Kategoriarkiv: Ensamkommande flyktingbarn

Talesätt från Afghanistan ”Women are for children, boys are for pleasure”.

Tänk om Annie Lööf kunde ta del av dessa artiklar.
 • Den första artikeln kommer från prästen Helena Edlund, som berättar om upplevelser från en resa i Afghanistan, som förskräcker. Där härjar den mest kvinnofientliga och förtryckande kultur sedan århundraden. Unga pojkar används regelbundet av vuxna män för sexuell njutning. Kvinnor skall veta sin plats i hemmet, föda barn, arbeta och hålla tyst, vilket det afghanska talesättet ”woman are för children, boys are för pleasure” illustrerar.

Men det som förskräckte mest var hur hon vid hemkomsten talade för döva öron  för protesterande åhörare ”…… ”nej, så är det INTE!”. Kvinnor (alltid kvinnor) som aldrig någonsin satt sin fot i Afghanistan förklarade för mig att jag hade fel och kontaktade arrangörerna för att kritisera att jag anlitats som föreläsare. De såg ingen annan förklaring till mina berättelser om sexuella övergrepp mot barn, kvinnoförakt och systematiskt våld än att jag var rasist….”
”……..Kvinnor betraktades skrämmande ofta som förbrukningsvaror. Fängelsernas kvinnoavdelningar var fulla av kvinnor som rymt hemifrån – ett brott som bestraffades med tio års fängelse och vanligtvis med döden efter avtjänat straff. Barn växte upp i familjer där mamman våldtogs och misshandlades, där de själva misshandlades och utsattes för övergrepp av släktingar – och där detta inte ledde till reaktioner från det omgivande samhället.

Låt mig vara tydlig med en sak: Barn som växer upp i miljöer präglade av våld och övergrepp är primärt offer – men de löper även en betydligt högre risk att som vuxna själva bli förövare. De har helt enkelt fått en förvrängd uppfattning av vad som är normalt och godtagbart, vilket jag har skrivit om tidigare på Det Goda Samhället och som tydligt framgår även i Aftonbladets text om de dömda afghanska våldtäktsmännen Reza och Sam…..”
http://helenaedlund.se/om-detta-ma-vi-beratta/

 • Den andra artikeln kommer från dagens Vimmerby:
  ”Två pojkar plågade två tonårstjejer i en timme. De tafsade på dem, hotade dem med kniv, utdelade slag och sparkar – och hotade att döda dem…..

…..De två killarna tog tjejernas ryggsäckar och hällde ut innehållet på marken. Därefter började det en timme långa övergreppet.  

– De slängde en högtalare och en mobiltelefon i backen. De höll fast dem och tafsade på dem. De tog fram en kniv och tryckte upp tjejerna mot ett plank och satte kniven runt huvudena på dem. De sa ”Vet ni hur vi afghaner dödar? Vi räknar till tre” och sedan satte de kniven i planket. De sa att de skulle ligga och flyta i blodet och ”om ni berättar något så dödar vi er”.  

– De högg mot magen på min dotter flera gånger och det var jättenära, bara någon decimeter ifrån. Min dotter var jätterädd och de bet henne i halsen också…..”
http://m.dagensvimmerby.se/nyheter/e/21708/drama-i-en-timme-hotade-att-doda-tonarstjejerna/

Resultatet var bl.a att 99,4 % var män, 49 % hade bott i Iran, 2 % hade utsatts för rekrytering till kriget i Syrien, 0 % hade giltig identitetshandling och 78 % hade fått sin ålder uppskriven av MG.

Argumentet från våra  ”medmänskliga” partiledare lyder att dessa ensamma ”barn”inte skall straffas för migrationsverkets långa handläggningstider.

Detta argument visar sig ha dålig hållbarhet: – Det här är personer som inte kunnat göra sin ålder sannolik, så det är inte säkert att de hade fått bifall om vi hade gjort  vad bedömningen tidigare,” säger Anna Lindblad, jurist på MG, eftersom inga nya handlingar finns för att göra annan åldersbedömning än som tidigare gjorts i flera instanser.
Liknande svar kommer även från Kirsi Laakso Utvik, chefsrådman vid MG-domstolen i Sthl

Expressens slutsats: ”Det är alltså långt ifrån säkert att kortare handläggningstider hos Migrationsverket hade resulterat i bättre chanser till uppehållstillstånd för de 9 000 ensamkommande afghanerna – framförallt inte för de 7 000 som fått åldern uppskriven.” 

Men vad bryr sig medmänskliga politiker om fakta, när de kan få härlig påfyllning av godhetsruset!
Att statsministern,  ena dagen med hög stämma talar om en ansvarsfull migrationspolitik, för att den andra göra undantag för en grupp utan asylskäl, förstår jag, eftersom hans mantra är makten framför allt.
Heder, moral och respekt för lagen hamnade långt ner på hans prioriteringslista, när miljöpartiet hotade att lämna regeringen.
 Tänk om offret om några år kan vara Annie Lööfs dotter, som blir rånad, misshandlad och tom våldtagen av några av sin mors kära afghaner som hon släppte in?
Troligen måste detta ske innan denna förrädiska partiledare kommer till insikt om dagens verklighet för kvinnor och skolflickor.

Kanske dessa förrädiska politiker har ensamkommande ”boys for pleasure,” för mental påfyllning av lyckohormonerna?

Annie Lööf, då var ju även Hitler humanist!

I detta brev/gästinlägg gör Olle Ljungbeck en reflexion, som skakar om.
Han jämför Annie Lööfs ja till gymnasieamnestin med Hitlers agerande. När han lät renrasiga individer från andra länder få flytta till Tyskland för att där kuva och terrorisera icke önskvärda element i sin befolkning.
Om vi ser på ”privat”statistik över brottslighet kopplat till etnicitet, så syns ett tydligt mönster, utomnordiska gärningsmän är kraftigt överrepresenterade i mord, rån, överfall och sexual brott, men varken BRÅ eller regeringen är i dag intresserade av etnicitet. Så därför fyller de på med mer i sin medmänsklighet.

……………………………………………………………………………………………….
Öppet brev till Stefan Löfven, Annie Lööf, Ulf Kristersson, Jan Björklund, Ebba Busch Thor, Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin.
Till Jimmie Åkesson för kännedom.
Annie Lööf, då var ju även Hitler humanist!

