Kategoriarkiv: Invandringspolitik

Asyl, Integrering, Assimilation

Reinfeldt och Juncker samma bedragare, skönmålar utan faktaunderlag

Dagens skämt….

Ditt livs bästa investering” säger Fredrik Reinfeldt stolt i en intervju och jämför med blöjinköp och kostnaderna för ett spädbarn under det första levnadsåret.

Jämförelsen haltar betänkligt, för ett spädbarn växer upp och efter skola och utbildning blir närande, som skattebetalare, men en stor del av invandrarna förblir tärande under hela sitt liv.

https://www.expressen.se/nyheter/reinfeldt-om-asylpolitiken-ditt-livs-basta-investering/

Jean Claude Juncker vill inte vara sämre utan säger att ”Utan invandring är Europa förlorat!” Han tittar enbart på demografiska staplar, men aldrig utanför fönstret för att se hur det ser ut. Fler ben och händer hjälper ej, om bidrag och svart ekonomi får ersätta enkla jobb, som högteknologiska länder i Europa har mycket ont om.

Om vi byter ut Reinfelds bästa = sämsta och Junckers utan = med, då överensstämmer deras uttalanden med verkligheten.

Sedan sitter Reinfeldt och skryter över sin ändrade karriär, först roffar han åt sig en riklig lönegaranti från riksdagen (skattebetalarna) trots att han har egen föreläsningsfirma.
https://www.jp.se/article/moralens-dekadens/

Där han drar in ca 100.000 för en timma med lögner, som ivrigt applåderas av kortsiktiga vänner. ”En förbannat bra karl” kanske några säger, ” han fick bångstyriga fack att gå med på lägsta löner, vilket bådar gott vid övrig lönesättning.

Välfärden kommer att krokna, vilket glädjer oss, för då blir folk spakare. Folk har haft det alldeles för bra, alltför länge och det bästa är att vänstern vår forna fiende har blivit vår bästa vän.”

Då är det en lisa, att på nätet läsa Tino Sanandajs kommentar till artikeln där Reinfeldt uttalade sig om invandring:
……………………………………………………………………………………………………

”Landsfader Fredrik Reinfeldt filosoferar om blöjor och sådär:

”Du har många gånger sagt att migration är bra för Sverige, inte minst ur ekonomisk synpunkt. Vad menar du med det?

–Med det menar jag att Sverige, förutom den korta tid då en dryg miljon lämnade Sverige för USA för att det var fattigt, har varit ett invandringsland.

Ett land som har stått öppet för människor som kommit från hela världen, som kommit in i vårt samhälle och blivit en del av vårt land, kallat sig svenskar och hjälpt till att bygga välfärd…

Men jag vill understryka att det är ju väldigt få som sätter barn till världen som säger: ”Jag är egentligen tveksam för det är rätt dyrt att ha barn, vad ska det vara bra för? Ska man stå ut med de här kostnaderna de första åren? Det är mycket blöjor och så där.”

”Reinfeldt uppmanar fler äldre att byta jobb – för att de ska orka jobba tills de fyller 75 år. – Jag har ju gjort ett sådant skifte i mitt liv utifrån de förutsättningar jag har. Jag tror det är fullt möjligt att göra för många andra också…låt oss börja med de som vill”

Fram till andra världskriget var Sverige ett isolerad land dit få flyttade. Det är historierevisionism att med lösa anekdoter skriva om historien och försöka utmåla Sverige som någon sorts USA som byggdes av invandrare.

Inga utredningar eller forskningsstudier visar att invandring blir lönsamt på sikt. Jan Ekbergs rapport för finansdepartementet 2009 visar att även andra generationen är en nettokostnad, då gruppen i snitt betalar mindre i skatt än förbrukar bidrag och välfärd. Reinfeldt tror att en permanent belastning som dränerar statskassan utan att någonsin gå plus är en investering.

Han upprepar också sina tvångstankar om att svenskar måste jobba till 75 år, trots att mätningar visar att få vill jobba så länge, och verkar inte förstå att de med slitsamma jobb rent fysiskt ofta inte kan jobba så länge.

Reinfeldt bevis är att självbelåtet upprepa hur bra det gick för honom att ställa om till sin nya karriär att åka runt och ge föredrag för 100.000 kr per timme. Sanningen är att Fredrik Reinfeldt aldrig har haft ett riktigt jobb, och att hans långa farvälsturné är ett av de bästa argumenten för tidig pension.”

……………………………………………………………………………………………………

Dessa enade lögnhalsar tog nog aldrig del av Anders Lugns erfarenheter som kapten i FN styrkan i Libanon. Han ser samma undergångsfaktorer i Sverige, som han såg i Libanon och som banade väg för inbördeskrig, klanfejder och flyktingströmmar.

Redan 2008 skrev han denna artikel i Aftonbladet, som jag i ett tidigare inlägg har återgivit. Men den är mer relevant idag än någonsin.

https://www.aftonbladet.se/debatt/article11450153.ab

Återval av 7- klövern 2018, är som om Norge skulle återvalt Quislingregeringen efter kriget!

Olle Ljunbeck, en omtyckt krönikör, ställer i detta inlägg 7-klöverns politiker och dess väljare mot väggen. Utgångspunkten är fakta från BRÅ och Riksrevisionen, som borde få en blind höna att  förstå  orsaken till landets förfall.
Moralisk hybris hos kunskapslösa politiker, som med sina pullfaktorer till migranter från destruktiva samhällen, har förvandlat ett beundrat välfärdsland till ett avskräckande exempel. Väljare måste vakna och ta del av internationell information innan de går in i valbåset nästa år, då svensk press sviker sitt uppdrag.
………………………………………………………………………………………………………………….

”Katastrofal ökning av brottslighet enligt BRÅ
Så får vi då svart på vitt!
Det vi invandringskritiker hela tiden hävdat. Brottsligheten har enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ökat till nivåer som vi aldrig tidigare kommit i närheten av. Att det i huvudsak är invandrare som står för denna katastrofala utveckling kan bevisas genom att granska etniciteten på de domar som avkunnats sedan 2005. Brotten mot enskild person är mest frekvent. I dessa ligger våldtäkter, rån, och grovt våld bl a. Mest utsatta är unga kvinnor där Sverige aldrig varit i närheten av de siffror som Brå nu redovisar.

7-klövern kan jämnföras med Quislingregeringen
Inte heller Norge har tidigare varit utsatt för sådana grymheter från egna politiker utom när Quisling lierade sig med nazismen och då fick leda regeringen där. De ansvariga var förutom tyskar, medlemmar tillhörande det norska partiet Nasjonal Samling (NS). Det hör sålunda till undantagen om man bortser från forna kommunister och nazister att ett lands politiker förbrutit sig så mot det egna folket som sjuklövern och Nasjonal Samling gjort. 3200 norrmän dödades av tyskar och Nasjonals samlingshejdukar.

Svenska liv förstörs
Även om antalet av invandrare dödade svenskar inte uppgår till samma antal som i Norge, så överstiger sannolikt totala antalet svenskar som fått sina liv förstörda genom invandrare de nämnda 3200 med råge.

Trots denna fasansfulla utveckling på mindre än tio år har inte en enda av sjuklöverns politiker avgått eller bett svenska folket om ursäkt och lovat att genom olika insatser som långa fängelsestraff, utvisning etc förhindra en ännu större kommande katastrof!

