Kategoriarkiv: Ensamkommande flyktingbarn

Olika uppfattningar inom läkarkåren om åldersbestämning av ensamkommande barn

Barnläkare: Vissa har varit 40 år gamla.

”Åldern på flera ensamkommande flyktingbarn har ifrågasatts.

Nu förespråkar barnläkaren Josef Milerad medicinska åldersbedömningar – och hävdar att vissa barn han mött egentligen är 40 år gamla…..”

aldersbestamning

…… ”De flyktingbarn som är i tonåren och lägre tonåren – det är de som får betala priset. Det här är resurser som är avsatta för barn, men går till en annan åldersgrupp, säger han till Expressen….”

….”Josef Milerad har undersökt många personer som enligt Migrationsverket klassats som barn, men han menar att närmare 40 procent av dem han träffat är mellan 20 och 25 år gamla – och vissa så gamla som 40 år.”

….”Han menar att läkarkåren måste våga acceptera något osäkra röntgenundersökningar. …På grund av att frågan är så kontroversiell tror Milerad att flera av hans kolleger inte törs säga att de tycker som han. Detta för att de är rädda för att stämplas som främlingsfientliga…”

Hela artikeln som jag citerat ur är publicerad 2 sept 2016 skriven av Åsa Asplid, finns på
http://www.expressen.se/nyheter/barnlakare-vissa-har-varit-40-ar-gamla/

I Läkartidningen nr 21/2016 finns en artikel av Ann Sofia Dahl.

”Medicinska åldersbedömningar av asylsökande skall starta till hösten”

Regeringen ger Rättsmedicinalverket i uppdrag att skyndsamt påbörja genomförandet av medicinska åldersbedömningar och omedelbart öka förmågan och kapaciteten på detta område” lyder inledningen på artikeln.

Artikeln har fått två kommentarer som väl speglar läkarkårens skilda uppfattningar.

Den första uppfattningen, som anser att det är oetiskt för ”barnet” att utsättas för ålderbedömning som har 2,5 % felmarginal, representeras här av Sigmund Soback, pensionerad läkare.

Han tillhör nog beundrarskaran kring Barnläkarföreningens frontman professor Anders Hjerns bestämda åsikt att det är kränkande för barnet, som i vissa fall kan vara upp till 40 år!!

Den andra verklighetsbaserade uppfattningen att det vår skyldighet att utföra åldersbestämningar står Jari Norvanto, Psykiater, Resursläkare för.

Hans träffsäkra rubrik ”God dag Yxskaft” säger allt om den infekterade och alltför ofta räddhågsna debatten inom läkarkåren.

Felanvända resurser
2016-05-23 21:00 | Varför slösas dyrbara resurser på sådan pseudoverksamhet istället för att använda alla tillgängliga resurser för att hjälpa dem som redan är här? Någon/några har satt en åldersgräns av administrativa skäl. Det finns väl ingen vetenskaplig eller ens logisk anledning till denna åldersgräns. Alla ensamkommande behöver hjälp och stöd. Ta bort åldersgränsen så skulle ingen försöka ljuga om sin ålder och ”barn inte behandlas som vuxna och vuxna inte som barn”. Dessutom skulle resurser sparas som kunde användas på ett vettigare sätt.
Sigmund Soback, Leg. läkare, Pensionär

Goddag yxskaft!
2016-05-24 19:31 | Sigmund Soback, det är akut påkallat att införa medicinska åldersbedömningar. Som i omvärlden. Kan RMV göra åldersbedömningar i brottmål så kan de göra det i asylärenden. Hänsynslöst mot riktiga barn och svenska skattebetalare att personer i myndig ålder passerar som barn i detta enorma komplex som inrymmer bedrägeri. Blotta införandet av kontroller, som vare sig de funnits att tillgå men negligerats från att användas av en utbredd tjänstemannafeghet, torde minska benägenheten att ljuga om sin ålder och kanske i sig minska trycket av asylanter till Sverige. En tänkande person måste ifrågasätta rimligheten i att Sverige ifjor tog emot ca 35 000 så kallade ensamkommande flyktingbarn – fler än något annat land – av hela EU:s ca 90 000; alltså mer än en tredjedel trots att Sverige endast har en femtiondedel av EU:s befolkning. Det är makalöst hur frånvarande sinnet för konsekvenser och proportioner, all sorts rim och reson, tillåts vara inom politiken och debatten på området, i en så ödesmättad fråga för både mottagarlandet Sverige och migranterna. Kanske är det en viss tillnyktring på gång. Fråga dig hur rätt det var att ta pengar från utlandsbiståndet till bara fjorårets 163 000 registrerade asylanter, varav kanske hälften eller fler kan förväntas få avslag, efter år och dars oviss väntan, och många nu återvandrar till sina hemländer en illusion och många pengar fattigare. Signalpolitiskt inflaterade förhoppningar som sprack, till stora kostnader för Sverige och dem som tog sig hit i drömmen om en bättre framtid. Socialsekreterare, gode män, poliser på randen till sammanbrott… Enkom för att försöka leva upp till Den humanitära stormaktens feberyra utfästelser.
Jari Norvanto, Psykiater, Resursläkare