Att favorisera en grupp på bekostnad av en annan är inte humanism. Det är vad du, men också övriga sjuklövern gör utan att känna skam. Ni vet att en stor del av de asylsökandena varav de 9000 afghanerna är några, har begått, begår och kommer att begå grova brott mot svenska medborgare. Och ni låter detta ske.

Trots att det sedan invandringsvågen 2005 begåtts tusentals mord, våldtäkter, rån, materiell förstörelse mot svenska medborgare har ni inget gjort för att bryta denna katastrofala utveckling. I stället bara ökar brotten bland ”invandrare”. Redan i dag finns det bland de 9000 som du av ”humanistiska” skäl kommer att rösta för att de skall få stanna och göra fler brott, minst ett hundratal som redan utfört sådana.

Att se en likhet med det som skedde under nazismen i Tyskland är inte att överdriva. Även där tillät regimen vissa grupper terrorisera delar av den inhemska befolkningen. Ja man tillät tom ”renrasiga sympatisörer” från angränsande länder att flytta till Tyskland där de med regimens goda minne fick terrorisera delar av den egna befolkningen.

Kan detta vara er förebild för dagens handlande mot svenska folket? Ja, eftersom ni låter våldet fortgå och ni spär på det med ”amnestin” för de 9000 är det svårt att förstå något annat.

Trots att 35-40 procent av de svenska kvinnorna säger sig inte våga gå ut ensamma av rädsla för att bli utsatta för brott varav våldtäkt är det mest frekventa gör ni inget. Mord, våldtäkter, rån, materiell förstörelse mot svenska medborgare är nu av den omfattningen att nästan inga andra länder ”slår oss”. Och majoriteten av dessa brott är utförda och utförs av utifrån kommande individer.

Många av de här männen som du påstår är yngre än de verkligen är, tvingar du nu svenska flickor men även pojkar att vara tillsammans med under en lång tid av dagen. Och i sammanhang som gör att våra egna inte kan undgå att utsättas för deras kvinnoförakt och våld.

Redan i dag är förhållandena på dagis och förskolor fruktansvärda för våra egna. Förövarna är relativt unga ”invandrarbarn”. Hur många svenska flickor och pojkar i skolåldern skall ni göra till psykiska vrak genom att ni tvingar dem att vara tillsammans med icke civiliserade individer?

I merparten av våra förorter har det vuxit fram parallellsamhällen där såväl invandrar- som svenska kvinnor tvingas anpassa sig till regler etc som grundar sig på islam och sharia. Regler som oftast också innebär våldsutövning då vederbörande trotsar.

Tydligt är att ni inte ens försöker förhindra den enorma brottsvåg som svenska medborgare i dag är utsatta för från de individer som ni i er självtillräcklighet och maktgalenskap kallar för humanism.

Vi är i dag i en situation där varje äkta humanistisk människa måste ställa sig frågan; ”Hur länge till är det försvarbart att inte göra uppror mot den regim och de medansvariga politiker som är på väg att göra Sverige till ett helvete för sina medborgare”. Som är på väg att göra ett av världens tryggaste länder till kanske det mest otrygga för den egna befolkningen.

Hur länge till är det försvarbart att jag som medborgare endast åser den katastrofala utveckling den politiska ledningen (regering och stödpartier M,L,C,Kd) genomför mot det egna folket.

Det är därför tid att ställa frågan. Hur omfattande och vilka former måste förtrycket yttra sig i för att ett uppror enligt folkrätten skall anses legitimt? Jag förutsätter att de namngivna utöver andra läsare av denna artikel är beredda att svara mig. Såväl dödssiffror, som begångna mord, våldtäkter, rån, materiell förstörelse otrygghet har i dag med råge överskridit vad som tidigare skett med regeringars och stödpartiers goda minne.

Ja våldet mot de svenska medborgarna från utländska individer som ni värnar framför det egna folket överstiger sannolikt i mängd vad våra broderfolk var utsatta för under den tid de var ockuperade av nazisterna. Detta ger ett mått på sjuklöverns skuld.

Men också en fråga om de individers personlighet som kallar detta för humanism!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle
………………………………………………………………………………………
”Tillsammans för trygghet” var socialdemokraternas budskap första maj.
Ledarskribent Carolin Dahlman på twitter kommenterar Löfvens 1 maj tal:
” Löfven på norra Bantorget. Hans näsa måste nå till Hötorget nu efter en halvtimmes ljug. Vi som lyssnar behöver kaffe för detta är så zzzzzzzzzzz”

ATT BEGRUNDA FÖR CENTERPARTIET

”I dag, den 1 maj har jag sänt nedanstående sammanfattning att begrunda för till Centerpartiets Riksdagsgrupp,” hälsar gästskribent Håkan Karlberg.
Där han lyfter fram Stefan Hedlund, som skriver att lagen måste ha företräde före moralen och Helena Edlund som påpekar att Annie Lööfs känslor övertrumfar förnuft och lag.
Tyvärr verkar det som centerpartiet lever i sin egen bubbla fylld av medmänsklighet för de som ej har rätt att vistas här enligt internationella konventioner. Min förhoppning är att de begrundar Karlbergs brev.
På sitt twitterkonto ger Jan Sjunnesson ytterligare ett exempel på att Annie Lööf lever i sin egen bubbla, långt från dagens verklighet.
……………………………………………………………………………………………………..

Håkan Karlberg:
” Stefan Hedlund, professor: https://detgodasamhallet.com/2018/04/30/annie-loof-och-foraktet-for-lagen/

Centerledaren Annie Lööf påstås ha studerat juridik. Det kan inte ha varit särskilt framgångsrikt. Hon tycks i alla fall inte ha lyckats tillägna sig en av rättsstatens mest centrala principer, nämligen den som säger att lagen måste äga företräde framför moralen.

Så snart lagar har stiftats är det, i ett rättssamhälle, varje politikers och myndighetsföreträdares glasklara skyldighet att ställa sig bakom dessa lagar, och att aldrig göra något som kan försvåra deras tillämpning. Detta måste även gälla rättslig prövning av ensamkommande ”flyktingbarns” eventuella rätt att beviljas asyl.

