Kategoriarkiv: Invandringspolitik

Asyl, Integrering, Assimilation

Gruppen viktigare än fakta för våra åsikter

En numera känd sanning är att gruppen är viktigare än fakta för våra åsikter.

Vänster- höger eller numera GAL-TAN indelning brukar utgöra förenklade exempel på medborgares tillhörighet.

(Enligt wikipedia är GAL-TAN är benämningen på en politisk indelningsdimension för politiska värderingar och partier.
GAL finns i skalans ena ände och står för grönt, alternativt och liberalt, medan motsatsen TAN står för traditionellt, auktoritärt och nationalistiskt. Skiljelinjen handlar i detta system inte om fördelningspolitik, utan om sociala och kulturella värden).

I DN den 24/9 fanns en artikel om Dan Kahan, professor i juridik, psykologi vid Yale universitet i USA.

”Gruppen viktigare än fakta för våra åsikter.”
”………det kan kosta för mycket att ha en åsikt som strider mot vad andra medlemmar i min grupp anser….” 

Tillhörigheten till en grupp brukar vara proportionell till dess vinning. Ökad vinning ger ökad tillhörighet, vilket kan illustreras av partiledningarnas räfst och rättarting mot medlemmar som avviker från åsiktsmonopolet.

Kritiker av bedriven flyktingpolitik, vet att priset är högt för att kritisera partiet. Åtskilliga sanningsägare har fått pudla eller har knuffats ner eller helt ut från sin plats i hierarkin.

Det finns många exempel, på drev mot de som tidigt ifrågasatte politikerna och medias sanningar och i stället påstod att

– ensamkommandes angivna ålder stämmer inte

– majoriteten av flyktingarna  är välfärdsmigranter

– politikermantrat om invandringens berikning och lönsamhet är lögn

– invandrare är överrepresenterade i brottslighet

– en stor del av tiggeriet är organiserat (Uppdrag Granskning 27/9) osv.

Fakta flyr, när ideologin styr
Även om dessa kritiker senare har fått allt större faktaunderlag, så låtsas ansvariga politiker att det regnar. Bortförklaringarna står som spön i backen.

Till slut när konsekvenserna av deras oansvariga flyktingpolitik sprider sig i hela samhällskroppen, med minskat väljarstöd, personliga lidanden, sviktande ekonomi, undanträngningseffekter tvingas man tänka efter. Inte på förändring av politiken, utan på hur reaktionerna skall dämpas.

Då först börjar man tala om ökade resurser för åtgärder, trots att de gamla inte åstadkommit ett dugg.

Gången är den vanliga med först förnekelse av problemen, svartmålning av kritiker och när problemen runnit ut i hela samhället, då kan man tillsätta en utredning, som får ta lååååång tid, trots att varenda kotte vet vad som behöver göras.

För den politiska eliten handlar det om att skydda den internationella prestigen och då är alla medel tillåtna.

Förslag om organisationsförbud och inskränkning av yttrandefriheten har fått ökat gehör bland de korrekta, men det är en farlig väg att beträda.

Fokus ligger nu enbart på nazisternas planerade och ifrågasatta demonstration under bokmässan i Göteborg till helgen.

Kanske en välkommen händelse för regeringen att flytta fokus från egna oegentligheter och få framstå som ansvarstagande och godhetens försvarare i sin kamp mot Nya Tider inomhus och nazister utomhus?

Näringslivets och politikens kalkyler

Jan Ivarson, politiskt obunden, gör i detta gästinlägg en liknelse mellan bilindustrin och landets flyktingindustri. Där kostnader både göms och glöms för att rättfärdiga nytillverkning av en ny bilmodell eller gränslös migrationspolitik.…………………………………………………………………………………………………

”Bilindustrin
Tänk att biltillverkaren Utopia tillverkar tre modeller personbilar. Bolaget beslutar att utöka sortimentet med ytterligare en modell. Den nya modellen Good skall bli attraktiv och inte så dyr. För att hålla nere kostnaderna får Good motor, växellåda och inredningsdetaljer som används i de andra modellerna.

När Good skall prissättas har de ansvariga beräknat kostnaden. De kan framgångsrikt visa upp extremt låga kostnader. Den nya bilen visar sig bli konkurrenskraftig och lönsam, åtminstone på sikt hävdar de.

– Kan detta vara sant frågar en ansvarig för de äldre modellerna och begär att få se kalylen.

Det visar sig att kostnader för komponenter som är gemensamma för andra modeller inte har tagis med. Kostnader för nya modellens motor och komponenter får de andra modellerna bära.

– Det är inte möjligt att skilja ut nya modellens kostnader från de övriga, hävdar Goods högste chef. Om det var möjligt skulle det vara orättvist mot nya modellens kunder, hävdar han.

Därefter får han sparken.

Flyktingindustrin
I politikens värld är detta möjligt. Kostnader för migrationspolitikens fördyringar inom andra samhällsområden kan inte och får inte beräknas, hävdar politiker, utan att bli bortröstade. 

I migrationspolitiken redovisas i bästa fall direkta kostnader som betalas ut via Migrationsverket och kommunerna. Kostnader som uppstår inom andra områden som inom vård, skola, omsorg och rättsväsende redovisas inte. De kan inte beräknas heter det. Det anses stötande att försöka.

Beräkningsmetoden förbättrar migrationspolitikens lönsamhet, både i nutid och på sikt. Politiker och en majoritet av väljarna har hittills varit nöjda med det.”

……………………………………………………………………………………………………

Fler medborgare måste inse ”elefanten i rummets” påverkan på våra liv. Att sopa problem under mattan går ett tag, men till slut blir den så knölig, att även de mest rabiata tappar balansen. Där är vi i dag.

 

Vart är Sverige på väg?

Vart är Sverige på väg?

Frågar gästkrönikör Håkan Karlberg och vi är många som ställer samma fråga. Krisbudskapen kommer nu tätt, inte minst från vården, men om orsaken är det tyst.
Massinvandringen har orsakat befolkningsökning, som landet ej är rustat för. I öppna hjärtans politik fanns ingen konsekvensanalys eller plan för hur alla migranter från medeltida kultur och religion skulle kunna försörja sig. Skillnaden är mycket stor mellan befolkningen och politikerna beträffande mottagningsvolymen. Ingen politiker vågar dra i bromsen av rädsla för stämpeln främlingsfientlig och rasist.

……………………………………………………………………………………………………

I Helsingborgs Dagblad onsdag 6.9 fanns ett debattinlägg, som beskriver kaoset på akuten; Vistelsen på akuten var som en overklig film. 4.6 i samma tidning fanns en artikel av Elin Lunner; Anställd inom psykiatrin: ”Det är kris”.  Enligt Lunner beror krisen på personalbrist, framför allt saknas sjuksköterskor. Att den primära orsaken är befolkningsökningen nämns inte.