Det vi hittills fått erfara av sjuklöverns ”regeringsduglighet” och totala avsaknad av ansvarstagande för Sverige och Sveriges folk är fruktansvärt skrämmande och borde få varje svensk att aldrig lägga sin röst på något av de partier som är skuld till den situation, som Brå så vederhäftigt bevisar.

Detta så länge det finns regerings- och riksdagsledamöter som är medansvariga till massinvandringen och den katastrof denna inneburit för svenska folket.

Grav kritik från riksrevisionen
När nu också Riksrevisionen i dagarna riktar grava anmärkningar mot regeringarna från 2005-2015 för att de skrivit usla propositioner belyser detta ytterligare förfallet hos de partier som vill regera Sverige från 2018. (Propositioner är regeringsförslag som skall ut på remiss innan regeringen fattar beslut).

Riksrevisionen:
 ”Bristen på analyser har varit allvarlig. Bedömningar saknas av hur många som söker och beviljas uppehållstillstånd. Det saknas också analys hur landsting och kommuner påverkas”. Verket konstaterar vidare; ”Det blir svårt för remissinstanser att lämna vettiga synpunkter när det finns så stora brister i underlaget”.

Min kommentar: ”Sannolikt skulle ingen av regerings- och riksdagsledamöterna i sjuklövern under perioden 2000 – 2017 rent intellektuellt platsat i t ex regeringarna under Erlander”!

Kompetenslösa politiker
Efter denna läsning av riksrevisionens granskning är man med visshet benägen att tro att sjuklöverns politiker inte enbart är intellektuellt handikappade utan också i övrigt inte når upp till en nivå som krävs för att inneha regerings- och riksdagsmandat!

Det vi medborgare kan konstatera är, att utöver att dessa regeringar varit vållande till tusentals medborgares död (pga en helt oreglerad och ansvarslös invandring), genom terroristexport och fördröjning och/eller utebliven vård för medborgarna, samt undanträngningseffekter på samhällets alla ansvarsområden. Vidare genom våldtäkter, överfall, grovt våld, förlust av egendom och livslångt lidande är att de också grovt brustit i övrigt ansvar.

När det t ex gällt att administrera och organisera inflödet av asylsökande har de genom sin oförmåga och brist på seriöst engagemang orsakat stora problem såväl personliga för ursprungsbefolkning som enorma ekonomiska kostnader.

Hela hanteringen av massinvandringen vittnar om ett uppblåst, hycklande och falskt försök att ge sken av humanitet och medmänsklighet.

Men vid närmare granskning visar det sig att förmåga saknas, att hantera de senaste årens inflöde av individer från helt främmande kulturer och religioner på ett sätt, som kan kallas humant mot den egna befolkningen.

Fel personer har fått asyl 
Vissa såväl inhemska som utländska kritiker har reagerat starkt över att en så stor andel av de flera hundratusen mottagna ”asylsökandena” är unga och medelålders män, medan kvinnor och flickor är i betydande minoritet. Dessa kritiker anser helt enkelt att fel personer fått asyl medan de svagaste och mest utsatta och skyddsbehövande blivit kvar i samma misär som tidigare.

Man anser också att hjälp på plats skulle räddat och hjälpt ett betydligt större antal. De medborgare som inte tar lärdom av den verklighet som nu utspelar sig i Sverige och som den ena myndigheten efter den andra nu ger uttryck för, utan fortsätter att lägga sin röst traditionellt kan inte skylla på någon annan, när eventuellt en närstående drabbas av något av det fasansfulla som Brå redovisar.

Otillräcklig tillnyktring
Den tillnyktring som vissa partier nu låtsas ge uttryck för är inte på något sätt en garanti för att man är beredd att ta till så kraftfulla åtgärder att Sverige åter blir ett av världens tryggaste länder. Dit är det långt kvar till de 45 procent av kvinnor/flickor som inte vågar gå ut ensamma utan oro för att bli utsatta för våldtäkt.

Innan Du Svensson funderar på var Du tänker lägga din röst nästa år bör Du kräva minst detta.

Medborgarkrav
Är man beredd att kraftigt höja fängelsestraffen för mord, våldtäkter, rån och sexuella trakasserier?

Är man beredd att utvisa alla som dömts till fängelse efter avtjänat fängelsestraff?

Är man beredd att slopa eller förbjuda integrationshindrande aktiviteter som religiösa friskolor, hemspråksundervisning, klädseltvång, skilda lokaler för pojkar och flickor vid utövande av olika aktiviteter?

Är man beredd att utvisa invandrare, som inte accepterar och lever efter grundlagsfästa värderingar och i allmän lagstiftning fastlagda reglverk?

Stort informationsbehov
De som anser att sjuklöverns brott mot den svenska befolkningen inte är jämförbara med de förbrytelser Quisling och Nasjonal Samling begick mot det norska folket har inte klart för sig de enorma förbrytelser sjuklövern är skyldig till och bör därför skaffa sig en bättre information.

Objektiv och ofiltrerad information finns inte att hämta i PK-medierna (normalt 95 procent av dagspressen och public service) utan måste sökas internationellt, både i utländsk press och i forskningsrapporter. Där bilden av Sverige är chockerande. Islam granskas och avslöjas för vad den är, en medeltida förtryckande religion, som här hemma gödslas med skattepengar, medan välfärden förtvinar.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

……………………………………………………………………………………………………

Glöm inte Hans Roslings ord att för hälften av Sveriges asylkostnader hade de fattiga i flyktinglägren kunnat hjälpas enligt OECD. 

En grotesk humanitet, som borde få väljare att vakna till, om de menar allvar med sin medmänsklighet.

Sluta att kalla alla som kommer hit för flyktingar!

Här återkommer gästkrönikor Karin Ferm med ett nytt inlägg, vars budskap är att sluta kalla alla som kommer till vårt land för flyktingar. Det är inte sanning. Orsaken är främst att dupera medborgarna, så politikernas EU vänliga flyktingpolitik kan fortsätta tillsammans med karriären. Landsmännen, som tvingas betala för deras övermod, bryr de sig inte om ett dugg.……………………………………………………………………………………………………..
Ett fåtal är numera riktiga flyktingar
För det första är migranterna som invaderar Sverige inte en HOMOGEN GRUPP.
I Sverige idag finns det invandrare från drygt TVÅHUNDRA OLIKA LÄNDER!
ALLA dessa personer har INTE flytt från krig eller svält.

Majoriteten ekonomiska migranter
De flesta som kommit de senaste åren och sökt asyl är Ekonomiska migranter, som vill ta del av den Svenska välfärden, utan att anpassa sig det minsta till värdlandets värderingaroch vad ännu värre är inte ens till vår lag och rätt. De enda som kan kallas ÄKTA FLYKTING är kvotflyktingarna. Utredda av UNHCR.
Vissa har kommit till Sverige som ARBETSKRAFTSINVANDRARE, där fusket och utnyttjandet är stort, inte sällan hos  skrupelfria arbetsgivare, där också deras egna landsmän kan ingå. Människohandel, på en lite högre nivå, jämfört med gatans flickor.

Giftemål
Andra har kommit efter att ha gift sig med en svensk och alltför många flickor har tvingats gifta sig med en kusin i hemlandet. Att deras barn löper större risk för både motoriska och kognitiva skador är inget som bekymrar regeringen, med socialstyrelsen och IVO. I många andra västländer är kusingiften förbjudet, men i Sverige är vi ”snälla.” Att bokstavsbarnen ökar kan här ha en förklaring. Några av Danmarks förskolor har rapporterat om överrepresentation av impulsstyrda ungar med annan etnicitet, vilket är tabubelagt här hemma.