Innebörden är att när Annie Lööf anser att svensk lag inte motsvarar hennes personliga moraluppfattning, då tar hon sig rätt att åsidosätta lagen. Det är ett i ett demokratiskt sammanhang fullständigt oerhört uppträdande.

Om man anser att lagar har kommit ur fas med samhällets grundläggande värderingar måste den demokratiska instinkten säga att rätt åtgärd är att ändra lagen. För en folkvald lagstiftare måste detta vara ställt bortom varje tvivel. När Annie Lööf förklarar varför Centerpartiet kommer att rösta för att ensamkommande flyktingbarn som fått utvisningsbeslut trots allt måste få stanna ger hon prov på ett sublimt förakt för rättstillämpningen, som riskerar att få omfattande negativa konsekvenser.

Helena Edlund, präst: http://helenaedlund.se/raskolnikov-pa-nationell-niva/

Det vi bevittnar är inget annat än en stilstudie i känslobaserat och verklighetsfrånvänt agerande. De egna känslorna trumfar förnuftet, ja till och med lagen. Vi bevittnar Raskolnikov på nationell nivå. Det är ett beteende ovärdigt riksdagspolitiker och vad värre är, en fullständig humanitär kollaps som kommer att drabba både boende i Sverige och människor långt utanför Sveriges gränser. Att, i ett läge där välfärden är stressad till bristningsgränsen och allt fler betraktar samhällskontraktet som upphävt, lägga ytterligare miljarder på grupper som saknar rätt att befinna sig i landet är provocerande och destruktivt.

Det vi bevittnar från samma politiker som är satta att stifta våra lagar är ett beteende som skjuter svensk lag i sank – om våra politiker kan strunta i såväl lagar som myndigheter idag, kan vi dra slutsatsen att de kommer att göra samma sak imorgon.

Stödet för amnestin handlar därför inte om medmänsklighet eller om att ”ta sitt ansvar”, utan visar tvärtom på en störd perceptionsförmåga: De som nu vill driva igenom amnestin förmår helt enkelt inte att ta in verkligheten så som den de facto är, utan lever hellre i en imaginär tillvaro där de själva rättfärdigar sitt känslostyrda beteende och vägrar att se – och än mindre ta ansvar för – konsekvenserna av sina beslut.”

Håkan Karlberg Båstad

Medmänsklighet med öppna gränser, framför välfärd åt folket, som tvingas betala!

Detta står nog inte på några plakat när vänstern demonstrerar, kanske mer åt alla, det vill säga till politiker och deras väljare i förorten. Folket ska ju som vanligt betala
Nej, jag lämnar första maj tågen, för mig tillhör de en svunnen tid. Sista gången jag demonstrerade med mina döttrar var för > 30 år sedan, när kommunens politiker skulle dra en stor väg genom Vallaskogen, ett härligt fritidsområde med gamla träd och växter. I dag kapas parker för nybyggnationer, men folk orkar inte längre protestera. Men den gången fick vi stopp på grävmaskinerna. I dag berikar sig konsulter, utredare på den nya simhallen, där kostnaderna skenar iväg, fast ett spadtag ännu inte satts i jorden.
Jag dyker i stället ner i protesterna mot Annie Lööfs medmänsklighet som hon manifesterar genom att utlova ett ja till ett förslag om gymnasieamnesti, som hon tycker är mycket dåligt.
Steget efter /twitter.

Reaktionerna är starka efter hennes förräderi.
Hur centerpartiet kan godkänna ett förslag som de tycker är ”mycket dåligt”, som både lagrådet och remissinstanser anser är oacceptabelt, går inte in i mitt arma huvud.

Kanske det var order från sista mötet med Bilderbergarna?

Sveriges humanitet får inta svalna, då kanske Soros ledsnar och tar sina beundrande svenska damer i örat, när han glider in och ut ur EU?

Respektlösheten mot lagrådet, får mig att tvivla på om hon är jurist?

Men nu skall KU få granska förslaget, efter initiativ från SD, som fått övriga partier med sig från en allians, som förlorat sitt fäste genom denna medmänsklighets uppvisning från Annie Lööf.

Här kommer några reaktioner från Facebook och Media.

 • Är det värt 4,8 miljarder för att 1 % av ensamkommande skall ta studenten? Frågar sig Ian Fernheden  i en ledare i Oberoende Förnuft.
 • ”Skvaller” från Jonathan Lindkvist på Facebook, som ger oss lite bakgrundsinformation som Värnamobo, om familjen Lööf, för rötter är ju så viktigt att syna, det har vi lärt oss från Annie Lööf.

  ”Som en fotnot. Annie har växt upp precis utanför Värnamo i den lilla byn Maramö. Långt ifrån all den mångkultur som Värnamo har att erbjuda. Kan även tillägga att hennes far var polischef i Värnamo och hyste enligt ryktet på stan mindre politiskt korrekta åsikter om integrationen. Men sen blev han ett politiskt högdjur och bytte åsikter. Kan nämna mer men skäms över dessa två Värnamo bor!”

-Så här rapporterar Svegot.se om muslimkramaren Fridolin, som hyllat denna överlöpares mod på Facebook .

”Nu när Centerledaren Annie Lööf anslutit sig till Miljöpartiets förödande folkutbytespolitik, rusar Gustav Fridolin (MP) fram med sitt svärd för att försvara damen i nöd. Hatet mot Annie Lööf gör mig förbannad, säger han. Sanningen är förstås att vi borde hata politikerna mycket mer för att de har tagit Sverige ifrån oss.”

https://svegot.se/2018/04/27/gustav-fridolin-det-ar-svenska-folkets-ratt-att-hata-politiker-som-forstor-sverige/