Katerina Janouche har i sin blogg Katerina Magasin intervjuer och vittnesmål med skrämmande information från vården. ”Unga cancerpatienter dör eftersom de inte får vård i tid” berättar en anonym sjuksköterska. I inlägget ”Vi som jobbar på sjukhus har fått rådet att se över vårt vaccinationsskydd” vittnas om ökade påfrestningar som en direkt följd av flyktingvågen och nyanländas behov och hälsostatus samt konflikter med aggressiva invandrare och deras anhöriga, som inte vill acceptera vårdens regler.

Krisbudskapen duggar tätt inte bara från vården. Det saknas bostäder, utbildningsplatser, arbetstillfällen, poliser, förvarslokaler, tolkar, handläggare och vi står handfallna inför främmande värderingar såsom hedersvåld, barnäktenskap, omskärelser, utomeuropeisk kvinnosyn och våld på sjukhus.  Problem med samma outtalade grundorsak och som har växt oss över huvudet.

Det är decennier sedan invandringen motsvarade vår mottagningsförmåga. Det är inte bara fråga om resursbrist, utan våra myndigheter tycks oförmögna att ställa krav och markera att det är svenska värderingar som skall gälla i vårt land. Rädslan för att bli anklagad för ”främlingsfientlighet” eller ”rasism” ligger som en våt filt över Sverige. Den rådande normen är ”välkomnande” och ”solidaritet”, inte ansvar för Sverige.

Hur har dessa problem kunnat uppkomma i det land, som Carl Bildt nyligen i TV beskrev som ”välfungerande”?

Riksrevisionen avslöjade nyligen i en rapport att samtliga 30-talet propositioner om migration från regering till riksdag 2004-2015, dvs. huvudsakligen under Alliansens tid, saknade konsekvensbeskrivning! Under denna tid beviljade Migrationsverket 1 014 491 uppehållstillstånd. Alltså, under 12 år ökade Sveriges befolkning med 10 %! Ingen plan har uppenbarligen utarbetats för hur samhället skall rustas för denna stora och snabba befolkningsökning!

Hur är detta möjligt; att riksdagen, som enligt Regeringsformen är folkets representanter, fattar så för landet och folket ödesdigra beslut utan tanke på konsekvenser? Nedanstående graf kanske förklarar detta?

Riksdagsledamöternas inställning, se nedan, är alltså starkt positiv för att ta emot ”flyktingar”, betänkligheterna är minimala. Är de så övertygade om ”den humanitära flyktingpolitikens” och ”mångkulturens” fördelar att ifrågasättande av politiken genom analys av konsekvenser är onödigt och krasst? Kör på bara; enligt Göran Hägglund blir vi rika och enligt Fredrik Reinfeldt berikade! Inga krassa betänkligheter!

Ref. http://www.dn.se/debatt/repliker/risk-att-den-politiska-legitimiteten-forsvagas/

Och ovanpå detta, när vi nu befinner oss i en växande samhällskatastrof, beräknar Migrationsverket för de kommande 5 åren ytterligare 547000 asylsökande samt 266000, som har överklagat sina asylbeslut. Då beviljningsprocenten är 70 % rör det sig alltså om ytterligare drygt 500000 nya medborgare under 5 år. Detta innebär att befolkningsökningen fortsätter i ominskad takt trots regeringens påstående om en kraftig åtstramning.

Den primära problemorsaken inom sjukvården, polisen, etc. är inte ”svårigheter att bemanna” utan att belastningen ökat kraftigt beroende på den snabba och stora befolkningsökningen och att samhällets resurser inte förstärkts i motsvarande grad. För det första har politikerna blundat för konsekvenserna och för det andra tar det lång tid att rekrytera, utbilda och kompetensutveckla personal samt att anskaffa lokaler. Alternativet hade varit att invandringen balanserats mot vår mottagningsförmåga, så som skett i våra grannländer. Man törs inte tänka på hur samhället kommer att påverkas när vi ovanpå de stora och olösta samhällsproblemen fortsätter att ta emot stora mängder asylsökande utan att vara rustade för detta.”

Läs även https://detgodasamhallet.com/2017/03/09/gastskribent-hakan-karlberg-ar-vara-politiker-skyldiga-till-troloshet-mot-huvudman/

Där gästkrönikören ställer en mycket adekvat fråga ”Är våra politiker skyldiga till trolöshet mot huvudman?

Skrämmande likheter mellan Libanon och Sverige

Hur nära inbördeskrig är vi?”
Magnus Söderman, författare, journalist och opinionsbildare, ställer här en provocerande fråga, som säkert många avfärdar som strunt. Men efter att ha läst varningar, som en FN officer utdelade redan under 2008, om faktorer som får ett land att sönderfalla, ser jag skrämmande likheter med Sverige idag.

…………………………………………………………………………………………..

Från bloggen ”Rakt på och rätt fram” den 27/8.
http://www.odalman.se/hur-nara-inbordeskrig-ar-vi/

Faktorer för sammanbrott
Citat:
”Redan i juni 2008 skriver den före detta FN-officeren Anders Lugn en debattartikel i Aftonbladet. Textens rubrik: ”Sveriges väg mot katastrof” där han i artikeln jämför Sverige av idag med Libanon av igår; ett Libanon som slets sönder av inbördeskrig.

I sin text pekar Lugn ut ett antal förhållanden som låg till grund för det som hände i Libanon. De lyder som följer:

 • Svaga gemensamma nationella värderingar.
 • Svag nationell krigsmakt.
 • Svag nationell polismakt.
 • Extremt god tillgång till vapen.
 • Stor tillgång till droger – alkohol till kristna, hasch till muslimer.
 • Känsla av vanmakt i befolkningen: ”det är ingen idé att kämpa för ett bättre liv… fogdarna tar ändå det jag skrapar ihop”.

 Lägg till i listan ovan en massinvandring från mena-regionen utan hejd, närvaron av tusentals radikaliserade muslimer i riket och en låt-gå-attityd från makthavare och deras språkrör i gammelmedia.” Slut citat.

………………………………………………………………………………………………….

 Statsministern skall hålla ihop landet, som han drar isär.
Ja, hur det ser ut idag behöver ingen närmare beskrivning. Otaliga artiklar finns att hämta på nätet och dagligen i media, även om etnicitet alltid utlämnas och filtreringen är stor av kriminalitet kopplat till landets ohållbara invandring.

Statsministern skall nu hålla ihop Sverige.

