Kategoriarkiv: Globalisering

”The Swamp” träskets ryggradslösa karriärister.

”På SVT Nyheterna sas att det hade skjutits i Strassbourg (den 11/12). Det måste väl ha varit någon full bandit som trodde att han befann sig i Malmö. I Strassbourg går även militär in för att skydda staden, om jag hörde rätt. I går uttryckte en kommentator förvåning över den myckna förekomsten av handgranater i Sverige, trots att landet inte är i krig. Men är det inte just ett krig som pågår, om än lågskaligt?” meddelade en mejlvän.

Signaturen”TT” har också i flera kommentarer varit inne på att vänsterns forna väljare gått till höger. Om ”Ådalens”demonstranter levt i dag, så skulle de marscherat till riksdagshuset” den 12/12 i kommentatorsfältet, efter inlägget, som handlade om ”Nobelfesten hycklarnas afton.”

Jag associerar här till:

– tes –antites –syntes, där företeelser efter en tid går över i sin motsats och i bästa fall kan en sammanjämkning ske

att förtryckare aldrig ser förtrycket själva

att det alltid är segraren som skriver historien

 (därför rekommenderar jag Historisktkorrekt.se, där Hans Myrebro desarmerar många sanningar och visar på nya berättelser)

Jag undrar hur den globala eliten kommer att reagera, när de genom sin globala ”flyktingpolitik” öppnat Pandoras ask?

Pandoras ask (Wikipedia)

”……Epimetheus hade varnats av sin bror Prometheus att inte ta emot någon gåva från Zeus, men blev förälskad i Pandora och tog henne till slut till hustru. Pandora hade med sig en ask som hon fått av Zeus och som hon aldrig fick öppna.

Epimetheus och Pandora levde lyckliga tillsammans en tid, mentill slut gav Pandora efter för sin nyfikenhet och öppnade asken. Det visadesig att den innehöll en mängd olyckor och sjukdomar som flög ut över världen. När Pandora förskräckt stängde asken hade nästan hela dess innehåll redan flugit ut. Det enda som fanns kvar på botten av asken var hoppet….”

Mitt hopp är att nationsvänliga partier kan segra över vänsterns globala företrädare, men fler måste vakna även de som ännu inte drabbats av ”olyckor och sjukdomar”. Men våldet klättrar allt högre upp på den samhällsekonomiska stegen, som byggts av de som har makten. 

Kanske måste handgranater och fler skott vina utanför eller varför inte inne i husen i både Bryssel och Strassburg för att EU:s mångkulturella elit skall vakna?
Hoppingivande är regeringskrisen i Belgien, pga av FN:s migrationspakt. Här hemma får vi nöja oss med Mynttorgets aktivister, där Katarina Janouch utgör modigt föredöme, medan statsministern förfasar sig i sitt jultal över aktiva nationsräddare, som måste stoppas. Steget Efter konstaterar beundran från väljare. 
Ännu är demonstrations- och yttrandefriheten underordnad globaliseringens framfart. ”Inga bruna marscher tillåts”, säger  företrädarna, när demonstrationer mot FN:s migrationspakt har planerats, men de glömmer att se sig själva i spegeln, där den globala facismens onda ansikte ler. Men även här finns hopp, för efter att rättsväsendet sagt sitt, så var detta demonstrationsförbud av borgmästaren i Bryssel olagligt. 

https://samnytt.se/bryssel-forbjuder-demonstration-mot-hart-kritiserat-fn-avtal-vi-kan-inte-tillata-en-brun-marsch/

Skandal eller Fake News? Beslagtagna bostäder och konfiskering av mark

Precis när jag hämtat mig från signaturen TT:s avslöjande om valfusk i hans kommentar den 15/11 efter inlägget om Kristerssons bortröstning, så skickade min vän fd bloggerskan denna länk.
Den 14 NOVEMBER, skrev Katarina Janouch på sin blogg följande:
”Först tänkte jag att jag skulle låta bli att skriva om detta. Kanske var det fejk? Kanske tänkte faktiskt inte Miljöpartiets Maria Ferm stå på sig med en sådan här namninsamling, för att hon själva insåg att det var tokigt. Fyra personer hann skriva på uppropet, innan det togs bort från nätet. Men sedan bestämde jag mig för att lyfta frågan ändå, trots att namninsamlingen nu har avlägsnats.
Anledningen är att den visar skrämmande tankegångar som uppenbart häckar inuti ett riksdagsparti, ett parti som dessutom har makt i Stockholm och i flera andra kommuner i landet. I Stockholm styr Miljöpartiet tillsammans med Moderaterna och det finns risk för att den här typen av idéer därmed kan få praktiska konsekvenser. I synnerhet som det också finns lagförslag om att få beslagta privatpersoners mark utan ersättning lagts fram av regeringen.”
Om detta är sant så anser jag att miljöpartisterna i regeringen hellre borde sitta inspärrade på Kumla, än att delta i regeringen och riksdagens arbete. Börja med att sparka ut deras flyktingpolitiska taleskvinna Maria Ferm.
– Kanske var hon full av maskrosvin, som fick henne att starta detta upprop på nätet för att skyffla ut hyresgäster och bostadsägare från sina lägenheter, för att sedan dela ut dem till bättre behövande, dvs. barnrika nyanlända?
– Kanske tänkte hon på återvinningens välsignelse, att de tomma demonstrationstälten i Solna, kunde fyllas av utsparkade hyresgäster?
 Men detta upprop togs snabbt bort från nätet, det kanske tom var för magstarkt för Annie Lööf:s sakpolitiska sonderingar.
Men om Stefan Löfvens lagförslag för att öka bostadsbyggandet råder ingen tvekan.
Ett hinder är att tillräckligt med mark inte finns för byggande, nära städer. Där nyanlända helst vill bo och när pengar saknas för kommunikationer, så kapas parker, små naturområden i och runt våra städer, med benäget bistånd från  miljöräddande Lövins och Fridolins vänner.  Men när FN:s Globala migrationsavtal får full genomslagskraft då måste även landsbygdens mark tillvaratas för byggande av bostäder till anhöriga och nya horder av välfärdsmigranter, som FN anser skall behandlas välvilligt.
 Denna utveckling gör utredaren, Nooshi Dadgostar från VPK, euforisk det är bara att upphäva äganderätten!
Äntligen får vi nytta av vårt partiprogram, tänker en nöjd  Sjöstedt.