 • Mattias Hans Karlsson skriver på Facebook
  ”BLODBAD I ANNIE LÖÖFS INTEGRATIONSPOLITISKA PARADIS

https://www.vn.se/article/skottlossning-i-varnamo/

När Annie Lööf för några veckor fick i uppgift av Sveriges radio att i programserien ”Mitt Sverige” välja ut en ort som representerar det Sverige hon vill skapa, så valde Annie den småländska orten Värnamo där hon är född och där hennes pappa är kommunstyrelsens ordförande. Ett av huvudargumenten bakom valet var att Värnamo, enligt Annie Lööf, är ett samhälle ”där man lyckats med integrationen i decennier.”
Idag täcktes Värnamos gator av blod när ett ”bråk mellan två familjer” urartade i skottlossning och knivhuggningar. Polisen har spärrat av gatorna i Värnamo och flera personer uppges ha förts till sjukhus med allvarliga skador.
Dagens blodbad är bara den senaste i en lång rad av skottlossningar och mordförsök som inträffat i den lilla småländska orten (Se länkar i kommentarsfältet) På grund av det ökande våldet uppger boende i Värnamo idag för SVT att de inte längre vågar lämna sina hem och röra sig på stan.
Noterbart i sammanhanget är också att Värnamo ligger i det absoluta bottenskiktet gällande bostadssegregation. Endast sju kommuner i Sverige har en värre bostadssegregation än Värnamo (Se länk i kommentarsfältet)
Redan 2008 när Värnamo utsetts till ”årets integrationskommun” och hyllades av den vänsterextrema tidningen Expo som ett exempel på mångkulturalismens förträfflighet, så skrev jag en längre artikel om Värnamo där jag kritiserade oskicket att endast mäta integration i termer av sysselsättning och inkomst och ifrågasatte den rosenskimrande offentliga bilden av Värnamo och Gnosjöregionen som ett mångkulturellt utopia (Se länk i kommentarsfältet nedan)
Blodbad på öppen gata och knivskarp etnisk segregation. Det är alltså vad vi kan vänta oss om Annie Lööf får fortsätta göra vårt Sverige till sitt Sverige…”

 • Öppna gränser framför välfärd skriver Alice Teodorescu i GP.

http://www.gp.se/ledare/teodorescu-feghet-löser-inte-välfärdens-dilemma-1.5774208

”…..Så varför driver inget parti en politik i linje med denna skiss, varför är det ingen som öppet deklarerar att man i medmänsklighetens namn väljer öppna gränser framför generös välfärd? För att man är feg och tror att man kan skjuta ett oundvikligt dilemma på framtiden. Men verkligheten hann ikapp makthavarna 2015 och den kommer att springa ikapp dem igen….” 

 • Behöver verkligen ett sådant parti makt, väljare och annat besvärligt? Undrar Johan Hakelius från Expressen och analyserar partiledningens bryderier.  Det kanske räcker med att vara god för detta förmögna parti?
 • Om denna ”draksådd” skriver kommunpolitiker Torbjörn Bergman i Skövde och tar till en mytologisk liknelse för att förstå centerns förräderi. ”Centern tar debatten, som Kadmos sökte vatten.” http://torbjornbergman.se/?p=1441
 • Centern sätter aktivism före rättssäkerhet skriver Hugo Selling i Svensk Tidskrift.

Extra skatteuttag?
Mitt förslag är att centern tömmer sina kassor och betalar för sina kära afghaners uppehälle, partiet får väl låna när deras kassakista är tom, så fixar de nog fram 3-4 miljarder.

Jag upprepar mitt gamla förslag om extra skatteuttag för de som prioriterar migranter före gamla, sjuka barn, patienter som dör i vårdköer och alla andra av värdlandets nödlidande.

Frivillighet tror jag inte på, med en extra ruta i deklarationen att kryssa i för extra skatteuttag, som öronmärks för migranter. För under min yrkestid bjöd sällan de korrekta på en bulle till kaffet.

Nu sätter jag på starkt kaffe, för ev. läsare orkar inte mer idag, trots att en uppsjö av protesterande artiklar finns kvar. Men här får Ni ändå en aktuell bild från socialdemokraternas 1:a maj tåg, med hälsningar från Jeander.

Positiva Nyheter om Soros och SR, men Annie Lööf dödar Alliansen!

Äntligen, utbrister nog många läsare skriver människan något positivt!
(Men innan detta inlägg är slut, så är hon förbannad igen, men jag börjar med det positiva).

Viktor Orban har Soros  knuffat ut
Georg Soros påverkansorgan för ökad massinvandring till Europa ”Open Society Foundation” stänger sitt kontor i Ungern. Först blev jag orolig att Annie Lööf skulle bjuda in honom till Sverige med sitt obskyra sällskap. Men tidningen Die Presse i Österrike meddelar att organisationen med sin globala finansiär flyttar till Berlin.
Det var väl AfD;s framgång i valet i fjol, som chockade både CDU och SPD, som sedan tvingades kampera ihop, som avgjorde flytten. Men vi kan inte andas ut förrän efter valet, för skulle AfS komma in i riksdagen, lär nog en filial öppnas här.

Dessutom har Viktor Orban, satt hårt mot hårt, med krav på 25 % skatt och transparens, som fick Soros att slå igen.
https://svegot.se/2018/04/20/george-soros-viker-sig-open-society-stanger-kontor-i-ungern/

Jag undrar vem som tagit SR i örat och stängt av Ring P1: programledare inför valet?

Nu tjurar Alexandra Pascalidou och Täppas Fogelberg i kapp och förstår inte ett smack av att de bedrivit vänsterpropaganda, så tom Sjöstedt ligger i lä. Sverker Olofsson ligger visst också risigt till. Jag får bara upprepa det gamla vanliga, att de som förtrycker ser aldrig förtrycket själva.

Men vad jag inte förstår är varför de får bedriva ohöljd vänsterpropaganda alla övriga månader?

Bilden kommer från Steget Efter/Twitter.

https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/A2g5qr/sr-profilerna-stoppas-infor-valet-det-ar-for-angsligt

Positivt är också att miljöpartiet inte får namn på sina listor i Dalarna, vilket innebär att de i flera kommuner inte kan ställa upp i valet. Att svika sina grundvärderingar är en mycket farlig strategi, som även SD borde ta intryck av.

Glädjande är också att socialdemokraterna har tappat 2,6 % av röstunderlaget sedan december 2017, men statsministern försökte med påklistrat leende bortförklara dessa signifikanta siffror, som alltid ”går upp och ner” (Rapport den 23 april). Att hans systerpartier i hela Europa sjunker som en sten, verkar inte gå in.

Frågan dessa pampar inom rörelsen aldrig ställer är, ”Varför skall folket lyssna på oss, när vi aldrig lyssnar på dem?”

