Kategoriarkiv: Integration

Sverige Europas städare

Gästkrönikör Jan Ivarson, politisk obunden, återkommer här med ett skarpt och stimulerande inlägg om Sverige som Europas städare, men också med ett konstruktivt förslag om att omvandla nyanlända till miljöstädare.

Frågan är bara hur de som enbart kommit hit för ett bättre liv skulle reagera tillsammans med den rödgrönrosa vänstern? Kanske svaret från regeringen blir:

”Så hemskt inte kan vi väl tvinga våra flyktingar att arbeta? Betänk att ett sådant radikalt förslag kan innebära att vi tappar röster? Bättre är att de får vårt generösa studiestödstartsbidrag på 9.000 kr skattefritt varje månad, då kan vi hålla undan dom från arbetslöshetsstatistiken ända fram till deras pension. För några resultat- och deltagarkrav vill vi verkligen inte veta av…”

Jan Ivarson:

”Sverige får städa i Europa. Då det gäller att ta hand om välfärdsmigranter är åtagandet frivilligt. I strid med en stor del av folkets vilja, skall svenskarna hjälpa andra länders befolkning till ett bättre liv. Låg levnadsstandard orsakas ofta av religion och värdegrund. Därför söker sig främst unga män till väst och gärna till Sverige där de sociala förmånerna anses goda.

Här kallas många av migranterna barn, trots att de klarat av att resa över världsdelar för att ta sig hit. När de kommit in i Sverige kräver de att få leva som de gjort i landet de lämnat där deras livsstil lett till fattigdom. Invandrares värderingar stöds av vår regering med miljoner i bidrag för integrationsprojekt och krav på svenskar att anpassa sig till invandrarna.

Tillväxten av ”No Go zoner,” ett politikerresultat 

Politikens framgång kan avläsas i utsatta områden som växer i storlek och antal. Flera områden har skapats med ny livsstil och rättskipning. TV berättar att tunnelbanan har slutat gå till ett område som heter Stallhagen.

Migrationen sker på bekostnad av svenskarnas välfärd. De gamla är en grupp som länge fått bidra till migrationspolitikens svarta hål. Våra gamla måste vara minst 90 år för att påräkna en plats på ett äldreboende om de inte tidigare fått avsevärda problem som omöjliggör ett liv på egen hand. Med kyrkans politisering och avvecklade religionsutövning har det blivit svårt för barnen att ta hand om tidigare generationer från olika äktenskap. Färder som bidragit till insemination för okänd avkomma har inga barn som kan ta hand om dem då de blir gamla.

Cyniska försämringar för gamla

Äldrevården är ett av få kvarvarande områden där det är möjligt att göra miljardbesparingar i vissa kommuner. Andra går redan på knäna. Vi får se mer nerdragningar i takt med att kommunerna tar över ansvaret från staten för försörjning av migranterna.

På miljöområdet höjs röster för att svenska bolag skall köpa upp tyska kolgruvor för att lägga ner dem. Pengar för statens dåliga utlandsaffärer i miljöns namn hämtas genom ständigt ökande fasta och rörliga elavgifter och energiskatter. Utbyggnaden av små elproducenter i landet som vindkraftverk, har medfört behov av dyra system för snabb omkoppling i elnätet i takt med hur vindarna blåser. Med vindarna blåser en del av vårt välstånd bort.

Under årtionden har politiker och media skrivit om oljeläckande fartyg från världskriget utmed bohuskusten och om skräp som driver in, främst av plast.

– Vi kan inte hålla på att städa år efter år, är en rubrik i tidningen Bohusläningen.

Miljöarbete för migranter i stället för bidrag 

Visst kan vi det. Det har kustkommunerna gjort i många år och nu kan migrationspolitiken bidra med resurser. Bohusläns kommuner har velat ha statlig hjälp men det har inte hörsammats. Nu finns förutsättningar som en skänk från ovan till regeringen att utnyttja arbetskraft som kommer över Medelhavet där svensk kustbevakning medverkar i transporterna.

Staten har i strandstädning fått en välkommen resurs för enkla jobb. Det behövs bara kort utbildning och små båtar med utrustning. Då kan försörjningsstöd och socialt utanförskap bytas till nyttigt arbete. Ett kustbevakningsfartyg kan övervaka arbetet. Vid avslutade etapper kan arbetskraften bjudas på förbrödrande grillfest och samtidigt lära nysvenskar att inte elda på berghällar.

Enda hindret är brist på politisk vilja.”

http://www.bohuslaningen.se/åsikt/debatt-och-insändare/vi-kan-inte-hålla-på-att-städa-år-efter-år-1.4339451

Kommentar:

Nog är det väl konstigt, stora trumman för att den knäande vården får ett tillskott på 2 miljarder, ja kanske 5 längre fram, men inte ett knyst om att ensamkommande sk. ”barns” årskostnad uppgår till >30 miljarder varje år! Ingen av våra politiker verkar ha reagerat över deras minnesförlust om ålder, eller var de kommer ifrån.

Skottpengar har länge rått på alla värdegrundslösa, som ifrågasatt detta beteende. En majoritet som intervjuas säger främst att de flytt för de vill utbilda sig och få ett bättre liv. Önskan om utbildning är ej asylgrundande, något som Sverige fått om bakfoten. Temporärt skydd skall erbjudas från förföljelse och när situationen förbättras i hemlandet, skall man återvända hem.

Mobilen är ständigt med, men passen far överbord. Dessa ”barn” har klarat en resa på > 600 mil upp genom Europas länder och kan nöjt utbrista, nu har vi nått målet, Sverige, ett paradis för bidrag.