 ”Om lagförslaget går igenom ska staten kunna ta din mark utan att betala dig en enda krona. Lagförslaget innebär nämligen att tidigare exproprieringsvillkor, att fastighetsägare kompenseras med 125 procent av marknadsvärdet, upphör,” förtydligar Katerina .

Johan Westerholm skriver på ledarsidorna.se att ”…..Mikael Dambergs Näringsdepartement har, genom Peter Eriksson (MP), gått vidare med ett lagförslag som överger Europakonventionen och strider även mot egendomsskyddet i regeringsformen…..”
Nu förstår jag ingenting har Löfven tröttnat på att vara bäst i EU klassen eller har han fått nya råd, när han bevistade Kennedy klanens bröllopsfest i somras?
Lästips i helgen!
Planerna för Sveriges undergång.
Ingrid Björkman skriver om Annie Lööfs dolda agenda
-https://morklaggning.wordpress.com/2018/11/15/vad-har-annie-loof-i-kikarn/#more-18158
Så här har landsförräderiet planerats:
-http://www.pr-publishing.com/1234/planerna-for-sveriges-undergang.pdf

 

”En stor seger för de globala företagen och bankerna över nationalstaterna”

Denna länk förmedlades av min vän fd.bloggerskan. Inlägget kommer från Lars Berns blogg Anthropocene, han sammanfattar det alla borde känna till och ta till sig om den förrädiska Globalismen.
Lars Bern, född 1942, är en svensk teknologie doktor, företagsledare, författare och samhällsdebattör. Han är ledamot av Stiftelsen Svenska Dagbladet som är minoritetsdelägare i SvD, av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien sedan 1988 och Etikkollegiet. Wikipedia.

Anthropocene kan tolkas som ”Människans tidsålder”, då människans verksamhet påverkar jordens klimat och ekosystem, står det i Wikipedia.

Jag skulle vilja byta ut ”människan” till den globala finanseliten och på slutet lägga till, tack vare  korrupta och köpta politiker

”Globalismen

Precis som Harvardekonomen David Korten konstaterade redan 1995 är de globala megaföretagen och bankerna på god väg att bygga upp en maktposition som vida överträffar nästan alla nationalstater.

Dessa företag kan sägas ha en gemensam informell agenda som de med oerhört stor framgång har kunnat torgföra i västvärlden under det senaste halvseklet. Man kan summera de globala företagens och bankernas gemensamma olika affärsintressen i följande program för en global ekonomi som jag skrivit om tidigare här:

  1. Fri rörlighet för kapital och marknadsstyrda valutor
  2. Fri rörlighet för varor och tjänster
  3. Fri rörlighet för alla människor och öppna gränser
  4. Överstatliga istället för nationella regelverk
  5. Fri etableringsrätt
  6. Privatisering av offentliga ekonomiska verksamheter
  7. Låga styrräntor som gynnar generös kreditgivning
Den nyliberala finanseliten har med mycket stor framgång lanserat detta program som underlättar för dem att uppnå dominans på världsmarknaden för sina företag och banker. Man har varit starkt pådrivande bakom bildandet av FN, Världsbanken, IMF, WTO m.fl. överstatliga offentliga organ som alla verkar i agendans anda. FN:s Agenda 2030 ligger helt i linje.
Som instrument för sin lobbyverksamhet har de bildat en rad mäktiga organisationer för att på olika plan påverka politiker och den förda politiken så att den gynnar företagen och bankerna maximalt.
Man har också skaffat sig kontrollen över opinionsbildningen riktad till allmänheten genom att systematiskt köpa upp och ta kontroll över Main Stream Media och genom finansiellt stöd till en rad förment ideella organisationer som gör dem beroende och medspelande.

Global Contact”

Organiserade migrantströmmar medel för att destabilisera, skrämma och konfiskera

Nu strömmar migranter upp genom Europa. Där Tyskland och Sverige är fyrar, som visar vägen för unga män, som önskar ett bättre liv i dessa välfärdsparadis. Nu delas även förbetalda bankkort ut till unga migranter, så resan upp till Europa inte försvåras.
https://samnytt.se/fn-eu-och-mastercard-ger-migranter-forladdade-betalkort-for-att-klara-resan-till-och-genom-europa/
Folket för både Merkel, Macron och Löfven är endast bankomater för ökat skatteuttag. Att deras länder förstörs av deras godhets-konsekvenser är smällar de tar för att följa den globala finanselitens anvisningar. De tänker inte, bara lyder, när världens överhet kallar.
’Inte konstigt att inveketiven haglar över ledare som vill rädda sitt land och lägger grus i NWO maskineriet. Ledare som inte tror på demografiska förklaringar och en lågavlönad armé, utan på nationalstatens kapacitet.
Samma fenomen  med stora migrantstömmar sker nu från Sydamerika upp till Mexico, med mål USA.
Detta gör mig misstänksam. Handlar det om spontan förflyttning eller ligger andra krafter bakom? Jag tror målet är folkutbyte på kortast möjliga tid, då nationsvänliga partier skördar allt större framgångar.
USA har i alla fall en president som blockerar dörren. Han hotar med en skjutglad armé som får krigsindustrin att le, medan EU på alla sätt försöker hålla dörren öppen och bana väg för Muhammeds vänner med sharialag, så uppstudsiga nationsvänner förstår att hålla tyst.
EU komissionen har FN i ryggen, som nu anser att det är en mänsklig rättighet att bli försörjd av väst i sitt försåtliga avtal om ”Global Compact for Migration.” Biståndet kan nu gå till master card, så resan inte äventyras. Tanken är nog att tömma utvecklingsländer på sin unga befolkning, så naturtillgångar kan beslagtas utan protester, när bara kuvade fattiga är kvar med sina mutbara ledare.

