Kategoriarkiv: Folkets protest

Europas folk röstar ständigt fel

Österrike
Ni har väl inte glömt vilket väsen det blev på EU-eliten, när Frihetspartiet med Jörg Haider kunde bilda en koalitionsregering i Österrike år 2000.  Haider kallades anitsemitist och EU hotade med sanktioner, med stöd av Israel. Därefter hängde jag inte med på alla turer, men minns att JH avgick strax efter och ett nytt parti bildades. Något att tänka på för Jimmie Åkesson.
Polen, Ungern
Folket i Polen och Ungern har sedan länge placerats i skamvrån av denna mångkulturella elit, för att de röstar fel. Massinvandring hyllas med hjälp av Soros och den globala finanseliten, som har konkurrerat ut vår Herre med värdegrunden.
Brexit
Sen kom Brexit, där Junker, EU kommissionens ordförande inte har hämtat sig än, trots de svenska doaflickorna Cecilia Malmström och Anna Linde vid sin sida. Men nu ska EU minsann håva in nya miljarder, där blickarna riktas mot Sverige, som säkert säger ja och amen, till ytterligare 16 miljarder. Förhandlingarna är visst hemliga, bäst för regeringen, som inför valet vill visa att de håller hårt i börsen. Efter lär den vara vidöppen och nya besparingar, åtstramningar och skattehöjningar väntar oss.
Tyskland
Angela Merkel blev riktigt tagen i fjol, när AfD med sina 13 % förstörde hennes planer och hon tvingades till slut bilda regering med socialdemokraterna (SPD).
Italien
Nu till valet nyligen i Italien, där EU åter fick panik, när EU skeptiska Femstjärnerörelsen och Lega (fd Lega Nord) blev vinnare. Droppen var när de utsåg den euro kritiske ekonomiprofessorn Paolo Savona, som i en bok mycket sanningsenligt kallat euron för ”en tysk bur” (SvD 29/5), som nu Jan Björklund längtar in i.
Men EU kunde få presidenten, socialdemokraten  Sergio Mattarella att utse en mer EU pålitlig regeringsbildare, nämligen Carto Cottarelli, med förflutet i IMF (Internationella valutafonden) att mot folkviljan få bilda regering, troligen av teknokrater, med nyval om hörnet. Med Italiens budgetunderskott på 130% av BNP kan en storkris skaka om hela EU.  Fortsättning lär följa.
Sverige
Jag undrar vad 7- klövern med EU:s hjälp ska hitta på om Jimmie Åkesson med SD blir största partiet i september? En ny decemberöverenskommelse eller något annat antidemokratiskt djävulskap?

Tig eller tyck som vi är EU:s nya profil! Demokrati med folkviljan föraktar denna globala elit.

En folkrörelse är nödvändig och möjlig om vi skall återta vårt land!

Olle Ljungbeck uppmanar till en folkrörelse i detta gästinlägg för alla som ser konsekvenserna av massinvandringen, som landet ej klarat av. Han jämför med tidigare generationers kamp för rösträtt och demokrati, då som nu så stod media på förtryckarnas sida.
Eldsjälar som Olle själv finns i landet, men fler måste till om vi skall kunna återta vårt land och lämna dagens skendemokrati.
…………………………………………………………………………………………………

Att sitta framför datorn räcker inte, vi måste nu ut på gator och torg
Många är de som skriver, ja även ger ut böcker om den katastrof som massinvandringen orsakat vårt land. Och detta är nödvändigt. Men det räcker inte. Vi måste ut på gator och torg men också i föreläsningssalar för att sprida budskapet om att främmande element är på väg att ta ifrån oss vårt land.

En folkrörelse är nödvändig och möjlig om vi skall återta vårt land!

Men inte bara detta, mord har skett på oskyldiga individer.  Våldtäkter och överfall i tusental på svenska kvinnor/flickor eskalerar.  Dessa brottslingar rånar, terroriserar, förstör och bränner materiell egendom för miljarder varje år. De tillämpar sina egna islamska och sharialagar i förorternas parallell- och klansamhällen.

Dessa fundamentalister, oftast män, förtrycker sina egna som vill inlemmas i det svenska samhället. Deras döttrar lever farligt om de försvenskas. Barn kan sändas till hemlandet för Koranskola och förkastliga kusingiften är mer regel än undantag, vilket borde förbjudas med tanke på ökad risk för sjukdom och skador.

Terrorn blivit vardag, men inget händer
Inte ens skolorna är en fristad för våra flickor och pojkar utan även där är terrorn ett faktum. Ja inte heller i dagis och förskolor får de känna trygghet från inkommande migranter, som har sharialag i bagaget.

Terrorn och otryggheten har sålunda blivit vardag för dem vi håller mest av! Trots detta tar vi inte upp kampen för att rädda dem från det helvete dessa invandrare har skapat med politikernas goda minne.

Trots att vi är många som skriver om denna katastrofala utveckling, i en gång världens tryggaste land hjälper inget. Politiker och myndigheter låter våldet och terrorn eskalera så att i dag känner mer än fyrtio procent av de svenska kvinnorna rädsla för att gå ut ensamma!

Sålunda har vårt skrivande om denna ofattbara våldsutveckling inte påverkat utvecklingen mot en katastrof där vi blir jagade i vårt eget land. Att påverkan är minimal hänger givetvis ihop med att medierna lierat sig med politiker, myndigheter och de som terroriserar vårt folk.  Därför ger de inte heller en verklighetsbeskrivning eller låter oss göra en sådan. Därför måste vi finna nya vägar.

Arbetarnas forna strider måste fortsätta
Om vi går tillbaka till de människor som från slutet av 1800-talet började striden för demokrati och frihet för vårt folk, kunde inte heller de räkna med att medierna skulle stötta dem i deras kamp.

