Kategoriarkiv: Folkets protest

Folkets protest – Sanningskommissionens första demonstration

Tänk, nu har det hänt att ett par engagerade personer följt Olle Ljunbecks och Mynttorgsaktivisternas exempel, med plakatdemonstration i Norrköping. Här utanför biblioteket.

Tänk om initiativet kunde följas av fler. Att stå 1-2-3 personer ett par timmar någon passande dag, med valfri text på plakat, som kan få fler att vakna och visa att vi är många som protesterar mot  politikernas migrationspolitik, där folket knuffas allt längre ner.

Vi är många, som är trötta på orättvisor och den förödande immigrationskriminaliteten, som drabbar allt fler. Från unga skolbarn, som rånas på mobiler, kvinnor som inte vågar sig ut, till gamla, där tjuven, ofta ligor från öst,  lurar sig in och snor allt av värde de kommer över.
Det är priset för EU:s öppna gränser, som hela vänstern med regeringen blundar för.

Tänk om det i hela landet av/till kunde stå vanliga ”Svenssons” som protesterar framför offentliga byggnader, i centrum, utanför sjukhus, vårdcentraler, stationer,  flygplatser, varuhus, apotek etc  ja, överallt där människor rör sig. Jag är övertygad att det skulle få effekt.

Här kommer en mängd förslag på text, välj det som passar Dig och plats, eller skriv egna. Ett plakat kan räcka, andra kan hålla i små svenska flaggor.

T.ex. Utanför en folktandvård: Illegala gratis tandsvård får, pensionärer har ej råd.

Förslag
– Svensk demokrati, tig eller tyck som vi! 

– Landet krisar elefanten i rummet får ej visas!

-Det är lätt att vara god med andras pengar! 

-Ljug om ålder och hemvist – Du får asyl. Tala sanning och Du åker ut! 

-Förortens ligister:”Bränn en bil och få ett jobb”! 

-Valfrihet: Råd till förortens stenkastare/bilbrännare ”Släpp stenen och ta upp en bok”! 

-Han och hon är fult, men slöja är kultur! 

Hög invandring oförenligt med hög välfärd! 

-Berikning blev belastning, lönsamhet blev försämring, ensamma ”barn” blev vuxna män och pensionären blir utan peng

-Afghaner prioriteras, gamla nedvärderas! 

-Fakta hjälper, skygglappar stjälper! 

-Sanningssägare förföljs och straffas, de korrekta som humana klassas 

 -Illegala gratis tandvård får, gamla har ej råd 

 -Signalement: Ålder ml 10-100 år, hen bar kläder, kunde tala och hade skor. Upplysningar till polismyndigheten 114 114

 -Tintin och Pippis pappa negerkung är fult, när korrekta vår kultur rensar ut

 -Vänsterliberalas nya solidaritet: Rika blir rikare och fattiga fattigare

 -Förtryckare ser aldrig förtrycket själva!

 -Utmärkt affärsidé: Banken får vinsten, folket förlusten

 -Kusingiften kulminerar, detta kvinnoförtryck vänstern accepterarar

 -Flickor på balkongen knuffas ut, om svensk pojkvän ej gör slut

 -Luft och mat, ingår ej längre i assistans,  men att finansiera terrorresor, går som en dans

 -Cancer patienter dör i köer, förlossning kan ske i bilen, medan skattefinansierad handbok till personal delas ut, om anpassning till krav från muslimer

 -Regeringens tolkning av likvärdighetslagen: 10-15 år krävs i bostadskö för alla utan förturer, nyanlända får kliva rakt in i skattebetalda bostadsrätter och även villor.

 -Regeringens  tolkning av allas lika värde: Vissa är mer värdefulla än andra

 -Invandra killar kan hålla skolor i skräck, skolflickor lider, men fega rektorer tiger

 -Betygen ökar,  kunskapen sjunker i en skola, där krav blivit kränkning

 -Bussning är Fridolins mål, så alla skolor blir lika dåliga

 

Nu planeras nästa demonstration, med nya plakat.

Intresserad hör av Dig till:

– folkdirekt@gmail.com

-Olle Ljungbeck, olle.ljungbeck@gmail.com

Han berättar om sina manifestationer, erfarenheter och kan ge tips,

Om jag vore regeringschef för en majoritetsregering!

Om jag vore regeringschef för en majoritetsregering skulle jag bl a genomföra följande förändringar inom flera samhällsområden skriver gästkrönikör Olle Ljungbeck. När jag tagit del av alla 13 områden med konkreta förslag på både kompetenta personer och lösningar, beklagar jag att han inte är eller med största sannolikhet inte heller blir regeringschef.
…………………………………………………………………………………………

 1. Utvisningar

Första åtgärden skulle bli att utvisa 100 tusen invandrare/asylsökande första året. Dessa är i första hand alla de som straffats med fängelse eller de som är kriminella, men ännu ej dömts. De skall ut visas efter avtjänat straff.

Övriga är sådana som ej hunnit åstadkomma några skador, men som överraskats med vapen, sprängmedel eller andra ”tillbehör” där avsikten är att skada.  Andra är sådana som brutit mot våra grundlagsfästa värderingar såsom att ej acceptera demokrati, jämlikhet mellan kvinnor och män.

Hatpredikanter, som predikar terror eller antisemitism. Självklart också alla de som motsätter sig att flickor och pojkar själva får välja partner och alla som är för barn- och tvångsäktenskap liksom kvinnlig omskärelse.  Men även familjer där föräldrarna inte aktivt hindrar sina barns kriminalitet.

 1. Juristkommission

Tillsättning av en juristkommission som skall bedöma sjuklöverregerings- och riksdagsledamöters landsförräderi och ansvar för de mord, våldtäkter, rån, misshandel av svenska medborgare, liksom förstörelsen av enskild och allmän egendom, som invandrare/asylsökande gjort sig skyldiga till.
I kommissionen skall ingå högt meriterade och respekterade jurister från Sverige, Danmark, Australien, och Schweiz jämte medborgare  från Sverige. Befinner juristteamet att de är ansvariga skall en svensk domstol döma dem.

Egendom och ekonomiska tillgångar tillhörande regerings- och riksdagsledamöter från 2006 beläggs med kvarstad för att vid fällande dom utgå som skadestånd till svenska medborgare som drabbats av invandrarvåld.

 1. Grundlagsutredning för verklig demokrati

Landet har plågats av skendemokrati/demokratur, som redan Wilhelm Moberg påpekade i en DN-artikel den 14 dec 1965. Men sedan dess har det bara blivit värre.

Håkan Juholt (fd partiordförande för socialdemokraterna, sedan i fjol Sveriges ambassadör på Island) påpekade detsamma, som Moberg gjorde för > 50 år sedan, till UD:s förskräckelse.
https://www.svd.se/ambassador-juholt-aker-inte-tillbaka-till-sverige

En genomgripande grundlagsutredning tillsätts omgående. Bl a skall den göra det omöjligt för regering och riksdag ensamma att besluta i riksövergripande frågor som t ex migrations- frågor. Tvingande regler om parlamentarism skall självklart med.