Lagrådet tycker jag också ska ha beröm för att de klart och tydligt uttryckt rättshaveriet i regeringens lagförslag om gymnasieamnesti, men vad hjälper det när statsministern negligerar det, tack vare Annie Lööf som krupit upp i hans knä.

Efter Annie Lööfs svek får  migrationsverket ge besked att de prioriterar de som ljugit sig in, som här illustreras av Steget Efter på Twitter.  Fast egentligen är det ingen större skillnad mot flyktingpolitiken i sin helhet.
Nu måste jag sluta tvärt, för nu är jag arg igen.

(För ingen har väl undgått att Annie Lööf deklarerade i går att hon röstar ja, till regeringens lagvidriga gymnasieamnesti. Alibi för denna Bilderbergprinsessa var medmänsklighet. Observera att den enkom är vigd åt ljugande män, som inte skall vara här.
Utan denna medmänsklighet är fattigpensionärer, hemlösa svenskar, cancersjuka som kan få dö i operationsköer, lärare som får stryk, vårdpersonal som måste ha securitashjälp, socialhandläggare som får däcken sönderskurna, bibliotekarier med överfallslarm, överfall på blåljuspersonal, våldtäkts-och rånoffer tillsammans med  folket som dignar under allt högre skatter.
Att någon med förståndet i behåll kan rösta på denna förrädiska madame är för mig en gåta. Nu öppnas dörren för S+C+Vpk +Mp (om de sistnämnda hänger sig kvar) borde inte Ulf Kristersson sluta med att hojta, att med SD samarbetar jag ej? När han nu sitter med lång näsa.

Reaktionerna har varit hårda i flera MSM:s ledarskribenter, förutom på alla alternativa medier. Några exempel,

 • ”I Centerns Sverige finns inga gränser. Allra minst för principlösheten” skriver Per Gudmundsson i SvD.
 • Alexandra Boscaninin i GP skriver om hur ”Centern bäddar för rättsosäkerhet i migrationspolitiken”. 
 • PM Nilsson undrar var gränsen går för Annie Lööf i DI
 • Ledarskribenten i NTW skriver att Annie Lööf dödade alliansen
 • Remissyttrande från JK om ny möjlighet till uppehållstillstånd, ”…..Mot bakgrund av de svårigheter som i många fall finns att fastställa asylsökandes identitet och de problem som också finns när det gäller bedömningen av asylsökandes ålder är det enligt Justitiekanslern högst osäkert om ett genomförande av det nu framlagda förslaget kommer att få avsedda effekter. Justitiekanslern anser även att det finns frågetecken kring förslaget ur ett rättssäkerhets- och likabehandlingsperspektiv…..” 

Till sist åter en mitt i prick illustration från ”Steget Efter” på twitter om mordet på Alliansen.

Nytt asylskäl; handläggningens tid?

Varför kryper regeringen så för ett parti vars legitimitet ligger runt 4 % spärren?
Samma kryperi ägnas åt muslimers krav, som ofta strider mot svensk lag.

http://jeanders-bilder.blogspot.se/2016/07/den-svenska-flatheten.html

Alliansen har sovit under snart fyra år och för dessa bröder är nyval värre än pesten. Decemberöverenskommelsen, som satte demokratin ur spel har ägt rum i praktiken, sedan dec 2014.
Alla undrar om Annie Lööf nu skall rösta ja till denna lagvidriga gymnasieamnesti den 4 juni, men med EU-domstolen i ryggen så är det väl ganska troligt. Undrar om hon håller med migrationsminister Helene Fritzon som anser att det är skillnad på juridik och politik? Så förvandlar regeringen Svea Rikes Lag till ett spel för gallerierna.

För nya läsare , tag gärna del av gästkrönikör Karin Ferms inlägg från den 17 jan i år. Där hon skriver att det är bättre att starta yrkesskolor i Afghanistan, än slösa bort miljarder här hemma, utan minsta krav på resultat. Sedan blir det låtsas arbeten för hela slanten, bidrag, stöd, förturer och återuppståndelse av familjen för återförening,  för ingen tror väl att någon gosse skulle återvända hem efter gymnasiestudierna?

Nu har debatten gått hög om just höghastighetståg. Kostnaden är astronomisk på > 250 miljarder, som säkert kommer att skena, se bara på nya KS svindlerier. Men vad ingen nämner är att de totala  samhällskostnaderna för 1 års migration kan uppgå till hela denna summa.  Migrationen är en helig ko, som aldrig får ifrågasättas, för då är man ond.

Merit Wager, alltid lika skarp och kunnig avslutar sitt inlägg från den 19 april så här:

Citat:
”Det är en helt ny sorts invandring som Centerpartiet nu vill ha.
Nämligen en ordning där unga män som vi inte ens vet vilka de är, från ofta våldsamma länder utanför Europa ska kunna vandra in och få sina liv bekostade av svenska skattebetalare som redan dignar under skattebördan. Och som i allt mindre utsträckning får del av det som staten ska tillhandahålla och garantera i enlighet med det samhällskontrakt som ingåtts när man betalar bland världens högsta skatter.

Är svenska folket medvetet om det?
Särskilt de personer som i september kanske hade tänkt rösta på ett parti med en så apart agenda? Ett parti vars slogan ”närodlad politik” också är en slogan om ”kravlös hitkommande-politik”?
Ett parti som megalomant struntar i de viktigaste samhällsorganens mycket allvarliga och skarpa kritik mot påhittet att ta in afghanska män i Sverige enligt den socialdemokratisk-miljöpartistiska regeringens förslag?

Till slut två citat ur Lagrådets remissyttrande till regeringen:

Det är en ny princip i utlänningslagstiftningen att låta handläggningstidens längd utgöra i stort sett enda skälet för uppehållstillstånd. Lagrådet anser att gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas.” Slut citat.

Jag vet att jag ständigt upprepar att  majoriteten av svenska folket vägrar att se vad som håller på att ske med vårt land. Nationalstaten skall bort, tack vare våra karriärtörstiga och okunniga politiker, som leder EU:s värstingliga i sin iver att förverkliga globalisternas NWO ideer.