”Striden” fördes i stor utsträckning på gator och torg, genom demonstrationer med tal och upplysning, utdelning av flygblad om förhållandena etc. Men även föreläsningar hade en stor omfattning. Jämför vi i dag med gårdagens kamp är vi sannolikt utestängda i högre grad från dagens medier än vad man var på den tiden (trots grundlagsfäst yttrande- och åsiktsfrihet). Jakten på den tidens frihetskämpar från regimer och myndigheter var i brutalitet hårdare än dagens, men kampen fortgick ändå tills segern var vunnen. Man kan verkligen tala om ett ödets ironi när vi dag ser att åsikts- och yttrandefriheten har återgått till vad den var före 1800-talets slut. Vad skulle Hierta sagt om Aftonbladet av i dag, som kanske är den tidning som hårdast motarbetar åsikts- och yttrandefriheten. Men också med reportrar som förnekar verkligheten.

Vi får emellertid inte låta oss nedslås. För om vi kämpar kan vi nå samma resultat som de vilka för hundra år sedan gav vårt land demokrati – vilken dagens politiker är på väg att ta ifrån oss-  (den är i dag endast formell)  om vi i högre grad använder den tidens kampmetoder.

Men då får vi inte vara rädda. Inte skämmas för vår kamp. Inte vara för ”fina” att gå ut och strida på gator och torg. Inte anse det vara för obetydligt att gå ut på hemortens torg med plakat och spridande av flygblad, som vänder sig mot förstörelsen av vårt land. Inte bry oss om dem som med förakt och hån ser ner på oss.

En folkrörelse behövs som stark protest
En folkrörelse överträffar ett politiskt parti i möjligheten att samla människor med olika åsikter eftersom man i denna möts kring ett fåtal frågor som är gemensamma och ofta återfinns hos ett antal människor i samtliga partier. Att samlas i en folkrörelse och gå ut på gator och torg, kräver mer av mod än att sitta vid sin dator och skriva. Men en vilja att arbeta för en folkrörelse med allt vad utsatthet och smälek heter, visar på en övertygelse om kampens nödvändighet. Nämligen att stoppa invandringen.  När 60 % var negativa till dagens invandring i DN/Ipsos under sökning nyligen, så borde det inte vara så svårt. Trots detta klara besked så väntar nu > 328.000 anhöriga att få komma in, enligt migrationsverket, för politikerna har för länge sedan slutat att lyssna på folket.

Målet för en folkrörelse är att stoppa mångkulturen, när den bryter mot de värden vi grundlagsfäst och lagt fast i allmän lagstiftning.

Men också därmed visa vår respekt för de som för hundra år sedan med livet som insats kämpade för dessa. Med andra ord en kamp för ett högt utvecklat samhälle, där jämlikhet mellan kvinna och man är ovillkorlig. Där bildning premieras men primitivitet och vidskepelse bannlyses. Ett samhälle där ingen på grund av sin ideologi/religion/kultur får förtrycka eller bestämma hur andra skall leva sina liv så länge dessa inte skadar någon annan. Fortsätter vi den väg som invandringen från framförallt islamska länder är på väg att föra oss, är inte endast den kamp, som startades för hundra år sedan förgäves, utan än värre är att det blir för oss alla ett liv med ständig terror och otrygghet. En tillbakagång av utvecklingen på alla de områden som vi definierar vara en förutsättning för en högtstående civilisation – i motsats till barbari.

Den som ifrågasätter detta kan ju gå igenom vad som hänt i vårt land mot den svenska befolkningen efter massinvandringen från Menaländer och sådana länder där islam är statsreligion. Bl a en omfattning av mord, våldtäkter, rån, förstörelse av materiell egendom i en omfattning som saknar motstycke. Men man har också tagit med sig sitt kvinnoförakt genom att hålla kvar sina egna kvinnor/flickor i ett brutalt förtryck även i vårt land och därmed gjort dessa till andra klassens medborgare. Trots detta kallar sig de som med landets statsminister Stefan Löfven i spetsen – som skall förhindra detta – sig för feminister och humanister!

”Tillsammans för trygghet” stod det på Löfvens talarstol under hans 1.a maj tal, vilket är ett hån för alla som utsatts för migrationens följder.

Trots den enorma primitivism och vidskepelse som kännetecknar den kultur/religion, som en allt för stor del av dagens invandrare är bärare av och som man försöker införa på olika områden i vårt land accepteras detta av sjuklövern. Inget kan därför vara en bättre mätare på sjuklöverns bildnings- och intellektuella nivå än just deras tolerans för i många fall rent barbariska seder och traditioner.

Jag vädjar nu till er som vill samma sak som jag att träda fram på samma vis som de vilka vid 1800-talets början startade kampen för det goda Sverige. Om vi verkligen vill rädda Sverige så är det möjligt. Inte minst inför det val vi har framför oss och som kan bli ett ödesval för Sveriges folk om vi inte alla är beredda att kämpa för våra ideal. Jag skulle här kunna namnge ett flertal som är vuxna uppgiften att leda oss mot seger. Men ni bör själva utan blygsel träda fram och ta detta ansvar.

Tänk tanken; om någon på varje torg i Sveriges alla kommuner en gång varje vecka demonstrerade med egenhändigt förfärdigade plakat mot massinvandringens konsekvenser för vårt land. Någon delade ut flygblad, medan de som är lämpliga för detta föreläste på olika platser dit de är välkomna att göra detta. Nog skulle det få effekt. Jag räknar själv med att minst 300 personer tar del av mina åsikter när jag står ca två timmar på Stortorget i Gävle.”