Om murarna skall rivas eller byggas upp har jag ingen aning om och det verkar statsministern inte heller ha. Han får väl ringa och fråga herrarna i Bilderberggruppen.

Att hålla ihop ett land där majoriteten av migranterna kommer från underutvecklade, dysfunktionella länder, med olika tolkningar av islam är en omöjlighet.

Men det tar regeringen ingen hänsyn till, för rösterna från alla no go zoner har högsta prioritet.

http://politikfakta.se/2017/09/socialdemokraternas-starkaste-fasten-ar-no-go-zoner/

Saknar nya migrationsministern läsarförmåga?
När migrationsminister Helene Fritzon tycker att no go zoner är trams och anklagar sin norska kollega för svartmålning, då blir jag mycket orolig för hennes förmåga att läsa.

Polisen har nyligen skrivit en rapport om problemområden, som uppgår till 61 st, av dessa är 23 st särskilt utsatta. Minst 5000 kriminella finns i dessa områden, som verkar i ca 200 nätverk.

Småkillar kan tjäna upp till 20.000 varje månad på sitt första kriminella trappsteg och bidrar kraftigt till familjens försörjning. Killarna får uppskattning inte bara från bossen utan också från kriminella fäder om de finns kvar i familjen.

I tystnadskulturen finns inte bara rädslor, utan också stora förtjänster.

Tyvärr är nog fjäsk och inställsamhet förklaringen till ministerns oförmåga att läsa. När man är ny i gemet gäller det att visa bossen sin lojalitet, precis som i no go zonernas kriminella nätverk. Skillnaden är att det i Rosenbad är farligare än de som finns på gatan.

Statsministern ler förnöjt, trots att isen han går på är mycket tunn
Löfvens humör är ännu på topp efter dött lopp från alliansen, där han hoppas att misstroendeförklaringen mot vännen Hultkvist skall blekna bort.

Bleknat bort har också insikten om, att hans minoritetsregering inte ideligen kan lägga fram förslag, som inte har riksdagens stöd, men han bara morskar upp sig och kallar riksdagsmän som gör sin plikt för oansvariga.

Endast SD står fast vid sitt krav att också Löfven borde avgå.

Annie Lööf njuter nu av att vara ensam Herre på täppan, när Björklund har fullt sjå att sjasa bort kaxiga Birgitta Ohlsson. Lööf lovar miljarder till sjukvården, där hon ömmar för alla i två- årskön till BUP. Allt för att mildra sin politiks konsekvenser med alla nyanländas undanträngningseffekter.

Att väljare inte inser att hon är en ulv i fårakläder, när man varit gäst hos Bilderbergarna och fått inspiration till dubbla agendor.

Det är bara att instämma i signaturen ”Astas” slutsats i sin kommentar den 28/8,
Arma Sverige!

 Samma dystra framtidsutsikter kommer från journalist och satiriker Jens Ganman och den norske officeren Ola Kaldager.
http://avpixlat.info/2017/08/15/nar-valfardsstaten-ramnar-vantar-inbordeskriget/

Multikultur skapar multikriminalitet, konstaterar en lokalpolischef
http://katerinamagasin.se/multikultur-skapar-multikriminalitet/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Medelhavssyndromet” har ersatts av ”Somaliasyndromet.”

Symptom på samhällets förfall talas det om, mer resurser skall till, där tidigare satsningar inte åstadkommit ett dugg.

Grundorsak tabu att nämna
Men vad som slår mig är att det är mycket få, som vill närma sig grundorsaken till islamiseringen i väst Europa. Att nämna den globala elitens strävan mot NWO, innebär att en ”foliehatt” trycks ner på huvudet.

Pengar skall alltid generera mer, när lågprisrallyt i Asien tycks gå mot sitt slut, så måste andra strategier till, som massinvandring till Europa. För att dels skapa beroende av lån och orsaka instabilitet, dumpning av löner och välfärd, vilket sker i försåtliga små steg.

Medlet från världens oligarker är att störta tyranner, med undantag av oljerika staters, för att sedan stödja en korrupt regim, som endast får gamla motsättningar att komma upp till ytan, där IS och andra terrorgrupper finner näring i sitt hat mot väst och får dessvärre nya lärjungar.

NWO anhängare på många nivåer
Problemet är att predikanterna för NWO, inte bara finns i Bilderbergarnas slutna rum, utan lite överallt. De agerar som ett smittsamt virus, utan att göra halt. FN och EU är tillhåll för många skurkar, som med humanitet som vapen, lurat skjortan av medborgarna. Tack vare stödet från okunniga och karriärhungriga politiker, som glömt bort sin främsta uppgift att värna om sin egen befolkning.

Visst har många medborgare upptäckt att kejsaren är naken, men då står de redan själva i bara mässingen, medan alltför många muslimer gläds åt vår välfärd, utan att lyfta ett finger för att bli en del av oss.

Svenska bidrag för liv i hemlandet
Det som alltid varit på modet och som nu intensifierats är att kunna leva ”Halal” med svenska bidrag i sitt hemland.

”Nej, nej, det inte vara krig där” fick jag som svar av missnöjda patienter som ville ha ett medicinskt intyg, som styrkte hemresan, redan på 90-talet. Svårt sjuka anhöriga kunde vara ett skäl.

På en Greklands semester träffade en kollega på ett par, som med full förtidspension från Sverige, inklusive arbetsskadade ersättning, hade återvänt till KOS, där de hade startat en taverna, utan några större problem. Hos oss på rehabiliteringskliniken ett par år tidigare kunde de knappt ta sig fram i korridoren och vädjade om rullstol. Detta beteende gick inofficiellt under namnet ”Medelhavssyndromet”, som nu har ersatts av ”Somaliasyndromet”, med gedigen hjälp från moskéns imam och våra vänsterpolitiker, tack vare dubbla medborgarskap. Skillnaden är dock att invandrare från Medelhavet först arbetade idogt, när man kom upp i högsta sjukförsäkringsklass, så blev det ofta sjukskrivning och sedan förtidspension. De från Somalia har sällan haft ett arbete utan lever på bidrag, som är imponerande summor i Somalia.

Vanliga medel för detta bekväma beteende kan vara barnbidrag, föräldraledighet långtidssjukskrivning och förtidspension. Miljöpartiet visste inte till sig av generositet med sin vansinniga retroaktivitet med bidrag för barn födda i hemlandet. Förekommer dubbla identiteter, så kan man leva som en kung i landet som man flytt ifrån, medan 12.000 av värdlandets gamlingar dör av svält och gruppen fattigpensionärer eskalerar. Men detta rör inte en sann miljöpartist i ryggen.

Har någon hört vice statsminister Isabella Lövin nämna något om saken?