Flertalet av de som sökt ASYL är EKONOMISKA LYCKSÖKARE.  Dit räknas också de som passerat flera andra länder på väg till Sverige. För Sverige är INTE första säkra land! Vad gör 600 mil genom Europa, när Du kan nå fram till livstids försörjning, utan att behöva anstränga Dig ett dugg. I landet, där sunt förnuft spolats bort av värdegrunden.

Generösa bidrag
Att SVERIGE blivit så populärt att komma till är våra otroligt generösa bidrag. Gratis skola för barnen, gratis vuxenutbildning, generöst försörjningsstöd, förturer till vård, omsorg, tandläkare, bostad och pension utan att ha betalt in en krona.
Det säger väl ingen nej till?
De flesta migranter förkunnar att de valde Sverige för att kunna ge sina barn en bättre framtid, inte om förföljelse för sin tro, politiska aktivitet eller sexuell läggning. Att detta sker på bekostnad av värdlandets framtid är inget som påpekas, tvärtom. Politikernas lovsång till lönsamhet har nu fått sänkt volym, när allt fler experter förkunnar  motsaten.

Vilja till anpassning, förstörs av klanen
En del av de som kommit de senaste åren vill arbeta och göra rätt för sig, men de flesta anser sig ha rätt att leva på våra skattepengar och förakta vårt västerländska liv. Varmt stöd får de från Koranen, där lögner och svek mot otrogna inte är något problem. När människosmugglarnas utfästelser inte visar sig stämma kan ilskan bli stor och utgöra alibi till brottsliga handlingar och ökat Svenne förakt.

Politikers haveri
Problemet idag är de som inte respekterar Svenska lagar, Svenska regler och vårt sätt att leva. Men ett långt större problem är våra politiker som låtit det ske, med stöd av en mindre grupp vänsteraktivister. Behov av invandrarröster är orsaken till denna låt gå mentalitet.

Majoriteten av oss har tvingats till tystnad av vänsterliberal media, vars snyftreportage får allt mindre genomslag, när fler av oss inser orsaken till att samhällets åtaganden fallerar. Gamla mormor får ingen plats på sjukhemmet, sonen kan inte flytta hemifrån, dottern kan ha utsatts för våldtäkt och Du själv kan få en smocka om du säger till dessa lättkränkta gossar för deras djävulskap och Din fru får ingen behandling för sin cancersjukdom i tid för att rädda sitt liv mm.

Nu finns det tre kategorier av medborgare:
-Den första gruppen är mycket välbeställd och bor i skyddade zoner och stöter aldrig på några invandringsrelaterade problem. De är nära allierade med makthavarna och förkunnar sin mångkulturella godhet, som i praktiken innebär billig arbetskraft och ökat Rot och Rut avdrag till sina inflationsbetalda gamla villor.
-Nästa grupp är hårt luttrade landsmän som både privat och under sitt arbete stöter på invandringens baksida, men tvingas hålla tyst, så de inte riskerar jobbet och utfrysning socialt.
– Den tredje gruppen är medborgare, som  klart ser orsak och verkan, de håller inte tyst och förkunnar sin övertygelse främst på nätet. Många tillhör gruppen pensionärer, som har växt upp och ”fått arbeta och göra rätt för sig” med modersmjölken. Vi sörjer över att tidigare generations slit förslösas på lyxmigranter och ser med oro på våra barn och barnbarns framtid.

Mer om detta skriver en anonym följare till Arnstbergs&Sandelins blogg ”Invandring och mörkläggning” https://mail.google.com/mail/#label/Arnstberg/15f8dc4eaab0ff67

Missbruk
Invandrare som bryter mot lag och rätt, missbrukar den ”MULTIKULTUR” och ”INTEGRERING” som Sveriges regering införde helt i strid mot FNs Flyktingkonvention och utan att låta sina uppdragsgivare, medborgarna att få tycka till. Bara för att i Palmes anda få glänsa med att förvandla det lilla obetydliga landet till en humanitär stormakt.
De migranter som vill arbeta och assimileras in i den Svenska kulturen och har riktiga asylskäl skall självklart få stanna, men denna strävan stoppas lätt i alla förortens no go zoner, där sharialag råder i praktiken, medan regeringen blundar.

Utvisning
De grovt KRIMINELLA måste direkt tvingas att lämna Sverige, liksom de som ej har asylskäl.Tillståndet i deras hemländer, skall inte vara en fribiljett till automatiskt uppehållstillstånd.  Helt i strid med förslaget som asylaktivisten Anna Lundberg skickat till regeringen. Vilken härlig bakdörr hon öppnat till detta lyckorike!

Kvala in till välfärden
Fanns tidigare hos moderaterna som förslag, men det tycks ha dunstat bort i kölvattnet av Ulf Kristenssons trosvissa budskap, att aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna, men att sno deras gamla förslag går mycket bra. Han måste nu fjäska, så inte Björklund och Lööf kravlar sig upp och blir sittande i statsministerns knä.
För att göra Sverige mindre attraktivt och för att rädda den Svenska välfärden MÅSTE myndigheterna ställa krav på migranterna INNAN de får full tillgång till hela vår välfärd. De måste då ha uppfyllt vissa elementära KRAV.

Minska bidragen
Ett första steg är att minska bidragen till ett absolut minimum för de som inte anstränger sig ett dugg, för att själva skaffa sig ett arbete eller en utbildning. Där måste det finnas en tidsgräns som de ska ha gjort detta på. SFI kurser kan i dag få pågå under åratal, för då är de borta ur arbetslöshetsstatistiken.
Att ställa krav i Sverige på migranter har varit lika med rasism och främlingsfientlighet.

När det gäller svenskfödda, som är arbetslösa, sjukskrivna eller i ekonomiskt trångmål, då finns inga spärrar för varken FK eller AF, när det gäller piska.

Tisdagens demonstration i Umeå den 7 november för lastbilschauffören, som blev uppmanad att söka nytt jobb med sin skadade hand under sin rehabilitering, bådar gott. Folk måste protestera mot elitens politiker, där liten skillnad råder i praktiken mellan regeringens agenda och den opålitliga alliansen.

Läsare som är intresserade av statistik om landets befolkningssammansättning kan själva studera denna länk, där alla religioner är representerade, med övervikt för islam.”

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/

Skräckexemplet Sverige bara eskalerar

”Vi har fått ett land som är ett skräckexempel för sina invånare. Fria tider skrev i går om Svenska ambassaden, som visar alla bidrag man har rätt till i Sverige, men inga skyldigheter, Danmark visar tvärtom landets krav på skyldigheter, jag tappar hakan varje dag,” mejlade min syster.
http://www.friatider.se/svenska-ambassader-lockar-araber-med-skyh-ga-bidrag

Vi är nog många som tappar hakan varje dag, med undantag av vår feministiska regering, som tycks ha immunitet mot orsaken till eskalerande samhällsproblem.

Våld, trakasserier nu vardagsmat
Våld på sjukhus, våld i skolan, våld mot polis, brandmän, busschaufförer, parkeringsvakter, våldtäkter mot kvinnor, rån, överfall mot gamla, hot, trakasserier mot personal på socialkontor och mot migrationshandläggare osv är numera vardagsmat.

Att de aldrig ger sig och inser vad deras flyktingpolitik ställt till med?