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Största möjliga tystnad är maktens budskap

Största möjliga tystnad är maktens budskap, som tyvärr ännu majoriteten av väljarna lyder.
I slutna rum och i trygga sällskap blossar ilskan och vreden. Utanför är man tyst eller håller med fast man vet att det är fel. Den postmoderna vänstereliten har brett ut sig som en farsot, värre än kolera, i hela samhällskroppen.
Den multikulturella värdegrunden kväver protester och ligger som ett lock över hela samhället, vars välfärd minskas för folket som tvingas att betala, med allt högre avgifter och skatter, trots att Sverige ”går som tåget”. Där de som har betalt dyra biljetter har knuffats av. Nu får vi använda apostlahästarna, när EU kräver ytterligare 16 miljarder…

Skillnad i bakgrund ger olika åsikter
Jag funderar ofta över hur våra åsikter formas. Social bakgrund, erfarenheter och kunskap tror jag är tre pelare, som kan ge klokskap. Jag förstår att t.ex liberalernas partisekreterare Maria Arnholm och jag varken delar bakgrund eller erfarenheter. Jag har till skillnad från henne kämpat hårt under min yrkestid inom rehabilitering, för att hjälpa drygt ett 100-tal utomnordiska invandrare  med sin funktionsnedsättning, för att de skulle komma in i samhället, men till skillnad från Maria Arnholm så har blivit mer besviken än berikad.

I Östgöta Correspondenten den 23 april konstaterar hon att det finns ett starkt förakt mot etablissemanget idag, men hon frågar sig inte varför? Att hennes vision om ett öppet Sverige är svaret, finns varken hennes hjärnkontor eller i partiets verklighetsfrånvända och samhällsförstörande  nyliberalism. Sedan klämmer hon i med att ett öppet Sverige blir landets styrka på sikt, medan jag endast ser förlust och förfall.

Annie Lööfs förräderi med ny partner?

Illustration från Steget efter/twitter.

När jag läste Annie Lööfs inlägg i DN den 29 april, då förstår jag att hon inte borde få gå lös, utan få vård för sitt ambivalenta beteende. Först ”Ensamkommande ska inte straffas av regeringens brister”, men att resurssvaga, som gamla, sjuka, svaga och hela värdlandets befolkning straffas på alla plan är henne likgiltigt. Sedan vill människan ha en bred och långsiktig migrationsöverenskommelse, ”…..det måste bli ett slut på det lappande och lagande genom tillfälliga lagar i migrationspolitiken….” Att hon själv gjort största revan i migrationspolitiken inser inte denna godhetsmadame. Vid närmare eftertanke så gör hon det, för nu vill hon ta stafettpinnen och lyfta fanan för att dölja sitt svek. Det viktigaste för henne är att visa Bilderbergarna att hon är att lita på.

Nu tycker hon som krävde att en landsman skulle ”krypa under en sten” på sociala medier, att debatten måste hyfsa till sig och nu är hon riktigt sur över alla paket som anlänt med gamla skor! I valrörelsen 2014 lovade hon att äta upp sin gamla sko om hennes parti skulle bli stödhjul åt sossarna, men nu när hon utgör bakhjulet på Löfvens cykel, så betecknar hon skohjälpen som trams  (hon vill väl använda samma ord som utrikesministern, när avslöjanden sker efter detta ingifte).

K-A Arnstberg ger alltid nya infallsvinklar i sina blogginlägg. Här skriver han om samhällets aktörer, observatörer och människors rädsla för att lämna komfortzonen. https://morklaggning.wordpress.com/2018/04/29/komfortzonen/#more-17612

”…..Jag har levt i flera olika länder men aldrig upplevt sådan passivitet, rädsla och feghet hos människor, som jag upplever här i Sverige. Jag drar inte alla över samma kam men jag ser att många är bekväma och ointresserade. Drivet och glöden saknas hos många. /…/ Hade det svenska folket varit mer enat och vågat sig ut på gator och torg, hade man varit ihärdig med massprotester skulle kanske saker och ting sett annorlunda ut än de gör idag. Men vår tystnad leder till ännu mer maktmissbruk.
Jag är inte säker på hur mina medmänniskor resonerar. Tror gemene man att det kommer att ordna sig om de fortsätter att blunda och stillatigande acceptera de groteska orättvisor som pågår i Sverige i dag? Tror man att om man bara sköter sitt och inte bråkar att man ska slippa bli drabbad av det som pågår? Jag måste fråga rakt ut, vad har ni för plan? Ni som bor i era trygga hem och områden? Tror ni att saker och ting kommer att förändras till det bättre utan att någon behöver agera?…”

Men det mullrar i folkdjupet.  Några exempel på agerande är

 -Myntorgsaktivisterna i Sthl

Tantpatrullen  i Sthl

Föreläsningar i Göteborg

Magmas dissidentinsamling

Plakatmanifestationer i Norrköping

Olle Ljungbecks mångåriga kamp, allt för att väcka folket.

Vi är också ansvariga för det vi inte gör och inte säger!

Att alla varken kan, orkar eller vågar ge sig ut på gator och torg har jag full förståelse för. Men jag upprepar, att skriva till SVT, SR, media och påpeka deras filter, när det gäller migrationspolitiken, bidrar till utholkning av stenen. En observant vän har järnkoll på samhällsprogrammen och agerar mycket artigt, men med knivvass precision mot vinklad framställning. Att ge kommentarer i alternativa medier är också betydelsefullt.
Lägga fram fakta i samtal med närstående, be biblioteken ta hem böcker som avslöjar värdegrundens ihålighet, dela ut fakta flygblad, stödja alternativa medier efter förmåga mm.
Jag skulle önska landsomfattande demonstrationer, men ingen organisation eller förening  verkar våga stöta sig med etablissemanget. Flertalet sitter i regeringens knä och protesterar bara lite klädsamt för att sedan le och hålla med, när landsfadern kommer på besök.

Heder åt den krutgumma på ett sjukhem, som sa till nyutnämnda äldreministern Lena Hallengren, när hon kom på besök;  ”att det är inte så bra som det låter, för dä sa personalen att vi gamla skulle säga…”

För sker ingen mental förändring i valbåset, så är landet utan räddning.

Det är nu dags att lämna ”komfortzonen!”

Jag är mycket tacksam om Ni vill sprida detta upprop för en dissidentfond, som framför allt är en protest mot detta övergrepp mot främst pensionärer, som uttrycker rättmätig ilska på nätet. Bara genom att visa vår ilska mot orättvisor utanför köksbordet är mycket vunnit:

”Hjälp oss att hjälpa personer som blivit bötfällda för ”hets mot folkgrupp”!