Folkomröstning skall vara ett naturligt inslag i politiska frågor. Utredningsordförande finns redan nämligen Anne-Marie Pålsson.  Fd moderat riksdagsledamot som lämnade riksdagsuppdraget för  avsaknaden av demokrati. Hon har bl a skrivit boken ”Knapptryckarkompaniet”.

En skamligt obildad kulturminister
En, som i detta sammanhang bör nämnas är hur Stefan Löfven kränker demokratin genom att han har gjort en narr och clown till demokrati- och kulturminister. Hon – Alice Bah Khunke – utnämnde en pellejöns tidigare – som ordförande för något hon kallade   grundlagsutredning, men där hon tydligt visar att hon inte vet vad demokrati är.

Hon påstås nu vilja bli vald till språkrör för MP och lär ha många av medlemmarna med sig! Det senare visar med tydlighet att dessa inte är politiskt mogna att ha rösträtt.

Att sedan Löfven tillsatt denna människa till demokrati och kulturminister stärker uppfattningen att han varken är demokrat och heller har kompetens för sitt ämbete. Troligen är det därför han har överseende med dessa våldsverkare, som mördar, våldtar, rånar etc hans eget folk.

 1. Översyn av statsförvaltningen.

En genomgripande organisationsöversyn. Självskriven att leda denna är Inga-Britt Ahlenius. F d generaldirektör för riksrevisionsverket, fd bitr generlsekreterare i  FN etc etc. Hon var på  sin tid chef för riksrevisionsverket, men för stark och duktig för Göran Persson varför vi  därmed förlorade den i vår tid skickligaste ”statstjänstemannen”. 

Samtidigt bör minst ett 25-tal verkschefer avskedas. En av dessa är TV-chefen som inte kan avsättas av regeringen. Därför måste ordföranden för nämnda organ avskedas först, varefter en ny sådan kan utses som i sin tur utser tv-chef. Min avsikt med detta är inte att få in någon som kan styras från regeringen utan en som har kvalifikationerna och integriteten för ett oberoende public service. En sådan var på sin tid radiochefen Olof Rydbeck.

 1. Försvaret.

Redan då värnplikten togs bort skrev jag en artikel om denna dårskap för vilken jag alltigenom fått rätt. Det som nu pågår inom försvarsdepartetementet och försvarsutskottet är att en samling dilettanter som försvarsministern, riksdagsledamöterna Widman, Wallmark och Oscarsson m fl styrs av känslor och inte som de borde av realism –  får påverka vårt framtida försvar. Mitt råd är att inga försvarsallianser skall ingås, utom eventuellt med de fyra nordiska länderna. Ett införande av allmän värnplikt skulle inte enbart stärka försvaret utan också begränsa ungdomskriminaliteten.

 1. Jordbruket.

Självklart skall Sverige vara självförsörjande på baslivsmedel.

Jag minns så väl hur min ekonomiprofessor i Lund 1960 betonade att Sverige var en av de främsta länderna att driva jordbruk i. Vi har den goda jorden, vattnet och klimatet. Trots detta köper vi stora delar av baslivsmedlen från utlandet. Vi bygger köpcentrum på den bästa jordbruksmarken. Och gör vi inte det, så lägger vi den i träda på order av EU. I samband med försvarsdebatten togs vikten av självförsörjning upp. Knappast något annat land kan överträffa oss i möjligheten att försörja oss själva. I dag klarar vi inte detta mer än någon vecka!

 1. Skolan.

Skolan skall förstatligas. Inga religiösa skolor. Privata skolor är OK, men kraven måste vara stenhårda. Bort med hemspråksundervisningen, som förvårar integration.

Lärare skall vara lärare och ej en kamrat pedagog. Deras auktoritet skall tillbaka, i dag är det elever och krävande föräldrar som styr och flata rektorer håller med, för de är rädda om skolpengen. Medan duktiga lärare slutar och förfördelas om de inte är korrekta nog och generösa med betygen.

Invandrare som vägrar skolgång och som inte lärt sig förstå, tala, läsa och skriva vardagssvenska inom 3 år utvisas (ej Rinkebysvenska, som nu är högsta mode, långt upp i hierarkin). I dag finns inga krav från värdlandet, däremot dubbelt upp från nyanlända och tidigare invandrare. ”Vi har rätt till tolk” är ett vanligt svar.

Inga religiösa inslag i skolan vare sig kläder eller avvikelse från hur svenska barn undervisas och deltar i olika aktiviteter. Ingen åtskillnad mellan flickor och pojkar i utövandet av olika aktiviteter.

 1. Högskolor och universitet.

Samtliga högskolors kompetens bör utredas. För detta kan lämpligen utländsk expertis användas. T ex från USA, Ryssland, England och Tyskland. Sannolikt kommer då minst ett 15-tal högskolor att visa sig inte leva upp till de krav som måste ställas på denna form av läroanstalter.

Sannolikt har vi ett flertal individer som utbildats vid dessa, som nu har akademiska titlar som fil dr, docent och professor, men som bär dem helt oförtjänt. Forskningsanslag kan både i går och i dag också ha beviljats utifrån ideologi, där svaren på förhand var/är styrda.

 1. Kulturen.

Barnkulturen måste ges ökade resurser på bekostnad av vuxenkultur. Sång, musik, teater måste få betydligt större vikt i skolorna. Inhemsk kultur måste gynnas. Firandet av traditioner i skolor eller i andra sammanhang får inte avgöras av rektorer/lärare/etc utan skall ske i demokratisk ordning, efter att medborgare fått säga sitt.

Konstnärers verk får inte förändras utan medgivande av skaparen till verket. Sålunda får varken bibliotek, eller teatrar göra ändringar i böcker eller dramatiska verk utan medgivande av skaparen. Sådana alster där skaparen vägrar att ändra i sina böcker eller verk som inte anses vara i takt med tidsandan får inte förvägras plats i bibliotek eller i teatrars spelprogram.

 1. Sjukvården

Sjukvården skall vara helt fri från religiösa eller kulturella inslag. Inga bakterielockande attribut, som smycken, huvuddukar och långa ärmar i arbetet få förekomma. Inga könsstympningar av vare sig flickor eller pojkar får utföras. Vården skall utgå ifrån vetenskapliga och beprövade metoder, som ibland inte hunnit bli vetenskapliggjorda, men som haft god effekt på många patienter.

Någon som helst hänsyn får inte tas till kulturella eller religiösa krav. I omsorgen om äldre och funktionshindrade skall samma regler gälla.

 1. Pension.

För anställda i yrken med hög förslitning får ingen höjning av pensionsålder beslutas. ”Fattigpensionärernas” pension höjs med 2000 kr/ månad. Samma skatt för såväl pensionärer som anställda.

 1. Medierna.

Eftersom tidningspressen bildat symbios med statsmakten och ej längre kan kallas den tredje statsmakten bör allt statligt stöd slopas.  Det är inte rimligt att stödja medier med skattemedel, som i stället för att värna sitt folk och de värderingar vi grundlags- fäst, offrar detta till förmån för invandrade, vars religion/ kultur/traditioner utgör det största assimilerings- och integrationshindret.

