Kategoriarkiv: Diskriminering

Etnicitet bestämmer vad som skall hedras eller föraktas

Gamla svenskar föraktas

Nu är journalisterna på P4 i Västernorrland på krigsstigen. De har fått väderkorn på diskriminering av hemtjänstpersonal med utländsk bakgrund, som fått adrenalinet att stiga i åsiktskorridoren.

Bakgrund:

P4 Västernorrland har genom att ta del av dokument och genom rundringning till länets alla kommuners enhetschefer inom den kommunala hemtjänsten kunnat få fram att vårdtagare vid behov kan slippa personal med utländsk bakgrund…”

Vilket de anser är fruktansvärt upprörande. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/man-blir-helt-knackt-och-orkar-inte-jobba

Saroya från Iran är dock inte lika knäckt, trots att hon tycker att ”Det är lite hemskt,” men hon har ändå, till skillnad från korrekta journalister, en insikt om att det kan vara språket.

Förstår man inte vad som sägs blir det bara en monolog med en ledsen och frustrerad mottagare.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/soraya-jag-tror-att-det-beror-pa-spraket

Gamla invandrare hedras

Men, när det handlar om gamla invandrare då är det annat ljud i skällan. Den här artikeln publicerade SVT Nyheter under 2013, som handlar om hur svårt det är för invandrare att välja äldreboende, där personalen talar deras språk och känner till deras hemlands traditioner.

– Att de äldre kan kommunicera på sitt modersmål och äta mat de minns sedan förr är viktigt. Det ger en trygghet, säger Soheila Govazi, verksamhetschef för Vårby Plaza i Huddinge.

Svenskfödda gamla i Norrland skall däremot skambeläggas, för att de önskar samma trygghet!

Jagade enhetschefer som följer LOV (lagen om valfrihet) skall böja sitt huvud med  skamens rodnad på kinderna, inför P4:s nöjda journalister.

–Det är naturligtvis inte rimligt att man ska, i vissa kommuner, från politiskt håll förbjuda äldre att kunna välja, sade Maria Larsson, som då var äldreminister.

https://www.svt.se/nyheter/utanforskap-och-ensamhet-pa-aldre-dagar

Dubbelmoral

Undrar vad nuvarande Åsa Regner tycker, när Ylva Johansson fått uttrycka sin indignation över denna diskriminering av utländsk personal?

Diskriminering för henne och andra ministrar går bara i en riktning, svenskar diskriminerar invandrare, aldrig i motsatt riktning.  Nedsättande och ibland hatisk behandling mellan olika invandrargrupper finns heller inte.

Jag har haft patienter som av kulturella skäl inte vill sitta i samma väntrum. Den av stormakterna underblåsta konflikten mellan sunni och shia skrev t.o.m. DN om den 28/5.

Välkänt är hur eritreaner avskyr somalier, de från Iran gillar inte de från Irak, men störst är ”Svenneföraktet” från militanta grupperingar och svavelosande predikanter i moskéerna. Där är Sverige bara en sparbössa, som man sedan kan sparka på. Hur majoriteten av muslimer tänker har vi ingen aning om, men med tystnadskulturens utbredning, har vi anledning att känna oro.

Mellanösterns motsättningar har importerats hit, tack vare exporten av politikers godhetsindustri.

En krokig arbetslinje

Nyanlända skall i arbete, kosta vad det kosta vill, någon kvalitetssäkring gäller inte här. Ylva Johanssons knep är att bagatellisera kunskapskrävande yrken. Bilmekaniker lätt som en plätt, tillräcklig kompetens för arbete inom förskola tycks nu en mor från Somalia med 10 barn ha. Tre år på högskola, vilket skämt! Assistent är en mycket populär titel att hänga på lågutbildade nyanlända utifrån.

Sänkta krav är nu modellen, vi kan bara se hur svårt det är för utomeuropeiska läkare att klara svensk legitimation. Patientens rätt till säker vård och för gamla att förstå är som allt annat i samhället underordnat nyanländas väl och ve.

Man kan fråga sig varför samhällets lagar och regelverk alls behövs, när särbehandling blivit huvudregel.

Detta är bara ett exempel på hur rätt Karin Ferm, gästkrönikör hade i sin redogörelse den 30 maj om brott mot lag och rätt och diskriminering av infödda svenskar.

Så bra att fler reagerar:

https://samtiden.nu/2017/05/varfor-ar-det-bara-svenskar-som-inte-har-ratt-till-etnisk-aldreomsorg/

Sverige är nu ett land, där lagen inte är lika för alla

Lagen är inte lika för alla skriver gästkrönikör Karin Ferm i ett längre inlägg. Hon redovisar en skrämmande erodering av svensk lag och rätt, som den politiskt korrekta eliten har lyckats genomföra via naiva och hjälpsamma politiker. Fru Justitia tar av sig ögonbindeln när det gäller utomeuropeiska invandrare. 