Högt förtroende för statsministern
Vad som är ännu värre är att statsministern får högt förtroende av väljare, om vi nu ska lita på den senaste undersökningen från Novus.
Att han har mage att i riksdagsdebatten skylla kriserna i samhället på tidigare regerings skattelättnader?
Nationalekonom Jacob Lundberg har i sin doktorsavhandling visat att statens skatteintäkter tvärtom ökar, när medborgare får behålla lite mer av sina surt förvärvade slantar. Eftersom de då får lust att jobba mer.

Handlar Löfvens sympatier om Stockholmssyndromet?
Där gisslan tar parti för gärningsmännen.

Statsministern har skakat hand med en ensamkommande afghan, troligen berättade afghanen inte att han var dömd för sexbrott och hade ljugit om sin ålder, men vad gör inte den ”enkle svetsaren” för att bevara sin humana framtoning i medier.
http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/kyrkan-har-svikit-oss-om4848539.aspx

”Sugar mammas”
När det gäller närhetstörstande medelålders vänsterkvinnor, är det väl ingen som tappar hakan längre. De levde rövare nyligen på Landvetter, när några av deras kära afghaner utvisades. Kanske bottnar protesterna i, att de nu för en tid åter blir ensamma i sängen?
http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.se/2017/10/tumult-och-kaos-nar-utvisningen-av.html

Läs gärna vad en läkare skriver med insyn i flyktingförläggningar. Där vissa av de anställda kvinnorna berikar sig med inneboende, som befinner sig i underläge och beroendeställning.
https://stefankrakowski.wordpress.com/2017/10/11/unga-asylsokande-och-sugar-mamas/

Vad dessa ”sugar mamas” tycker om polygami vet jag inte, men FI är som vanligt i gasen och hyllar detta kulturella inslag. Att det bryter mot svensk lag är självfallet oväsentligt, det blir väl något svammel om berikning från främmande kulturer. Risken är nu stor att politiker och migrationsverket viker sig, när det gäller verkställande av utvisningar av afghaner utan asylskäl.

Sonja-gen
Hoppas Ni orkar läsa Katarina Janouch blogginlägg, hon tillhör ett glänsande undantag bland kultureliten.
Jag kommer osökt att tänka på den änglalika och självuppoffrande Sonja Marmeladova i Dostojevskis ”Brott och Straff.” Det verkar som feministerna har utrustats med en stor dos av så kallade ”Sonja gener,” som förstört kvinnorörelsen för lång framtid. Hennes livsuppgift blev att rädda skitstöveln Raskolnikov, som först vaknade till, när det var försent.
http://katerinamagasin.se/ladies-problem-om-det-ohemula-gullandet-med-en-domd-sexbrottsling/

Bluffen ”Tag mig i stället”
Nu har många feminister med supporters utrustat sig med märken där det står ”Ta mig i stället” för utvisning av bidragsslukande, åldersfuskande och lagbrytande afghaner.

Men som vanligt, när vänstern protesterar är det bara tomt part. För när ”Nya tider” v.41, ringde upp några av dessa aktivister med erbjudande om anställning för en afghan som då leder till temporärt uppehållstillstånd, var det ingen som ville åka i hans ställe. De flesta slängde på luren.

Vi får glädja oss åt att afghanernas ifrågasatta talesperson Fatemeh Khavari nu skall göra en tripp ner till Afghanistan, för att följa de fåtal som utvisats och som vanligt ställer systemmedias journalister inga besvärliga frågor.
http://hotpot.se/politik/fatemeh-khavari-aker-hem-till-afghanistan-pa-obestamd-tid/

Utländsk media rapporterar om månggifte
Tur är ändå att utländsk media varken duperas av regeringens lögner, utan själva gör reportage, där flera parter får öppna munnen, till skillnad från svensk medias fäbless för bara en version i aktuell fråga, eftersom innehållet styrs av chefsredaktören. Journalister har vittnat om vad som händer, om de råkar öppna fel dörr till problemet.

”I ett bisarrt reportage från Sverige intervjuar nederländsk tv araber och asylaktivister om månggifte. Först får en kvinnlig svensk asylarbetare beskriva hur fantastiskt hon tycker den muslimska traditionen är. Sedan intervjuas en av fruarna:
– Oavsett vad jag säger gör han vad han vill. Jag har naturligtvis inget val, säger den muslimska kvinnan.”
Hon berättar tyst att hon är slav hos sin man. Vilken fantastisk tradition!!!
http://www.friatider.se/svensk-asylaktivist-hyllar-m-nggifte-sen-f-rklarar-muslimska-kvinnan-att-hon-r-en-slav-t-sin-man

Utredningar tar bort problemen från dagordningen
Nu börjar röster höras om att lagen måste ändras och att månggifte som ingåtts i hemlandet skall upplösas. Men det lär nog ta tid. Hur många utredningar pågår inte om problem, vars lösning alla vet, även om vänsterintellektuella den förtränger. Utredningar av pålitliga bröder får som vanligt ta lååång tid, till skillnad från skattehöjningar, som klubbas snarast möjligt.

Om fienden attackerar Sverige
Om fienden med tungt artilleri skulle passera gränsen, så skulle nog regeringen först tillsätta en utredning, som får ta tid, även om Riksdagen, Rosenbad och Sagerska palatset vore ockuperat.

Stockholms nya landshövding, Tomas Bodström kanske ligger och njuter i sitt nya badkar i Tessinska Palatset, när de tidigare tre badrummen inte räckte till åt denne rörelsens charmknutte.

Tradition inom socialdemokratin är att rikligt belöna sina ja-supporters. Kompetens har låg prioritet vid utnämningar. Jag misstänker att det kan vara en bristvara hos de med rätt partibok?

Kanske får även pensionsspararna som blev blåsta på 242 miljoner av pensionsbolaget Allra (Rapport 13/10), där Bodström var styrelseledamot, vara med att finansiera utökningen av hans hygien attiraljer via skatten?

Kanske var den blivande landshövdingen då på Spa för ett välgörande bad, när dessa oegentligheter fanns på Allras dagordning?

Gruppen viktigare än fakta för våra åsikter

En numera känd sanning är att gruppen är viktigare än fakta för våra åsikter.

Vänster- höger eller numera GAL-TAN indelning brukar utgöra förenklade exempel på medborgares tillhörighet.

(Enligt wikipedia är GAL-TAN är benämningen på en politisk indelningsdimension för politiska värderingar och partier.
GAL finns i skalans ena ände och står för grönt, alternativt och liberalt, medan motsatsen TAN står för traditionellt, auktoritärt och nationalistiskt. Skiljelinjen handlar i detta system inte om fördelningspolitik, utan om sociala och kulturella värden).

I DN den 24/9 fanns en artikel om Dan Kahan, professor i juridik, psykologi vid Yale universitet i USA.

”Gruppen viktigare än fakta för våra åsikter.”
”………det kan kosta för mycket att ha en åsikt som strider mot vad andra medlemmar i min grupp anser….” 

Tillhörigheten till en grupp brukar vara proportionell till dess vinning. Ökad vinning ger ökad tillhörighet, vilket kan illustreras av partiledningarnas räfst och rättarting mot medlemmar som avviker från åsiktsmonopolet.

Kritiker av bedriven flyktingpolitik, vet att priset är högt för att kritisera partiet. Åtskilliga sanningsägare har fått pudla eller har knuffats ner eller helt ut från sin plats i hierarkin.