I dag visas det tydligt att tidningar/press inte förmår eller vill hålla en klar rågång mot statsmakten. Ett tydligt exempel på detta är att såväl regeringens/riksdagens som statsförvaltningens maktmissbruk får fortgå år efter år.

Här om någonsin stämmer talesättet; ”man biter inte den hand som föder en”. Mediernas förhållningssätt mot medborgare som inte delar deras synpunkter på tillexempel invandring är djupt kränkande.

 1. Klimatet.

Jag delar inte majoritetens åsikt att det enbart är människan, som påverkar uppvärmningen av vår jord.
Den som studerat det som finns utforskat om klimatets växlingar de senaste årmiljonerna kan inte göra detta. Under dessa miljoner år har klimatet varierat mellan långa istider och kortare värmeperioder sk interglacialer. Så kommer att ske fortsättningsvis oavsett vad vi gör.

Stoppa överbefolkningen, effektivare medel.  Att dagens naturliga klimatförändringar kan bli en katastrof för mänskligheten beror på överbefolkningen.

Så länge människan funnits har klimatet växlat. Men då befolkningen var liten och inga statsgränser fanns kunde människorna röra sig fritt. När därför torka och andra klimatförändringar inträdde kunde det fåtal människo, som fanns fritt röra sig till områden som var gynnsamma att leva och odla i.

Eftersom vi inte kan stoppa den nu pågående klimatförändringen måste vi inrikta oss på andra åtgärder. Självklart skall vi begränsa koldioxidutsläppen i framförallt tättbebyggda områden, som storstäder etc. men det stoppar inte klimatväxlingarna.

Rädda och rena vattnet
Det viktigaste nu är att rädda våra vatten, åar, sjöar och hav. Om inte, kan vi inte förhindra en kommande katastrof. I ställeför att satsa billioner till ingen nytta på klimatet bör satsningar göras för att rena och förhindra föroreningar av våra vatten. Detta kräver, trots allt så små insatser att av de sparade billionerna för klimatet behöver endast en bråkdel användas för att rena våra vatten. Kostnaderna för detta behöver i mycket mindre omfattning drabba skattebetalarna utan kan i stället riktas till dem som förorenar. Flertalet företag skulle därmed inte belastas till ingen nytta som de görs i dag.

Barnbegränsning
Enda vägen att förhindra en mänsklig tragedi är barnbegränsning.  Att därför som nu ta emot invandrare från tredje världen kommer endast att öka jordens befolkning. Självklart finns mycket mer att säga i en fråga som denna. Men eftersom jag med all säkerhet inte blir landets regeringschef så nöjer jag mig med ovanstående. Jag är emellertid övertygad att om en blivande regeringschef följer flertalet av mina förslag, så skulle hon/han bli mer i hågkommen som en skicklig ledare i förhållande till dagens, som inte endast förstör Sverige ekonomiskt utan framförallt har gjort vårt land till ett otryggt inferno där mord, våldtäkter, rån, förstörelse av enskild och allmän egendom blivit en normalitet.

Feminist eller sadist?
Men kanske framförallt där kvinnor/flickors otrygghet blivit värre än den någonsin varit. Skaparen av detta helvete är Sveriges statsminister Stefan Löfven!

Dessutom har fräckheten att kalla sig feminist när ordet sadist är en mer korrekt beskrivning utifrån den aspekten att han inte gör något mot våldet och terrorn!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

Verkligheten är SD:s bästa vän!

Egentligen skulle SD inte behöva göra ett dugg, utan ta efter alliansen, som suttit med armarna i kors under hela oppositionens fyra år. För verkligheten är i dag SD:s bästa vän!

Fyra mord och åtskilliga skottlossningar under bara två av årets första veckor, är nytt rekord! Vad ska ansvariga politiker nu skylla på?
När armband, fika och dialogpoliser hjälper lika lite som fler fritidsgårdar och deras bortförklaringar, nu med trångboddhet, precis som om inte andra medborgare är trångbodda i bostadsbristens Sverige.


Förflyttning av brott, från Tensta till Täby
Nu har flera av berikarnas avkomma i andra/tredje generationen, flyttat ut sina jaktmarker  till medelklassens bostadsområden, i sällskap med många ensamma män, som fått avslag på sin asylansökan, trots vänsterns nödrop, att ingen människa är illegal!

I medelklassens bostadsområden finns innehavare av dyrare märkesjackor och mobiler av senaste modell att råna, än i Botkyrka, Tensta och Rinkeby.
Kanske har volymen också minskat av bilar att tutta på, med ägare, som haft fallenhet för försäkringsbedrägerier och därför måste deras avkomma utvidga sitt inkomstbringande territorium?

Men i Nacka, Täby, Danderyd, Lidingö osv finns också mer ”muskler” i form av höginkomsttagares nätverk, som blir betydligt svårare för vänstern att nonchalera. För dess elit kanske det är dags att kliva ur sin skyddade limousine till kollektiv trafik och byta champagnen till budget vin?

9-åring rånad på väg hem från skolan
Nyligen blev en 9-åring rånad i Nacka på väg hem från skolan, vars pappa blev riktigt förbannad.
https://samnytt.se/nioarig-pojke-knivranades-pa-vag-hem-fran-skolan-i-nacka/

”Ni fega kräk med maskerade ansikten som knivrånade min 9 åriga son på väg hem från skolan idag, jag vill förutom att meddela att ni förmodligen gett honom spår för livet och rädsla att gå hem själv från skolan”, skriver pappan i sitt inlägg som fortsätter:
”men också en vädjan att ni för ert eget bästa håller er långt borta från Nacka och Järla Sjö området med omnejd inom den närmsta tiden.”
Vem, vet han kanske blir anmäld av Expo för olaga hot?
Så skottsäker väst och/eller poliseskort kanske blir framtiden för skolungarna i välmående områden? Men då måste Nacka kommun dra ner på sina inköp av dyra bostadsrätter till nyanlända med deras fruar.

Vi får ändå glädjas åt att moderaternas fäste i Nacka har fått sig en törn, när den hyllade mångkulturen nu också finns bakom knuten.

”Kom inte till oss” förändring av budskap 2018??
Jag undrar om Annie Lööf, som bor i Nacka med sin make och dotter, skulle ropa lika högt ”Kom till oss!” som hon gjorde på centerns partistämma hösten 2013, om hennes dotter om några år skulle bli knivhotad och rånad på väg hem från skolan? Eller vad värre är indragen i ett buskage och förvandlas till en mottagande kropp för ”tahrrush” lek.

Kanske hon då skulle byta utanförskapets förklaringsmodell till enbart djävulskap från dessa utomeuropeiska män, som inte är integreringsbara?