”Allas lika värde

Sverige är ett land där lagen inte är lika för alla, eller rättare sagt var ett land där vi behandlades lika inför lagen!

Det absolut största misstaget är dogmen om ”allas lika värde” som PK eliten gjort till lag.

En politisk rörelse, som under lång tid indoktrinerat inte bara stora delar av befolkningen, utan först och främst politikerna inom 7-klövern. Främst de på vänsterkanten

Diger lista på lagbrott

 Här kommer en uppräkning på vad de politiskt korrekta har åstadkommit i ödeläggelse av landets välfärd och vad värre är splittring av landets medborgare genom upprepade lagbrott mot samhällskontraktet.

–  De underblåser medvetet den polarisering, som växer sig starkare för var dag i hela samhället

–  De har infiltrerat samtliga av våra sociala, politiska och kulturella samhällsområden

–  De har framgångsrikt infiltrerat vårt skolväsende, för att indoktrinera kommande generationer i sina så kallade ”värdegrunder.” Svenska föräldrar har fråntagits sin rätt att själva uppfostra sina barn efter eget huvud.

–  De har medvetet ändrat Svenska lagar, så att det finns undantag från att behöva följa dem, som vi andra måste göra. Ständiga undantag sker av de som kräver att deras religiösa lagar ska stå över de svenska. 

–  De har medvetet infiltrerat Svenska Datainspektionen och där kunnat implementera att personlig integritet” är viktigare än att lagen är lika för alla. De korrekta politikerna och de inom Datainspektionen förhindrar att myndigheter utnyttjar befintliga register och möjligheterna att på ett korrekt, tidsbesparande och ekonomiskt lönsamt sätt se till att Svenska lagar följs.

– De har medvetet accepterat att de som ljuger, bedrar och lämnar falska uppgifter ska få tillträde till Sveriges välfärdssystem.

– De har medvetet misstolkat ordet mångkultur, till att innebära att religion, etniskt ursprung och livsåskådning ska vara skäl, till att vissa ska få en särbehandling inom hela samhället inklusive Svenskt rättsväsende.

– De har medvetet misstolkat ordet religionsfrihet, för att på så sätt tillåta att religiösa lagar (Sharialagar) från andra kulturer och länder ska få gälla i vårt land. Vårt land är uppbyggt enligt kristna värderingar!

– De har medvetet gjort undantag i svenska lagar för religiösa åskådningar, religiös tro som helt strider mot både svenska lagar och de lagar som gäller inom EU. 

Det är inte bara inom nationen dessa politiskt korrekta varit framgångsrika förstörare, utan också internationellt. Inte minst med sina lockrop till alla som önskar ett bättre liv i Europa. Export av livsfarliga terrorister kan den moraliska stormakten också stoltsera med.

Uppräkningen fortsätter om brott mot lagar och förordningar.

– De struntar medvetet i FN:s flyktingkonvention  och misstolkar vad som står skrivet där!

– De bryter medvetet  mot Schengenfördraget och dess förordningar och mot Dublinfördraget, och skyller fegt på att andra länder också struntar i det.

– De har genom propaganda och förföljelse av svenskar som protesterar, inklusive politiker och tjänstemän inom myndigheterna, lyckats få dessa att göra undantag för vissa grupper av människor. Det gäller både hur lagar ska tolkas, vilken brottsrubricering som ska användas vid olika brott och vilka straff som ska utmätas. Inte efter gällande lagar och förordningar!

Detta gäller även hur stora bidrag som ska utbetalas till olika människor. Storleken på bidragen beräknas idag efter personernas ursprung och tidigare hemvisst, inte efter faktiskt behov. Inte efter gällande lagar och förordningar!

Det gäller tillgång till sjukvård och vad den vårdsökande ska betala för vården. Inte efter gällande lagar och förordningar!

Det gäller hur mycket den som hämtar ut medicin ska betala, inte efter prisetiketten, utan efter den betalandes etnicitet och ursprungsland. Inte efter gällande lagar och förordningar!

Det gäller tillgång och kostnad till tandvård. Även där är det den behövandes ursprung som bestämmer prissättningen, samt hur snabbt personen i fråga ska få komma till tandläkaren. Vissa grupper får förtur framför andra, beroende på vilken folkgrupp de tillhör. Inte efter gällande lagar och förordningar!

– De delar ut fördelar till personer som inte bidrar till svensk välfärd, fördelar som den svenska befolkningen inte får ta del av. Inte efter gällande lagar och förordningar!