I sitt sommartal i Avesta meddelade hon nya satsningar på miljön, hon borde också till utsläppen räkna in islams fundamentalister och brottsbenägna invandrare, som miljömarodörer. För att inte tala om terrorister. De förstör arbetsmiljön för utryckningspersonal och för sjukvårdspersonal främst på akutkliniker. Hemmiljön förstörs för kvinnor, flickor och pojkar som vill välja sitt eget liv. Fritidsmiljön inskränks för att rädda kvinnor,  riskerar trakasserier och i värsta fall våldtäkt utomhus.

Att förklara för en miljöpartist eller vänsterpartist att ”Sverige är inget allemansland” som Jimmie Åkesson uttryckte det i Sölvesborg, är lönlöst. De är begravda i sin gränslösa politik.

”Somaliasyndromet”
En som tagit upp detta flyttbedrägeri samt muslimers konspirationsteorier mot oss är Mohamed Omar, före detta muslim.

Men han är inte lika populär som muslimska brödraskapets Omar Hustafa, som muslimkramarna inom S-märkta ”Tro och Solidaritet”, tidigare Broderskapsrörelsen, kuppartart lyckades får in i socialdemokraternas partistyrelse, men efter sex dagar åkte han ut. Hans aktiviteter och förbannelser mot otrogna blev till och med  för mycket för hans socialdemokratiska bröder, när Nalin Pekul med sympatisörer protesterade.

Några citat från  Omars artikel.
”…… Jag kände till exempel somalier som byggde eller hyrde hus i hemlandet och skickade dit hustru och barn. Under det första halvåret kunde en fyra- eller fembarnsfamilj leva gott på barnbidraget i Somalia. Sedan fick de komma hem en stund för att barnbidraget skulle börja betalas ut igen eller så fick de stanna och klara sig på pappans understöd.

Ett annat sätt var att förtidspensionera sig eller långtidssjukskriva sig, då kunde man flytta hem och leva på svenska bidrag. Barnen kunde växa upp i den egna kulturen och undervisas i den islamiska tron. Föräldraledigheten var också ett sätt, med hjälp av den kunde man leva i flera år i hemlandet på föräldrapenningen…..”

Han avslutar sitt inlägg med
”….. Vad allt detta kokar ner till är vissa av de mest konservativa muslimernas svåra dilemma: man vill leva i Sverige för att ta del av dess välfärd, men inte dess kultur och värderingar. Dessa familjer vill ha ett välfärds-Sverige där man kan leva ostörd i en muslimsk enklav eller en möjlighet att flytta tillbaka till sina hemländer och ta med sig den svenska välfärden. Vissa, som Yasri Khan, arbetar för att förändra Sverige så att det går att leva ”halal” medan andra, som vissa av mina gamla somaliska vänner, tittar efter en lösning där man kan leva i Somalia med svenska bidrag….”

”Svensk välfärd är halal, men kulturen är haram”
ON AUGUSTI 25, 2017 BY MOHAMED OMAR

https://nyailconvito.wordpress.com/2017/08/25/svensk-valfard-ar-halal-men-kulturen-ar-haram/

………………………………………………………………………………………………………

Att åderlåta värdlandets ekonomi, är bara en strategi från NWO, som ytterst håller i spakarna.
Tänk om jag fick sätta foliehattar på hela regeringen!
Nu stoltserar Magdalena Andersson med en urstark ekonomi, men hon förklarar aldrig varför välfärden spricker?

Ibland hjälper inte extra tillskott, för arbetstagare som ständigt möter dessa kriminella, med sina vänner. De vill inte få en sten i skallen eller en kniv i ryggen och känna sig hotade i sin hemmiljö.

Att rensa upp i bidragsdjungeln, utvisa illegala och stänga gränsen finns inte en tanke på hos vänsterliberala i dag. Mer resurser kan kortsiktigt låta bra, men med samma politik är det som att släcka eld med mer bensin.

Svenska regeringars STÖRSTA misstag! Del 8

Här fortsätter gästkrönikör Karin Ferm sin genomgång av regeringars största misstag. Vi är nu framme vid del 8, som handlar om Sveriges naivitet och feltolkning av Schengenfördraget.

Schengen
Schengen fördraget avskaffade de inre gränskontrollerna inom EU, för att underlätta den fria rörligheten, samtidigt skulle de yttre gränserna förstärkas. Men varje medlemsstat har rätt att kräva att alla personer kan visa identitetshandlingar.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Schengensamarbetet

Dublin
Dublin förordningen = första asylland, vilket innebär att migranten skall söka asyl i det första EU land han/hon anländer till.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Dublinf%C3%B6rordningen

………………………………………………………………………………………

”Borttagna passkontroller, ett misstag
Sverige har varit NAIV, GODTROGN och inte insett den rätta innebörden av Schengenfördraget (och EES-avtalet)!

Schengenfördraget innebar att medborgare i de länder som tillhör Schengen endast behöver visa pass vid resa inom EU, om en medlemsstat kräver detta, men detta krav försvann och det blev fritt fram för alla människor både inom och utanför Schengen att passera gränser.

Men detta gällde initialt inte utomeuropeiska medborgare (samt medborgare inom EU som inte tillhör Schengen), de skulle kontrolleras om de hade ”nationellt visa” eller söka personligt visa!

Ändå har länderna nästan helt tagit bort passkontrollerna, i alla fall har Sverige gjort det. De finns bara kvar på de internationella flygplatserna. Övriga gränser till Sverige har i många år varit helt öppna och vem som helst har kunnat resa in i Sverige utan att myndigheterna har haft någon som helst kontroll. Flykting, lycksökaren, tjuven och terroristen alla har bara kunnat kliva in. 

Passfriheten i praktiken är det största misstaget både Sverige och övriga Europeiska länder gjort, då det gäller den fria rörligheten inom EU.

Vad de verkligen har missat är att om en utomeuropeisk medborgare har kommit till ett EU-land kan de i stort sett resa fritt inom EU, vilket de gjort med besked.

Ingen analys
 Inte heller gjordes någon analys om det skulle bli en invasion av utomeuropeiska medborgare som ville söka ASYL.

Att de skrev in att de togs bort passkontrollerna vid inre gränserna (de mellan EU-länderna) är ett stort misstag. De förlitade sig på människors goda vilja och laglydighet.

Enligt Schengenfördraget får en EU-medborgare vistas fritt i ett annat EU-land i 3 månader. Under vissa förutsättningar får man vistas längre i det andra landet. Men då ska man anmäla sig till myndighet.

Ingen kontroll
MEN vem håller koll på när personen kom till det andra landet? Hur länge man vistats där? Detta är något som utomeuropeiska medborgare har upptäckt och missbrukat.  Vad de som upprättade Schengenfördraget missade var vad som skulle hända om de yttre gränserna kollapsade.