En ”skoj-grej” låter det om de mot förmodan skulle släpas inför domstol, som får nämndemän att vekna och hjälper inte denna förklaring, så är de vips under 18 år och då är de baaarn. Och om någon skulle överbevisas om att vara över 18 år, så kan han ändå inte utvisas. För då riskerar han liv och lem, kvinnors liv och lemmar är underordnat i regeringens välvilliga tolkningar av konventenioner.

Militär vid upplopp?
Militär borde sättas in vid förortens upplopp, var ett av Åkessons förslag i riksdagsdebatten den 17 januari, som statsministern inte vågade avfärda i Rapport samma kväll. Insikt har denne slipade fd fackboss, att vid känsliga företeelser får inte tugan slinta. Men Morgan Johansson försökte snabbt bortförklara chefens halva ja, med att  det inte var aktuellt.

Vilket föranledde en mejlvän att skriva följande:
 Morgan Johansson är emot att polisen tar hjälp av armén vid aktioner i no go-zonerna. Man hänvisar till Ådalen 1931, när militär öppnade eld mot ett demonstrationståg, varvid fem pers dödades. Men där var det ju fråga om fredliga obeväpnade arbetare.
I no go-zonerna är det tungt beväpnad maffia. Klart att armén ska försvara vårt land. Där finns ju ett hot. Men Hultqvist försöker få oss att se ett hot i Ryssland istället. Där är inget hot.  Hoten finns redan i Sverige.
Maffian kan inte jämföras med fredliga arbetare i Ådalen och ta det som skäl för att inte låta försvaret försvara oss, är bara ett tecken på att varken försvarsministern och justitieministern inget förstått.”

I stället för att lyssna på svadan från 7- klöverns politiker om fler poliser och bortförklaring av ansvar, så läs denna krönika av Katarina Janouch, där vartenda ord är sant.

Citat
”Det pågår ett multikulturellt vansinnesexperiment i Sverige och det är de mest utsatta som betalar. Politiker och deras allierade medier ljuger svenska folket rakt upp i ansiktet när de säger att vanstyret av landet inte ställer grupp mot grupp. Men det är precis det de gör, de ställer fattigpensionärerna som byggde landet och som nu inte har råd att få sina tänder lagade mot illegala migranter som får tandvård för en 50-lapp trots att de aldrig bidragit med en krona till välfärden, de ställer svenska småbarnsföräldrar mot familjer som har uppehållstillstånd i andra länder och ändå vill roffa åt sig svenska bidrag, de ställer multisjuka och funktionsnedsatta mot friska polygamister, cancersjuka mot förtryckta kvinnor som sitter hemma för att de förbjuds att arbeta, skattebetalare som varje månad betalar tusentals kronor mot dem som inkasserar dessa pengar i felaktiga bidrag, liv och hälsa hos unga tjejer mot omtanke om tusentals män som är här på felaktiga grunder, ljuger om sin ålder och utarmar det svenska bidragssystemet. De skapar hat och polarisering i samhället då dessa orättvisor slår i ögonen. De ställer oss alla mot varandra förblindade av sin förvridna självbild av att de på något sätt bidrar till en bättre värld….”

 

 Dags för ett Folkets #MeToo?

Folkets protest!
Kanske kan bli en medborgarrörelse, ett folkets #MeToo
undrar också Cornelia Dahlberg på sin blogg
https://corneliadahlberg.wordpress.com/sanningskommission-och-riksratt/
Där delar av denna text tidigare publicerats.
Hon är en av många som vill samla väljare, som är missnöjda med landets utveckling och som ser hur de går i otakt med politiker, som har förvandlat sina landsmän till andra klassens medborgare i strid med den omhuldade ”alla lika värde lagen.”
CD gör i detta gästinlägg en sammanfattning av krafterna bakom nationalstatens gradvisa eliminering, där makten i det fördolda har lämnats över till EU.
Protester har tidigare skett med ”Folkets demonstration” och sker i Stockholm av ”Mynttorgsaktivisterna” och genom olika upprop, men är det inte nu dags för en samlad ”Folkets protest” ett Folkets #MeToo, som kan protestera mot förd politik från olika nivåer? Frågar sig gästskribenten och ger tips på hur intresseanmälan kan ske.
……………………………………………………………………………………………………………

Folkets protest
Olle Ljungbecks kamp för att stoppa ödeläggelsen av Sverige genom politikers ansvarslösa ”flykting” politik har inspirerat oss att bilda ett forum för aktiviteter på olika nivåer under vinjetten ”Folkets protest” t.ex  med manifestationer med plakat, enskilt eller i grupp, som myntorgagsaktivisterna i huvudstaden gjort.

En  annan fråga kan vara att sprida information via en sanningskommission om hur politiker under åren brutit mot både grundlag och regeringsform i sin iver att vara EU till lags. Med övergripande syfte att ställa ansvariga politiker och statsråd  inför rätta (f.d. riksrätt) för att ha brutit mot eller åsidosatt vår grundlag och motarbetat vårt demokratiska system.

Den globala finanselitens medel för att eliminera nationalstaten
Tidigare blev Olle Ljungbeck, så gott som alltid publicerad av vår skattefinansierade och av amerikanska banker ägda media, men när han kritiserade massinvandringen så blev det stopp! En erfarenhet han delar med många andra, som protesterat mot politiken under åren.
Boken ”Priset”  av 12 kända sk. dissidenter ger god illustration att ”Svensk demokrati är tig eller tyck som vi.” (red.prof Karl-Olof Arnstberg)
Varför?
Jo, för att  utstötning av oliktänkande  är ett led i pågående genomdrivande av bankirernas globaliseringsagenda, vars syfte är deras kontroll över världsfinansen. Dessa våra egentliga makthavare kallas oligarker och vill för nämnda ändamål ta kontrollen över tidigare demokratiskt styrda områden:

Genom raserandet av nationer har oligarkerna redan lyckats eliminera fram för allt svenska folkets rätt att i frihet styra över sig själva, d.v.s. den reella demokratin. Folkens olika lagar är naturligtvis besvärande för de rika familjernas törst efter fria finansflöden i sina storföretag, d.v.s. oinskränkt kontroll över sina tillgångar, undanslippande av höga skatter och att slippa återställa vår natur efter sin förödande framfart.

– Genom låtsad ”demokratiexport” som enbart givit konflikter mellan olika folkgrupper, kan dessa familjer  lyfta fram sig själva i vacker dager, genom ägd media. Syftet är endast utökad kontroll över världens tillgångar.

Genom massiv invandring av okvalificerad arbetskraft kan den av svenska folket uppbyggda arbetsrätten elimineras. Arbetsgivarna kan välja och vraka bland fattiga arbetstagare och snart finns ingen kvar som vågar kräva någon arbetsrätt. Alla är rädda om sitt eget jobb. Därutöver åderlåts välfärden genom alla subventioner  för att nyanlända skall få ett arbete, numera är det helt gratis för arbetsgivare att anställa, men ändå går det trögt med extratjänsterna. För skattebatalarna återstår bara att svälja och slita såsom slavar i alla tider gjort.