Ideella föreningen MagMa, politiskt och religiöst oberoende, arbetar för ett mer rättvist och för alla hållbart samhälle. https://corneliadahlberg.wordpress.com/magma/

Föreningens verksamhet består bland annat av samhällsengagemang gällande politikers, myndigheters och journalisters förljugenhet och övergrepp mot samhällsmedborgare. Paragrafen ”hets mot folkgrupp” anser vi vara illvilligt tolkad, ofta mot pensionärer som uttryckt ilska över politikers uppenbara orättvisor i en kommentar på nätet. Därför har föreningen genom Harriet Larsson startat uppropet för en dissidentfond för bötfällda.

Andra aktiviteter från medlemmar i föreningen är plakatmanifestationer: https://corneliadahlberg.wordpress.com/sanningskommission-och-riksratt/

Föredöme är protestveteranen Olle Ljungbeck i Gävle och Mynttorgsaktivisterna i Stockholm.

Överför valfritt belopp till kontonr inkl clearingnr: 8021-8 4031687-9 Swedbank (Åtvidabergs Sparbank). OBS: För alla som inte är Swedbankkunder – skriv siffrorna i en följd: 8021840316879

Betalningsmottagare: MagMa:s Dissidentfond – skriv Dissident vid överföringen!

Utbetalningar till bötfällda personer kommer att rapporteras till de forum som publicerar detta upprop. Nästa gång kan det vara Du som blir ”jaktoffer”.

Upplysningar: Lars-Erik Nilsson, ordförande i ideella föreningen MagMa.
 
E-post :seje@telia.com.”

Pensionärer förena Er och kräv rättvisa!

 ”Invandrare demonstrerar i Solna för att de måste flytta ifrån lägenheterna de fått, efter två års etableringstid…” skriver min observanta, gamla väninna och bifogar denna bild.

Demonstration mot alla orättvisor från politiker?
Nu tycker jag att PRO med andra pensionärsorganisationer skulle ordna en demonstration och kräva rättvisa mot fattigpensionärer, som får gå till soppkök och där somliga tvingats ut på gatan i hemlöshet.
De måste söka skydd hos varandra när den skrala pensionen kommer. Risken att åka fast för rånargängen är obefintlig, för regeringen prioriterar i stället nätets jägare, så fler äldre blir polisanmälda, som argt protesterar på nätet. Djurplågaren Tomas Åberg med gelikar har glada dagar och godhetshormoner strömmar över korrekta politiker, när de försvarar  demokratin genom att stampa på sin egen befolkning.

Dessa utstötta gamla ur fd folkhemmet är inga missbrukare. Arbetslöshet, sjukdom och en skilsmässa kan numera få vem som helst att trilla ut, med undantag av nyanlända, där röda mattan rullas ut för afghaner, med lagförslag om undantag från lag och rätt.

För denna grupp och övriga nyanlända byggs det hus, lägenheter och bostadsrätter så det knakar. Att stadens parker försvinner är inget att fästa sig vid och att värdlandets pensionärer blir allt fattigare är helt i linje med dagens agenda, som Löfven glömmer att nämna. Vi, pensionärer är fattigast i hela Norden och har halkat ner till mitten av EU:s alla medelmsländer.
Dessa trista fakta är inget som vår landsfader vill stoltsera med i EU, där är det bara mer kvotflyktingar som ger ryggdunkningar av Macron och Merkel, när denna globala springpojke frotterar sig med EU eliten. Ärlig är i alla fall Macron, när han i EU-parlamentet förkunnade att vi som är nationalister bedriver inbördeskrig!
Så, nu kan det bli nya inkomstbringande represalier med böter till Macaronföljsam statsminister.

KI varnar
Att konjunkturinstitutet riktar skarp varning inför framtiden beträffande den höga invandringsrelaterade arbetslösheten är inget som regeringen vill ta in.
Neddragningar, besparingar och ytterligare skattehöjningar står för dörren, men det drabbar aldrig deras bidragsväljare i förorten. För med fortsatt rättighetsbaserad välfärd, så är ett låglönejobb inget som lockar, det bara reducerar de rikliga bidragsnivåerna.
SVT hade ett långt inslag om en kvinna som levt på bidrag i > 16 år, som nu fick städa trappor i närheten av sitt eget boende, givetvis var hela lönen skattesubventionerad i hennes ny-starts-jobb.  Tanken från SVT var väl att glädja Ylva Johansson, som förkunnade att staten, dvs skattebetalarna, måste subventionera både ny- och gammelanländas jobb, men hon nämnde aldrig vilken grupp som skall stå tillbaka, för denna givmildhet (Rapport 17/4).

Värdlandets medborgare skall  betala och utsättas för  besparingar
Däremot är aktiviteten stor beträffande besparingar mot värdlandets gamla, sjuka och arbetslösa.
FK handläggare berättar att  ju fler avslag på sjukersättning de gör, så märks det direkt i deras lönekuvert som belöning! Precis som höga betyg av generösa lärare kan ge utdelning som förstelärare, att kunskapen sjunker är en annan femma.
Nio kronor kvar efter den senaste höjningen för mat och boeende av kommunen,  kan gamla ha kvar av sin pension, berättade nyligen en bitter son.

EU domstolen en räddande ängel?
Nu kan både Annie Lööf och statsministern skylla på EU domstolen, som nu förkunnat att ensamkommandes angivna ålder vid ankomst skall utgöra fakta. För nu har  domstolen, globalsternas förlängda arm, beslutat om rätten för dessa ensamma ”barn” att återförenas med sin familj, ibland fru och barn. Nej, inte i hemlandet, utan i värdlandet med livstids försörjning. Detta kom som en skänk från ovan för Annie Lööf, nu har hon alibi till den 4 juni fär att rösta ja till regeringens förslag om amnesti för 3 miljarder till 9000 afghander, som saknar asylskäl, trots lagrådets massiva protester. ”Vi har all respekt för lågrådet” hycklade migrationsminister, Helene Fritzon, i Rapport den 19 april, och fortsatte med att ibland var det viktigt att politiker fick bestämma….