Inte underligt att de är trötta och får hemmasnickrad terapi, ofta av medelålders vänstersinnade kvinnor och nu har vi alla fått veta att gymnasieutbildning ingår i landets flyktingpolitik för alla som vill komma hit. Ingen skall förlora sitt uppehållstillstånd pga av uppdaterad ålder försäkrade finansministern. Om detta skulle bli ett prejudikat, så skulle det innebära att straff aldrig kan ändras vid överklagande, när nya bevis kommit fram.

Sådant kan bara hända i landet absurdistan, där den politiska viljan till förändring är mycket svag!

Ps. Studiestödsstartbidraget införs den 2 juli, här går det minsann fort, men pensionärernas höjning på 6,66 kr/dag får vänta till nästa år. Ds.

Integration – paket utan innehåll

INTEGRATION – PAKET UTAN INNEHÅLL

Gästkrönikör Jan Ivarson, politiskt obunden reflekterar över integration utan innehåll.
Utgångspunkten var ett tal av Anna K Batra, som upprepade sitt mantra om trygghet och säkerhet. Men aldrig, aldrig att ett ord yppas om vad som orsakar otryggheten på gator och torg och heller aldrig vilka som bär ansvaret. Samma förhållningssätt råder inom hela samhället, förnekelse om massinvandringens påfrestningar och försämringar inom flertalet samhällsområden. Nu måste man prata om problemen,  men utan att nämna den brännbara grundorsaken. Flyktingindustrin är givetvis undantagen från försämringar.  Där råder motsatt förhållande, alltid mer och aldrig nog.

”I middagsnyheterna i radion på nationaldagen var det ett inslag om Anna K Batras (M) tal. Det rörde som vanligt trygghet och säkerhet. Sådana frågor står högt på agendan för alla partier sedan landet påtvingats massinvandring. Det sker förstås utan att kopplingar görs mellan brott och migrationspolitik.

Först sa politiker och media att vi behövde invandring, senare när lögnen blev uppenbar, åberopades solidaritet. Vi måste acceptera migrationens pris på samma sätt som vi gör med omkomna i trafiken.

Mer integration är politiskt standardprat, ett paket utan innehåll. 

Efter tio år har väljarna inte fått ett enda exempel på vad integrerande åtgärder skall bestå av, annat än svenskars anpassning och mer stöd till invandrare så de kan utveckla den kultur de flytt från.

Verkningsfulla förslag är svåra att beskriva, när det ännu inte är politiskt korrekt att ställa krav på invandrare.

För att det skall bli möjligt måste vi först invänta fler attentat. När de blir lika många som i trafiken, hoppas politikerna att vi vant oss och fortsätter rösta som förut. Goda svenskar vill ju inte kallas rasister.” Slut på Ivarsons krönika.

I en ledare i GP skriver Alice Teodorescu bland annat att

”….. Det vi nu ser, hos oss och i resten av Europa, är hur människor som flytt hit eller som haft förmånen att födas här i frihet och trygghet mördar de som öppnade upp sina länder för dem. Det är minst sagt provocerande, inte minst för alla oss som gjort rätt för oss i vårt nya hemland, inte sällan mot alla odds…..”  

”……Integration har i Sverige länge definierats utifrån ekonomiska termer, om man har ett arbete och är självförsörjande eller ej. Men hur integrerad är man om man inte låter sin dotter gifta sig med en svensk man eller om man vill mörda ”otrogna” som gett en skattefinansierad sjukvård, skola och trygghet? ”

http://www.gp.se/ledare/teodorescu-integration-handlar-om-mer-%C3%A4n-bara-pengar-1.4349075

Här närmar sig AT försiktigt kärnan i ”integrationstomheten” som Jan Ivarson skriver om.

Det går inte att integrera invandrare som inte vill lämna det som är destruktivt i sin religion, islam. Hederskultur där kvinnan är mannens och klanens egendom, ofrihet, förakt för alla otrogna, islams överhöghet över alla andra religioner och dessvärre staten, för att nämna några exempel på denna förtryckande och bakåtsträvande religion.

En religion som ligger som en blöt filt över Mena-ländernas möjlighet till utveckling, vilket flera i kommentatorsfältet har påpekat. Europa med sin egen arbetslöshet, kommer att sjunka ännu mer av denna folkvandring, där alltför många utgörs av lågutbildade unga män, som inte vill lämna sin medeltida religion, utan enbart få ett bättre liv, helt gratis utan förpliktelser. Besvikelsen är stor när smugglarnas utlovade paradis inte infinner sig, vilket nu är en tickande bomb i förorten. Argumenten om arbetskraftsbrist och en åldrande befolkning är mer ihåliga än en schweizerost.

En religion som eliten,  med denna massinvandringspolitik, låtit få fäste i hela Europa, med enorma kostnader och stora inneboende risker.

Invandringens konsekvenser, varningstext från England

 Varningstext från England 

Denna text fanns på Facebook, skriven av Hanna Karlsson. Där hon visar på svårigheterna för utomeuropeiska invandrare, som kom till England redan på 60-talet, att integrera sig, till skillnad från europeiska invandrare.

Inlägget skulle vara obligatorisk läsning för regeringen, som inte hör förortens tickande bomber. Rosenbads likriktning ger dövhet och vad värre är, lik efter eskalerande terror och kriminalitet. (Kursiveringarna och rubrikerna i texten är mina egna).

Arbetskraftsinvandring från 60-talet orsakat icke reparerbara skador

”Jag bor i England. Engelsk multikultur ligger ungefär 20 år före Sverige. Massinvandringen började någonstans tidigt 60-tal. Främst från f.d. brittiska kolonier i Karibien och på indiska subkontinenten (dagens Indien, Pakistan och Bangladesh). Det rörde sig om arbetskraftsinvandring. Idag är det rätt svårt att invandra till England för utomeuropeer (och snart även för europeer). Men skadan är redan gjord och går inte att reparera.