Genom total kontroll över inte bara media utan även bokförlag och landets läromedel har dessa familjer i hög grad lyckats styra vem svenska folket röstar på. Ett annat ord för fenomenet är hjärntvätt. Se även Goebbels arbetsmetoder, Hitlers propagandaminister. ”Vår” media arbetar ungefär likadant.

Genom att rikta all uppmärksamhet på andra skurkar tror man sig själv kunna gå fri. De kommer lyckas så länge vi köper deras bedrägeri och är medlöpare som lever för att skydda våra egna tillgångar. Genomskåda de verkliga makthavarna, som får både jord och människor att falla sönder.

Genom totalitära media som enda informatör har svenska folket röstat för medlemskap i ett EU som snart utvecklades till en diktatur. Våra lagar stiftas till ca 80 % i Brüssel och bara den statsminister som slickar beskrivna familjer på djupet har en chans att komma till sin post. Ärliga, kompetenta ledare har ingen chans eftersom de smutskastas av samma media, precis som Goebbels (och vilken diktator som helst) förhindrade icke önskvärda röster.

Hur länge vill du se på medan dina fri- och rättigheter tas ifrån dig?
Vi, främst personer inom   MagMa-Direktdemokrati  har i alla fall fått nog och vill inte stillatigande se på när vår demokrati avvecklas. Därför skapar vi detta forum, som vi härmed inbjuder ALLA till!
Om vi samlar människorna bakom de väldigt många goda initiativen för att belysa och ibland även göra något åt katastrofen vi bevittnar,  kanske vi får möjlighet att enas i kampen för ett fredligt samhälle som inte tillåts ägas av ett fåtal giriga utsugare!

Det är värt ett försök – håll till godo och anslut dig genom att anmäla ditt intresse i kommentarsfältet nedan.
(Då behöver du skapa ett WordPress konto, viket är gratis så länge du inte klickar på Uppgradera, eller visa ditt intresse på vår Facebook-sida  MagMa-Direktdemokrati – eller SPRID i ditt forum och återkom! )

Nedan bjuder Olle Ljungbeck på några paragrafer som  kan användas för att åtala politiker, som sviket sitt främsta uppdrag enligt regeringsformen, att skydda folket och att respektera att makten utgår från desamma.

Ur artikeln Grovt åsidosatt tjänsteplikt av Olle Ljungbeck:
”Stefan Löfven är pga av vad han orsakat Sverige och svenska folket genom massinvandringen den största brottsling vi haft sedan Sverige blev en nation. Han måste avgå och ställas inför – ”Riksrätt”. 

När 1974 års regeringsform (grundlag) ersatte den föregående övertogs riksrättens uppgifter av högsta domstolen 1975. Nuförtiden existerar inte någon direkt riksrätt i Sverige. Däremot prövar Högsta domstolen, enligt tredje kapitlet 3 § rättegångsbalken, åtal av brott i utövningen av tjänsten eller uppdraget som begåtts av statsråd etc. 

När det gäller åtal mot statsråd m fl finns det särskilda bestämmelser om detta i regeringsformen, i 11 kapitlet 8 § respektive 13 kapitlet 3 §. Åtal mot statsråd 11 kap 3 § Regeringsformen. Den som är eller har varit statsråd får dömas för brott i utövningen av statsrådstjänsten endast om han eller hon genom brottet grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt. Åtal beslutas av konstitutionsutskottet och prövas av Högsta domstolen. Lag (2010:1408). 

Det råder ingen som helst tvekan om att Stefan Löfven skulle ställas inför riksrätt om vi hade en demokratisk riksdag och därmed ett konstitutionsutskott som såg till landets bästa. (Något att tänka på inför valet; ”Allianspartierna kan med hjälp av SD fälla regeringen vilken dag de vill, men gör det inte? De är därmed medskyldiga till ödeläggelsen av vårt land och brotten mot folket).” 

I sann Olle-anda vill vi tillverka plakat med olika budskap med förhoppning om att många vill ställa sig på gator och torg för att möta folket! Vi, inom  MagMa-Direktdemokrati   kommer dokumentera vad som händer på dessa platser.  För den som inte öppet vill manifestera, kan utdelning av faktablad, som signaturen ”Erik” föreslog i en kommentar, efter denna bloggs inlägg i går.
Så länge du/ni inte vill tala i mikrofon eller ställa upp ett bord kan ni utan tillstånd stå och gå med plakat på gator och torg för att nå ut till folket med Ert budskap!
Men det kan ändå vara säkrast att meddela polismyndighet innan, för bedömning att säkerhet, ordning och trafik ej påverkas.
…………………………………………………………………………………………………

 Intresserad av att deltaga?
Kan Du bidra med idéer, erfarenhet, kunskap efter tid och förmåga, så anmäl Ditt intresse till:
 MagMa-Direktdemokrati
eller i kommetatorsfältet på
http://word.harrietsblogg.se ”Utanför åsiktskorridoren” eller  direkt  till  Olle Ljungbeck, 
– olle.ljungbeck@gmail.com
Återkoppling erhålls efter samordning.

 

Kan plakat och ett folkets #MeToo ge större effekt än länkar?

 

Valet närmar sig och årets kampanj kommer att bli smutsig, fylld med påhopp, lögner och svek. Något som kan stressa 7-klövern är att invandring, integration, brottslighet samt sjukvård ligger högst på prioriterade områden från väljarna. Men alla områden är kommunicerande kärl med samma grundorsak.

En för hög migration i förhållande till vad landet klarar av!

Orsaken är väl känd vid det här laget. Politiker, som sviket både medborgarna, grundlagen och regeringsformen i sin iver att göra EU och världens finanselit till lags. Allt under sken av humanitet och medmänsklighet, vars dolda drivkrafter är egoism och karriärambitioner, dvs. tappad moralisk kompass, som nu bara pekar mot EU.

Slutsatserna i en artikel i SvD den 10 januari av Johan Wennström, doktorand i statsvetenskap tycker jag ger en god sammanfattning av liberalismens förfall. Artikeln ingår i Svd.se serie om ”Vart är konservatismen på väg.”

https://www.svd.se/den-formenta-liberalismen-har-gjort-sverige-hardhjartat

Han skriver avslutningsvis

”- att vi behöver förvalta och skydda den nation och kultur som vi ärvt från tidigare generationer

– att skolans lärarauktoritet med kunskapsförmedling behöver återupprättas

– att samhället bygger på individer och ej på kategorier, som identitetspolitiker anser

– att den fattigdom och det utanförskap som är en bieffekt av öppna gränser inte är värdigt samhället. Den förmenta liberalismen har gjort Sverige hårdhjärtat.”

Länkinflation?
Men nu gör jag ju som otaliga andra bloggare, skickar länkar som utgångspunkt för egna synpunkter.

Finns det bättre sätt att nå ut med budskapet?