Enligt fördraget får personer endast passera den yttre gränsen vid vissa övergängsställen och under fasta tider. 

Vid både in och utresa ska identitet och resehandlingar kontrolleras, även i Schengens informationssystem (SIS).

Datainspektionens SIS förbud upprör
Vad Sveriges representant i EU inte tänkte på då de skrev på fördraget, var att enligt Svensk lag måste Datainspektionen godkänna att Sverige använder SIS.
Vilket de inte gör!
 Att lämna uppgifter om vilka som kommit till Sverige eller kontrollera  personen i SIS är alltså tabu.

Detta förbud innebär att personer, som sökt och fått avslag på asylansökan i annat land, kan söka asyl i Sverige och då få bidrag från Svenska staten under tiden asylansökan utreds. Vilket kostar Svenska skattebetalare miljoner varje år.
Detta är förmodligen ett led i den svenska moraliska hybrisen. Lagar, regelverk och konventioner är inte anpassade för dagens massmigration.

Personer från utomeuropeiskt land ska uppvisa pass och papper på uppehållstillstånd om de ska förflytta sig från ett EU-land till ett annat. Samma gäller för medborgare inom EU som kommer från länder som inte tillhör Schengensamarbetet.

Då inte Schengenfördragets villkor uppfylls av andra länder, varför ska Sverige då använda Schengenfördraget som orsak till att just vårt land ska hålla på fördraget och hålla gränserna vidöppna?

Stäng gränsen för fritt inflöde
För att skydda Sverige borde vi, nu då Europas yttre gränser kollapsat snarast stänga gränserna och upprätta Pass- och ID-kontroll.

Inget annat land bryr sig om att följa fördraget utan hjälper istället utomeuropeiska medborgare att passera deras länder, för Sveriges ”öppna hjärtans politik” har stor dragningskraft både på migranter och andra länder som de passerar.

Första asylland, ett skämt?
De människor som kommer hit har passerat mellan 8-10 andra säkra länder. Där de enligt FN:s flyktingkonvention SKULLE ha sökt ASYL. 

De har ingen rätt att välja VILKET land de ska söka asyl i, utan det ska de göra i FÖRSTA SÄKRA LAND. VILKET INTE ÄR SVERIGE!

Då en person har sökt asyl, vilket ska göras i första säkra land enligt Dublin förordningen, har den personen INTE RÄTT att söka asyl i något annat land.

Den personen får INTE heller avvika från det landet de sökt asyl i!

Fingeravtryck, en kränkning?
Då Svenska staten (eller egentligen Migrationsverket) accepterar att de invandrare som söker asyl vägrar att lämna fingeravtryck, kan samma person söka asyl i flera olika identiteter. Detta då Svenska myndigheter accepterar att personer som söker asyl gör det utan att ha giltiga pass eller annan identitetshandling.

Idag SKA personen som söker asyl själv bevisa VEM han/hon är! Annars SKA inte en asylansökan tas emot och personen ska lämna Sverige. Afghanistan kan uppges som hemland vid asylansökan, men vid avslag har man plötsligt kommit på att det nog var Iran…

Avvisningar avvisas
Avvisningar verkställs inte på grund av olika bortförklaringar, främst att deras eget land inte tar emot sina egna innevånare och om de själva inte vill åka hem.  Sveriges generösa bidragssystem är ett lika effektivt hinder för hemresa, som det är för hitresa.

Allt detta gör att vi idag har en ohållbar situation i Sverige! Hundratusentals personer har kommit hit och kostar svenska skattebetalare miljarder varje år. Med urholkad välfärd och otrygghet i dess spår.

Om svenska politiker inte hade varit så naiva, godtrogna och okunniga om datalagar, så skulle dagens haveri ha varit betydligt mindre.”

……………………………………………………………………………………………

Naivitet eller slipad Bilderbergsstrategi för mottagliga karriärpolitiker kan diskuteras. Datainspektionens förbud mot att använda Schengens informationssystem (SIS) kan inte vara huggit i sten. Andra lagar kan förändras, när verkligheten visar att de inte fungerar och är kontraproduktiva, men detta förbud ingår troligen i Sveriges humanitet med åderlåtning av folket.
Jag tycker mig se hur alla företeelser i flyktingpolitiken har lättköpta floskler som alibi, som individens skydd, rättigheter, människovärde etc, men bakom dessa lurar den lede. Oligarkerna med Georg Soros i högsätet omgiven av lättköpta politiker.

 

Detta land har byggts med blod, svett och tårar!

Gästkrönikör Karin Ferm skriver om generationers slit, som dagens generösa politiker ger bort till andra, som inte har skäl att vara här. All denna förstörelse av samlat kapital, för förverkligande av deras egen karriär. Medborgare, som indoktrineras, vill inte inse att de gör kommande generationer ”arvlösa.”
……………………………………………………………………………………………….

Våra förfäders blod, svett och tårar
Ja, blod! för Sverige var för länge sedan ett land som var en nation som i långa tider var i krig och det var ”folket” som blödde !

Det var folket som röjde mark, grävde diken, bröt malm och odlade de karga markerna. De svalt för att föda sina barn och för att barnen skulle få det bättre än de haft det.

De som byggde landet slet i sitt anletes svett för att vi efterkommande skulle få det bättre än de haft det.

De slet från morgon till kväll och ”krökte ryggen” för överheten. Men de kämpade vidare.

De odlade upp marken och drev sina små jordbruk, de slet i gruvorna, de byggde upp och slet i fabrikerna, de kämpade i sina små fiskebåtar, hantverkarna kämpade i sina små bodar osv. 

Sången ”Vi bygger landet” säger mycket om hur våra förfäder arbetat för att vi idag ska ha den välfärd de inte fick !

https://www.youtube.com/watch?v=WBEHOdF2nOc  (The country need the workers, but the workers don’t need the country.)

Socialdemokraterna har vänt befolkningen ryggen
En sång som socialdemokratin tidigare stod för, men efter Trotskisternas och Marxisternas infiltration har socialdemokraterna vänt Sveriges Befolkning ryggen!

Socialdemokraterna har börjat anse att de är Sveriges ”nya adel” och de har glömt vad ”de som byggde landet” kämpade för.

Sveriges välstånd har byggts av människor som hade visioner om hur deras efterkommande skulle få ett bättre liv!

De lyckades bygga upp ett land som i början av 1970-talet hade ett välstånd som alla i Sverige kunde njuta av och som alla bidrog till efter förmåga!

Historien glömdes bort
Den generation som fått allting gratis på grund av förfädernas kamp i ”blod, svett och tårar” glömde sina förfäders historia. De tog Sveriges välstånd för givet!