Andra/tredje generationens invandrare förvandlas till terrorister

De som blir terrorister i England har främst varit svarta unga män från kristna familjer – karibiska eller afrikanska. De är födda i England och detsamma gäller även ibland deras föräldrar. De är alltså andra eller tredje generations invandrare med brittiska pass, utbildade i det brittiska skolsystemet med dess sekulära värderingar. De växer upp i samma slum-områden som muslimer från indiska subkontinenten. En del hamnar i fängelse. Där blir de konverterade till islam, där de accepteras fullt ut i gemenskapen. Något de aldrig upplevt. Som muslimer blir de ofta mycket fanatiska. Sen har vi alla pakistanierna, bangladeshierna och andra afrikanska muslimer, t.ex. somalier och nigerianer.

 Bitterhet på samhället och behov av ”respekt”

De flesta terrordåd i England har utförts av folk med denna bakgrund. De är bittra på samhället, känner sig chanslösa och vill ha den ”respekt” vilket självmordsbombare får i de kretsar de rör sig.

Utöver det så finns det runt 6 miljoner muslimer av olika slag. Fyra miljoner svarta. De återfinns i storstäderna framförallt -men finns spridda över hela landet i princip. Säkerhetstjänsten för en ständig och hård kamp mot islamisk extremism. Man läser och ser reportage om hur folk slits ur sängen med hela sin familj, mitt i natten för att de skrev något tokigt på Facebook eller sågs på fel ställe vid fel tid. Det sitter övervakningskameror i varje gathörn och på lyktstolpar överallt. Alla vet att de alltid är på kamera i storstadsområden.

Brittiska säkerhetstjänsten vass  med stora resurser 

Med alla respekt för SÄPO så tvivlar jag på att de har samma förmåga. Jag gillar inte brittiska säkerhetstjänsten av andra skäl, men med största sannolikhet är det sant att de avstyr stora mängder terrorbrott varje år. De har tillgång till all internet och telefontrafik i realtid. Men inget hjälper egentligen och nu får landet skörda vad man sått.


Av de invandrare som kom på 60-talet som arbetskraftinvandring var de flesta hederliga och dessutom goda kristna. Men de bodde i slumområden, deras barn gick i usla skolor och någonstans gick det snett. Folket från Pakistan och Bangladesh – delvis Indien har i många fall aldrig varit speciellt intresserade av att integreras. De har levt för sig själva, fortsatt att klä sig och bete sig som i hemlandet. De försörjer sig på restaurang, taxi eller fabriksjobb oftast. De hinduiska indierna har klarat sig betydligt bättre och många av dem är välmående medelklass idag.

Arrangerade äktenskap omöjliggör integrering

När folk från Pakistan och Bangladeseh gifter sig så är det i arrangerade äktenskap med någon släkting från hemlandet för att ge denne brittiskt medborgarskap. Jag har stött på tjejer som drabbats av detta och farit illa – städerskor och liknande. På så sätt anländer hela tiden nytt folk från de här länderna och familjebanden är obrytna till hemländerna.

 Sverige illa ute

Sverige ligger 20 – 25 år efter i utvecklingen. Sveriges utomeuropeiska invandrare är från MER radikala och farliga områden än Englands utomeuropeiska invandrare. 

Sverige är ännu mer segregerat. Andelen i Sverige är högre. Siffrorna i England låter höga, men så har landet också en befolkning på 65 miljoner. I England är det lättare för invandrare att få jobb – i Sverige är integreringen rena katastrofen. När Sverige hinner i kapp England så kommer det drabbas VÄRRE av den utomeuropeiska invandringen än England. Mycket värre.

Vänta tills vi har en armé av papperslösa med inget att förlora och inget hopp förutom islam. Vänta tills muslimerna är 30 procent av befolkningen och inte accepterar att befinna sig på samhällets botten.

Vita, kristna européer klarar sig bra

EU invandringen som det varit mycket ståhej om är egentligen helt oviktig i sammanhanget. EU invandrarna är vita och kristna. De är hårt arbetande i de allra flesta fall – framförallt vill de tjäna pengar. Efter en generation är de engelska. Man ser redan idag de östeuropeiska och sydeuropeiska invandrarnas barn – de går knappt att skilja från andra. Det finns inget karaktäristiskt brittiskt utseende – de smälter in perfekt. Det enda som är annorlunda ä efternamnet. Att oroa sig för detta är fullständigt meningslöst. I landet finns redan en vit underklass som är betydligt mer problemtyngd än EU invandrarna från Östeuropa.

Att gå ut ur EU kommer inte ändra något alls – EU var aldrig problemet. England var inte ens med i Schengen, det gränsfria samarbetet. Problemet är demografin. Personerna som är farliga gangsters eller terrorister idag, har föräldrar eller farföräldrar, som kom till England långt innan EG blev EU och hade något att säga till om.

I England är det för sent att ändra något. Man kan inte repatriera tredje generationens utomeuropeiska invandrare och skicka folk till länder de inte har någon reell anknytning till. Länder som troligen inte ens skulle acceptera dem tillbaka.

 Råd: Skicka hem utomeuropeiska invandrare

Men i Sverige skulle man fortfarande kunna skicka tillbaka folk som är födda i utomeuropeiska länder, tillsammans med sina svenskfödda barn.

Görs det så har Sverige en chans att återhämta sig. Görs det inte så är Sveriges öde som stabilt välfärdsland beseglat”

Jag instämmer i allt, men vill påpeka att EU av idag har öppnat gränserna för svårintegrerade invandrare från Mena- länder, med Angela Merkel som hotellägare med en hjälpsam Stefan Löfven som piccolo.

Kanske låg tron på billig arbetskraft till industrin bakom Tysklands godhetseufori?