Jag citerar åter Stefan Hedlunds (professor i öststatsforskning vid Uppsala universitet) uttalande, att orsaken till Sveriges numera havererade flykting- asyl- och integrationspolitik är humanitär hybris och demonisering av Sverigedemokraterna.

Ensamkommande barn, är varken ”ensamma, flyktingar eller barn”

Ensamkommande flyktingbarn, är varken ”ensamma, flyktingar eller barn”.

tva-flyktingman

En god man för flyktingbarn, uttalade sig anonymt på en nättidning för en tid sedan. Hon berättade om bortskämda unga män med höga krav och om underdånig personal på HVB hem, som ständigt viker ner sig.

Vi är många som misstänkt detta länge tillsammans med utländsk press, som är mycket fascinerade av hur unga män sitter med nallar i knät i vårt humana Sverige.

Jenny Nordberg, författare och journalist för SVD i New York skrev i fjol en mycket träffsäker krönika.

jenny-nordberg

Den handlade om hur överklassdamer från Östermalm lastade sin Audi eller BMW full av hygienartiklar och begav sig till centralen när anstormningen av migranter översteg 10.000/vecka.

Så härligt att få vara god och ha något att berätta om på nästa väninneträffen.
Unga flickor lät sig förevigas av mobilen tillsammans med dessa ensamma män, för det kanske passade bra som bevis för humanitärt engagemang på CV:t.

Vi var nog många som såg på ”Uppdrag Granskning” i går (2016-08-31) som handlade om två fall av åldersbluff från ensamkommande barn.
Först om en händelse på ett HVB hem, där den 12-årige Amed hade blivet våldtagen av två andra sk. ensamkommande barn, Fares och Hamid, som sedan visade sig vara mycket äldre än vad de uppgivet.

Det andra fallet handlade om en sadistisk gruppvåldtäkt i Stockholm, där åklagaren underlät att göra åldersbedömning från rättsmedicin, som resulterade i att en av förövarna helt slapp straff!

Förövarna saknade ID handlingar och talade ej svenska, flickans DNA fanns vid undersökning av pojkarnas nedre regioner, så bevisen var obestridbara.

Åklagaren var influerad av professor och barnläkaren Anders Hjerns rekommendation om förbud mot åldersbestämning (tand/handledsrtg) pga av en osäkerhetsfaktor på ca 2,5 %.

Under 2012 förlorade socialstyrelsen sitt önskemål om åldersbestämning, tack vare att barnläkarförbundet hade vetorätt .

Anders Hjern har varit den drivande kraften inom barnläkarförbundet tillsammans med tandläkarförbundet om att åldersbedömning inte skall tillämpas i asylprocessen, man ska lita på den ålder ”barnet” säger, annars är det en kränkning av barnets integritet.

anders-hjern

I dag är åldersbedömning helt frivilligt precis som hälsoundersökning!

Att många kvinnor och pojkar därigenom utsätts för traumatiska övergrepp, med kränkning av sin intima integritet struntar han och hans bröder i.
Likaså om att kriminella vuxna är dåliga förebilder på sluten ungdomsvård, där dessa kriminella element som ljuger om sin ålder placeras, i stället för inom lås och bom.

Dessa läkares engagemang i flyktingfrågan är så stort, att den professionella bedömningen flyger sin kos.

Förmodligen var det dessa gossar som helhjärtat stödde teorin om de apatiska flyktingbarnen, ett fenomen som var unikt för Sverige, när PUT beviljades för familjen så lämnade barnen snabbt sina sängar.

Min misstanke är stor att dessa läkare kan ha ett rött studentförflutet och aldrig nyktrat till som jag gjorde redan 1975 (se inlägget om ”Mors cykel och Frankfurtskolans filosofi ” från den 17 febr 2016).

Däremot gick det bra med åldersbestämning när brottsmisstanke förelåg, tala om inkonsekvens, som den duktiga journalisten synliggjorde.

Gruppvåldtäkt är vanligt i Mellanöstern, ett antal män omringar och sedan våldtar kvinnan oftast mycket grymt flera gånger och gärna under förnedrande former, som skratt och sång.