I praktiken innebär det att de fattigaste i värdländerna knuffas allt längre ner, medan välförsörjda globalister ler och ser att allt går efter NWO:s folkutbytesplan.
Smörjmedlet är ökade motsättningar mellan grupper, som skall göra medelklassen spak, så de förstår att nationen inte kan erbjuda tillräckligt skydd, för deras liv och tillgångar. De måste inse att federalism, centralisering och överstatlighet är garanti för deras framtid.

En annan orsak är att välfärdsländer efter hand måste låna pengar för att finansiera sin godhet och ”den som är satt i skuld är icke fri” får Soros, nationaltorpeden med bröder, att gnugga händerna av förtjusning.

Donald Trump och Viktor Orban har redan tydligt förklarat att de vägrar skriva på FN:s avtal om fri migration, troligen gör inte Italiens inrikesminister Matteo Salvini det heller och Österrikes vice kansler Heinz Christian Strache  säjer  att ”migrationen skall aldrig bli en mänsklig rättighet.” Australien säjer blankt nej, deras gränsbevakare är ett föredöme, som nitiskt skickar hem varje besökare, som inte kan visa upp  identitet och hederlig vandel. I Sverige råder endast Refuges Welcome!
 På det socialdemokratiskt indränkta UD  sitter alla tjänstemän med vässade pennor under ledning av de 261 i den innersta kretsen som oroade sig för deflation av värdegrunden om Löfven inte får bilda regering.
Detta avtal är fina fisken för då slipper man allt tjat om gränsbevakning, där Sverige läcker som ett såll vid en EU kontroll, som jag misstänker har dubbla syften.
Med ena handen vill man visa Europas bångstyriga folk, där allt fler röstar fel, att lita på oss, se här gör vi en kontroll av gränserna.
Den andra handen gör inget annat än lappar till ledare som värnar sina gränser, sitt land och sitt folk. Grus i NWO maskineriet  tillåts inte, utan måste straffas. Böter och tom fängelse för klarsynta wisselblåsare och nallar i knät på välfärdsmigranternas unga män, är numera den Svenska modellen.
Problemet är att Donald Trump är för stor för att slå ner, därför har vår vänster beroende media med public service rekord i smäderier mot denna kontroversielle president, som har ett helsike på hemmaplan med demokraterna, där Obama och Clinton smider nya planer med hjälp av New York Times.
För vänstern inser inte att det globalisterna vill bygga upp är en världsordning med fascism i toppen och kommunism i botten, där folkviljan sätts ut spel.
Demokrater, vänsterliberaler, kyrkan och kultureliten har nu bråda dagar med att fördöma andra och förhärliga sig själva med sina miserabla aktioner, som får värdegrunden att nå nya höjder.
Men om hjälpen till alla omtalade ”flyktingar” måste ske ur egen börs, då blir änglakören tvärtyst och värdegrunden rasar ner från den himmelska höjden. Bilden från twitter visar hur det går till.
EU-domstolens främsta uppgift är nu att bana väg för islamisering av hela Europa.
Här är en lista, som borde mana alla som av slentrian röstar på 7-klövern till eftertanke.
Tyvärr handlar inte migrantstömmarna om oväntat besök, inte om en kopp Gevalia, utan om möjlighet till försörjning från vaggan till graven.
Målet är endast att destabilisera västs väl fungernade samhällen, så folket blir mer mottagliga för federalism och en ny världsordning. Godhetsnationerna är då skuldsatta upp över öronen och kan man inte betala blir det konfiskering av landets tillgångar, som nu tillfaller lånegivarna från Rotschilds bankimperium.

Sverige alltid bäst i klassen-globalisternas favoritland

I dag blir det gammal skåpmat, när jag återger en artikel i Newsvoice från den 11 okt 2018.

https://newsvoice.se/2018/10/sverige-alltid-bast-i-klassen-globalisternas-favoritland/

(Bildillustrtioner saknas, vg se källan)

”DEBATT. Allt känns som en eskalerande upprepning hela tiden. Förvandlingen av landet började mycket tyst med politiskt beslut bakom lykta dörrar, när riksdagen redan 1975 bestämde att Sverige skulle bli mångkulturellt, utan att frågan fördes ut till folket. Under tiden smidde världens finanselit nya planer för fortsatt exploatering av människor, natur och djur.

Text: Harriet Larsson (blogg) | 

 Nu riktas blickarna mot Afrika. Kina har tagit ledartröjan i öst och Asiens utnyttjade arbetare kräver löner som det går att leva på, vilket gör att Afrika med dess naturtillgångar är alltmer attraktiva för kapitalet. Folket i USA är nu trötta på krigen i Mellanöstern, precis som skedde i Vietnam, därför måste synfältet ändra riktning.

Billioner med biståndspengar till den ”mörka kontinenten” gjorde endast en liten klick rika, cementerade klanstrider och diktatorer blev ledare, men nu har FN kommit på att det är enklare att flytta folket till Europa, där välfärd har byggts upp utan destruktiv religion.