Wir schaffen das” har nu fått tilläget ”nicht.”

Ljus i åsiktskorridoren?

Ljus i tunneln?

Ibland vill jag tro det, men ofta är det ett steg framåt och två steg bakåt. 

Nordens övriga länder har inte riktigt samma tjocklek på den blöta åsiktsfilten, som ligger över Sverige och har kvävt debatten om invandringens konsekvenser. Men av och till sticker små yrvakna huvuden ut.

Norsk studie skrämmer

Kanske fick sociologiprofessor Greta Brochman i Norge, Joakim Palmes huvud att titta ut?

GB har lett två stora offentliga utredningar om invandringens effekter på de norska välfärdssystemen, som nyligen publicerats.

https://www.svd.se/grete-brochmann-invandringen-kan-hota-uppslutningen-kring-valfarden/om/ledarintervjun

Hon varnar för – stora kostnader, – politisk splittring och – urholkad tillit, om inte de nyanlända kommer in på arbetsmarknaden.

(Vilket analfabeter och de med ringa skolgång har mycket svårt att göra. Arbetsgivaren noterar snabbt ”negativ produktivitet” trots generösa subventioner. Dessa enligt AF ”icke anställningsbara” tvingas in på utbildning, som de inte klarar av, för skenet om arbetsmöjlighet måste upprätthållas för att dölja livstids försörjning).

Åter till Greta Brochman, hon påpekar att invandringen kan hota uppslutningen kring välfärden och det är nog här det börjar brännas för vänsterliberala politiker. Rädsla finns  att deras generositet med våra pengar till andra kan försvinna. Denna tanke är så hemsk, så nu gäller det att visa handlingskraft, med fingrar i kors bakom ryggen.

Tillbaka till Joakim Palme, professor och ordförande för Delegationen för Migrantstudier. På ett seminarium uttryckte han behov av en liknande utredning i Sverige, men hans uppmärksamhet på invandringens problem är betydligt mera blek än sin norska kollegas.

Det gamla vanliga om att invandringen kostar på kort sikt, men kan nog bli framtids-lönsam… Lönsamheten har nu blivit mer tveksam efter berikningseuforin.

http://www.unt.se/nyheter/uppsala/joakim-palme-ser-behov-av-migrationsutredning-4648799.aspx

DN reportage, rekord av dömda utländska gärningsmän 

DN har också tvingats krypa fram under åsiktsfilten. Nu kan det ibland komma fakta i stället för bara tycka-synd-om reportage.

På DN.se den 20 maj publicerades en undersökning som visade, att 9 av 10 dömda gärningsmän har utländsk bakgrund. Någon förvånad?

Tidigare policy om att obehagliga fakta ej skall publiceras, för att inte hela gruppen invandrare skall stigmatiseras, verkar nu inte längre gå att upprätthålla.

Tänk om de också har tagit intryck av den nedsablade Örebropolisen, Peter Springare, som förut redovisat samma siffror från sin verklighet och  därför blev anmäld för hets mot folkgrupp. Tyvärr är sanningen besk.

Partierna ger svar om orsak och verkan

DN har också ställt frågor till våra politiska partier, om orsaker till detta faktum och om hur de vill bryta utvecklingen.

-S + MP + VPK, säger i princip samma saker om både orsaker och åtgärder, vilka också kan återkomma hos de andra partierna med vissa tillägg.

Orsaker är utsatta områden, socio/ekonomiska skillnader, arbetslöshet, vapentillgång, narkotikahandel, diskriminering, klassklyftor och MP klämmer i med negativa förväntningar och maskulinitetsnormer på orsakslistan.

Vilka som gjort dessa områden utsatta, sägs ingenting om, inte heller vilka som står för vapen- och narkotika leverenser. De skyldiga till maskulinitetsnormer är självklart ALLA män, underförstått vita medelålders.

Islams patriarkaliska och kvinnoförtryckande strukturer får inte nämnas. Religionsfriheten har fått skyla över dess ständiga brott mot lag och rätt, med resultat att kvinnor inte vågar sig ut.

-Liberalerna har tuffat till sig lite, kanske för riksdagsspärren kryper närmare? De säger också att unga kan välja kriminalitet i stället för utbildning, för att tjäna snabba pengar.

Kanske de uppmärksammat Alice Teodorescus (ledarskribent GP) ord om att dessa lata och bortskämda gossar kan släppa tegelstenen och i stället ta upp en bok.

-KD nämner vikten av att klargöra samhällskontraktet och tydliggöra våra värderingar, via ett asylprogram. Hitintills har det varit svenskar som fått lära sig om värdegrunden, med allas lika värde i alla sammanhang. Samhällskontraktet har ju politiker förstört genom att öppna dörren för alla som vill in.

Tänk om dessa ensamkommande män direkt hade fått ett papper på sitt eget språk, att underteckna om vad som gäller, i stället för att få en nalle nedtryckt i knät. Om brott mot dessa regler sker, så åker Du ut! Detta raka besked påminner mer om hemlandets kultur och skulle vara mer effektivt än dagens konsensusvelande.

-Centern nämner försiktigt att det i vissa fall kan handla om konflikt mellan kulturnormer.

-Moderaterna har fokus på fler poliser och effektivare rättsväsen.

-SD tar upp den ansvarslösa politiken och kulturmotsättningar.

Överlag är också åtgärderna lika, mer av samma verkningslösa medicin, mer utbildning och hitte-på anställningar (introduktionsanställning är det senaste efter instegs- och nystartsjobb etc)

Vänstern vill ha minskade klyftor, ökad jämställdhet, förutom fler röster och högern önskar lägre löner och förbättringar för näringslivet. Hur det skall gå till i verkligheten får vi inte veta.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/sa-vill-politikerna-bryta-utvecklingen/

Att dagens problem måste ha andra piller finns ännu inte på kartan.  Samma dövhet upprepas, som inom medicinens historia. Vi minns neurosedyn, asbest och influenzavaccinationer.