Det finns många exempel, på drev mot de som tidigt ifrågasatte politikerna och medias sanningar och i stället påstod att

– ensamkommandes angivna ålder stämmer inte

– majoriteten av flyktingarna  är välfärdsmigranter

– politikermantrat om invandringens berikning och lönsamhet är lögn

– invandrare är överrepresenterade i brottslighet

– en stor del av tiggeriet är organiserat (Uppdrag Granskning 27/9) osv.

Fakta flyr, när ideologin styr
Även om dessa kritiker senare har fått allt större faktaunderlag, så låtsas ansvariga politiker att det regnar. Bortförklaringarna står som spön i backen.

Till slut när konsekvenserna av deras oansvariga flyktingpolitik sprider sig i hela samhällskroppen, med minskat väljarstöd, personliga lidanden, sviktande ekonomi, undanträngningseffekter tvingas man tänka efter. Inte på förändring av politiken, utan på hur reaktionerna skall dämpas.

Då först börjar man tala om ökade resurser för åtgärder, trots att de gamla inte åstadkommit ett dugg.

Gången är den vanliga med först förnekelse av problemen, svartmålning av kritiker och när problemen runnit ut i hela samhället, då kan man tillsätta en utredning, som får ta lååååång tid, trots att varenda kotte vet vad som behöver göras.

För den politiska eliten handlar det om att skydda den internationella prestigen och då är alla medel tillåtna.

Förslag om organisationsförbud och inskränkning av yttrandefriheten har fått ökat gehör bland de korrekta, men det är en farlig väg att beträda.

Fokus ligger nu enbart på nazisternas planerade och ifrågasatta demonstration under bokmässan i Göteborg till helgen.

Kanske en välkommen händelse för regeringen att flytta fokus från egna oegentligheter och få framstå som ansvarstagande och godhetens försvarare i sin kamp mot Nya Tider inomhus och nazister utomhus?

Näringslivets och politikens kalkyler

Jan Ivarson, politiskt obunden, gör i detta gästinlägg en liknelse mellan bilindustrin och landets flyktingindustri. Där kostnader både göms och glöms för att rättfärdiga nytillverkning av en ny bilmodell eller gränslös migrationspolitik.…………………………………………………………………………………………………

”Bilindustrin
Tänk att biltillverkaren Utopia tillverkar tre modeller personbilar. Bolaget beslutar att utöka sortimentet med ytterligare en modell. Den nya modellen Good skall bli attraktiv och inte så dyr. För att hålla nere kostnaderna får Good motor, växellåda och inredningsdetaljer som används i de andra modellerna.

När Good skall prissättas har de ansvariga beräknat kostnaden. De kan framgångsrikt visa upp extremt låga kostnader. Den nya bilen visar sig bli konkurrenskraftig och lönsam, åtminstone på sikt hävdar de.

– Kan detta vara sant frågar en ansvarig för de äldre modellerna och begär att få se kalylen.

Det visar sig att kostnader för komponenter som är gemensamma för andra modeller inte har tagis med. Kostnader för nya modellens motor och komponenter får de andra modellerna bära.

– Det är inte möjligt att skilja ut nya modellens kostnader från de övriga, hävdar Goods högste chef. Om det var möjligt skulle det vara orättvist mot nya modellens kunder, hävdar han.

Därefter får han sparken.

Flyktingindustrin
I politikens värld är detta möjligt. Kostnader för migrationspolitikens fördyringar inom andra samhällsområden kan inte och får inte beräknas, hävdar politiker, utan att bli bortröstade. 

I migrationspolitiken redovisas i bästa fall direkta kostnader som betalas ut via Migrationsverket och kommunerna. Kostnader som uppstår inom andra områden som inom vård, skola, omsorg och rättsväsende redovisas inte. De kan inte beräknas heter det. Det anses stötande att försöka.

Beräkningsmetoden förbättrar migrationspolitikens lönsamhet, både i nutid och på sikt. Politiker och en majoritet av väljarna har hittills varit nöjda med det.”

……………………………………………………………………………………………………

Fler medborgare måste inse ”elefanten i rummets” påverkan på våra liv. Att sopa problem under mattan går ett tag, men till slut blir den så knölig, att även de mest rabiata tappar balansen. Där är vi i dag.

 

Vart är Sverige på väg?

Vart är Sverige på väg?

Frågar gästkrönikör Håkan Karlberg och vi är många som ställer samma fråga. Krisbudskapen kommer nu tätt, inte minst från vården, men om orsaken är det tyst.
Massinvandringen har orsakat befolkningsökning, som landet ej är rustat för. I öppna hjärtans politik fanns ingen konsekvensanalys eller plan för hur alla migranter från medeltida kultur och religion skulle kunna försörja sig. Skillnaden är mycket stor mellan befolkningen och politikerna beträffande mottagningsvolymen. Ingen politiker vågar dra i bromsen av rädsla för stämpeln främlingsfientlig och rasist.

……………………………………………………………………………………………………

I Helsingborgs Dagblad onsdag 6.9 fanns ett debattinlägg, som beskriver kaoset på akuten; Vistelsen på akuten var som en overklig film. 4.6 i samma tidning fanns en artikel av Elin Lunner; Anställd inom psykiatrin: ”Det är kris”.  Enligt Lunner beror krisen på personalbrist, framför allt saknas sjuksköterskor. Att den primära orsaken är befolkningsökningen nämns inte.

Katerina Janouche har i sin blogg Katerina Magasin intervjuer och vittnesmål med skrämmande information från vården. ”Unga cancerpatienter dör eftersom de inte får vård i tid” berättar en anonym sjuksköterska. I inlägget ”Vi som jobbar på sjukhus har fått rådet att se över vårt vaccinationsskydd” vittnas om ökade påfrestningar som en direkt följd av flyktingvågen och nyanländas behov och hälsostatus samt konflikter med aggressiva invandrare och deras anhöriga, som inte vill acceptera vårdens regler.

Krisbudskapen duggar tätt inte bara från vården. Det saknas bostäder, utbildningsplatser, arbetstillfällen, poliser, förvarslokaler, tolkar, handläggare och vi står handfallna inför främmande värderingar såsom hedersvåld, barnäktenskap, omskärelser, utomeuropeisk kvinnosyn och våld på sjukhus.  Problem med samma outtalade grundorsak och som har växt oss över huvudet.

Det är decennier sedan invandringen motsvarade vår mottagningsförmåga. Det är inte bara fråga om resursbrist, utan våra myndigheter tycks oförmögna att ställa krav och markera att det är svenska värderingar som skall gälla i vårt land. Rädslan för att bli anklagad för ”främlingsfientlighet” eller ”rasism” ligger som en våt filt över Sverige. Den rådande normen är ”välkomnande” och ”solidaritet”, inte ansvar för Sverige.

Hur har dessa problem kunnat uppkomma i det land, som Carl Bildt nyligen i TV beskrev som ”välfungerande”?

Riksrevisionen avslöjade nyligen i en rapport att samtliga 30-talet propositioner om migration från regering till riksdag 2004-2015, dvs. huvudsakligen under Alliansens tid, saknade konsekvensbeskrivning! Under denna tid beviljade Migrationsverket 1 014 491 uppehållstillstånd. Alltså, under 12 år ökade Sveriges befolkning med 10 %! Ingen plan har uppenbarligen utarbetats för hur samhället skall rustas för denna stora och snabba befolkningsökning!

