerska palatset vore ockuperat.

Stockholms nya landshövding, Tomas Bodström kanske ligger och njuter i sitt nya badkar i Tessinska Palatset, när de tidigare tre badrummen inte räckte till åt denne rörelsens charmknutte.

Tradition inom socialdemokratin är att rikligt belöna sina ja-supporters. Kompetens har låg prioritet vid utnämningar. Jag misstänker att det kan vara en bristvara hos de med rätt partibok?

Kanske får även pensionsspararna som blev blåsta på 242 miljoner av pensionsbolaget Allra (Rapport 13/10), där Bodström var styrelseledamot, vara med att finansiera utökningen av hans hygien attiraljer via skatten?

Kanske var den blivande landshövdingen då på Spa för ett välgörande bad, när dessa oegentligheter fanns på Allras dagordning?