Ett välstånd som de ansåg vara oändligt, de insåg att även ett rikt land snabbt kunde raseras om man inte hushållade med de begränsade resurserna som fanns.

Samtidigt blev de indoktrinerade till att ha dåligt samvete för att de hade fötts till ett välstånd de själva inte bidragit till. De blev indoktrinerade av Marxisterna till att dela med sig av det begränsade välstånd som deras förfäder byggt upp.

De hade fått allt ”gratis” av sina förfäder och insåg inte att det alltid måste finnas en balans mellan tillgång och efterfrågan.

Storhetsvansinne
Sedan fick politikerna storhetsvansinne och ville utmärka sig som ”världens frälsare”. De började se sin ideologi som en ”religion” som de skulle sprida över hela världen!

De började använda de pengar som skulle säkerställa välståndet för kommande generationer för att indoktrinera och försörja människor i länder där de inte själva brydde sig om att ta hand om sina egna medborgare!

De ledande politikerna hade storhetsvansinne och gav bort det svenska folket slitit och kämpat för att få, till andra länders befolkningar som inte gjort något för att förtjäna detta. Vare sig de ville ha det eller inte !

De länder som ville ha hjälp till självhjälp fick istället obegränsade bidrag, utan att behöva anstränga sig.

De ansåg sig själva vara en ”humanitär stormakt” bara för att de hade tagit på sig ”spenderbyxorna”. Men de tog aldrig reda på vad de verkliga behoven bestod av.

De ”öppnade kranen” och gav bort det välstånd som deras egna barn och barnbarn skulle få ärva. Utan en tanke på att inflödet till det som byggt välståndet sinade, då de själva inte bidrog med sin del av ansvaret.

Allt detta för att sprida sin ”ideologi” och ”demokratisera” hela världen enligt Marxisternas strategi.  Alltför många avlönades av skattepengar som andra slitit ihop. Det byggdes upp ett ”spindelnät” av föreningar och organisationer för att kunna avlöna sina egna agitatorer.

Sverige hade börjat bli ett land av människor ”i kostym” och ”kontorskläder”. 
Alltför få satsade på produktiva anställningar!

Män i arbetskläder byggde Sveriges välstånd under flera århundraden och män i kostym raserade det välståndet på bara några få år.
Det är hög tid att alla vaknar och börjar visa hänsyn till de som byggt upp vårt fina land och att börja vårda det arv vi ska lämna över till våra barn.

Framtida generationer blir arvlösa av ”det sovande folket”!

 

Vänsterliberala ”livräddare” är upprörda av Italiens krav

Statistik från migrationsverket

En riktig rysare skrev signaturen ”Peter” i sin kommentar till gårdagens inlägg som bland annat handlade om hjälporganisationernas ”taxirörelse” till Italien för Afrikas unga män.

Här tillägger han i ett meil ;

”Du kanske redan sett denna tabell från migrationsverkets hemsida, antal utdelade uppehållstillstånd fr.o.m. 1980 fram t.o.m. 2016. Totalt över 2 millioner och ständigt ökande.

Troligen kommer det att fortsätta likadant flera år framöver. Nu kommer anhöriginvandring till asylsökarna de vansinniga åren 2014 och 2015.

De restriktioner som infördes hösten 2015 rundas den ena efter det andra, t.ex. tror jag att anhöriginvandring skulle försvåras genom försörjningsplikt för den asylsökande som ville ta hit familjen. Undrar hur detta hanteras? EU:s mest restriktiva asylpolitik ett stort skämt.

Som du skrev en gång, det här kommer fortsätta så länge Sverige är en välfärdsstat. När allt ligger i ruiner och var och en får klara sig själv upphör också invandringen.”

Peter bifogar denna länk främst för de som ännu tror på statsministerns mininivå.

https://www.migrationsverket.se/download/18.4100dc0b159d67dc614c03d/1498556488892/Beviljade+uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd+1980-2016.pdf

Vänsterns naivitet

En ännu större rysare är vänsterns naivitet, men är man begravd i identitetspolitik och allas lika värde, ideologi, så säger man som parlamentsledamoten Malin Björk (V);

-”Jag tycker det är skamligt att man misstänkliggör och ska försvåra för dem som räddar liv. Jag tror att historiens dom kommer att bli ganska hård” (Östgöta Correspondenten 14 juli).

Jag tror att domen kommer att bli lika hård mot Europas vänsterliberala politiker som låter nationerna splittras och förödas av en okontrollerad migration.

De inte bara räddar liv, utan också förstör det för många unga, naiva män med stora förhoppningar om ett gott liv i Europa, men som så småningom tvingas återvända hem med svansen mellan benen, när asylskäl inte finns.

Inom EU diskuteras nu den akuta situationen för Italien, dit över 85.000 migranter anlänt bara i år och där myndigheterna varnar för krisläge. Samma gamla upprepning äger rum om omfördelningssystem, som EU tjatat om under flera år och som Stefan Löfven med ministrar upprepar med samma glöd, utan att något händer.

Smädelsekampanj ropar vänstern

Nu finns ett förslag om ”Uppförandekod” för hjälporganisationerna. Med uppmaning att de inte skall stå i kontakt med smugglarna och ej ge sig in på libyskt vatten. Vilket bara leder till större vinster för dessa kriminella, som ofta går till vapeninköp och bidrar till förlängning av klanstriderna. De trycker in allt fler i sämre båtar. Dessa dyrt betalande passagerare blir ju snabbt räddade av andra, som kallar denna rimliga uppmaning för en ”smädelsekampanj”.

Borde inte EU domstolen klassa denna omvända godhet som medhjälp till terrorhandlingar, precis som för IS krigare och dess medhjälpare?

Vänsterns förslag är en stor ”Marshallsplan” till Afrika för att få migranterna att stanna hemma.

Dessa upprörda ”livräddare” har visst aldrig hört talas om Afrikas despoters korruption och funderat på varför alla bistånds billioner aldrig lett till något resultat?

Regeringens största misstag. Del 4.

Gästkrönikör Karin Ferm fortsätter här att analysera regeringens alla fel beträffande asyl- flykting- och invandringspolitiken. De är så många att de måste delas upp i flera inlägg. Del fyra handlar om bland annat lån, ansvarslöshet och särbehandling. Allt bottnar i brist på kunskap eller i vilja att se vad deras humanitära stormakt kostar för medborgarna, som aldrig fått möjlighet att säga ja eller nej till denna generösa politik. Medborgarna betalar nu rikligt till en välfärd, som inte levereras och är trötta på politikers lögner om långsiktig lönsamhet med sin ansvarslösa politik.