Men kan bara en av alla nytillkomna prenumeranter tänka om, genom gästinlägg, kommentarer, länkar och övriga källor för annan röstsedel den 9 september, då är jag mer än nöjd. Jag kommer att fortsätta att belysa hårresande exempel i landet på vad regeringen med vänsterliberala vänner ställt till med, även om jag får rollen av en upprepande papegoja.

 

Regeringen offrar pensionärers väl, i sin omsorg om afghanmän som fått nej!

Statsministern jobbar vidare på att förädla sin dubbelmoral, som nog är svårslagen. Men om man betraktar honom som en mytoman, så blir hans agerande mer förklarligt.
(Källa: Illustrationen på Löfven kommer från Facebook ”Politikfakta”)

I Kållered var vänster aktivister höga på sitt godhetsknark knark, när de försökte hindra utvisningar av sina sin kära afghanska barn, som snabbt blev män. Sex av 27 kom till slut i väg, efter en stor insats av 50 poliser! För nu hade  ansökningar om gymnasieamnesti snabbt kommit i väg och då får inga utvisningar ske. Så bra uträknat av Löfven, utåt låtsas han om hårdare tag och sedan gör han allt för att tagen aldrig kan verkställas.
Tänk om rättsväsendet här vore lika generösa med utfärdandet av böter för denna vänstermobb, som när pensionärer luftat sin mening om orättvisor på nätet?
Man får verkligen erkänna att miljöpartiet har stor arbetslust med att hamna under 4% spärren, men det kan lika gärna vara tvärtom för landets godhetsknarkare skyr abstinensen som pesten.
Varför inte fortsätta med en uppföljare: Nu får fler hemlösa pensionärer en chans till bostad i sin kommun?
Att miljarderna rullar för denna grupp, där flertalet ljugit sig in, är inget som bekymrar regeringens mytomaner, just nu måste notan skrivas upp med 15 miljarder enligt SVT!
………………………………………………………………………………………
Obs! I dag, lördagen den 14 april, äger en demonstration rum i Stockholm, mot trådlös tekniks hälsorikser med mikrovågsstrålning.

Plats: Sergels Torg. KL. 13.15.

Se #Stop5G  som finns på facebook.

 

Gränskontroller? Vad då??? En tänkbar intervju med statsministern

”Nu har Löfven stoppat terrorismen genom att sätta ut tyngre lejon på Drottninggatan. 

– Jaha men Kungsgatan då? 

– Ja då sätter vi dem där också. 

– Och Sveavägen? Och Birger Jarlsgatan, Odengatan, Folkungagatan? 

– Sluta nu!!! Vi förbjuder lastbilar istället. 

– Men om det då kommer någon med en bomb? Hmm? 

– Ja då sätter vi upp bombhinder på alla gator och hus. 

– Jaha och kpistar då, eller knivar? 

– Sluta förstöra nu, rasist där! 

– Du, är det inte lättare att ha gränskontroller? 

– Va… hur menar du?”

(Från en lyhörd bloggläsare)

Ordning och reda med undantag illustrerar ”Steget Efter” från Twitter. Jag undrar om Annie Lööf vill och vågar offra Alliansen för detta pyttepyttepyttelilla undantag? Men hon kanske redan har fått löfte om en ministerpost av statsministern? Eller följer hon lagrådets sågning om detta bedrövliga förslag.

Regeringens nya förslag till välfärdsmigranter; saknas asylskäl så kom ändå!

Callis Amid (L) är med all rätt upprörd över regeringens nya förslag om urholkning av asylrätten för gruppen ensamkommande afghaner utan asylskäl. Särbehandling efter att ha skrikit högst tillsammans med vänsteraktivister räcker för att kullkasta lagen med migrationsdomstolens beslut. Makten är viktigare än demokratin anser statsministen, inte konstigt att Nordkorea uppskattar Sveriges regering.
Jag begriper inte hur väljare tänker, som planerar att ge sin röst till regeringen med dess stödpartier och centerpartiet kan se sig själva i spegeln?

Callis Amid har tidigare kämpat för att afghanska tolkar skall få asyl i Sverige, som hjälpt svensk trupp, för att sedan bli lämnade åt sitt öde. Här saknas både känsla och förnuft, när politikernas kvarn malde långsamt. Men för sina aktivisters målgrupp, då går det fort.