Försök har gjorts med ”Folkets demonstration” i Sthl, men som tycks ha runnit ut i sanden.
http://word.harrietsblogg.se/category/folkets-demonstration/

Mynttorgsaktivisterna i Stockholm och Olle Ljungbecks plakatprotest i Gävle kanske är effektivare vägar, för att nå ut?
http://word.harrietsblogg.se/2017/12/04/ljus-i-tunneln-med-mynttorgsaktivisterna-och-forelasningar-i-goteborg/

Bakgrund till mynttorgsaktivisterna
Bakgrunden till mynttorgsaktivisterna var att Janne från Piteå tyckte att nu får det vara nog, han textade ett plakat för enmansmanifestation och åkte ner till huvudstaden, där han snabbt fick snabbt sällskap av likasinnade vänner.

Nästa tysta manifestation äger rum i dag, den 13 januari 2018 kl. 15.00 i Sthl. 

Jenny Piper startade i fjol ett upprop för en hållbar migrationspolitik, men behöver upprepas i fler kanaler för att få större genomslagskraft.
http://word.harrietsblogg.se/2017/11/26/upprop-for-en-rattvis-och-hallbar-migrationspolitik/

Vänsterns högljudda aktivister har sannerligen fått genomslag till regeringens förkastliga förslag om amnesti åt afghaner som inte har skäl att vara här. Då borde även medborgares manifestationer mot förd politik också beröra politiker, förutsättning är att tillräckligt många praktiskt vågar visa vad de tycker.

SD har högst förtroende i invandringsfrågor
SD har enligt SOM undersökningar högst förtroende i invandringsfrågor.  Men flertalet av oss knyter ännu bara näven vid köksbordet, för protester utanför kan riskera jobbet, vänner och karriärmöjligheter. Den rädslan måste brytas även utanför valbåset.

Visst kan nätet med länkar och kunskapsfyllda böcker, (som många bibliotek rynkar på näsan åt,) bryta igenom värdegrundsindoktrineringen, som majoriteten av svenska folket ännu är drabbade av, i varje fall offentligt, men det behövs mer.

Privat, sjuder det i leden, när invandringens konsekvenser drabbar allt fler utan att politiker inser att de gjort fel, med sin gränslösa politik. De bara talar om fler poliser, som om det skulle hjälpa, när de vägrar stänga kranen.

Plakatdemonstration?
Jag vill tro att återkommande plakatdemonstrationer under ett par timmar en lördag på en central plats av enskilda medborgare i städer och samhällen kan ge effekt och minska rädslan för stigmatisering, men öka den hos korrekta politiker inför valet.

Endast korta och enkla budskap på plakat som ligger ”Svensson” varmt om hjärtat, för att visa att folket och politiker varken går i takt eller på samma väg. För säkerhets skull bör kontakt med polismyndighet tas, för bedömning att inte ordning, säkerhet och trafiksituationen påverkas. (Bilden kommer från mynttorgsaktivistrnas hemsida).

Ett Folkets #MeToo uppror?
En aktuell uppmaning om ett folkets #MeToo uppror finns från Karl-Olof Arnsberg på hans och Sandelins blogg ”Invandring och mörkläggning,” den 11 januari.

Han avslutar sin krönika med

 ”…..Jag ser framför mig en #metoo-rörelse där folket reser sig ur rädslan och anonymiteten och säger ”jag har också blivit lurad till att tro att massinvandringen är bra”. Denna rörelse kan inte startas av oss som redan slagit larm på många olika sätt, utan att lyckas med att nå de breda befolkningsskikten. Den måste starta med en resning ur anonymiteten, bland medborgare som säger att de inte längre vill vara tysta, att de inte längre kan acceptera det som händer. Så vilka startar den? Vilka reser sig och säger: ”Jag har också blivit bedragen! Nog nu!”
https://morklaggning.wordpress.com/2018/01/11/metoo-och-massinvandring/

Jag vill tro att många både kan och vill och törs.
Många skulle skriva på ett Folkets #MeToo protest mot rådande politik, andra kanske skulle lämna köksbordet för plakatdemonstration och några med mer kunskap, kanske vill titta på möjligheterna att ställa politiker till ansvar för deras orealistiska ”flykting” politik i en sanningskommission, som kan ge och sprida  väl underbyggda fakta om en politik, som sviket både medborgarna och riktiga flyktingar i lägren.

Mycket tacksam för Era kommentarer.

Ljus i tunneln med Mynttorgsaktivisterna och föreläsningar i Göteborg!?

Tyst demonstration
På Mynttorget i Stockholm pågår en tyst protest från vanligt folk, som låter sina plakat tala om landets förgörande migrationspolitik.

Därutöver bedriver de hjälpverksamhet för hemlösa och utblottade med mat, fika och kläder, där skor och hygienartiklar står högt i kurs. Man kan donera ett belopp för att stödja denna behjärtansvärda verksamhet, när samhällets makthavare skänker bort vår välfärd till andra. 

Källa: http://mynttorgsaktivisterna.se/  förmedlat från Nya Tider v.48 i artikeln ”Muller i folkdjupet.”

Föreläsningar i slutna sällskap
I Göteborg pågår föreläsningar i slutna sällskap. Tidigare manifestationer som Pregida och Folkets Demonstration tvingades upphöra, mycket pga av deltagares rädsla för repressalier av den korrekta eliten, som under sitt moraliska paraply döljer angivare i klass med forna DDR:s.

Nu kan även Nya Tiders prenumeranter få delta, anmälan till gbg@nyatider.nu. Föreläsare är kända personer med gedigna ämneskunskaper. Men för att undvika bråk från gatuvänstern, så sker föreläsningarna i slutna sällskap.

Samma utveckling i Sverige 2017, som rådde under Stalins terrorvälde för Sovjets dissidenter. De samlade in pengar till bötfällda vänner, som råkat illa ut, när de protesterade mot maktens översitteri.

Kanske något som vi medborgare borde ta efter, när våra dissidenter råkar illa ut?

Hot mot demokratin, vi har hört det förut.

Citat från mynttorgsaktivisternas hemsida:
”Mynttorgsaktivisterna – Folkets rätt framför maktens girighet!
Vi är ett gäng vanliga medborgare i alla åldrar, unga som gamla som har fått nog! Vi är allt ifrån studerande, förvärvsarbetare och pensionärer. Vi har återkommande tysta manifestationer. Vi låter budskapen på våra plakat föra vår talan.

Vi tror på denna form av opinionsyttring. Det är viktigt att vanligt folk får visa sin vilja, vi behöver en plattform. Om vår manifestation kan få några till att själva söka reda på fakta och börja tänka logiskt så är mycket vunnet. Även om det går sakta så börjar fler och fler förstå vidden av alla negativa konsekvenser för medborgarna som detta vanstyre har lett till. Vi blir alla drabbade.

Responsen är mycket positiv. Förbipasserande ger oss tummen upp, stora leenden, uppmuntrande ord, stannar till för givande samtal etc.
Vi får ut väldigt mycket av detta, inte minst knyter vi många nya vänskapsband och kontakter. För de som vill så brukar vi avsluta med att gå ut och äta en bit, umgås och prata om allt möjligt efter manifestationen.