Det är bara för unga afrikaner att sätta sig vid dukat bord, i stället för att stanna kvar och tillföra sitt land sin arbetskraft med muskler och kompetens, som kan bli ett hot mot fortsatta exploateringsplaner. Bättre är då att skyffla dem till väst, där arbetarna blivit alldeles för kaxiga med sina fack och ständigt ökade krav, som irriterar finanseliten.

Sverige är som vanligt bäst i klassen och kommer direkt den 10 december 2018, att skriva på FN:s avtal om ”Global Compact for Migration” där >250 miljoner afrikaner skall importeras till väst under alibi att bli motvikt till Europas åldrande befolkning. Efter konferensen som ägde rum den 13 juli i år jublar nog statsminister Stefan Löfven och vill säkert ta åt sig äran för denna rättvisa fördelning, när hans tjat om detta inte ens fått Merkel och Macron att applådera.

Migrationens konsekvenser med instabilitet, kulturkrockar och brutna samhällskontrakt, har inspirerat den globala eliten till att öka takten med folkutbytet. Detta gör folken i Europa mer spaka och blir lättare byte för NWO:s planer, där nu klimatet har blivit den räddande ängeln, när allt fler medborgare i hela EU sätter sig på tvären, med sina nationsvänliga partier.

Denna ängel har dock fått yttrandeförbud om jordens naturliga klimatvariationer, det är bara arbetarna längre ner på den socioekonomiska stegen, som ska skämmas och klämmas åt för sina levnadsvanor.

Storföretagen som med sina utsläpp, som förstör miljön mest, verkar inte fastna vid skampålen. Skam gör löntagare kraftlösa och fastnar då enkelt på globala lockbeten. Unga afrikaner lockas däremot med ett gott liv i överflöd.

EU och FN bästa medlen

EU och FN blev ädla medel för genomförande av den nya världsordningen, där ett federalistiskt Europa var början på greve Kallegris plan om den paneuropeiska visionen som innebar överstatlighet med nationslösa samhällen. ”De små stegens tyranni” blev mycket framgångsrikt. Politiker fick sina karriärambitioner tillfredsställda med råge, den borttappade ideologin ersattes med vackra ord om friheter, som varit förödande för folket, naturen och djuren. Jag orkar inte upprepa alla innehållslösa floskler därutöver om medmänsklighet, humanitet, mångfald med mångkultur, som kommit från EU:s alla dörrar, som är helt stängda för insyn när viktiga beslut klubbas.

Korruption och nepotism inom EU och i dess kölvatten har nått nya höjder. EU-bidrag kan även gödsla maffian, där Roberto Savinos maffiabok ”Gomorra” blev livsfarlig. Journalister som vill gräva i detta svindleri lever mycket farligt, liksom andra författare och kulturarbetare som avslöjar ondskan från islams fundamentalister. Salman RushdieLars Wilks och Charlie Hebdo är namn som inte glöms. Nyligen blev en journalist, Viktoria Marinova från Bulgarien, som grävde i misstänkt korruption med EU-pengar mördad. Tre andra journalister har gått samma öde till mötes bara i år i Europa för sitt krävande arbete mot korrupta politiker.

Tryggare kan ingen vara som säljer sig till den globala skaran. Jaga dissidenter och förvandla sanningssägare till brunråttor är i ropet hos de som sålt sin moral, medan andra försöker komma undan med självcensur.

Agenda 2030 är loket

Nu är det Agenda 2030 som utgör det globala loket, dystra klimatprofetior med jordens undergång basuneras ut varje dag, där Donald Trump alltid får sig en känga för att han har vänt ryggen åt Parisavtalet.

Vad jag har märkt så är det de mest välbeställda som oroas mest av klimatförändringar, med rubbning av vindar, havsnivåer, ozonhål och temperatur.Jag tror att det beror på, att de i sitt bortskämda och skyddade liv för en gång skull inte kan köpa sig helt fria. En liten tröst  för dem är subventionen på el-cyklar och Bonus Malus-skatten på bilar. En fattig arbetare i Norrland med långa resvägar gör sig icke besvär eller ägare av dieseldrivna tunga lastbilar med bruttovikt på > 60 ton.

Tänk så påpassligt i tiden allt stämmer med folkutbytet, i första skedet används krigsindustrin till flyktingkrisen och nu är det klimatet som är boven till framtida flyktingströmmar.

Hela tiden är det den vanliga arbetaren, som skall ta smällen av denna folkförflyttning och inse hur priviligierad han är. Rotlöshet i ett nytt land tycker den globala eliten är bra, för då blåser människor lättare omkull eller tar saken i egna händer med införande av till exempel sharialag. Båda företeelserna bidrar till upplösning av samhället och nationen.

Ekonomipriset

Tyvärr är min tillit till amerikanen Paul Romer, en av ekonomipristagarna, klent. Nya rön om hållbar tillväxt och globalt välstånd har svårt att imponera. För vem och för vilka fick jag inte klart för mig. Jag minns bara att han tidigare kastat lystna blickar på Sverige, som är glest befolkat.

Paul Romer, föreslog att 30-40 miljoner ”flyktingar” kunde få komma in och bosätta sig här med självhushåll. ”Skapa frizon för flyktingar i Sverige” löd hans budskap i DN 18/9, 2016.

Är Paul Romers analysmetoder lika verklighetsfrånvända, så får de svårt att förverkligas. Men det är klart att lyfta upp klimatet och tekniska innovationer i teorier om tillväxt är som bränsle för Agenda 2030.

Så här fick Annie Lööf mer ammunition för sin ambition, med fältropet ”Kom till oss” på centerns partistämma för flera år sedan.

Micael Bydén på Stockholm Pride 2016. Pressfoto: Mattias Robertson, Försvarsmakten, press

Söndra, splittra förstör samhällskittet

Verktygen för att söndra nationalstaten är att först förändra språket, sedan förakta landets traditioner och vända upp och ner på det som mejslats fram som sammanhållen klokskap under generationer.