Men först en eloge till ledarskribent Caroline Dahlman på Kristianstadbladet som alltid skriver kloka ledare, denna gång konstaterar hon att vänstern har rullat ut röda mattan för afghaner utan asylskäl, utan en tanke på vad det kostar och de ger heller inget svar på från vem och vilka pengarna skall tas. Dessa partiers godhetsknarkare verkar ha samma uppfattning, som mina patienter med annan etnicitet, att i Sverige finns det hur mycket pengar som helst. Nu hänger det på centern om detta förslag vinner laga kraft.
Så här twittrade Ann Heberlien
”För tre miljarder kan man alltså ge 9000 företrädesvis unga män utan asylskäl uppehåll och gymnasieutbildning i Sverige – eller lyfta
220 000 fattigpensionärer över fattigdomsgränsen. Politik är att välja.”
Men sådana val är nog inget för centerns kronprinssessa, för en fattigpensionär väcker inte samma känslosvall som bedjande mörkbruna ögon. Pensionärer är ett otyg som helst ska bort så fort som möjligt, inte minst för arga kommentarer på nätet.
Åter till Callis Amid som skrev följande på Facebook i går, den 20/3, om alla regeringens turer i fallet, som jag knappt längre orkar följa.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/ny-mojlighet-till-uppehallstillstand/
………………………………………………………………………………………………………
”Regeringen har åter lagt ett förslag som urholkar asylrätten och som skapar en gräddfil för ensamkommande, primärt unga afghanska män som saknar skyddsskäl.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/ny-mojlighet-till-uppehallstillstand/
Och likt förra gången blir förslaget påhejat av ett centerparti som inte tycks ha några som helst invändningar mot att rösta igenom ett förslag vars inrättande innebär en särlagstiftning för en specifik grupp asylmigranter som Migrationsverket och domstolsväsendet menar saknar skyddsskäl.
https://www.svd.se/c-om-ensamkommande-stort-steg-framat
Att det är en fråga om en specifik grupp asylmigranter är det ingen tvekan om. Frågan rör primärt de unga afghanska män som kom till Sverige under hösten 2015. Under 2015 (december inräknat) sökte 35369 ensamkommande barn asyl i Sverige. Av dessa kom 23480 från Afghanistan, vilket motsvarar drygt 66 procent av de ensamkommande. 92 procent av de ensamkommande var av manligt kön och 93 procent av de ensamkommande var pojkar mellan 16-17 år.
https://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1485556214938/Inkomna+ansökningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf 
Och regeringens förslag att ge tusentals asylmigranter som saknar skyddsskäl ytterligare en möjlighet till uppehållstillstånd handlar om Socialdemokraternas försök att klamra sig fast vid makten och hindra Miljöpartiet från att göra frågan om de ensamkommande till en kabinettsfråga, även om det är på bekostnad av gängse rättsordning och den reglerade invandringen. 
I oktober 2017 intervjuades migrationsminister Heléne Fritzon (S) i Agenda. På frågan om de ensamkommande skulle få stanna, som regeringspartners Miljöpartiet vill, oaktat den rättsordning som landat i att tusentals av dem saknar skyddsskäl, svarade hon:
”Jag bedömer att det inte är möjligt, då skulle vi överge den reglerade invandringen och ställa oss utanför prövningen av asylskälen”.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ministern-kan-inte-gora-avsteg-fran-asylratten
Drygt en månad senare, efter att frågan orsakat stora friktioner mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet, gjorde statsminister Stefan Löfven (S) ett uttalande:
”Man får söka asyl i Sverige, men är det så att man får ett nej så är det nej. Om vi inte har den ordningen, ja då har vi ingen ordnad migrationspolitik längre.”
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/JPmWm/intern-strid-om-unga-lamslar-regeringen-mycket-dalig-stamning
Några veckor senare gjorde regeringen en kovändning och presenterade ett lagförslag som undergrävde asylrätten, var djupt orättvist, riskerade att öka drunkningspåbuden på Medelhavet och utbredningen av Sveriges befintliga parallellsamhällen.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/11/en-ny-mojlighet-till-uppehallstillstand-for-ensamkommande/Igår kunde vi läsa om hur regeringen väljer att gå vidare med detta förslag som har sågats av remissinstanser. Gårdagens lagförslag skiljer till del från det som presenterades i november förra året. Nu ska det även vara möjligt att beredas uppehållstillstånd vid studier på deltid samtidigt som den sökande inte längre ska behöva göra sin identitet sannolik.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/ny-mojlighet-till-uppehallstillstand/

I samma lagrådsremiss skriver regeringen att ”Utlänningen ska också genomgå en vandels- och säkerhetsprövning”. Men regeringens nya hafsverk ger inget svar på hur vandels- och säkerhetsprövningar ska kunna genomföras på ett godtagbart sätt när kravet på att göra sin identitet sannolik slopas för en grupp asylmigranter som saknar skyddsskäl. Ett tankefel Thomas Gür belyste förtjänstfullt under gårdagen.

Och mitt i allt detta dyker en rad frågor upp för mitt inre:

– Hur kommer det sig att andra utsatta folkgrupper såsom kristna assyrier har att rätta sig efter ett avslagsbeslut medan afghaner utan skyddsskäl bereds en ny möjlighet till uppehållstillstånd?

– Hur menar regeringen att vi är lika inför lagen i Sverige när en grupp som skriker sig hesa under en sittstrejk på Medborgarplatsen får igenom ett förslag på särlagstiftning medan andra utsatta minoriteter förväntas resa tillbaka till sina hemländer efter avslagsbeslut?

– Förstår regeringen och Centerpartiet att de, med detta förslag om särlagstiftning, underkänner det arbete som tjänstemän på Migrationsverket och juridiskt skolade på landets domstolar genomför, till stora kostnader?

– Dessa asylmigranter har kunnat tillgå en asylprocess som prövar individuella ärenden i inte mindre än tre instanser men har av professionella tjänsteutövare bedömts sakna skyddsskäl. Är Migrationsverkets och Sveriges Domstolars arbete ingenting värt?

– Förstår regeringen och Centerpartiet vidden av det signalvärde som är associerat med detta förslag och att det faktiskt kan rendera fler drunkningspåbud på Medelhavet när fler söker sig till Sverige på nytt?

– Hur menar regeringen och Centerpartiet att Sverige ska kunna normalisera sin migrationspolitik till andra EU-länders när partierna så tydligt överger det fundament som utgör grunden i en reglerad invandring?

– Förstår regeringen och Centerpartiet vilka effekter detta förslag kan ha på utbredningen av Sveriges befintliga parallellsamhällen? Upp till 50 000 utvisningsärenden beräknas lämnas över till polisen under de närmaste åren. Polisen räknar dessutom med att asylsökande som väljer att hålla sig gömda efter avslagsbeslut kommer att öka.
https://www.facebook.com/callis.amid/posts/10155376624480863

– När ska det gå upp ett ljus för regeringen och Centerpartiet att migration och integration hänger ihop? Sveriges kapacitet att ta emot nyanlända är kopplat till landets integrationspotential, Sveriges förmåga att erbjuda nyanlända en nystart.

– När ska regeringen och Centerpartiet komma till insikt att Sveriges förmåga att ta emot och integrera nyanlända är begränsad?

– När kommer regeringen och Centerpartiet förstå att Sverige gör bäst i att använda landets ändliga resurser till att bistå dem med störst skyddsskäl framför dem med störst möjlighet att ta sig hit?

– Vad avser regeringen göra för att migrationspolitiken ska bli mer jämställd? Dagens system premierar dem med pengar och muskler i krigs- och konfliktzoner (läs män) medan de mest utsatta, kvinnor och barn, lämnas åt sina öden.

I slutändan kokar frågan ner till detta:
– Varför ska en grupp afghaner få en andra chans medan andra människor inte får det?

– Varför får en sittstrejk på Medborgarplatsen regeringen och Centerpartiet att göra avsteg från den reglerade invandring som de säger sig stå bakom?” 

………………………………………………………………………………………………………

Den humana stormaktens rättvisa av dessa hyckleriets mästare!

Sverige har rekord i ”High way to hell”

Beslutsångest om gymnasieamnesti

”Har de rökt på?” undrade min väninna när hon läste SvD i går. Där stod: ”MP:s språkrör: Sverige kan återigen börja ta emot fler flyktingar.”