Trots att det flödar av fakta, både i MSM och på nätet, nämner inget parti det självklara:

– Asylstopp!

– Utvisning av illegala!

– Att islam, omöjliggör assimilering/integrering!

Jag undrar hur mycket längre ner välståndet kan sjunka, skatterna öka och hur många fler terrordåd skall ske både i Sverige och Europa innan dessa självklarheter verkställs?

Att ”Monnet metoden” de små stegens tyranni efterföljs, om detta råder ingen tvekan.

 

 

Förändring under galgen?

Kritiska artiklar i MSM

En viss förändring kan skönjas i MSM, dock ej DN.

Kritiska artiklar om invandringens följder för landet publiceras regelbundet i Svd och GP. Jag väljer här en artikel från SVD 2017-05-07 av Tove Lifvendahl med Charlie Winge (medförfattare/praoelev). Därför att den speglar hur en frivillig volontär, kvinna och pensionär börjar svikta i tron. Om fler upptäcker att de är grundlurade av förföriska ord och tomma löften kanske en liten förändring kan ske.

Om ”Ett gigantiskt experiment” 

Ett gigantiskt experiment

Utgångspunkten: En volontär som är pensionär tränar språk med invandrare. 

Åtta vuxna invandrare sitter runt ett bord och försöker konversera på svenska utifrån någon enkel notis i en tidning. Det går mycket knackigt. Nej, de är inte nyanlända utan har varit i Sverige flera år och deltagit i SFI utbildning.

Det sistnämnda är ändå en framgång, jämfört med mina yrkesår, då allt för många invandrare var av den bestämda uppfattningen att ”Jag inte behöva svenska, har rätt till tolk” för ”I Sverige man inte behöva jobba, får bidrag.”  Andra som ville arbeta, upptäckte att det i Sverige fanns få jobb för dem med låga kunskaper.

Sjukbidrag för diffusa krämpor, blev en lösning (vilket också svenskfödda fick under 80-talet) och/eller socialbidrag. På en flyktingförläggning kunde en familj få 50.000 kr extra för möbelinköp! Staten var mycket generös till 80-90 talets nystartade flyktingförläggningar, precis som personalen. För nu gällde det att visa vilket humant land Sverige var. Vi var några, som kände att detta inte var rätt väg att gå, att dalta och skämma bort utan krav och tanke på konsekvenser.

En gemensam nämnare, det måste erkännas, var egen fattigdom. Lågavlönad, ensamstående kvinna med barn, med studielån kvar. När valfriheten i slutet av månaden kunde vara toapapper eller margarin, var det svårt att känna tillräcklig empati, för patienter som översköljdes med bidrag/gåvor utan minsta krav.

Likadant är det i dag, om inte värre. Skillnaden är bara att ansvariga ministrar nu sliter sitt hår och funderar på hur de skall krångla sig ur detta dilemma med skenande    bidragskostnader utan att stöta sig med viktiga väljargrupper. 

Åter till artikeln.

…”Men jag håller nästan på att gå under av frustration”, säger hon (volontären). ”Jag måste tro att det gör någon nytta, att de lär sig svenska. Jag måste tro att det leder till att de kan få ett jobb, men jag vet inte vad jag ska säga till dem. Jag vill ju inte lura dem.”

Men arbetsmarknadsminister Ylva Johansson är inte frustrerad över invandrarnas låga utbildningsnivå, (deras medeltida religion får inte nämnas) som gör vägen mycket svår till egen försörjning.

Nej, i vanlig ordning skyller hon ifrån sig och skäller på arbetsförmedlingen för att de inte lyckas få dem i jobb inom två år, enligt regeringens målsättning, som lever i det blå.

I dag tar det åtta år innan hälften har kommit i någon form av arbete, färska siffror från SCB är nio! Men paradoxalt nog har hon förtroende för verksamhetens chef, skriver Svd.

”Att bröder ilar till bröders hjälp” är ett vanligt fenomen hos miljonärer inklusive champagnevänstern, är bara att konstatera (egen kommentar).

”……… hon (pensionären) sammanfattar den stora knäckfråga vars svar kommer att prägla vårt land under överskådlig tid: får vi in dem som har kommit på arbetsmarknaden?

Vi öppnade dörren, nu står de i farstun. Men trösklarna vidare in till arbetsmarknad och bostadsmarknad är mycket höga. Kvar i hallen växer frustrationen, utanförskapet, problemen, kostnaderna och konflikterna……”

Nej, jag vill inte bli inkluderad i något vi av författarna.

Våra varningar från 80-talet förvandlades till brist i kulturkompetens. Då blev vi utstötta, men nu skall vi plötsligt dela synderna från de som såg ner på oss.

Artikeln avslutas med …” Och på konversationsträffarna kämpar de som omfattas av experimentet på. Jag måste tro att det leder till att de kan få ett jobb, säger volontären. Vad blir svaret från dem som äger makten över systemen?”

Jag undrar hur lång tid det kommer att ta innan MSM skriver om

–  Islam, en förtryckande religion vars mål är sharialag

–  Ingiftens följder med överrepresentation av motoriska och kognitiva begränsningar

–  Den globala finanselitens mål med NEW, som presenteras årligen av Bilderbergarna.

Men något svar från ansvariga politiker lär vi aldrig få.

Gemensamt för dem i dag är att ge förslag på förstärkningar av sviktande samhällsfunktioner, som t.ex. vård, skola, omsorg och polis utan att klart redovisa grundorsaken till dess desarmering. Massinvandringen!