Även här är Sverige bäst i klassen, där det onormala blivit normalt. Ja, vad säger du om mens-certifierade arbetsplatser, ett tredje kön, att kränkthet övertrumfar fakta på universitet och en ÖB som går i Pride-parad?

Ofta får jag nypa mig i kinden för att kontrollera att jag är vaken, men en sak är fullständigt klar enligt den vänsterliberala eliten, allt elände på denna jord är den vite, medelålders mannens fel…”

Text: Harriet Larsson

Källor och relaterat

Historien bara upprepar sig – de förtryckta blir de nya förtryckarna.

Har Ni märkt att vänsterns berikning, lönsamhet, medmänsklighet, humanitet osv börjar få konkurrens i systemmedia. Flera av systemmedias redaktioner släpper nu fram kritiska artiklar och krönikörer i sina spalter. Kanske för att det nu är säkrast att sitta på två stolar samtidigt, när folkopinionen vänder sig mot den mångkulturella enfalden.

Krönikör Johan Hakelius tittar bakåt och ser här stora likheter med 1800-talet, i en krönika i Expressen. Överklassen föraktade då den smutsiga underklassen, som ofta kallades för ”The Great Unwashed.” att jämföra med Hillary Clintons deplorabels. Aristokraterna hade en gränslös solidaritet med andra länders överklass, vilket kan jämföras med statsministerns svassande för Donald Tusk och Jean Claude Junker i EU i dag.

Men efter hand hände något, en medelklass växte fram i industrialiseringens kölvatten och solidariteten riktades också mot landet, även om klasskillnaderna fanns kvar.

Så här skriver JHDet var då en våg medelklassuppror svepte över Europa. Det var två saker upprorsmakarna ville ha och på de flesta platser förr eller senare fick: liberaliseringar och nationell sammanhållning.
Klasskillnaderna fanns förstås kvar, men det där med nationen gjorde ändå att saker skars lite annorlunda. Lojaliteten mellan klasserna fick konkurrens med lojaliteten mellan landsmän. Utan det skulle vi nog aldrig ha fått några välfärdsstater, kanske inte ens demokrati,”
som nu effektivt monteras ner av den globala elitens gränslöshet, gällande nationsgränser och girighet.

Du gamla Du fria lever farligt
Ett liknande uppror pågår nu mot dagens politiska adel med medlöpare. Deras solidaritet är inte med landets folk utan med likasinnade i världen. EU och FN är lockande karriärplattformar, som den globala finanseliten gillar. Den vänsterliberala eliten föraktar både gårdagens nationalromantik och dagens nationalister, vilket gör att Du gamla Du fria och Sverige, Sverige fosterland lever farligt. Psalmen ”Fädernas kyrka” har kyrkan redan rensat ut.


Tänk på bondeparet som hade sprayat sina höbalar i blått och gult som hyllning till fotbollslaget under VM och genast blev anklagade för rasism. Dumheterna och falsarierna från vänstereliten tar aldrig slut.

Eliten gillar teorin, men glömmer förverkligandet i praktiken
Dessa ideologiskt sammansvetsade pådyvlar oss sin moraliska överlägsenhet, med mångkulturens berikning. Detta är inte nog, vi skall även äta och dricka rätt, resa mindre, vara miljömedvetna, gilla olikheter, vara HBTQ certifierade och ha rätt värdegrund. Folket skall leva efter dessa råd i praktiken, moralisterna gör det endast i teorin.

Enkelt uttryckt är det ett styrande etablissemang mot upproriska landsmän, som nu fått nog av pekpinnar och ser SD som det enda alternativet för protest.

För skrapar man på ytan av sjuklövern så är de av samma skrot och korn. EU och FN utgör tryggheten, för skulle väljarna bojkotta deras budskap om fortsatta globala framtidsplaner, så litar de på att EU sträcker ut sin hjälpande hand med försörjningen, som signaturen Jan Ivarsson påpekade i sin kommentar den 23/6.

Samma skeende pågår i hela Europa.
Tidigare har denna maktelit genom lojal media haft monopol på sanningen. Därför måste alternativa källor på nätet tystas, som ger oss nya perspektiv på händelser och sammanhang i världspolitiken. Nyheter som inte filtrerats av Bonniers och Schibsteds direktiv.
Politiker och journalisterna har ingen kontroll över sociala medier, därför skall de kväsas. Censur och kontroll är nödvändigt av folkets plattform. Därför pågår nu inflation av skrämselpropaganda med fake news, trollfabriker, hate speech, när varken brunstämpling eller hetsmotfolkgrupps-böter hjälper. Detta är orsaken till EU:s förtryckariver av yttrandefrihetens fria ord, som inte får flyga fritt.

Sociala medier gör vägen längre till NWO och kortare till nationen.

Enda trösten är att folket, politikernas barlast, för eller senare alltid gjort uppror mot makteliten, som tidigare i historien kämpade för bättre villkor. Men denna kamp har deras barn och barnbarn glömt och gömt under karriärstegen för egen vinning.

”Mediaelitens överförklarande översitteri och nedslag mot populism står mig upp i halsen” skiver Jan Norberg i Newsvoice. 
Vilket han inte är ensam om.

Bilderbergarnas strategier och EU:s bryderier

”EU bedriver flyktingtransport från Afrika till Europa” skrev Jan Ivarsson i en kommentar efter Karins Ferms krönika om Schengenavtalet i går.

Att motorn till globalisering och folkutbyte är den globala finanseliten med EU som verkställande organ är min fasta övertygelse. Pengar = makt, den som inte inser det, förstår inte ett skvatt av dagens globaliseringsfart.

Springpojkar är nationalstaternas politiker med vår naive statsminister i spetsen. Personer med ringa kunskap och erfarenhet är alltid attraktiva objekt av den yttersta makteliten, för att tillfredsställa girigheten och profiten.