Du kanske känner dig tvingad till att vara tyst om dina åsikter med vänner, med din familj, på din arbetsplats eller på din skola. Det är en befrielse att få diskutera saker man annars håller inom sig. Manifestationen är partipolitiskt obunden så vi ber er att inte bära några symboler eller liknade. Vi står där under samma förutsättningar nämligen att vi inte kan hålla tyst längre om vårt missnöje med vanstyret i vårt land.

Vi tar ej ansvar för enskilda personers kommentarer och konversationer under våra manifestationer. NOG ÄR NOG!”

 Nästa tysta manifestation äger rum lördagen den 9 december, kl. 16.00-17.30. Plats: Mynttorget i Gamla Stan.

Sverige har inte en regeringsduglig regering – vad väntar vi på?

Olle Ljungbeck skriver i detta gästinlägg om regeringens bristande duglighet. Dagens regeringar uppfyller inte definitionen av en stat. Anledningen är främst att de blundar för invandringens konsekvenser. Floskler utan handling är vardagsmat för luttrade landsmän.  Amnestiförslaget för brottsliga gärningar befäster en havererad migrationspolitik. Ljungbeck ger förslag på verkningsfulla åtgärder och har många frågetecken för 7-klöverns vilja till genomförande. Nya vägar måste prövas för att ge makthavare insikt och förändra politiken, annars finns risk för väpnade konflikter. En folkets tribunal är ett förslag. Klarsynta medborgare måste visa vägen. Krönikören är tacksam för spridning av detta inlägg.
……………………………………………………………………………………………………

”Ingen regeringsduglig regering
Sverige har inte längre en regeringsduglig regering.
För invandrare från dysfunktionella kulturer har tagit över och styr landets våldsmonopol.
Sverige är i dag i samma situation som Irak, Afghanistan, Syrien var, när IS började ta över. Ingen svensk medborgare kan i dag känna sig säker till liv och lem. Inget av sjuklöverpartierna är beredda att vidta de åtgärder som krävs, för att återta makten i Sverige.

Definition på en stat.

 • Genom regeringen skall man effektivt behärska territorium och statsapparat.
 • Högsta auktoritet skall organisationen ha över befolkningen inom sitt territorium.
 • Man erkänner ingen annan högre auktoritet än den egna staten.
 • Det egna territoriet behärskas och accepterar ingen yttre inblandning i sina inre angelägenheter.

Sverige uppfyller inte i dag ovanstående kriterier. Därför finns legitimitet för protester.

Överrepresentationen av invandrare inom kriminalitet går inte längre att förneka. Fakta finns hos BRÅ, i Tino Sanandajs bok ”Massutmaningen” och nu senast av Joakim P Jonassons genomgång av våldtäktsdomar kopplat till etnicitet.

Floskler utan handling
 Trots det katastrofala läget gör Stefan Löfven och rikspolischefen Dan Eliasson inget annat än att de strör floskler omkring sig, som inte är annat än munväder.

T ex. Löfven; ”De skall aldrig vinna – vi skall vara stenhårda. Det är fega personer.  Angrepp mot hela samhället. Vi skall visa handlingskraft och satsa mer på dialog”. Etc etc

Inget av dessa uttalanden har följts av handling.

Verkningsfulla åtgärder saknas
Det första som måste göras är att besluta om åtgärder som är verkningsfulla. Då kan man inte som regeringen vara hjärtnupen och klema med lagbrytarna utan ta till verkningsfulla metoder och åtgärder.

Då kan man inte heller som nu föreslagits ge olika straff för samma brott. T ex avser man att bestraffa ligisterna olika för samma våld beroende på om det är ”blåljuspersonal”, poliser eller vanliga medborgare. 

Flertalet av de individer som det rör sig om är invandrare. Deras kultur är så helt annorlunda vår, att man inte kan räkna med att de efter avtjänat straff blir laglydiga medborgare. De återvänder till klanen/parallellsamhället där de fortsätter sin inkomstbringande, brottsliga verksamhet.

Utvisning efter alla fängelsestraff
Skall vi befrias från att kriminaliteten i dessa kretsar fortsätter i generationer finns endast en väg.
Det är utvisning efter avtjänat fängelsestraff för alla brott, som ger fängelse. Om inte detta sker kommer vi om ett antal år vara kopior av Mexico och liknande stater. Något alternativ finns inte. Ingen vare sig i Sverige eller utanför kan ifrågasätta att det inte är ”sjuklövern” med Reinfeldt och Löven i spetsen, som med deras gränslösa politik banat väg för den ökade kriminaliteten. Därför är ansvariga för den katastrofala situation med mord, våldtäkter, rån, terror, otrygghet, förstörelse av såväl personlig som offentlig egendom till tiotals miljarder. Trots detta erkänner de aldrig detta, hur fruktansvärda förhållandena än är.

Ökad aktivitetsradie för de som inte manipulerats
Medierna, som i en stat, där de inte är maktens lakejer skulle ovillkorligen agerat så att hela folket orienterades om det fruktansvärda som skett, sker och kommer att ske. Men vi som ingen förmått manipulera, måste agera på flera sätt och med fler metoder än att endast skriva och skicka länkar till varandra. Det är självklart viktigt och vi skulle givetvis med detta nått ännu fler medborgare för vår sak, om vi kommit in i papperstidningarna.

En folktribunal inför valet
Vi måste därför pröva nya vägar. Min övertygelse är, ifall 50 tusen personer demonstrerade i Stockholm utanför riksdagen, då skulle vi få regeringen att avgå.

Men det finns ytterligare alternativ. Med en folktribunal inför kommande val skulle vi kunna nå åtskilliga, som i dag är väldigt ljumma eller inte alls är tillräckligt informerade. Här är några som kunde engagera sig i att arrangera en tribunal: Joakim Lamotte, Jan Sjunnesson, Gunnar Sandelin, Karl-Olov Arnstberg, Marika Formgren Tino Sannandaji och många fler veteraner, som fått betala ett högt pris för sina åsikter.
Kunde även respekteradepersoner som Inga-Lisa Ahlenius, Anne Marie Pålsson med fler delta med sitt kunnande, då skulle med all säkerhet en majoritet vända sig mot ”sjuklövern”. Några av journalisterna på Göteborgsposten skulle självklart vara en förstärkning, men får säkert inte delta för tidningen. Kostnaderna för en sådan skulle troligen bli rätt avsevärda, men jag är övertygad om att vi skulle kunna få in dessa genom gåvor.

Kristenssons moderater med många ??
 Vi ser nu hur Moderaterna tar röster från såväl L, som C och detta är kanske något vi borde känna glädje över. Men då får vi inte glömma att Kristersson var Reinfeldts hängivne sekundant. Inte heller stöttade han Tobias Billström, när denne ville tala om volymer etc.

Ej heller verkar det som om moderaterna med Kristersson i spetsen insett såväl dagens katastrofala situation, som den vilken inträffar, om vi inte kraftfullt ingriper mot våldet och kriminaliteten, men också mot de kultur- och religionsinslag som etableras och växer sig allt starkare för varje dag.