Pensionärsböter behövs
Så böter från främst fattigpensionärer som luftar sin vrede på nätet, kan behövas som förstärkning, när anhöriga bultar på dörren till detta bidragsparadis. Statens finanser går bra, förkunnar finansministern, men glömmer att nämna att regeringen vältrat över migrationens kostnader på kommunerna och är totalt likgiltig för att flera nu tvingas sova på gatan.

 När det gäller migranter är Sverige ett rikt land, men blir fattigt så fort det handlar om pensionärer!

Muslimen som fick uppehållstillstånd med sina tre fruar på oklara grunder är nu en herreman i den småländska idyllen, där han alternerar med sin patriarkala manlighet mellan sina familjer boende i tre hus!
För om Du praktiserar Koranens levnadsråd, då gäller inte Svensk lag. Anpassning med integration till Sverige, gäller bara till bidrag utan minsta motkrav.

Jag misstänker att Stureplanscenterns supportrar ler i mjugg, månggifte och pedofili var ju deras tidigare, mångkulturella önskemål, som Jeander -bilder.blogspot.com träffsäkert illustrerar.

Att läsa Carolin Dahlmans ledare i Kristianstadbladet om pensionärer är en lisa för själen.
http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/svenska-pensionarer-ska-inte-behova-svalta/

Citat: ”De har jobbat ett helt liv. De har lyssnat till löften från regering efter regering. Betala bara dina skatter så får du trygghet, sa politikerna. Bla bla bla bla bla. Skatterna höjdes steg för steg, decennium efter decennium, och de betalade lojalt – för alla gör ju likadant och vi tar hand om varandra när det krisar. Tänkte de. Sen fyllde de 65……..Vi har råd, vi har pengar, oj vad rika vi är. Tjohoo, let´s party! Let´s party med andras pengar! Rädda världen och ge bort andras pengar! Den rosenkindade generositeten från rödgröna politiker är som tillkommen i ett rus, som om de var höga på amfetamin och lösgodis och energidricka på en gång. Yay, jippi…..”

Därför är det så viktigt att sprida den ideella föreningen Magmas upprop om en dissidentfond för bötfällda. En folkets protest mot maktens översitteri mot sina medborgare.
”Hjälp oss att hjälpa personer som blivit bötfällda för ”hets mot folkgrupp”!

Ideella föreningen MagMa, politiskt och religiöst oberoende, arbetar för ett mer rättvist och för alla hållbart samhälle. https://corneliadahlberg.wordpress.com/magma/

Föreningens verksamhet består bland annat av samhällsengagemang gällande politikers, myndigheters och journalisters förljugenhet och övergrepp mot samhällsmedborgare. Paragrafen ”hets mot folkgrupp” anser vi vara illvilligt tolkad, ofta mot pensionärer som uttryckt ilska över politikers uppenbara orättvisor i en kommentar på nätet. Därför har föreningen genom Harriet Larsson startat uppropet för en dissidentfond för bötfällda.

Andra aktiviteter från medlemmar i föreningen är plakatmanifestationer: https://corneliadahlberg.wordpress.com/sanningskommission-och-riksratt/

Föredöme är protestveteranen Olle Ljungbeck i Gävle och Mynttorgsaktivisterna i Stockholm

Överför valfritt belopp till kontonr inkl clearingnr: 8021-8 4031687-9 Swedbank (Åtvidabergs Sparbank). OBS: För alla som inte är Swedbankkunder – skriv siffrorna i en följd: 8021840316879

Betalningsmottagare: MagMa:s Dissidentfond – skriv Dissident vid överföringen!

Ev. utbetalningar till bötfällda personer kommer att rapporteras till de forum som publicerar detta upprop. Nästa gång kan det vara Du som blir ”jaktoffer”.

Upplysningar: Lars-Erik Nilsson, ordförande i ideella föreningen MagMa: e-post seje@telia.com

Varmt tack till alla Er som hjälper oss!

Jens Ganman: ”Orwell hade fel, det blev nåt mycket värre”

Ofta tror jag att det inte kan bli värre, men det kan det. Nu ligger tom Kafka och Orwells framtidsversioner i lä. De största skurkarna jagar pensionärer som sagt sanningen i klartext, medan våldtäktsmäns signalement är en kränkning, om de har annan hemvist. På KTH blir fakta bannlyst, för det kan kränka sjal- och skäggprydda studenter och SVT serverar skämt, som inte en jävel förstår. Feghet och rädsla för straff går som en röd tråd genom samhället, för vem vill få sparken eller hamna inför skranket?
……………………………………………………………………………………………………

 Jens Ganman på Facebook:

Det blev inte en totalitär övervakningsstat.
Det blev nåt mycket värre.

Det blev en nation av småsint skvallrande, kissnödigt tjallande, andfått Facebookspionerande ”värdegrunds”-värnare.

Ett folk av servila angivare.
Ett folk av paranoida räknenissar
Du tror jag överdriver…?