Hur är detta möjligt; att riksdagen, som enligt Regeringsformen är folkets representanter, fattar så för landet och folket ödesdigra beslut utan tanke på konsekvenser? Nedanstående graf kanske förklarar detta?

Riksdagsledamöternas inställning, se nedan, är alltså starkt positiv för att ta emot ”flyktingar”, betänkligheterna är minimala. Är de så övertygade om ”den humanitära flyktingpolitikens” och ”mångkulturens” fördelar att ifrågasättande av politiken genom analys av konsekvenser är onödigt och krasst? Kör på bara; enligt Göran Hägglund blir vi rika och enligt Fredrik Reinfeldt berikade! Inga krassa betänkligheter!

Ref. http://www.dn.se/debatt/repliker/risk-att-den-politiska-legitimiteten-forsvagas/

Och ovanpå detta, när vi nu befinner oss i en växande samhällskatastrof, beräknar Migrationsverket för de kommande 5 åren ytterligare 547000 asylsökande samt 266000, som har överklagat sina asylbeslut. Då beviljningsprocenten är 70 % rör det sig alltså om ytterligare drygt 500000 nya medborgare under 5 år. Detta innebär att befolkningsökningen fortsätter i ominskad takt trots regeringens påstående om en kraftig åtstramning.

Den primära problemorsaken inom sjukvården, polisen, etc. är inte ”svårigheter att bemanna” utan att belastningen ökat kraftigt beroende på den snabba och stora befolkningsökningen och att samhällets resurser inte förstärkts i motsvarande grad. För det första har politikerna blundat för konsekvenserna och för det andra tar det lång tid att rekrytera, utbilda och kompetensutveckla personal samt att anskaffa lokaler. Alternativet hade varit att invandringen balanserats mot vår mottagningsförmåga, så som skett i våra grannländer. Man törs inte tänka på hur samhället kommer att påverkas när vi ovanpå de stora och olösta samhällsproblemen fortsätter att ta emot stora mängder asylsökande utan att vara rustade för detta.”

Läs även https://detgodasamhallet.com/2017/03/09/gastskribent-hakan-karlberg-ar-vara-politiker-skyldiga-till-troloshet-mot-huvudman/

Där gästkrönikören ställer en mycket adekvat fråga ”Är våra politiker skyldiga till trolöshet mot huvudman?

Skrämmande likheter mellan Libanon och Sverige

Hur nära inbördeskrig är vi?”
Magnus Söderman, författare, journalist och opinionsbildare, ställer här en provocerande fråga, som säkert många avfärdar som strunt. Men efter att ha läst varningar, som en FN officer utdelade redan under 2008, om faktorer som får ett land att sönderfalla, ser jag skrämmande likheter med Sverige idag.

…………………………………………………………………………………………..

Från bloggen ”Rakt på och rätt fram” den 27/8.
http://www.odalman.se/hur-nara-inbordeskrig-ar-vi/

Faktorer för sammanbrott
Citat:
”Redan i juni 2008 skriver den före detta FN-officeren Anders Lugn en debattartikel i Aftonbladet. Textens rubrik: ”Sveriges väg mot katastrof” där han i artikeln jämför Sverige av idag med Libanon av igår; ett Libanon som slets sönder av inbördeskrig.

I sin text pekar Lugn ut ett antal förhållanden som låg till grund för det som hände i Libanon. De lyder som följer:

  • Svaga gemensamma nationella värderingar.
  • Svag nationell krigsmakt.
  • Svag nationell polismakt.
  • Extremt god tillgång till vapen.
  • Stor tillgång till droger – alkohol till kristna, hasch till muslimer.
  • Känsla av vanmakt i befolkningen: ”det är ingen idé att kämpa för ett bättre liv… fogdarna tar ändå det jag skrapar ihop”.

 Lägg till i listan ovan en massinvandring från mena-regionen utan hejd, närvaron av tusentals radikaliserade muslimer i riket och en låt-gå-attityd från makthavare och deras språkrör i gammelmedia.” Slut citat.

………………………………………………………………………………………………….

 Statsministern skall hålla ihop landet, som han drar isär.
Ja, hur det ser ut idag behöver ingen närmare beskrivning. Otaliga artiklar finns att hämta på nätet och dagligen i media, även om etnicitet alltid utlämnas och filtreringen är stor av kriminalitet kopplat till landets ohållbara invandring.

Statsministern skall nu hålla ihop Sverige.

Om murarna skall rivas eller byggas upp har jag ingen aning om och det verkar statsministern inte heller ha. Han får väl ringa och fråga herrarna i Bilderberggruppen.

Att hålla ihop ett land där majoriteten av migranterna kommer från underutvecklade, dysfunktionella länder, med olika tolkningar av islam är en omöjlighet.

Men det tar regeringen ingen hänsyn till, för rösterna från alla no go zoner har högsta prioritet.

http://politikfakta.se/2017/09/socialdemokraternas-starkaste-fasten-ar-no-go-zoner/

Saknar nya migrationsministern läsarförmåga?
När migrationsminister Helene Fritzon tycker att no go zoner är trams och anklagar sin norska kollega för svartmålning, då blir jag mycket orolig för hennes förmåga att läsa.

Polisen har nyligen skrivit en rapport om problemområden, som uppgår till 61 st, av dessa är 23 st särskilt utsatta. Minst 5000 kriminella finns i dessa områden, som verkar i ca 200 nätverk.

Småkillar kan tjäna upp till 20.000 varje månad på sitt första kriminella trappsteg och bidrar kraftigt till familjens försörjning. Killarna får uppskattning inte bara från bossen utan också från kriminella fäder om de finns kvar i familjen.

I tystnadskulturen finns inte bara rädslor, utan också stora förtjänster.

Tyvärr är nog fjäsk och inställsamhet förklaringen till ministerns oförmåga att läsa. När man är ny i gemet gäller det att visa bossen sin lojalitet, precis som i no go zonernas kriminella nätverk. Skillnaden är att det i Rosenbad är farligare än de som finns på gatan.

Statsministern ler förnöjt, trots att isen han går på är mycket tunn
Löfvens humör är ännu på topp efter dött lopp från alliansen, där han hoppas att misstroendeförklaringen mot vännen Hultkvist skall blekna bort.

Bleknat bort har också insikten om, att hans minoritetsregering inte ideligen kan lägga fram förslag, som inte har riksdagens stöd, men han bara morskar upp sig och kallar riksdagsmän som gör sin plikt för oansvariga.

Endast SD står fast vid sitt krav att också Löfven borde avgå.

Annie Lööf njuter nu av att vara ensam Herre på täppan, när Björklund har fullt sjå att sjasa bort kaxiga Birgitta Ohlsson. Lööf lovar miljarder till sjukvården, där hon ömmar för alla i två- årskön till BUP. Allt för att mildra sin politiks konsekvenser med alla nyanländas undanträngningseffekter.

Att väljare inte inser att hon är en ulv i fårakläder, när man varit gäst hos Bilderbergarna och fått inspiration till dubbla agendor.

Det är bara att instämma i signaturen ”Astas” slutsats i sin kommentar den 28/8,
Arma Sverige!

 Samma dystra framtidsutsikter kommer från journalist och satiriker Jens Ganman och den norske officeren Ola Kaldager.
http://avpixlat.info/2017/08/15/nar-valfardsstaten-ramnar-vantar-inbordeskriget/

Multikultur skapar multikriminalitet, konstaterar en lokalpolischef
http://katerinamagasin.se/multikultur-skapar-multikriminalitet/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Medelhavssyndromet” har ersatts av ”Somaliasyndromet.”