En fundering
Kan det förhålla sig så här, att finanseliten har upptäckt att det är kostsamt att flytta ut och starta upp verksamheter i låglöneländer, kompetens saknas, specialister måste följa med och kräver rejäla löner?

Delar av Asien har vaknat till och arbetare fodrar mer än svältlöner, men Afrika är ännu en mörk kontinent, trots billioner i U-hjälp.

Ett fiktivt möte hos finanseliten
Kanske någon Bilderbergare bad om ordet och sa ”Grabbar, vi flyttar arbetskraften till Europas nationalstater i stället. Konkurrens om jobben är vad som behövs, facken blir spakare och välfärden magrare.”

Utmärkt förslag tyckte stormästaren Soros och hans bröder nickade bifall.

Vi kallar dem för flyktingar, så ser vår postmodernistiska medelklass till att bidragen flödar och välfärden blöder. Dessa nyttiga idioter betraktar ju länder enbart som sociala konstruktioner” vilket orsakade goda skratt runt bordet.

Länder tvingas till nya lån, för att försörja dessa välfärdssökare, där flertalet saknar både kunskap och arbetsmoral. Skillnaden är stor jämfört med värdlandets arbetare, men vad gör inte politiker för att försäkra sig om röster, när arbetare sviker. Detta praktiserar  vänsterpolitiker i väst Europa med Sjöstedt, Fridolin och Löfven i täten här hemma, till Georg Soros stora förnöjelse.

Rothschilds koncerns representanter nickade nöjt, när lån kom på tal och fru Falkengren från Schweiz pep att nu har jag fått ytterligare löneförhöjning.

Men tror Ni detta är en bra strategi att flytta kunskapslösa muslimer med medeltida religion till högteknologiska länder” inflikade en yngre broder, som inte hade tillgång till alla trådar.

Han fortsatte djärvt ”Vi inversterar ju aldrig i muslimska länder, som t.ex. Pakistan och Marocko?”

”Min lilla gosse, sa Soros nobelt, glöm inte att vårt högsta mål är att skapa en världsregering, instabilitet i små länder gör att folket längtar efter en stormakt som kan rädda dem från terrorangrepp” och han fortsatte med att berömma FN som utsett Saudiarabien, som stenar våldtagna kvinnor, förföljer, torterar och mördar oppositionella, att bli ordförandeland för mänskliga rättigheter. Våra sjalprydda feminister i regeringen fick också beröm för att de visade respekt för dessa traditioner vid tidigare besök.

FN världsregering och Nato dess armé 
Diskussionen fortsatte med förslag att FN kunde bli världsregering med Nato som världsarmé. Det var bara Kina och Putin i Ryssland som kan sätta streck i räkningen. Förslag kom att underminera dessa starka länder inifrån med allas lika värde doktrinen, när västs demokrati inte imponerar på dess ledare.

Nu tog den yngre åter till orda. ”I Mellanöstern gick det ju inte så bra med demokratiexport, ner statyer revs ner, så blev det ju bara mera bråk och gamla klaner rök ihop vilket gav IS vind i seglen” detta fick de äldre att sucka över okunskapen.

Lilla gosse, Du har mycket att lära, krigsindustrin är vår motor och måste ständigt smörjas, annars skulle inte Du sitta här.” sade Soros trött. Då förstod den unge att det var bäst att hålla tyst.

Nytt uppdrag för Löfven
Nu har vi gett Sveriges statsminister Löfven ett uppdrag i FN om framtidens arbete, för han har glädjande nog tappat intresset för sina medborgare” fortsatte Soros, ”visserligen missuppfattade han totalt vår ambition i hans taffliga försök med Global Deal, han trodde att vi är intresserade av den svenska modellen, ha, ha, ha, men en sådan naiv person är en utmärkt partner att ha som dimridå…”

”Ja, Borg och Reinfeldt var vi ju tvungna att muta med bankuppdrag, som tack för deras öppna hjärtans politik, men Löfven nöjer sig nog med att endast får stå i rampljusets sken” inflikade en annan broder.

https://anthropocene.live/2016/09/16/lofvens-global-deal-avslojar-att-var-statsminister-inte-forstar-vad-som-sker-i-varlden/

Fakta om dagens migrantströmmar
Vi lämnar nu Bilderbergarnas möte för fakta om dagens migrant situation. Vänsterintellektuella älskar ordet flykting och barn, tyvärr är det lika fel som deras nyliberala övertygelse, som endast orsakat ökade orättvisor och spänningar i världen.

Endast ca 3 % utgörs numera av riktiga flyktingar och nu skriver media bara ensamkommande och har tagit bort barn, eftersom mellan 80-90 % har ljugit om sin ålder, som kostat skattebetalarna miljarder.

Vilket gjort att Jan Emanuel Johansson, den gamle Robinson vinnaren, som därefter  blev S:politiker. Han kör nu runt i lyxbilar och frotterar sig med eliten på Stureplan. Men denna karriär delar han med många före detta S politiker, som predikat om rättvisa och solidaritet, för att sedan dränera skattebetalarna på pengar i lukrativ flyktingindustri.

Analys från utrikeskorrespondent
Endast så kan infernot på havet få ett slut”  skriver Erika Bjerström, utrikeskorrespondent på SVT Nyheter.
https://www.svt.se/nyheter/profiler/erika-bjerstrom

Analys: Antalet migranter som försöker ta sig till Europa ökar igen. Den nya strömmen kommer från Västafrika via Libyen. EU är handlingsförlamat. Politisk korrekthet, myter och politisk prestige hindrar EU från att komma överens. Samtidigt sker globaliseringen i överljudsfart. Centralt är att nå alla unga afrikanska män med information om att vägen till Europa är stängd – innan de ger sig av på sin livsfarliga resa.