Låt mig påminna:
1) Dagens Nyheter anställer robotar för att genussäkra att deras artiklar omnämner lika många män som kvinnor.
https://twitter.com/DagensNyheterMJ/status/981486991111008258/photo/1

(Man hade kunnat anställa en robot som skriver intressantare krönikor än Björn Wiman, men man valde alltså detta…)

F.ö blev DN igår stämda av ett riksförbund som kräver att de utan dröjsmål tar in robotar som räknar även ”hen” och transpersoner.
(…eller… ANTAGLIGEN blev de det… tror inte ens jag behöver kolla den uppgiften … jag utgår från att den är sann…)
__________________________________________

2) På KTH trumfar känslor fakta och värdegrundshjärntvätten tar sig nya, allt bisarrare, uttryck:
http://www.friatider.se/ny-ljudinspelning-avsl-jar-kths-olagliga-siktspolicy-studenter-f-r-inte-sprida-politiska-sikter
….och JA – jag är medveten om att jag länkat till Fria Tider som är en sajt med högst tvivelaktig vandel (möjligen offrar de småbarn till Baal) men jag hittade inte de granskande artiklar Dagens Nyheter skrivit i ovanstående ämne.
…så man kan säga att DN drev mig rakt i famnen på dessa främlingsfientliga krafter.
(… eller så hade en genusrobot redigerat bort texterna …)
__________________________________________

3) På SVT blandar man ihop ”satir” med ”aktivism” och inte en jävel skrattar.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/friskolornas-riksforbund-svenska-nyheter-har-passerat-en-grans
Kan ni tänka er Helt Apropå eller Lorry hålla på med sånt här?
Nä. Inte jag heller.
__________________________________________

4) Samtidigt som Mark Zuckerberg läser dina privata chattmeddelanden via Messenger och ”scannar dem” för otillåtet tankegods.
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/facebook-mark-zuckerberg-messenger-app-messages-scan-privacy-a8289146.html
__________________________________________

Seriöst.
Orwell hade inte kunnat fantisera ihop något så här absurt.
Och det intressanta är att så många av mina f.d journalistkollegor är FULLT medvetna om vilka galenskaper de medverkar till, och i det tysta – kramande sin älskade Foot of Africa-BIB – hatar de sig själva för sin institutionaliserade feghet.

Jag hör dem säga det privat, men … utåt skulle man aldrig våga inta en kritisk hållning.
Det är lustigt.
Att amorteringskrav på alldeles för stor och dyr villa + bil + utlandsresa vid jul skulle visa sig vara det bästa sättet att hålla en hel yrkeskår i schack – INTE gevär och stålhättade kängor.”

……………………………………………………………………………………………

Konkurrensen om bidrag på nätet är mycket hård, alla kämpar för sin egen överlevnad. Men vi vore tacksamma om detta ”dissidentupprop” kunde spridas till fler.

Jag ser i första hand uppropet som en ”Folkets protest” att vi inte accepterar tvivelaktiga och dessvärre skattefinansierade näthatsjägares jakt på pensionärer (Nya Tider v.11, 12, 2018).

Dissidentupprop:
”Hjälp oss att hjälpa personer som blivit bötfällda för hets mot folkgrupp!

Överför valfritt belopp på: Kontonr inkl clearingnr: 8021-8 4031687-9 Swedbank (Åtvidabergs Sparbank) OBS: För alla som inte är Swedbankkunder – skriv siffrorna i en följd: 8021840316879. Betalningsmottagare: MagMas Dissidentfond – skriv Dissident vid överföringen!

Upplysningar: Lars-Erik Nilsson, ordförande i ideella föreningen MagMa som kämpar för ett hållbart och mer rättvist samhälle. E-post: seje@telia.com

Vi har fått nog av politikers lögner!

Vi är många som instämmer i Olle Ljungbecks gästinlägg, om att vi har fått nog. Han gör en genomgång av politikernas, viktigaste redskap efter alla skandaler; lögnen och sätter fingret på horribla förslag från godhetsindränkta politiker.
Vi får också ta del av hans erfarenheter från rättsväsendet och maktlojal media, efter sina enmans manifestationer.
……………………………………………………………………………………………………

”Folkhemmet raseras
Ingen dag förflyter utan att folkhemmet/Sverige utsätts för rasering av det vi håller högt och älskar. Inte en dag förflyter utan att korantrogna muslimer, som vägrar integreras, riktar förödande angrepp mot allt det våra förfäder kämpat för och som är en omistlig del av det arv vi fått från dem; demokrati, rättssamhället, jämlikheten, tryggheten, sammanhållningen etc.

Utan ansvar
När, de invandrare, som angriper och raserar detta, låter det från de ansvariga (sjuklöverpartierna); ”Vi visste inget, vi har tagit för lätt på det, vi har varit naiva etc etc”. Något ansvar för det som skett och sker tar de inte på sig, trots att bevisen för deras skuld är enorma och på intet vis kan ifrågasättas. När politikerna öppnade landets dörrar på vid gavel, är ansvaret för vilka som kommer in, endast deras.

När Solna – domen med de två islamistiska centerpartistiska nämndemännen kommer på tal, förnekar Sverigeförstöraren Annie Lööf detta på ett så grovt sätt att man häpnar. Hon har känt till de här människorna och vad de står för i minst 10 år. Men kanske är det inte förvånande. Lögnen är i dag politikernas viktigaste redskap.

Måste vi inte kraftfullare och mer utmanande lyfta fram deras brott till svenska folket?

När vi så gott som dagligen får exempel på hur fundamentalister och brottslingar förstör, inte endast vår grundlagsfästa värdegrund, utan också materiella värden för tiotals miljarder årligen. Detta tack vare politikers eftergivenhet för muslimska krav, som strider mot  grundlagen. Grundorsaken är partiernas behov av invandrarröster.

Måste vi inte utöver att ställa frågan; ”Hur har de kunnat genom en helt oreglerad invandring släppa in flera hundratusen migranter, flertalet utan asylskäl?

Där allt för många, oftast män, benhårt håller fast vid sin religion, där demokrati, samarbete, jämställdhet för kvinnor och trygghet att vistas på vilken plats som helst, utan att bli våldtagen eller rånad, varken ingår i deras värdegrund, kultur och traditioner.

Det onormala blir normalt
Frågan måste också ställas vad det beror på att de närmast ser katastrofen som något normalt!

På annat vis kan man inte förstå politikernas handlingsförlamning, genom att inte generellt utvisa alla som begått brott där straffsatsen är fängelse. Åklagare, som borde skydda offret, har mer blivit gärningsmannens advokat genom att sällan yrka på utvisning.