 När t.o.m. Jan  Björklund (L) i gårdagens partiledardebatt slog fast att statsministern inte  är Jesus, som kan mätta 5.000 personer med två bröd och fem fiskar, kanske det finns en gnutta hopp, trots att moder Svea redan gått på grund.

Anna Dahlberg i Expressen anser inte att regeringens ”Bamseplåster” räcker för att räta upp Sverige.

Förslag till ”upprätning”  mottages tacksamt!

http://www.expressen.se/nyheter/partiledardebatten–i-fyra-ronder

/http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/bamseplaster-loser-inte-sveriges-problem/

Anhöriginvandring försvårar ungas integration

 Anhöriginvandring

Vi får höra det om och om igen, att anhöriginvandring är förutsättning för lyckad integration.

Senast i Svd den 4 april då unga, verklighetsfrånvända socialdemokrater skriver ”Sverige skall vara en stormakt inom flyktingpolitiken.”

https://www.svd.se/sverige-ska-vara-en-stormakt-inom-flyktingpolitiken/om/debatt

Inför kongressen laddar de rejält med ökat bistånd, ökad anhöriginvandring, permanenta uppehållstillstånd, världsbäst på integration, ja ett föredöme för hela världen.

Men inte ett ord om hur allt detta skall finansieras.

De tror, precis som alltför många av mina utlandsfödda patienter, att Sverige är ett ymnighetshorn, där pengarna aldrig tar slut.

Extra skatteuttag 

Min önskan är att det på deklarationen skall finnas en ruta att kryssa i för extra skatteuttag till flyktingpolitiken, som alla dessa godhetsapostlar kunde kryssa i, för att stoppa åderlåtningen av sjuka, fattiga, arbetslösa och övriga som inser det destruktiva i politiken.

Tankeväckande artikel

Därför återger jag några citat (som välgörande motvikt till påståendet att anhöriginvandringen underlättar integrationen), en krönika av Dan Kron, folklivsforskare, som publicerades i Svd den ¼ 2017. Där hans slutsats är att det förhåller sig tvärtom!

https://timbro.se/smedjan/anhoriginvandring-ar-ett-frikostigt-svek-mot-de-svagaste/

”Att gifta sig med någon med medborgarskap i Sverige är bingo för många människor i världen. Men i det spelet utnyttjas de svagaste, de unga flickorna. Också föräldrarna utsätts för hård press från klanen eller släkten i det gamla hemlandet. I medmänsklighetens och frikostighetens namn är det lätt hänt att regler som var till för det goda i stället får tragiska konsekvenser”

David Kron nämner vidare den norska professorn i socialantropologi Unni Wikan som i sin bok ”Generous Betrayal” beskrev problemet med frekventa tvångsäktenskap.

Hon visar med siffror att det under flera år att giftemål enbart skedde med någon släkting från hemlandet. Om så inte sker utsätts familjen för påtryckningar, ibland med tragiska konsekvenser.

Ingiften ökar risken för fosterskador

Här får vi inte glömma ingiftes ökade risk för fosterskador, både kognitiva och motoriska. Men forskare, som i vetenskapliga arbeten presenterat detta faktum, har utsatts för häxjakt.

Camilla Stoltenberg, professor inom genetik i Norge, är en av många forskare som presenterat fakta, som de mångkulturella inte vill höra.

http://word.harrietsblogg.se/2016/08/23/giftiga-ingiften-orsakar-handikappade-barn/

David Kron avslutar sin artikel med:

”……I många samhällen är gruppens rätt viktigare än individens. Om en människa måste offras för gruppens intresse, ja då förväntas individen ställa upp på det. Bakom den omfattande invandringen av ensamkommande ungdomar de senaste åren finns ofta ett beslut i släkten. Vanligtvis en ung man utses att resa till Sverige för att den övriga släkten med tiden skall kunna följa efter. 

Jag har talat med flera personer som sysslar med flyktingmottagande, som vittnar om hur väl många av dessa unga killar anpassar sig. Men samma sak sägs, dels att ungdomarna berättat att de utsetts till att vara ”ankare” för släkten, dels att en förutsättning för dessa ungas integration i Sverige skall lyckas ofta är beroende på att de inte bara är ensamkommande, utan att de också förblir ensamma gentemot släkten. Det är tack vare att banden med släkten eller klanen där hemma är brutna som integrationen fungerar. Att i humanitetens namn arbeta för anhöriginvandring kan därför ofta vara just det Wikans bok betyder: Frikostigt svek. Svek mot de svagaste, de som behöver hjälp mest.”

 Om dessa anhörig-konsekvenser kommer givetvis inte att nämnas på S-kongressen. Vi får hoppas att statsministern med Anders Ygeman och Morgan Johansson står emot denna humanistorgie med återupptagna lockrop; Kom till Sverige, bidragsparadiset!

Arbete inget mått på integration?

Debattinlägg

Nationalekonomerna Assar Lindbäck och Mats Persson skrev ett välgörande debattinlägg i DN den 2/4 att läsa under söndagens morgonkaffe.

”Missvisande att hävda att integrationen blivit bättre”

De skrev att skillnaden i förvärvsarbete mellan infödda och invandrare är betydligt större i Sverige än i de flesta västländer och att behov finns att reformera arbets-och bostadsmarknad. Men att risk finns att samhället begränsar sig till de åtgärder som fungerat dåligt. Vidare att:

….”Det är märkligt att ett land som visat sig så dåligt rustat att ta emot invandrare ändå har tagit emot långt fler än andra västländer. Egentligen är det omoraliskt att uppmuntra invandring, när man inte lyckats bättre att erbjuda invandrarna arbete och bostad….” 

http://avpixlat.info/2017/04/02/nationalekonomer-efterlyser-en-mer-restriktiv-invandringspolitik/

Assar Lindbäck hävdade för flera år sedan att hög invandring är oförenligt med bibehållen välfärd. Det borde varenda kotte förstå att man inte kan bjuda in fler gäster än vad som finns mat och stolar till.