……..” Migrantströmmarna i år kommer från länder som Senegal, Gambia, Nigeria och Elfenbenskusten. I alla fall Nigeria och Senegal är länder med stark ekonomisk tillväxt och som har fria och demokratiska val, även om Nigeria har stora problem med korruption och inre strider.

Och det är när länderna lyfts sig ur den mest desperata fattigdomen som unga män får både kunskap och kan skrapa ihop pengar för att bege sig till Europa……” (min kursivering).

Europas främlingsfientliga partier, dvs medborgarvänliga, skrämmer politikerna och t.o.m. ledarna inom EU börjar förstå att stolen de sitter på kan försvinna, eftersom valen ännu är demokratiska. Valfusk är svårare att iscensätta i väst än snyftartiklar i media.

Så nu funderar jag på hur det kommer att låta i slutna rum där Bilderbergarna håller sina möten?

Vad ser Ni läsare blir nästa drag i den globala raketutvecklingen?

Länk om statsministerns nya uppdrag, som ledare för en global kommission för framtidens arbete tillsammans med Mauritius president.
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2017/08/en-global-kommission-for-framtidens-arbete/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsperationsteori eller grym verklighet?

Ny massinvandringsvåg väntar

En kommentar av signaturen ”Helen” efter en artikel i Avpixlat om fortsatt massinvandring den 7/3 2017.

http://avpixlat.info/2017/03/06/ny-massinvandringsvag-vantar-europa/

”Globalisterna planerar ytterligare en massinvasion av Europa och som de beräknar ska bli minst tio gånger större än hösten 2015.

Under tiden har internationell media bevisat att humanitära organisationer med kopplingar till både George Soros och Clinton aktivt använder fartyg för att plockar upp flyktingar strax vid Libyens kust för att sedan ge dem en gratis resa över Medelhavet in till EU. 

Planen är att orsaka totalt socialt och ekonomiskt kaos när världsekonomin kraschar. Man behöver ett totalt kaos och tom inbördeskrig för att kunna implementera de drakoniska planer som man vill sätta i verket.

Man vill införa en global centralbank, kontantlöst samhälle, en global arme, total censur, chippning av alla medborgare, diktatur och ett globalstyrd regering. 

Allt detta kan bara ske i totalt kaos där folk i princip gör vad som helst för lite mat på bordet, för trygghet och säkerhet.

Globalisterna hade genomfört detta för länge sedan om det inte hade varit för Ryssland, som uttryckligen motsätter sig dessa planer.
Även när det gäller Kina är det tveksamt om de är med på globalisternas planer och Trump utgör ett hinder som man nu jobbar intensivt för att röja undan.

EU har man kontroll över i och med massimmigrationen. Detsamma gäller Afrika, Latinamerika och mellanöstern. De närmaste åren blir alltså helt avgörande för västvärldens invånare.”

Tacksam för synpunkter!

Gårdagens demokrater gör att dissidenter lever farligt

”Hej Harriet!

Frankrike.

Ikväll, den 28/2, meddelade Ekot (skadeglatt?) att Marine Le Pen kan ställas inför rätta, anklagad för flera brott, varav ett kan ge fängelse. 

Kan brotten vara uppdiktade, dvs fake news?

USA.

Om USA:s president om ett år inte heter Donald Trump så blir jag inte helt förvånad. För nu samlas hans fiender och försöker skapa så pass mycket kaos, att en ny regim framtvingas. Och SVT hänger på med intervjuer, vänligt hållna om det rör sig om ”rätt” sida.  Jodå, Trumps anhängare får vara med på ett hörn, men trenden är anti-Trump, och triumf i blicken hos SVT:s nya korre, Carina Bergfeldt.

Sverige.

Leif GW Persson spacklar så gott han kan för att rädda Sveriges fasad. Troligen uppskattar regeringen hans insats, eftersom han är mycket populär, folkkär, och framtonar som trovärdig. Gissningsvis letar exv Expo efter fel begångna av SD-toppar, så man får till en rättegång lagom till hösten 2018. Det gäller för det lägret att hålla sig i skinnet. Annars kan de få dela cell med Marine.?

Mvh! En meilvän.”

Det känns som om snaran dras åt kring alla dissidenter, för nu djävlar måste sprickan i Sveriges fasad täppas till av regeringen med lakejer, men fördämningen har redan brustit.

Den globala eliten håller andan och funderar ut nya djävulsskap för att stoppa nationalisters framgångar i hela världen, så jag tror att både Trump, Marine Le Pen och Gert Wilders lever farligt. 

Migrationen är bara ett medel för söndring/splittring av nationalstaten för att bana väg till ett federalt Europa, som skall ingå i den nya världsordningen. Så var planen, som nu har fått stora revor.

När Sd kom in i riksdagen 2010 synliggjordes folkets protester i ett demokratiskt val, som inte gick att sopa under mattan lika lätt som tidigare opponeters. De hade med kunskap och erfarenhet protesterat mot ”flykting”politikens framtida konsekvenser, men utan det minsta gehör.

Det gällde att få Sverige på världskartan i humanitet, efter Olof Palmes internationella gärningar, som stödde världens befrielserörelser. Problemet var dock, att de snabbt förvandlades till nya diktaturregimer, som deras folk tvingades fly ifrån.

Sveriges generösa flyktingpolitik har nu orsakat nytt förtryck i förortens klanområden, dit svensk lag inte längre når och där blåljuspersonal måste ha poliseskort för att utföra sitt jobb. Självklart är att denna politik måste förnekas  i Bagdad Bobs regi.

Men nu har dörren öppnats på vid gavel av presidenten i USA och utländska medier. Inte konstigt att  regeringens hantlangare sliter sitt hår för att bortförklara, försköna Sverigebilden och idiotförklara alla som avslöjar den.