Bredvid på första sidans ingresser stod ”Terror: Rakhmat Akilov hade kontakt med minst två personer i en terrorcell i Irak då han utförde attacken”. Och Per Gudmundsson skrev att hans dåd lyfte terrorn till en ny nivå, som DN initialt bestämt förnekade, det var bara en ensam galnings dåd….

Om Akilov hade blivit utvisad efter lagen, så hade fem människor fått fortsatt att leva, men vad bekymmarar sig en sann miljöpartist om det? De textar väl nya skyltar med Refuges Welcome och vem vet om inte Annie Lööf i smyg ställer upp med färg?

Annie Lööf har fastnat i en rävsax
Denna förrädiska dam sitter nu fast i en rävsax och försöker förhala frågan om gymnasieamnesti omigen. Först var regeringens förslag inte genomarbetat, sedan gjorde de det med en imponerande fart, helt efter centerns önskemål. Men nu vet denna dam inte om det är rättssäkert och vill vänta med sitt svar efter att alla remissinstanser sagt sitt.

KD och L har sagt nej till denna regelvidriga amnesti, liksom M och SD.

Tänker Lööf bli polare med MP eller Vpk efter valet, för ett ev. ja är att dra ur proppen för Alliansen?

Hur kan präktiga bönder rösta på denna Stureplans aktivist?
Fast majoriteten har nog redan ersatts av dess hipsters. Centerns partiledare tycker nog att hon är hippare än gemene man, som inte har fastnat i nyliberalism och postmodernismens garn, där fördelning och orättvisorna skenar.
Var det inte 40 miljoner hon sa kunde komma in till detta smörgåsbord?

Men verklighetsfrånvända miljöpartister är ändå ärliga i sitt uppsåt. Så här skrev dess talesperson i invandringsfrågor på twitter.
Maria Ferm@MariaFerm 

Maria Ferm (Mp) den 14 dec 2017 på Twitter ”Det finns inga prestationskrav, inga krav på särskilda betyg, utan det enda som gäller är att eleven ska vara där och försöka. Att inte ge dem en chans att stanna gör att dessa elever istället tvingas sluta studera, bli hemlösa och leva kvar i utsatthet eller avvisas.”

Studera utan krav? Varför skriver hon inte att gymnasier skall omvandlas till fritidsgårdar?

Att i stället hjälpa dessa ensamma ”barn” (vissa upp till 40 år, med familj och barn i hemlandet) med adekvat yrkesutbildning i Afghanistan, som gästkrönikör Karin Ferm har skrivit om, finns inte i de mångkulturellas förvrängda värld. Men ett stort problem är att många av dessa män är hazarer från Iran och aldrig har satt sin fot i Afghanistan.

Fest hos Fridolin
Självklart skall alla som tar sig till Sverige få stanna, sedan måste hela släkten hit, då blir det mångkulturell fest hos Fridolin och Lövin.
Pensionsåldern går att höja till 98 år och utrymmet för skatteuttag är oändligt. Fattigpensionären kan blanda bark i brödet, miljövänligt och bra för detta klimatsmarta parti, som jag ber till Gudarna om sorti efter valet.

Skojiga våldtäkter…
Kvinnor får undvika det offentliga rummet, eftersom afghanska män är starkt benägna att praktisera sitt hemlands sed med gruppvåldtäkter, tahrrush, som går under benämningen ”En skojgrej”.

Smolket i MP:s glädjebägare är att Ann Hebnerlein  skriver en bok om Gruppvåldtäkter, vars crowfounding nu överstiger en miljon, efter att hon först blev avstängd från plattformen Kickstarter. Så jag förstår att det brådskar med modernisering av yttrandefrihetslagen.

Merit Wager
En tröst är att läsa protest-veteranen Merit Wager:
”Och samtidigt, i detta nu, sitter politiker och på fullt allvar överväger att bevilja uppåt 9.000 – 10.000 afghanska män utan asylskäl uppehållstillstånd i Sverige…”
http://meritwager.nu/allmant/och-samtidigt-i-detta-nu-sitter-politiker-och-pa-fullt-allvar-overvager-att-bevilja-uppat-9-000-10-000-afghanska-man-utan-asylskal-uppehallstillstand-i-sverige/

Lagbrytare
Att först stifta lagar och sedan bryta mot dem, för att vänsterns asylaktivister protesterar är high way to hell, som Löfven också kan stoltsera med.
Grunden lades av Reinfeldt med sin öppna hjärtans politik, efter oligarkernas planritning mot NWO, där folkutbyte är ett medel för erodering av välfärdsstaten. Motsättningar ökar av alla förturer och låtsasjobb, då blir folk spakare, liksom fackföreningarna när konkurrens om de lägsta  jobben ökar, vilket har en tendens att dra ner de som befinner sig ovanför.

Nationalstaterna skall bort, för de bara trasslar till det för profiten. Nu faller de ihop av migrationens svarta hål, där Sverige var det perfekta försökslandet med  både smarta  och lättlurade  politiker, vars gemensamma nämnare är kompetensfattigdom och karriärgirighet.

Dilemmat är att federalism med ökad EU makt inte har tillräcklig attraktionskraft, bortsett från Björklunds gäng. Hans parti sjunker glädjande som en misslyckad sufflé, trots hans handelsdamer i EU, där Trump, denna opålitliga karls ”America First” bara trasslar till det.

En fortsatt arg väninna
”De som sköter sig blir utvisade och de som missköter sig får stanna kvar. Mycket märkligt” skrev hon och bif länken:
https://www.svd.se/migrationsverket-slanger-ut-studenter-som-foljt-reglerna
(Men det är klart för statistikens skull måste ju verket visa att de följer några regler…)
Hon skrev vidare  ”Ett ord räcker för att beskriva detta: Otäckt !”
https://uvell.se/2018/01/29/islamist-i-migrationsdomstolen/

Som sagt i Sverige finns det många vägar till helvetet och stor tveksamhet råder om goda intentioner, snarare onda planer från EU, FN, NWO:s hantlangare, som saluför vägbyggets ritningar och mutar sina medarbetare, majoriteten av EU:s politiker.