Jag förstod direkt att detta inlägg skulle ge protester från mer regeringslojala kollegor och mycket riktigt replikerna anlände snabbt.

Vem vet, om inte repliker i PK anda kan ge utdelning vid fördelning av forskaranslagen??

Anders Nilsson,  skrev direkt att de ”Underskattar utlandsföddas sysselsättning.” Han skriver precis det som regeringen vill höra.

….”Satsar vi på praktiska arbetsmarknadsutbildningar riktade mot bristyrken så ska vi nog klara skivan – och på kuppen klara våra välfärds- och pensionssystem med ett behövligt inflöde av arbetskraft i en åldrande befolkning…..”

Önsketänkande och mer av det som inte har fungerat, förmodligen för att muntra upp statsministern inför kongressen, där många motioner om återställande av en generös flyktingpolitik har trillat in. Ett allvarligt tecken på landets degenerering.

http://www.dn.se/debatt/repliker/underskattar-utlandsfoddas-sysselsattning/

Forskarna Håkan Håkansson och Alexandra Waluszewski skriver att nationalekonomerna blandar äpplen och päron och att måttet om sysselsättningsgrad inte är adekvat för en lyckad integration.

Kanske det räcker med allehanda bidrag, så att de nöjda och glada får ägna sig åt hemlandets kultur och traditioner?

Om fallfrukt finns inget att nämna, analfabeter, lågutbildade som aldrig kommer in på en arbetsmarknad utan skattesubventioner.

När man läser deras inlägg med negligerandet av att Sveriges attraktionskraft inte har något med flyktingars val av asylland, förstår man att de lever i sin egen bubbla. Överlevnad för dagen poängteras, inte ett knyst om möjlighet till livstids försörjning.

Författarna skriver:

….”De har alltså inte frivilligt sökt sig från ett land till ett annat för att öka den ekonomiska nyttan av sin utbildning och/eller praktiska erfarenheter. De har på grund av krig, konflikter och förföljelse tvingats lämna sitt hem, sitt arbete, sina sociala och ekonomiska nätverk. Innan de ens kan fundera över hur de skall bidra till sysselsättningsgraden i det nya landet måste de fixa överlevnadsgraden…..”

http://www.dn.se/debatt/repliker/nationalekonomerna-blandar-applen-med-paron/

Tyvärr måste jag meddela forskarna att det faktiskt finns invandrare som aldrig funderat på hur de skall bidra till sysselsättningsgraden.

”I Sverige får man bidrag – behöver inte jobba!” har jag hört från flera av mina utlandsfödda patienter under yrkestiden.

Men jag förstår med tanke på wisselblåsarjakten, där dagens har förvandlats till landsförrädare, att jag hört fel och att jag borde omskolas till bättre erfarenheter, precis som under Maos tid. 

https://www.svd.se/aret-da-visselblasare-blev-landsforradare/om/ledare

Många orsaker till invandrares arbetslöshet

Icke anställningsbara

Låglönejobb, Instegsjobb, etableringsstöd, lönebidrag, förturer, utbildningsinstaser, låter det från politiker, eftersom invandrares arbetslöshetssiffror bara stiger.

När allt för många inte är anställningsbara och många med utbildning, saknar kompetens för svenska förhållanden, så är framtiden mycket mörk.

Politiker hoppas på ett ljus i tunneln, som aldrig kommer.

Trots försäkran om uppstramning, så förvärras bara läget, eftersom asylstopp inte får nämnas. Endast en försiktig vädjan sker om ID kontrolls förlängning till Bryssel.

Bidragsnivå förhindrar arbete

Jag har svårt att förstå var samhällsvinsten ligger med subventionerade låglönejobb, som då måste kompenseras med försörjningsstöd/socialbidrag.

Incitamenten finns inte när en familj med tre barn kan kvittera ut ca 30.000 tusen skattefritt i bidrag och en ensamstående kvinna med två barn får drygt 22.000 tusen varje månad.

Att få ut invandrarkvinnor i förvärvslivet är inte lätt, barnen kommer tätt, så föräldrapenning blir permanent försörjning.

Vi får vara glada över att den retroaktiva föräldrapenningen för barn födda i hemlandet tagits bort, vilket var ett resultat av spelet under täcket mellan miljöpartiet och fd. statsminister Reinfeldt, som var förbannad för folk hade röstat på SD i stället för hans allians.

Reinfeldt piskar ännu på, så nu arbetar allt fler svenskar efter 65, men han påstår ogenerat att det är nyanlända, som skall rädda våra pensioner!

Kanske är det någon talskrivare från hans arbetsplats på Merry Lynch/Bank of America, som ger honom den informationen?

Hans ”konsult” anställning var ett varmt Tack från Bilderbergarna för att han permanentade Sveriges öppna gränser, som redan Olof Palme lade grunden till genom sin internationella gärning.

Kultur och svensk mjäkighet hindrar egen försörjning

Jag har man och två barn att ta hand om, du inte förstå att arbete inte går” var en upprörd kommentar från en invandrarkvinna vid ett mottagningsbesök, hennes återkommande SFI kurser fick bara sporadiska besök.

Tänk om vi direkt kunde få säga att då drar vi in dina bidrag, men invandrarens skyldighet till egen försörjning har för länge sedan försvunnit i hänsynstagande och korrekta bortförklaringar.

Journalister förskönar och utelämnar fakta

Att detta regelbundet händer vet de flesta medborgare, men det är ändå skönt när en journalist sätter det på pränt.