Jag tycker att regeringens agerande påminner om den ensamkommande 13-åringes,  som blev vänligt tillsagd att sluta med sitt dumma beteende. Han kallade snabbt på sina maffiavänner. Det resulterade i misshandel mot de som hade oförskämdheten att påpeka den destruktiva aktiviteten.

Skillnaden är bara att regeringen inte ännu använder fysiska medel utan mer sofistikerade mot de som har oförskämdheten att påpeka deras destruktiva politik. Nu tycker plötsligt makthavarna att vi skall vara solidariska som en storfamilj. Bilden är självklart viktigare än verkligheten.

Att helt lägga om politiken med asylstopp är  inte möjlgt när den internationella prestigen står på spel, så UD lär nog förbättra sin kritiserade manual till ambassaderna.

Fler och fler vågar nu berätta om yrkeserfarenheter, med Peter Springare i täten. Jag hoppas innerligt att uppslutningen på demonstrationen  i Trollhättan blir stor i övermorgon.

Stöd Peter Springare och Sveriges poliser – Lördag 4/3, kl.13.00, Rådhustorget – Trelleborg!

  Jag minns morden på Martin Luther King och Kennedy, det är samma krafter bakom i dag, som gör att framgångsrika politiker, som sätter nationen främst lever farligt.
Skillnaden är dock att gårdagens demokrater, har förvandlats till globalister och inte skyr några medel för målet en ny världsordning.
Historien bara upprepar sig med att de förtryckta blir de nya förtryckarna.

 
 

Soros i Davos; ”Trump är en skojare, bedragare och bondfångare”

Soros är upprörd i Davos

På lyxhotellet Seehof i Davos skräder inte Soros orden om USA:s president. 

Inför sina bröder och ett gäng journalister eldade Soros upp sig till bristningsgränsen.

Ingen har väl glömt hur denne miljardär, filantrop och aggressiv valutaspekulant gjorde så att miljoner medborgare fick gå från sina hem under och efter finanskrisen 2008 i USA och Europa.

Men Soros går hem hos globaliseringens vänner, dvs. vänsterliberala vinnare.

Trump en opålitlig demon

”Trump står för ett regerande som är motsatsen till ett öppet samhälle. Det kan bäst beskrivas som en diktatur eller maffiastat. Trump kommer att splittra och dela Amerika” fortsätter han (Svd 21/1). 

Ingen insikt finns att det är just han, Soros själv, med världens finansiella elit som gjort att Trump kom till makten, när de stoppat globaliseringens vinster i egna fickor.

Det är Soros som hejat på massinvandringen till Europa, förmodligen tyckte han att fackföreningarna borde täppas till.

Arbetarpartier och fackföreningar sviker

Ökad arbetslöshet brukar minska kraven, bortsett från att arbetarnas representanter snabbt glömmer hur det är att inte ha mat i magen.

En anledning till den ökade ojämlikheten i plånboken är också att skattebetalarnas pengar användes till att sopa upp efter bankernas kriser, att betala tillbaka fanns inte på kartan hos deras bundsförvanter; våra politiker.

Kanske Annika Falkengrens nya lön i Schweiz blir två miljoner i månaden?

Folk blir rädda, skäms och vågar inte protestera när jobbet försvunnit och soppkön väntar om hörnet. 

Deras gamla arbetarpartier har övergivet dem och fått nya berikande vänner.

Europas länder måste låna för att finansiera mångfaldskalaset, återbetalningen vältras över på nästa generation.

Att opponera, när nyanlända glider förbi i samhället köer, är inget som lockar, när brunfärg tas fram och skällsorden haglar från självgoda vinnare, som har en stor låda med represalier.

Därför knyter arbetare som knuffats ner på den socio/ekonomiska stegen handen i fickan, men röstsedeln finns ännu kvar till elitens förtret.

Samma förvåning och upprördhet återkommer.

Allt fler ser globaliseringens destruktivitet

Tyvärr tror vår stasminister att globalisering är den enda rätta vägen, han umgås med dess representanter och har tappat sin ringa svetsarförmåga för länge sedan.

Det som händer nu är att han blir allt mer pressad från insiktsfulla skribenter,  oroande är när protester kommer från de med annan etnicitet. När svenskfödda inte håller med blir de bara bestrukna med främlingsfientlighet.

Frågan är om han tar del av avikande åsikter,  för i Rosenbad sjunger ja-sägarkören med allt högre röster, trots att Peter Wolodarski har sänkt DN:s trovärdighet i invandringsfrågor till bottennivå.

Han verkar inte vara medveten om att hans eldunderstöd till globaliseringens vinnare, saknar trovärdighet och numera bara får ett löjets skimmer.

Det räcker att bara titta på kroppsspråket hos SVT:s nyhetsuppläsare, så förstår man när Trump är på tapeten, medlidsam blick med sorgsna ögon möter oss i rutan, som vid en begravning eller stor katastrof.

Alice Teodorescu, är alltid på bettet med sina ledare i Göteborgsposten och retar dessutom gallfeber på Wolodarski, skriver i dag om att ”Det är dags att se allvaret Löfven” i sin ledare och redovisar många  källor till konsekvenserna från den generösa flyktingpolitiken.

Muhamed Omar skriver i ”Det goda samhället” att Moderaterna Hjärta SD= Sant!” Länken kom från signaturen ”Peter” i kommentatorsfälten.

Vi får hoppas att insikt om allvar statsministern kunde nå och att flirten från Batra till Åkesson kan bestå, trots att både Björklund och Lööf tjurar och vill nu visa sitt ansvar för landet, som deras politik förstört.

Kanske har Annie Lööf glömt sitt lockrop ”Kom till oss” på centerns stämma hösten 2013?

Tyvärr hörsammades ropet med råge.