Måste vi inte börja fundera på, om det finns ett samband med acceptansen för massinvandrarnas förbrytelser mot svenska folket och de abnorma politiska förslag som sjuklövern och deras ungdomspartier på fullt allvar fört fram.

Kan vi överhuvudtaget betrakta bl a Annie Lööf som fullt tillräknelig när hon förordar månggifte och att Sverige kan ta emot 35 miljoner människor? 

Eller som liberalernas förslag att tillåta ”syskonsex”, nekrofili etc!
Vi får hoppas att Solna domen sätter spår i kommande väljarundersökningar, med förhoppning om att beriknings-indoktrineringen spricker.

Hjärntvätt eller medveten strategi?
Kan deras sjuka beteende helt enkelt ha sin grund i någon form av hjärntvätt!
Kan dagis ha någon skuld i detta? (Jag har alltid varit en hängiven supporter för dagis och förskolan). Men det går samtidigt inte att komma ifrån att i förskolorna sedan lång tid tillbaka odlats samlevnadsformer, som väl kan jämföras med hjärntvätt. Där det som Weberlin kallar godhetssyndromet och jag själv brukar benämna snällism och tyckasyndom-ism bedrivs på ett sätt som är snarlikt hjärntvätt.

Eller kan det enbart bero på en medveten strategi från mediernas och politikernas sida?

Men hur kan det vara möjligt att den politiska korrektheten och enhetligheten omfattas av flertalet medier (med ett tydligt undantag GP) och politiska partier utom SD?

Snyftreportage om förföljarna
Varför finns det inte fler ”upprorsmän/kvinnor” som tar striden om rätten för varje svensk medborgare att ha en egen åsikt om massinvandringen, men också driva dessa åsikter utan att hindras och förföljas av skattefinansierade ”näthatsgranskare”!

Sedan någon vecka pågår det i ett flertal dagstidningar någon slags snyft – och gråt-vals där politikerna begråts för sin påstådda utsatthet av hat och förföljelse. Inte minst Gefle Dagblad tar så gott som alla politiker i försvar hur illa de än förvaltat sitt pund. T ex blir snyftningarna för en av de ledande socialdemokratiska politikerna närmast parodiska. Till saken hör att denna politiker varit en total politisk katastrof för invånarna. Däremot är det ingen av medierna som skulle kunna komma på tanken, att vi som inte tillhör PK- eliten kanske drabbats och drabbas i än högre grad.

Jag kan ta mig själv som exempel, utan att för den skull vara ute efter något slags medlidande. Det har jag inget behov av. Jag vet var jag står och kommer att kämpa för mina ideal så länge jag kan. Fyller 86 om någon månad. Har i hela mitt liv kämpat för demokrati, rättssäkerhet, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. För ett sekulärt samhälle där religion aldrig får inkräkta på politiken eller på annat sätt styra ett samhälle.

Privata erfarenheter av rättvisan


Från 75-års åldern och framåt har jag kallats till förhör av Säpo 4 ggr. En gång efter fyllda 80 blev jag handfast bortförd (efter anmälan av en politiker) av två poliser på torget i Gävle där även mitt plakat konfiskerades. Senast, men troligen inte sista gången blev jag trakasserad och falskt anklagad av en socialdemokratisk riksdagsledamot Elin Lundgren, Gävle. När hon tagit del av vad jag argumenterade för på mitt ”demonstrationsplakat” rusade hon till Gefle Dagblad och berättade att; ”Jag blev så jävla provocerad”. Självklart fick hon in detta i tidningen med tillägget att jag var tidigare dömd för hets mot folkgrupp. Men inte nog med detta, utan hon anmälde mig också för polisen.

Nu är verkligheten en annan. Jag har aldrig blivit straffad eller dömd för något. Jag fick också tillbaka mitt plakat (ärendet hade varit ända upp hos riksåklagaren) med meddelande från åklagaren att jag inte gjort mig skyldig till någon slags brottslig handling utan helt hållit mig inom yttrandefrihetsgrundlagens ram. Och detta gäller också alla de övriga tillfällen då man försökt tysta mig. Men inte ens när jag i Gefle Dagblad ville visa dem åklagarens rentvående av mig fick jag in detta i tidningen!

När jag då contrade med att anmäla denna moraliskt högtstående och språkligt bildade socialdemokratiska riksdagsledamot fann hon för gott att ta bort det hon skrivit på nätet. Sannolikt oroades hon över att hennes falska anklagelse kunde komma att tunna ut bankkontot.

Agerandet från hennes sida där hon går till tidningen men också gör en anmälan om hets mot folkgrupp utan att ha förvissat sig om min skuld visar att hon inte har någon större sympati för med-borgarnas grundlagsenliga rättigheter. Att jag även vid mina demonstrationer blivit hotad av invandrare tycks även för polisen vara en bisak. Senaste gången jag kontaktade denna om en sådan hotelse fick jag beskedet att polisen hade annat att göra! Däremot finns tid till att granska Tommy Åbergs, den store, skattefinansierade nätgranskarens anmälningar.

Upprop till Svensson
 Inser Du att läget vad beträffar de svenska medborgarnas åsikts- och yttrandefrihet har inskränkts och kommer att inskränkas än mer om Du röstar på sjuklövern. Jag har nått en ålder där man om man haft ett öppet och nyfiket sinne lärt sig mycket om tidigare historia.

Vad jag vill ha sagt är att det i dag knappast går att skilja Sverige från den begränsning av åsikts- och yttrandefriheten som rådde i forna Sovjetunionen, DDR och Nazityskland, men också i ett flertal ytterligare kommunistiska stater, liksom de där Islam är statsreligion.

Du har inte bara ansvar för dig själv utan i ännu högre grad för dina efterkommande. Accepterar Du dagens utveckling kommer dina efterkommande att bli förslavade.