”Råttbo av skatter och avgifter 

Hela den Svenska ekonomin är ett råttbo av SKATTER, LÅN och AVGIFTER, som ingen har riktigt koll på hur de används och dessvärre ej på deras skadliga effekter på skatteunderlaget. En liten ljusglimt är att alliansen nu vaknat till inför sommarlovet, efter tre år utan opposition! De hotar med att fälla regeringens skattehöjarförslag till hösten, om Stefan Löfven med Magdalena Andersson lotsar fram det till riksdagen. Vi kan förvänta oss en urvattnad kompromiss, för inget parti, utom SD, vill ha ett nyval innan 2018.

Lån för att vara god

Orsakerna till dagens invandringsrelaterade problem är många, här lyfter jag fram några anledningar till haveriet.

 • Att inte ha lärt sig enkel EKONOMI och NATIONALEKONOMI är en orsak till haveriet.
 • Att sedan ta ytterligare LÅN till att finansiera något som inte är genomtänkt, BARA för att några i beslutande ställning TYCKER att vi HAR RÅD att vara generösa och goda mot alla, som önskar ett bättre liv, är totalt fel
 • Att samtidigt förvänta sig att den Svenska befolkningen ska ställa upp och med sina pengar hjälpa Staten att uppfylla dess löften, som vi inte fått tycka till om, visar på ett totalt FÖRAKT mot den egna befolkningen.
 • Att hjälpa människor på FLYKT är något som vi bör göra, det tycker de flesta av oss, men under ordnade och rättvisa former. Ledstjärnan i dag är endast att få visa sig god, utan en tanke på politikens följder.

Konsekvensanalys saknas 

 • OM regeringen tänkt till och gjort en KONSEKVENSANALYS först och med den som underlag fattat beslutet om HUR MÅNGA vi kan hjälpa per ÅR, hade vi kunnat hjälpa dessa människor på ett HUMANT och VÄRDIGT sätt.
 • OM Sverige TIDIGT satt upp Gränsbevakning och hindrat personer som endast är/varit ute efter Ekonomisk vinning och som inte haft LEGITIMA asylskäl att komma in i Sverige, skulle vi inte ha det KAOS vi nu har.

Ansvarslösa politiker

 • Att komma med undanflykter som ”vi behöver arbetskraftsinvandring” och samtidigt inte ha kontroll på vilka som kommer hit är ANSVARSLÖST.
 • Att inte ha tagit reda på vilka KOSTNADER som en massinvandring innebär är ANSVARSLÖST.
 • Att inte ha insett att Invandring kostar pengar, inte bara i direkta bidrag, utan i utbildning, sjukvård, omsorg och framtida ålderpensioner är ANSVARSLÖST.
 • Att inte i förväg ha inventerat bostadsbeståndet i landet och möjlighet till egen försörjning innan regeringen öppnade gränserna vidöppna är ANSVARSLÖST

Jag skulle kunna fortsätta att räkna upp fler områden som regeringen borde ha inventerat innan de uttalade orden ”ALLA ÄR VÄLKOMNA” , men tror inte det behövs. De flesta svenska medborgare har full koll på vilka områden som nu GÅR PÅ KNÄNA på grund av den massinvandring vi haft de senaste åren.

Jag är inte emot invandring, men den BÖR SKE MED EFTERTANKE över både dagens och morgondagens följder. Vi ska inte ta emot fler, än att vi kan ge de personer som får ASYL ett VÄRDIGT MOTTAGANDE, ETT DRÄGLIGT LIV och EN ÄRLIGT CHANS att skapa sig ett bra liv i Sverige.

Tydligt budskap om vad som gäller

 • Vad vi MÅSTE göra samtidigt är att STÄLLA KRAV på de som kommer hit.
 • Vad vi MÅSTE göra är att redan från början säga ifrån, att vi INTE kan uppfylla alla DE KRAV de kommer med.
 • Vad regeringen MÅSTE gå ut med är att invandrare ENDAST har rätt att få de GRUNDLÄGGANDE BEHOVEN tillgodosedda. Resten är deras eget ansvar att anskaffa.

Vi HAR RÄTT att kräva att invandrare tar ANSVAR för sitt eget liv och att vi INTE kan ge dem allt de kräver av oss.

Särbehandling

Svenska folket har rätt att kräva av regeringen, att de inte som nu SÄRBEHANDLAR invandrare och ger invandrare fördelar som inte den inhemska befolkningen får.

Skräddarsydda bidrag och alla förturer kan stjälpa mer än hjälpa. Att få allt gratis utan minsta motprestation är att bädda för framtida och mycket svårlösta problem. Det har många curling-föräldrar blivit varse, när det är för sent att fostra om sin avkomma. Detta borde regeringen veta, när starka intressegrupper ständigt kräver mera, inte minst från muslimska organisationer.

Att beskylla försvaret för särintresse var betydligt enklare för tidigare finansminister Anders Borg, än att stoppa bidragen till förrädiska organisationer som inget skall ha. Muslimska brödraskapet har dubbla agendor, en demokratisk utåt och en odemokratisk inåt.

Idag SKAPAR REGERINGEN ett ”vi och dom”-samhälle genom särbehandling och kravet att svenska befolkningen ensidigt ska visa hänsyn.

Samma hänsyn SKA de som kommer hit också visa OSS som redan bor här, men sådant beteende är ofta en sällsynthet. Svenne förakt och Svennehora är tyvärr vanligt vokabulär hos Ali, Amir och Muhammed som styr gatans parlament och ingen i förorten brukar protestera nämnvärt åt dessa föraktfulla uttalanden.

Sverige kan inte och ska inte hjälpa alla

SVERIGE är ett LITET land, inte bara geografiskt utan också befolkningsmässigt. VI KAN INTE hjälpa alla som är på flykt och alla som vill ha ett drägligare liv, men denna självklarhet vägrar vänstersinnade att ta in. Denna förnekelse banar endast väg för ökat flyktinghaveri.

Om politikernas hade besinnat sig och tänkt före i stället för efter, hade vi kunnat hjälpa de med störst behov och låtit dem smälta in i samhället genom assimilering.

Då hade dagens problemfyllda parallellsamhällen inte förvandlats till no go zoner. Men nuvarande och förra regeringen gjorde tvärtom, öppnade upp gränsen på vid gavel för alla som ville in och det var inte för de mest behövande, snarare öppnades dörren de som inte allas skulle in.

Majoriteten var unga, starka och män, som endast kunde rabbla Koranverser, som i dag kan utgöra stor fara för medborgares liv och lem. Många förvandlas till IS sympatisörer och Sverige är nu inte bara världsbäst i humanitet, utan också av import och export av IS krigare. Sverige kan inte ens ta emot alla med riktiga asylskäl, när det sker på bekostnad av våra barn och barnbarns EKONOMI.