Detta kallas för ”taharrush gamea” fick jag veta via en kommentar från en kunnig bloggläsare.

Det var detta som praktiserades under nyårsnatten i Köln och som nu regelbundet sker i Sverige, när alla unga män väller ut till sina förturslägenheter i våra kommuner.

 

Allt detta sker medan vänstern obekymrat fortsätter att tjata om patriarkaliska förtryckarstrukturer av alla män, helst infödda vita.
Vilsna miljöpartister flyr nu från askan in i elden, enda glädjen med den manövern är att deras gamla parti hamnar under riksdagsspärren.

Rättsodontologen Håkan Mörnstad som också intervjuades i programmet, berättade att ca 70 % ljuger om sin ålder, det var resultatet från hans 200 undersökningar.

Samma resultat finns i undersökningar från både Norge och Finland. När åldersundersökning infördes i Finland så försvann många av de ensamma barnen, dvs. unga män.

Mörnstad hävdade mycket riktigt att det måste vara rättsmedicin som objektivt skall utföra dessa åldersbestämningar och inte läkare som vanligen är patientens advokat.

I slutet på programmet intervjuades inrikes/migrationsminister Morgan Johansson som nu verkar ha förstått att gissningsleken om ålder av unga och orutinerade handläggare på migrationsverket, har större felmarginal än åldersbedömning av rättsmedicin.

Jag anser
– att det skall vara straffbart att ljuga om sin ålder

– att kravet för att få söka asyl skall vara att namn, ålder, identitet anges, annars ut!

– att åldern för att klassas som ett ensamkommande barn, skall sänkas från 18 till 16 år, som i Tyskland, då slipper man denna felmarginal på 2,5% (om ett ålderstest säjer 18 år, då kan barnet vara 16,5 år)

– att hälsoundersökning och åldersbestämning skall vara obligatoriskt

I vilka andra sammanhang kallas en 18-åring för barn? Begreppet ensam – barn – flykting kan ofta bytas ut mot kriminella män.
Media älskar känslosamma ord och bilder på flyktingbarn som gråter, fast det är de unga till synes både starka och friska männen som är i majoritet.

Dessa unga män har visat stor aktivitetsförmåga beträffande alla festivalers övergrepp, men enligt den bortförklarande vänstern så är det inget nytt fenomen, utan beror främst på ökad anmälningsbenägenhet.
Poliser från fältet hävdar däremot bestämt, att majoriteten av dessa sexuella övergrepp begås av män från Mena länder, men då får inte rikspolischef Dan Eliasson stå och tjuvlyssna bakom dörren.

Majoriteten som kommer är unga män från länder som inte är i krig, vars föräldrar kan ha satt sig i skuld till människosmugglare med förhoppning om att sonen skall utgöra ankare för resten av familjen eller i alla fall kunna få studera och få en framtid till ett bättre liv.

Unga män, som skall tvångsdeporteras till eller har flytt från krig, är i minoritet.

Flertalet av de som verkligen behöver skydd tar sig aldrig hit.

Kostnaderna för dessa så kallade ensamkommande barn är astronomiska, de överstiger nu både de årliga kostnaderna för hela rättsväsendet och försvaret. Det sistnämnda gör nog Putin i Ryssland mycket glad.
Dygnspriset för ett barn ligger på ca 2.500 kr/dygn. Enligt SVT Nyheter beräknas kostnaden vara uppe i ca 34 miljarder 2017.

Sveriges humana hybris med massinvandring kostar nu mer än hela FN:s samlade budget för riktiga flyktingar i världen!

Det är dags för oss att protestera mot denna destruktiva politik, där riktiga flyktingar får lida, när biståndsbudgeten plundras för att täcka kostnaderna för de som inget skydd behöver.
Flyktingindustrin gnuggar händerna av förtjusning under sin täckmantel om humanitet, medan skattemedel rasslar in.

Finansministern lånar nya miljarder trots att ”Sverige går så bra” och miljardären, filantropen eller den ekonomiske krigsförbrytaren Georg Soros gnuggar händerna av förtjusning över alla ränteintäkter och att hans migrationsplan till Europa går så himla bra!

Medan vi, våra barn och barnbarn får betala kalaset, som starkt bidragit till att Sverige faller isär, med otrygghet, urholkad välfärd och ständiga neddragningar med besparingar.

Lästips! Egor Putilovs blogg (http://putilov.org)

Han har arbetat som handläggare på migrationsverket och numera som frilandsjournalist.
Jag förstår mer och mer vilket avskräckande exempel vårt Sverige är i allt som handlar om migration, invandring, asylpolitik, synen på ensamkommande barn och vår fuskimpregnerade flyktingindustri.