Parallellsamhällen måste brytas upp
Bryter vi t ex inte upp parallellsamhällena med det snaraste, har vi förlorat möjligheten att göra det i framtiden. Självklart måste kraftfulla åtgärder med det snaraste utrota könsstympning, barn- och tvångsäktenskap liksom att ge invandrarbarnen rätt att själva välja partner. Sverige skall ju vara en sekulär stat och kanske därför inte skulle lägga sig i vad som sker i moskèer etc. Men faktum är att Sverige skrivit under en FN-konvention där vi förbundit oss att bekämpa all slags ojämlikhet mot kvinnor.

Svenska viktigare än hemspråket
Självklart är också att hemspråksundervisningen skall var ett avslutat kapitel om vi strävar efter integration. Samma gäller givetvis också alla religiösa skolor. Dessa åtgärder är ett minimum av vad som måste göras om vi inte skall hamna i en helt ohållbar situation inom en snar framtid. Den otrygghet de svenska barnen inte minst flickorna nu tvingas leva under skoltid kommer att medföra svåra psykiska men för många. De tvingas nu med ”sjuklöverns” goda minne så gott som varje dag, på många skolor, gå till skolan med en klump i halsen och en orolig mage.

Fega regeringar anser sig utan skuld
Den katastrof och det enorma brott ”sjuklövern” har utsatt svenska folket för går inte att göra ogjord, men kommer att bli mer fasansfull än i dag, om inte de som har regeringsmakten inser detta och för att normalisera situationen vågar ta till dramatiska beslut.

Att ”sjuklövern” genom sina handlingar och agerande är de största brottslingar Sverige någonsin haft går inte att betvivla.  Deras ovilja att erkänna sin skuld är ett tecken på deras primitivitet och bristande intellekt. Enda möjligheten för denna att till någon liten del rehabilitera sig är att ”sjuklövern” ovillkorligen vidtar de åtgärder jag här skissat. Om inte, kommer väpnade konflikter att göra det som regeringen av feghet inte vågar göra.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

…………………………………………………………………………………………………

I antikens Rom fanns så kallade folktribuner, vars uppgift var att skydda plebejerna (folket, arbetare, hantverkare) mot patricierna (styrande, adel, senatens makthavare). Behovet är lika stort i dag.

Olof Palme tog bort tjänstemannaansvaret 1974, vilket har rullat ut röda mattan för vidlyftigheter. Många kanske minns de så kallade Russeltribunalerna i mitten på 70-talet då bl.a. USA anklagades för brott mot mänskligheten genom Vietnamkriget.

En tribunal kan lägga fram anklagelser och bevis för att brott mot mänskligheten har ägt rum och dra slutsatser. Brott kan därmed både bevisas eller avvisas.

Men frågan förblir alltid vem väljer, vilka som ska ingå i en tribunal? Folket eller eliten?

Upprop för en rättvis och hållbar migrationspolitik

Ett föredömligt initiativ har tagits av Jenny Piper, som startat en namninsamling för ”en rättvis och hållbar migrationspolitik.” Nu protesterar det officiella Sverige mot utvisningar av migranter utan asylskäl, där afghanska fd. barn får känslosam uppmärksamhet för brott mot lagen. Härmed sätts hela rättssäkerheten ur spel. Min förhoppning är att många skriver under.

…………………………………………………………………………………………………

”Upprop för en rättvis och hållbar migrationspolitik
Den senaste tiden har det rapporterats om splittringen i regeringen när Miljöpartiet utövar påtryckningar på Socialdemokraterna för att ge de så kallade ensamkommande afghanerna som kom till Sverige år 2015 amnesti. Nu börjar även socialdemokrater internt att trycka på partiledningen och som om inte det vore nog, så rapporteras det idag om att elva stycken välgörenhetsorganisationer nu kräver att utvisningarna ska upphöra. De organisationer som skrivit på uppropet för att stoppa utvisningarna är Rädda Barnen, UNICEF Sverige, BRIS, Erikshjälpen, Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, Sveriges Stadsmissioner, Verdandi, IM- Individuell Människohjälp, Refugees Welcome Stockholm, Sociala Missionen och Islamic Relief Sverige.

I en demokrati ska alla behandlas likvärdigt och rättssäkert. Har man flyktingskäl ska man få uppehållstillstånd i Sverige, men om man saknar skyddsskäl och har fått avslag på sin asylansökan så ska man utvisas – sådan är lagen! Ingen ska ges fördelar bara för att de skriker högst, än mindre bara för att man genomför olagliga demonstrationer eller vägrar respektera myndighetsbeslut!

De som har fått avslag på sin asylansökan ska inte ges amnesti på grund av godtyckliga politiska skäl. Om regeringen faller till föga och ger amnesti baserat på att det är synd om dem för att de har hunnit rota sig i Sverige på grund av flera års väntan på sitt asylbesked, så ger man således fri lejd till en grupp människor bara för att svenska myndigheter har misslyckats med att fullfölja sina uppdrag, vilket i sin tur beror på att Sverige tar in alltför många människor utan att ha kapacitet för att ta emot dem. Det är ingen hemlighet att handläggarna på Migrationsverket samlar migrationsärenden på hög!

Ger man en grupp amnesti, så måste man även göra detsamma för övriga grupper och dessutom sänder det helt fel signaler till övriga världen. Detta kommer utan tvivel att öka migrantvågen på nytt och Sverige står redan på randen till ett sammanbrott – vi klarar inte ens av den anstormningen vi redan har eftersom vi har både bostadsbrist och en välfärd som håller på att kollapsa.

Svenska folket säger NEJ! De som har fått avslag på sin asylansökan ska inte ges amnesti på grund av skäl som saknar lagstöd. Vi tänker inte acceptera att ett parti som balanserar under riksdagsspärren ska diktera villkoren för hur landet ska styras. Makten ska utgå från folket och inte tvärtom – det här är medborgarnas uppror!”

Jenny Piper    Kontakta namninsamlingens skapare

https://www.skrivunder.com/upprop_for_en_rattvis_och_hallbar_migrationspolitik#sign”

…………………………………………………………………………………………………….

Det behövs en ny Luther, som spikar upp dagens teser i protest mot globala oligarker och deras präster. Avlaten består nu av mångkulturell korrekthet, som ger ökad vinning. Luther protesterade mot den katolska kyrkans hyckleri och korruption med avlatshandeln. Han blev fredlös efter att han spikade upp sina 95 teser på porten till Slottskyrkan i Wittenberg, 1517, således har ingen större förändring skett 500 år senare mot dagens dissidenter. Maktens medel är alltid de samma.

Tes 32 lyder: ”Den som tror att han kan vara säker på sin frälsning därför att han innehar ett avlatsbrev, kommer liksom sina lärare att drabbas av evig fördömelse”

Från AlternaMedia, www.alternamedia.se, kan boken ”Priset” beställas av flera olika författare. Gemensam nämnare är att priset blivit högt för dessa sanningssägares karriärer. Kunskap och erfarenhet från migrantområdet straffas, snarare än belönas i Sverige.