För någon gång ska alla dessa lån BETALAS tillbaka!”

————————————————————————————————————————-

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Kommentar

Ekonomi är att hushålla med de resurser som står till buds.  Varje sunt tänkande husmor vet att om skafferiet ekar tomt, så går det inte att bjuda tjugo gäster på middag. Men dagens ”husmödrar” har ingen gammal kunskap om att först spara till kalaset, nej de trycker bara fram SMS lån på mobilen. Gråtande och ångerfulla snyftar de sedan i Lyxfällan, när de förstår att andra dagar är att vänta. Men de som ansvarat för landets haveri behöver aldrig själva dra åt livremmen, nej det är bara att vältra över kostnaden på folket, där de börjat med de allra svagaste. Pensionärer och gamla är en bra målgrupp, för de kan inte strejka. De riktigt gamla är fogliga och genomskådar ej politikerlögner. Värre är det med oss 40-talister, men när allt fler blir fattigpensionärer går all kraft åt till överlevnad.

 

 

Krävs kommunal revolt och väckelsetåg för att ”förförda” skall vakna?

Protesterande kommun bestraffas 

Minns Ni hur Hultfreds kommun under december i fjol tog ett modigt beslut. Att stoppa den stora inflyttningen av nyanlända genom att slopa försörjningsstödet. 

Ökad arbetsbelastning på en hårt ansträngd socialförvaltning och bostadsbrist var huvudskälen.

”Vi kunde inte ta något annat beslut”, säger kommunalrådet Lars Rosander till Ekot och fortsätter ”…än att bryta mot lagen. I annat fall hade vi brutit mot andra lagar, arbetsmiljölagen och liknande.”

Men nu rapporterar Ekot att de antingen måste betala en miljon i vite för detta hemska brott eller omedelbart sluta med denna diskriminering enligt beslut från IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Kommunen fick minsann höra att lagen om försörjningsstöd skall fungera i alla situationer, även om kommunen är i kris och botten syns i skattekistan.

Vi kan åter konstatera att statens tvång om givmildhet mot alla invandrare/nyanlända står över alla andra lagar.

Ylva Johansson ljuger lite mindre

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ljuger nu lite mindre än på BBC, där hon bagatelliserade ökningen av våldtäkter. Hon har svårt att frigöra sig från sitt stöddiga översitteri med att vi ska klara av det.

När nyanländas låga utbildningsnivå kommer på tal, deras svårigheter att komma i arbete samt bostadsbristen, så citerar hon Angela Merkel ”Jag skulle inte våga säga i dag om vi klarar det bra, men jag skulle säga att vi klarar det.”

Dessa verklighetsfrånvända damer har alltså gått ner en oktav i berikningssången, medan klarsynta ser hur det går åt helvete med samhället och hur dess skyldighet att värna sin befolkning tynar bort.

Negativ produktivitet

Jag tror, att dessa politiker aldrig hört talas om ”negativ produktivitet” (negative productivity workers) som Tino Sanandaj skriver om i sin bok ”Massutmaningen.”

 

 

 

 

Vilket innebär att lågutbildade arbetare skapar större kostnader än de bidrar med och då hjälper varken lägre löner, lönebidrag, subventioner, instegs- och nystartsjobb eller förturer, som 7 klövern ständigt upprepar.

Svenska företag är kunskapsintensiva och idkar ingen välgörenhet för arbetsförmedlingens klienter från kategori ”icke anställningsbara,” som ökar för varje dag.

http://www.dn.se/arkiv/nyheter/min-bedomning-ar-att-vi-kommer-klara-det-har/

https://ledarsidorna.se/2017/05/svensk-arbetsmarknad-vi-narmar-oss-ett-trasproletariat/

Förtroendevalda lämnar sina uppdrag

Det som händer i dag är att insiktsfulla och kunniga politiker lämnar sina uppdrag, som Hans Andersson i Åtvidaberg, som nämndes i gårdagens inlägg.

Tapani Juntunen lämnar moderaterna då han inte får gehör för sina synpunkter.

På bloggen I Otakt, som signaturen ”Peter” skickade, skriver TJ att allt hänger samman med massinvandringen, svårigheter inom vård, skola, omsorg, arbetsmarknad, brottslighet osv.

Det är omöjligt att diskutera enstaka företeelser utan att erkänna grundorsaken. Det inser alla, förutom regeringen, offentliga företrädare och media. Inte konstigt att flertalet bloggar handlar just om denna grundorsak, denna utgör inget undantag.

http://iotakt.se/

Reformer minskar och SD ökar

Initialt tycker regeringens ja-sägare att det är skönt, när dessa obekväma kollegor försvinner. När färre röster protesterar, så sjunker landet längre ner på välståndsligan, eftersom nödvändiga reformer uteblir.

Följden blir att SD ökar ännu mer, men det vill de inte veta. Att kraften har runnit ur deras favorituttryck med rasism och främlingsfientlighet har de inte noterat, även om LO nu börjat tveka.

SD får allt fler röster, t.o.m. Östgöta Correspondenten skrev den 12 maj, i en liten notis att ”SD det näst största partiet” enligt en sammanvägning av alla opinionsundersökningar som TV4 Nyheterna gjort.

SOM institutet har också konstaterat samma resultat på frågan ”Vilket parti, tycker Du har den bästa invandrings/flyktingpolitiken?”

Vakna och förförda

Trots att allt fler vaknar till, så finns det ännu alltför många låtsasgoda som sover i sitt trygga bo.

Karl-Olof Arnstberg skriver oförtrutet vidare på sin och Gunnar Sandelins blogg ”Invandring och mörkläggning” denna gång i brevform till alla dessa goda, som är tysta när de borde höja sin stämma och högljudda när den borde dämpas.

https://morklaggning.wordpress.com/2017/05/11/din-tystnad/#more-16362

”……..jag ser ett mönster, eller kanske snarare att jag letar efter ett mönster, i det som jag genom många olika källor får veta. När Stefan Löfven – det kunde lika gärna ha varit Fredrik Reinfeldt – säger att det är viktigt att vi kämpar för integrationen, att nu ska alla av oss som inte är sverigedemokrater eller vänsterpartister hålla ihop därför att alla människor har samma värde och vi ska inte skilja på vi och dem – ja, alla de där förföriska orden – så vet jag att verkligheten traskar åt det motsatta hållet…….

Han avslutat sitt inlägg med att skriva ”Klyftan i dag löper mellan vakna och förförda.”

Vakna medborgares skyldighet är att försöka väcka de förförda och vilseledda.