– De ser till att tillgång till arbeten inte ges efter kompetens, utan efter etnicitet och ursprungsland. Inte efter gällande lagar och förordningar!

– De ger tillgång till lediga bostäder efter etnicitet och ursprungsland, och medvetet tar avstånd till det kösystem som är uppbyggt i Sverige. Inte efter gällande lagar och förordningar!

– De gör ständiga eftergifter i det svenska samhället, som strider mot Svensk Grundlag.

– De bryter mot ett antal lagar, bara för att personer som föraktar och vägrar följa Sveriges lagar kräver det.

Tolkning och brott mot det proklamerade lika värdet

– De politiskt korrekta har medvetet fel översatt ” All human beings are born free and equal in dignity and rights.” Till ”allas lika värde” Den korrekta översättningen betyder ”Alla människor är födda fria och jämlika i värdighet”, vilket betyder något helt annat än att alla har ett lika värde.

För att återgå till de politisk korrektas agerande och deras tolkning av uttrycket ”allas lika värde”!

Genom att särbehandla människor i Sverige efter etnicitet, religion, könstillhörighet, inom samhällets samtliga områden följer de själva inte devisen ”allas lika värde”.

De politisk korrekta behandlar människor efter deras egen värderingsskala. där infödda Svenskar har lägst värde och står längst ner.

Rangskala 1-4

1.Enligt PK-maffian och dess anhängare är de som kommer till Sverige för att kunna få ta del av den välfärd våra tidigare generationer byggt upp, de som har högst värde och står högst upp.

2. De som kommer i andra hand är de tidigare invandrarna som fortfarande lever på bidrag och VÄGRAR att assimilera sig i det svenska samhället, då de inte delar de Svenska värderingarna.

3.  I tredje hand kommer de invandrare som integrerat, men inte assimilerat sig i samhället, men som fortfarande kräver en gräddfil, då det gäller de sociala förmånerna.

4.Fjärde klassens medborgare är Sveriges infödda befolkning, som godhetsrasisterna har fått myndigheterna att placera längst ner

Jag fortsätter uppräkningen av PK maffians synder

– De politiskt korrekta anser att Sveriges gamla är en belastning och skall därför tvingas att betala det högsta priset, både ekonomiskt, socialt och trygghetsmässigt. 

– De politiskt korrekta anser att fullt arbetsföra invandrare som vägrar att lära sig vårt språk, som vägrar att respektera svenskar, svensk kultur, svenska lagar, svenska samhällets sociala regler och som  vägrat anpassa sig till Sverige ska ha rätt till bidrag oavsett om de gjort sig förtjänta av det eller inte.

– De politiskt korrekta  anser att Sverige ska försörja illegala invandrare, både från andra Europeiska länder och från andra världsdelar. Och dessutom ge dessa förmåner som inte våra gamla, funktionshindrade, barn, ungdomar eller hårt arbetande svenskar har rätt till.

De politiskt korrekta anser att Sveriges gamla inte ska har rätt till mer än precis så mycket så att de överlever, men inte rätt till ett värdigt liv.

– De politiskt korrekta anser att Sveriges alla funktionshindrade och deras familjer inte ska ha rätt till ett värdigt liv.

– De politiskt korrekta särbehandlar kriminella invandrare i jämförelse mot svenska kriminella.

Denna riskfyllda särbehandling råder inom svenska samhällets alla områden.

Jag skulle kunna fortsätta denna uppräkning av orättvisor, som de politiskt korrekta implementerat i det Svenska Samhället betydligt längre, men får vara tacksam över att allt fler svenskar börjar resa sig och säga ifrån.

Motdraget från makthavare har i alla tider varit att skrika mest, skrika högst och förfölja meningsmotståndarna.

Men nu har vi fått nog av alla orättvisor!

Duktiga och skötsamma invandrare kränks

För det är inte bara det Svenska folket dessa PK-människor förolämpar och ”kränker”, utan alla som tidigare kommit till Sverige och kämpat för att bli en del av vårt samhälle och för att de vill göra rätt för sig!

De ”kränker”, förnedrar, förolämpar och tar ifrån de invandrare som vill göra rätt för sig bland de som kommit hit de senaste åren också. Tar ifrån dessa människor deras mänskliga värdighet.

Förstår inte dessa maktmänniskor, som effektivt förhindrar både integrering och assimilering av människor, genom att särbehandla vissa och kräva att andra ska stå för kostnaden.

Det är de som är orsaken till att många idag tänker i termer ”dom och vi.”.

De ställer människor mot varandra, istället för att arbeta för en assimilering in i det svenska samhället för de som kommer hit och har tagit ifrån svenska folket sin rättmätiga rätt till självbestämmande på många områden.