Symptom på samhällets förfall talas det om, mer resurser skall till, där tidigare satsningar inte åstadkommit ett dugg.

Grundorsak tabu att nämna
Men vad som slår mig är att det är mycket få, som vill närma sig grundorsaken till islamiseringen i väst Europa. Att nämna den globala elitens strävan mot NWO, innebär att en ”foliehatt” trycks ner på huvudet.

Pengar skall alltid generera mer, när lågprisrallyt i Asien tycks gå mot sitt slut, så måste andra strategier till, som massinvandring till Europa. För att dels skapa beroende av lån och orsaka instabilitet, dumpning av löner och välfärd, vilket sker i försåtliga små steg.

Medlet från världens oligarker är att störta tyranner, med undantag av oljerika staters, för att sedan stödja en korrupt regim, som endast får gamla motsättningar att komma upp till ytan, där IS och andra terrorgrupper finner näring i sitt hat mot väst och får dessvärre nya lärjungar.

NWO anhängare på många nivåer
Problemet är att predikanterna för NWO, inte bara finns i Bilderbergarnas slutna rum, utan lite överallt. De agerar som ett smittsamt virus, utan att göra halt. FN och EU är tillhåll för många skurkar, som med humanitet som vapen, lurat skjortan av medborgarna. Tack vare stödet från okunniga och karriärhungriga politiker, som glömt bort sin främsta uppgift att värna om sin egen befolkning.

Visst har många medborgare upptäckt att kejsaren är naken, men då står de redan själva i bara mässingen, medan alltför många muslimer gläds åt vår välfärd, utan att lyfta ett finger för att bli en del av oss.

Svenska bidrag för liv i hemlandet
Det som alltid varit på modet och som nu intensifierats är att kunna leva ”Halal” med svenska bidrag i sitt hemland.

”Nej, nej, det inte vara krig där” fick jag som svar av missnöjda patienter som ville ha ett medicinskt intyg, som styrkte hemresan, redan på 90-talet. Svårt sjuka anhöriga kunde vara ett skäl.

På en Greklands semester träffade en kollega på ett par, som med full förtidspension från Sverige, inklusive arbetsskadade ersättning, hade återvänt till KOS, där de hade startat en taverna, utan några större problem. Hos oss på rehabiliteringskliniken ett par år tidigare kunde de knappt ta sig fram i korridoren och vädjade om rullstol. Detta beteende gick inofficiellt under namnet ”Medelhavssyndromet”, som nu har ersatts av ”Somaliasyndromet”, med gedigen hjälp från moskéns imam och våra vänsterpolitiker, tack vare dubbla medborgarskap. Skillnaden är dock att invandrare från Medelhavet först arbetade idogt, när man kom upp i högsta sjukförsäkringsklass, så blev det ofta sjukskrivning och sedan förtidspension. De från Somalia har sällan haft ett arbete utan lever på bidrag, som är imponerande summor i Somalia.

Vanliga medel för detta bekväma beteende kan vara barnbidrag, föräldraledighet långtidssjukskrivning och förtidspension. Miljöpartiet visste inte till sig av generositet med sin vansinniga retroaktivitet med bidrag för barn födda i hemlandet. Förekommer dubbla identiteter, så kan man leva som en kung i landet som man flytt ifrån, medan 12.000 av värdlandets gamlingar dör av svält och gruppen fattigpensionärer eskalerar. Men detta rör inte en sann miljöpartist i ryggen.

Har någon hört vice statsminister Isabella Lövin nämna något om saken?

I sitt sommartal i Avesta meddelade hon nya satsningar på miljön, hon borde också till utsläppen räkna in islams fundamentalister och brottsbenägna invandrare, som miljömarodörer. För att inte tala om terrorister. De förstör arbetsmiljön för utryckningspersonal och för sjukvårdspersonal främst på akutkliniker. Hemmiljön förstörs för kvinnor, flickor och pojkar som vill välja sitt eget liv. Fritidsmiljön inskränks för att rädda kvinnor,  riskerar trakasserier och i värsta fall våldtäkt utomhus.

Att förklara för en miljöpartist eller vänsterpartist att ”Sverige är inget allemansland” som Jimmie Åkesson uttryckte det i Sölvesborg, är lönlöst. De är begravda i sin gränslösa politik.

”Somaliasyndromet”
En som tagit upp detta flyttbedrägeri samt muslimers konspirationsteorier mot oss är Mohamed Omar, före detta muslim.

Men han är inte lika populär som muslimska brödraskapets Omar Hustafa, som muslimkramarna inom S-märkta ”Tro och Solidaritet”, tidigare Broderskapsrörelsen, kuppartart lyckades får in i socialdemokraternas partistyrelse, men efter sex dagar åkte han ut. Hans aktiviteter och förbannelser mot otrogna blev till och med  för mycket för hans socialdemokratiska bröder, när Nalin Pekul med sympatisörer protesterade.

Några citat från  Omars artikel.
”…… Jag kände till exempel somalier som byggde eller hyrde hus i hemlandet och skickade dit hustru och barn. Under det första halvåret kunde en fyra- eller fembarnsfamilj leva gott på barnbidraget i Somalia. Sedan fick de komma hem en stund för att barnbidraget skulle börja betalas ut igen eller så fick de stanna och klara sig på pappans understöd.

Ett annat sätt var att förtidspensionera sig eller långtidssjukskriva sig, då kunde man flytta hem och leva på svenska bidrag. Barnen kunde växa upp i den egna kulturen och undervisas i den islamiska tron. Föräldraledigheten var också ett sätt, med hjälp av den kunde man leva i flera år i hemlandet på föräldrapenningen…..”

Han avslutar sitt inlägg med
”….. Vad allt detta kokar ner till är vissa av de mest konservativa muslimernas svåra dilemma: man vill leva i Sverige för att ta del av dess välfärd, men inte dess kultur och värderingar. Dessa familjer vill ha ett välfärds-Sverige där man kan leva ostörd i en muslimsk enklav eller en möjlighet att flytta tillbaka till sina hemländer och ta med sig den svenska välfärden. Vissa, som Yasri Khan, arbetar för att förändra Sverige så att det går att leva ”halal” medan andra, som vissa av mina gamla somaliska vänner, tittar efter en lösning där man kan leva i Somalia med svenska bidrag….”

”Svensk välfärd är halal, men kulturen är haram”
ON AUGUSTI 25, 2017 BY MOHAMED OMAR

https://nyailconvito.wordpress.com/2017/08/25/svensk-valfard-ar-halal-men-kulturen-ar-haram/

………………………………………………………………………………………………………

Att åderlåta värdlandets ekonomi, är bara en strategi från NWO, som ytterst håller i spakarna.
Tänk om jag fick sätta foliehattar på hela regeringen!
Nu stoltserar Magdalena Andersson med en urstark ekonomi, men hon förklarar aldrig varför välfärden spricker?

Ibland hjälper inte extra tillskott, för arbetstagare som ständigt möter dessa kriminella, med sina vänner. De vill inte få en sten i skallen eller en kniv i ryggen och känna sig hotade i sin hemmiljö.

Att rensa upp i bidragsdjungeln, utvisa illegala och stänga gränsen finns inte en tanke på hos vänsterliberala i dag. Mer resurser kan kortsiktigt låta bra, men med samma politik är det som att släcka eld med mer bensin.