Politiker vill helst undvika anklagelser i journalisternas snyftreportage, vilket renderar uppskattning vid tidningens kaffeautomat. De få journalister som vill skildra verkligheten som den är, får fika själva utan ett Hej!

Därom kan Janne Josefsson och utfrysta journalister berätta.

Vad som aldrig får nämnas är att invandrares kultur och tradition utgör skäl för att säga nej till erbjudit arbete, vilket är betydligt svårare för en svensk.

I dag föreligger stor brist på slaktare, men att befatta sig med griskött är synd enligt Allah.

Gröna näringar 

Nu råder politikereufori kring gröna näringar, att jobba i skog med bärplockning,  röjning och plantering framhålls som passande arbete till  lågutbildade.

Ca 30.000 tusen utländska säsongarbetare kommer hit varje år för arbete inom skogs-och lantbruk, jobb som borde passa för invandrare med ringa utbildning.

”Där kan de med låg utbildning göra en insats för Sverige” sa statsministern i en partiledardebatt.

Tyvärr ännu ett önsketänkande utan verklighetsförankring, som kamelpaddoken i Angered (blogginlägg den 12/2).

Majoriteten nyanlända kommer från städer, så landsbygd har liten lockelse, där bor främst fattiga jon, enligt deras tradition.

Inom deras kultur har arbete i skog och mark låg status, för att inte tala om arbete inom djurhållning, som ses som ett skämt av alltför många som ”flytt för sina liv” till landet med livslång försörjning.

Särbehandling

Jag minns en skicklig läkare som efter sin stroke kämpade sig tillbaka till administrativa arbetsuppgifter på deltid, men då kom den ambitiöse handläggaren på att han nog skulle klara lite mer arbetstid, med att vika servetter på ett snabbmatställe….

Så ser det ut i dag, arbetslösa svenskar, som det numera inte finns så gott om, kontrolleras minutiöst, medan invandrare får tacka nej till arbete av dubiösa skäl.

Att påpeka detta faktum ger förtur till den främlingsfientliga skamvrån, som glädjande nog är överfull med utstötta, som snart är fler än de korrekta.

Vänd på ”kuttingen” i integrationsdebatten!

Ett känt fenomen som används för att vi skall kunna se saker i ett nytt perspektiv är att använda så kallade ” ideom.”

I Wikipedia står följande definition om ideom:

”Idiom betyder språklig egenskap, variant, dialekt, eller särart.
Idiomatisk innebär något som är karakteristiskt, säreget och språkriktigt korrekt för ett språk eller en dialekt.
Idiomatiskt uttal innebär att man uttalar ett språk som en ”infödd.”

…..Bland nybörjare i ett språk är idiomen bland det svåraste att få grepp om, eftersom de sällan finns listade i böcker och ordlistor, utan bara förutsätts att man känner till. Språkläroböcker tar oftast bara med de allra mest vardagliga och vanliga.

Exempel på ideomatiska uttryck:

-Det gick som smort (det gick mycket bra, inga problem uppstod)

-Klart som korvspad (något som är mycket tydligt och som alla borde inse)

-Storm i ett vattenglas (att överdriva kraftigt för att få något att framstå som viktigare än det egentligen är; gräl om något oväsentligt)

-Vara på smällen (att vara gravid)

-Ingen fara på taket (inget katastrofalt som hänt, trots ett problem)

-Ingen ko på isen (inget omedelbart problem)

-Komma till skott (sätta igång)

-Kratta i manegen (förbereda någon inför vad som ska hända, preparera, lobba lite för)
Sitta ner i båten (avvakta, ta det lugnt)”

Ett annat exempel på ideom är att vända på kuttingen/steken/korten.

u-svang

Detta används ofta beträffande könsroller, för att synliggöra orättvisor/orimligheter.

Följande citat kommer från Språktidningen (spraktidningen.se) september nr 2011.

Artikelns rubrik var ”Varför vänder man på kuttingen?”

”Man kan även se en kutting – ett mindre kärl, en kagge eller en tunna – i vilken bland annat brännvin förvarades. Brännvinstunnan vändes ibland upp och ner för att man ville veta om det finns något kvar i botten; man vände på kuttingen. Numera används uttrycket bildligt när man vill se saker i ett nytt perspektiv”

Här vänder bloggaren Tobias Svensson på ”kuttingen” i integrationsdebatten för att läsaren skall se det absurda i den svenska integrationspolitiken.

Citatet kommer från ett blogginlägg (2016-09-03) med rubrik:

”Posörerna bjuder återigen på ohämmat frosseri”

”……Eftersom vårt etablissemang föraktar allt som är europeiskt, måste vi kanske vända på korten för att visa hur absurd denna mentalitet är.
Föreställ er en svensk familj som flyttar till Irak. De trycker upp stora kors i ansiktet på alla de möter, de kräver fläskkött i skolorna och de hävdar envist sin rätt att bada i bikini överallt. De kräver statsbidrag för uppförande av kyrkor och särskilda skolor där de slipper majoritetsbefolkningen.
Alla irakiska politiker och medier går då samman och förklarar att det verkar helt rimligt och att alla irakier bör integreras i det nya och spännande svenska.
När den svenska familjen kastar sten mot räddningstjänst, plockas allehanda irakiska tyckare fram som förklarar att det är helt i sin ordning och nog beror på ekonomiska faktorer och rasistiska strukturer.
Nej, sådant sker naturligtvis endast i den självföraktande västvärlden…..”

Detta borde få även den mest rabiata vänsteranhängare att vakna, men icke.
Rasistiska strukturer, identitetspolitik och kulturrelativism är ett sömnmedel inom vänstern, för att slippa se verkligheten. Effekten av dessa tomma fraser är starkare än propavan!

Fler intressanta inlägg finns på http://tobbesmedieblogg.se/