Hade jag i dag varit 40 år yngre skulle jag tveklöst bildat ett medborgargarde, som inte skulle tvekat att slå tillbaka mot denna förföljelse och terror!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”
……………………………………………………………………………..
Eftersom helgen stundar kanske Ni har ork, att också läsa journalisten Rebecca Weidemo Uvells faktafyllda reportage om attacken mot det fria ordet, som jag fick av en väninna med orden: Otäck utveckling!

 

 

Folkets Protest – Demonstration nr 3 i Norrköping

Folkets Protest!

I fredags (den 1/3) var det åter dags för en manifestation av representanter från den ideella och politiskt obundna föreningen MagMa direktdemokrati.
Platsen var utanför ett systembolag i Norrköping.

Plakaten lockade till givande samtal med förbipasserande.

 

Jag kommer att  tänka på ”….Vi kan, vi vill, vi törs…” från min ungdom. Men nu handlar det om oss, som vill värna landet och dess medborgare, inte om radikala feminister.

En förebild är ”Mynttorgsaktivisterna”i Sthl, som  en lördag ef.m varje månad  manifesterar med plakat på Mynttorget i Gamla Stan. Det är, precis som i Norrköping, en tyst manifestation utan slagord och partibundna symboler.
Egen tillverkade plakat med svenska flaggor visar på ett utbrett folkligt missnöje med landets sk. ”flyktingpolitik”, där politiker satt i system att köra över folkviljan. En manifestation, som får allt fler deltagare.

Olle Ljunbeck, flitig gästskribent, som under lång tid manifsterat i Gävle med plakat kan berätta om sina erfarenheter, ge råd och stöd.

E-post: olle.ljungbeck@gmail.com

Länkar:
-http://mynttorgsaktivisterna.se/?p=241

-http://word.harrietsblogg.se/2018/01/14/%E2%80%AFdags-for-ett-folkets-metoo

 

Bilden kommer från Mynttorget.

Folkets protest – Sanningskommissionens första demonstration

Tänk, nu har det hänt att ett par engagerade personer följt Olle Ljunbecks och Mynttorgsaktivisternas exempel, med plakatdemonstration i Norrköping. Här utanför biblioteket.

Tänk om initiativet kunde följas av fler. Att stå 1-2-3 personer ett par timmar någon passande dag, med valfri text på plakat, som kan få fler att vakna och visa att vi är många som protesterar mot  politikernas migrationspolitik, där folket knuffas allt längre ner.

Vi är många, som är trötta på orättvisor och den förödande immigrationskriminaliteten, som drabbar allt fler. Från unga skolbarn, som rånas på mobiler, kvinnor som inte vågar sig ut, till gamla, där tjuven, ofta ligor från öst,  lurar sig in och snor allt av värde de kommer över.
Det är priset för EU:s öppna gränser, som hela vänstern med regeringen blundar för.

Tänk om det i hela landet av/till kunde stå vanliga ”Svenssons” som protesterar framför offentliga byggnader, i centrum, utanför sjukhus, vårdcentraler, stationer,  flygplatser, varuhus, apotek etc  ja, överallt där människor rör sig. Jag är övertygad att det skulle få effekt.

Här kommer en mängd förslag på text, välj det som passar Dig och plats, eller skriv egna. Ett plakat kan räcka, andra kan hålla i små svenska flaggor.

T.ex. Utanför en folktandvård: Illegala gratis tandsvård får, pensionärer har ej råd.

Förslag
– Svensk demokrati, tig eller tyck som vi! 

– Landet krisar elefanten i rummet får ej visas!

-Det är lätt att vara god med andras pengar! 

-Ljug om ålder och hemvist – Du får asyl. Tala sanning och Du åker ut! 

-Förortens ligister:”Bränn en bil och få ett jobb”! 

-Valfrihet: Råd till förortens stenkastare/bilbrännare ”Släpp stenen och ta upp en bok”! 

-Han och hon är fult, men slöja är kultur! 

Hög invandring oförenligt med hög välfärd! 

-Berikning blev belastning, lönsamhet blev försämring, ensamma ”barn” blev vuxna män och pensionären blir utan peng

-Afghaner prioriteras, gamla nedvärderas! 

-Fakta hjälper, skygglappar stjälper! 

-Sanningssägare förföljs och straffas, de korrekta som humana klassas 

 -Illegala gratis tandvård får, gamla har ej råd 

 -Signalement: Ålder ml 10-100 år, hen bar kläder, kunde tala och hade skor. Upplysningar till polismyndigheten 114 114

 -Tintin och Pippis pappa negerkung är fult, när korrekta vår kultur rensar ut

 -Vänsterliberalas nya solidaritet: Rika blir rikare och fattiga fattigare

 -Förtryckare ser aldrig förtrycket själva!

 -Utmärkt affärsidé: Banken får vinsten, folket förlusten

 -Kusingiften kulminerar, detta kvinnoförtryck vänstern accepterarar

 -Flickor på balkongen knuffas ut, om svensk pojkvän ej gör slut

 -Luft och mat, ingår ej längre i assistans,  men att finansiera terrorresor, går som en dans

 -Cancer patienter dör i köer, förlossning kan ske i bilen, medan skattefinansierad handbok till personal delas ut, om anpassning till krav från muslimer

 -Regeringens tolkning av likvärdighetslagen: 10-15 år krävs i bostadskö för alla utan förturer, nyanlända får kliva rakt in i skattebetalda bostadsrätter och även villor.

 -Regeringens  tolkning av allas lika värde: Vissa är mer värdefulla än andra

 -Invandra killar kan hålla skolor i skräck, skolflickor lider, men fega rektorer tiger

 -Betygen ökar,  kunskapen sjunker i en skola, där krav blivit kränkning

 -Bussning är Fridolins mål, så alla skolor blir lika dåliga

 

Nu planeras nästa demonstration, med nya plakat.

Intresserad hör av Dig till:

– folkdirekt@gmail.com

-Olle Ljungbeck, olle.ljungbeck@gmail.com

Han berättar om sina manifestationer, erfarenheter och kan ge tips,