Svenska regeringars STÖRSTA misstag! Del 8

Här fortsätter gästkrönikör Karin Ferm sin genomgång av regeringars största misstag. Vi är nu framme vid del 8, som handlar om Sveriges naivitet och feltolkning av Schengenfördraget.

Schengen
Schengen fördraget avskaffade de inre gränskontrollerna inom EU, för att underlätta den fria rörligheten, samtidigt skulle de yttre gränserna förstärkas. Men varje medlemsstat har rätt att kräva att alla personer kan visa identitetshandlingar.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Schengensamarbetet

Dublin
Dublin förordningen = första asylland, vilket innebär att migranten skall söka asyl i det första EU land han/hon anländer till.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Dublinf%C3%B6rordningen

………………………………………………………………………………………

”Borttagna passkontroller, ett misstag
Sverige har varit NAIV, GODTROGN och inte insett den rätta innebörden av Schengenfördraget (och EES-avtalet)!

Schengenfördraget innebar att medborgare i de länder som tillhör Schengen endast behöver visa pass vid resa inom EU, om en medlemsstat kräver detta, men detta krav försvann och det blev fritt fram för alla människor både inom och utanför Schengen att passera gränser.

Men detta gällde initialt inte utomeuropeiska medborgare (samt medborgare inom EU som inte tillhör Schengen), de skulle kontrolleras om de hade ”nationellt visa” eller söka personligt visa!

Ändå har länderna nästan helt tagit bort passkontrollerna, i alla fall har Sverige gjort det. De finns bara kvar på de internationella flygplatserna. Övriga gränser till Sverige har i många år varit helt öppna och vem som helst har kunnat resa in i Sverige utan att myndigheterna har haft någon som helst kontroll. Flykting, lycksökaren, tjuven och terroristen alla har bara kunnat kliva in. 

Passfriheten i praktiken är det största misstaget både Sverige och övriga Europeiska länder gjort, då det gäller den fria rörligheten inom EU.

Vad de verkligen har missat är att om en utomeuropeisk medborgare har kommit till ett EU-land kan de i stort sett resa fritt inom EU, vilket de gjort med besked.

Ingen analys
 Inte heller gjordes någon analys om det skulle bli en invasion av utomeuropeiska medborgare som ville söka ASYL.

Att de skrev in att de togs bort passkontrollerna vid inre gränserna (de mellan EU-länderna) är ett stort misstag. De förlitade sig på människors goda vilja och laglydighet.

Enligt Schengenfördraget får en EU-medborgare vistas fritt i ett annat EU-land i 3 månader. Under vissa förutsättningar får man vistas längre i det andra landet. Men då ska man anmäla sig till myndighet.

Ingen kontroll
MEN vem håller koll på när personen kom till det andra landet? Hur länge man vistats där? Detta är något som utomeuropeiska medborgare har upptäckt och missbrukat.  Vad de som upprättade Schengenfördraget missade var vad som skulle hända om de yttre gränserna kollapsade.

Enligt fördraget får personer endast passera den yttre gränsen vid vissa övergängsställen och under fasta tider. 

Vid både in och utresa ska identitet och resehandlingar kontrolleras, även i Schengens informationssystem (SIS).

Datainspektionens SIS förbud upprör
Vad Sveriges representant i EU inte tänkte på då de skrev på fördraget, var att enligt Svensk lag måste Datainspektionen godkänna att Sverige använder SIS.
Vilket de inte gör!
 Att lämna uppgifter om vilka som kommit till Sverige eller kontrollera  personen i SIS är alltså tabu.

Detta förbud innebär att personer, som sökt och fått avslag på asylansökan i annat land, kan söka asyl i Sverige och då få bidrag från Svenska staten under tiden asylansökan utreds. Vilket kostar Svenska skattebetalare miljoner varje år.
Detta är förmodligen ett led i den svenska moraliska hybrisen. Lagar, regelverk och konventioner är inte anpassade för dagens massmigration.

Personer från utomeuropeiskt land ska uppvisa pass och papper på uppehållstillstånd om de ska förflytta sig från ett EU-land till ett annat. Samma gäller för medborgare inom EU som kommer från länder som inte tillhör Schengensamarbetet.

Då inte Schengenfördragets villkor uppfylls av andra länder, varför ska Sverige då använda Schengenfördraget som orsak till att just vårt land ska hålla på fördraget och hålla gränserna vidöppna?

Stäng gränsen för fritt inflöde
För att skydda Sverige borde vi, nu då Europas yttre gränser kollapsat snarast stänga gränserna och upprätta Pass- och ID-kontroll.

Inget annat land bryr sig om att följa fördraget utan hjälper istället utomeuropeiska medborgare att passera deras länder, för Sveriges ”öppna hjärtans politik” har stor dragningskraft både på migranter och andra länder som de passerar.

Första asylland, ett skämt?
De människor som kommer hit har passerat mellan 8-10 andra säkra länder. Där de enligt FN:s flyktingkonvention SKULLE ha sökt ASYL. 

De har ingen rätt att välja VILKET land de ska söka asyl i, utan det ska de göra i FÖRSTA SÄKRA LAND. VILKET INTE ÄR SVERIGE!

Då en person har sökt asyl, vilket ska göras i första säkra land enligt Dublin förordningen, har den personen INTE RÄTT att söka asyl i något annat land.

Den personen får INTE heller avvika från det landet de sökt asyl i!

Fingeravtryck, en kränkning?
Då Svenska staten (eller egentligen Migrationsverket) accepterar att de invandrare som söker asyl vägrar att lämna fingeravtryck, kan samma person söka asyl i flera olika identiteter. Detta då Svenska myndigheter accepterar att personer som söker asyl gör det utan att ha giltiga pass eller annan identitetshandling.

Idag SKA personen som söker asyl själv bevisa VEM han/hon är! Annars SKA inte en asylansökan tas emot och personen ska lämna Sverige. Afghanistan kan uppges som hemland vid asylansökan, men vid avslag har man plötsligt kommit på att det nog var Iran…

Avvisningar avvisas
Avvisningar verkställs inte på grund av olika bortförklaringar, främst att deras eget land inte tar emot sina egna innevånare och om de själva inte vill åka hem.  Sveriges generösa bidragssystem är ett lika effektivt hinder för hemresa, som det är för hitresa.

Allt detta gör att vi idag har en ohållbar situation i Sverige! Hundratusentals personer har kommit hit och kostar svenska skattebetalare miljarder varje år. Med urholkad välfärd och otrygghet i dess spår.

Om svenska politiker inte hade varit så naiva, godtrogna och okunniga om datalagar, så skulle dagens haveri ha varit betydligt mindre.”

……………………………………………………………………………………………

Naivitet eller slipad Bilderbergsstrategi för mottagliga karriärpolitiker kan diskuteras. Datainspektionens förbud mot att använda Schengens informationssystem (SIS) kan inte vara huggit i sten. Andra lagar kan förändras, när verkligheten visar att de inte fungerar och är kontraproduktiva, men detta förbud ingår troligen i Sveriges humanitet med åderlåtning av folket.
Jag tycker mig se hur alla företeelser i flyktingpolitiken har lättköpta floskler som alibi, som individens skydd, rättigheter, människovärde etc, men bakom dessa lurar den lede. Oligarkerna med Georg Soros i högsätet omgiven av lättköpta politiker.