Det är den politiskt korrekta politiken som är grundorsaken till landets enorma problem idag.

Därför att de inte säger:

Att för alla i landet finns en lag som gäller för alla, utan undantag, utan hänsyn till religion, kulturella traditioner i andra länder osv. 

Att i Sverige ska alla behandlas lika och att alla har ett ansvar för sina egna liv, sin egen välfärd.

Att ingen ska ha rätt till extra förmåner om man inte själv arbetat ihop pengar till dessa förmåner. Vill man ha något extra så får man arbete för det och göra sig förtjänt av det.

Sammanfattning

 Lösningen är att sluta behandla individer olika efter deras bakgrund, religion eller av andra orsaker.

Alla medborgare skall behandlas lika på samhällets alla nivåer. Först då kan den existentiella värdegrunden upprätthållas.

Drivmedelet till denna korrekthet är människans gissel, girigheten och medlöperiet till de som makten med sina förmögenheter har, både i Sverige och utomlands. Jag vill kalla dem för quislingar och kollaboratörer.

Utövarna för implementeringen av detta falska värdegrundsmantra i hela samhällskroppen är personliga förmåner genom missbruk av skattepengar.

Inte konstigt att politikerföraktet sprider sig i SVERIGE.” Slut på gästkrönikan.

Egentligen innehåller denna digra uppräkning av lagbrott och diskriminering av infödda svenskar, endast exempel på alla tidigare inlägg och kommentarer i denna blogg.

Men fler måste vakna till i väljarbåset september 2018!

Inte minst sedan A-K Batra åter satt näsan i vädret och sagt att SD självklart skall stå utanför regeringsförhandlingar. De skall bara vara nyttiga idioter och rösta in mig som statsminister, tänker nog denna egenkära madame.

 

 

 

Vänstern med lojal media vänder aldrig på ”kuttingen”

I invandringsfrågan råder åsiktsförtryckande enighet inom vänsterliberal media med stöd av regeringspartierna.
Nu verkar det som vänstern inte längre orkar vifta med rasism flaggan. Missbruket med
att sätta etiketten främlingsfientlig direkt på alla, som inte instämmer i deras mantra om rasistiska strukturer, får bara bumerang effekt.
Då återstår det att sparka ut alla vita, svenskfödda medborgare på evenemang där rasism står på dagordningen.

Håller man inte med om landets rasistiska strukturer, ja då är man rasist!

ssu

Den 19 september är det dags igen, då arrangerar SSU en diskussionskväll i storebror, socialdemokraternas högkvarter, temat är rasism.
Ledaren för diskussionskvällen är Rashid Mura, ordf. för Sveriges unga muslimer, som är känd för att ha bjudit in hatpredikanter till organisationen, som fått orera fritt ur Koranen, om rätten att släcka otrognas liv.

unga-muslimer

Pengar saknar inte organisationen, för vår mångkulturella kulturminister ser till att skattemedel ständigt flödar in.

I SSU:s ursprungliga inbjudan stod ”Evenemanget är separatistiskt för rasifierade” som sedan ändrades till att bara medlemmar var välkomna, skolade i den rätta läran var liksom underförstått.

Riksdagsman Hanif Bali (m) och flera andra debattörer har protesterat mot detta hudfärgsseparerade möte, men här verkar DO (diskrimineringsombudsmannen) inte bli upprörd.

Om vi vänder på ”kuttingen” så hade det orsakat ett ramaskri bland vänsterliberaler med brandkårsutryckning. DO hade kört brandbilen i högsta hastighet, för att släcka denna brand från rasistiska själar, som utestänger invandrare till offentliga evenemang.

DN:s kulturchef Björn Wiman förnekar sig aldrig i sin grandiosa självbild.
I söndagens DN (2016-09-11) skrev han om hur ”Donald Trump fick rasismens verktyg av sin pappa.”
Wiman berättade mycket upprört om hur Trumps far, fastighetsägaren och sonen under lång tid vägrade att hyra ut lägenheter till svarta.
Inte ett ord om detta besluts bakomliggande orsaker.
Wiman sparar inte på krutet, han skriver bland annat i söndagskrönikan att ”rasismen sitter djupt i det amerikanska samhället i allmänhet – och i Donald Trup i synnerhet”.

Det hade varit på sin plats om denna mångkulturella skribent samtidigt hade tagit upp SSU:s förkastliga handlande, som verkligen handlar om rasism. Men inte ett ord.

Rasism är rasism oavsett avsändare, men här verkar nu vår mångkulturella elit att skilja mellan god och ond rasism.

När tidningsdöden bara fortsätter så får vi förvänta oss fler ensidiga känsloreportage, där subjektiva fördömanden kommer att nå nya höjder i takt med att upplagan sjunker.