Kategoriarkiv: Brottslighet

Assistansfusket. ”Pappa: Hur kan pengar gå till kriminella, när vi får kämpa”

Assistansfusket.
Det finns nog inget som gör mig lika upprörd, som när kriminella välfärdsfuskare drar undan mattan för de mest behövande.
Men den största kriminaliteten begås av regeringen! Vilket inte alla som nu protesterar har klart för sig.

Regeringens tystnadskultur
Mitt svar till Thomas Hansons CP skadade son, som ställer frågan i ett reportage i SvD den 19 januari, är att det är regeringens rädsla för att stöta sig med sina väljare i förorten, som gjort att de har blundat och inte låtsas om problemet, trots många varningssignaler. Att skuldbelägga invandrare, är att gynna SD, alltså tiger man som muren, så har vänsterliberala gjort på område efter område, som fått välfärdens utarmning att eskalera. Här råder samma tystnadskultur, som hos klanen. Deras skyddande paraply över sina egen avkomma är välkänd, en insats som kan höja familjens bidrag med några tusenlappar från knarkförsäljningen. Knarkpengar eller röster, är sak samma.

I förorten beviljas fler funktionshindrade assistans och de får dessutom fler timmar, enligt Anna Dahlberg i Expressen. Visserligen ger invandrares kusingiften ökad risk för handikappade barn, men det är långtifrån hela förklaringen till generositeten. Import av outbildade assistenter från Mellanöstern är också en lönsam bransch, liksom att dra hit ”fake” handikappade. Kontroller uteblir från FK, för ingen tjänsteman vill riskera att få på käften.

Kalla Fakta
När jag såg Kalla Fakta den 22 januari, som handlade om neddragning av assistans, får jag en känsla av att politiker går som katten kring het gröt, ingen vill sätta bjällran på  regeringens ansvarslösa invandringspolitik, som raserar välfärden för de som behöver den bäst.
Finansministern nämner i en bisats chefens paradgren, att fler länder måste ta emot välfärdsmigranterna, nej, nej hon sa asylanterna.
Inte ett pip om rättegångarna i Södertälje eller Malmö.
Kalla fakta följer det vanliga mönstret avslöjar effekterna, men aldrig närma sig grundorsaken.
– Varför skenar assistans utgifterna?
– Vilka är det som fuskar?
– Varför måste regeringen spara?
– Varför är inte åldersfuskande afghaner lika intressant?

Samma mönster
Invandringsrelaterade problem följer alltid samma mönster, från förnekande till utredning. När trycket blir för stort, då tar media tag i frågan, denna gång SvD i en serie om assistansfusket, men då är trycket från enskilda och handikappföreningar så omfattande, att frågan måste upp på bordet. Ca 4 miljarder går rakt ner i de kriminellas fickor (en del för att finansiera terror resor enligt Magnus Ranstorp) och assistanskostnaden skenar, som nu kostar 30 miljarder varje år, lika mycket som hela rättsväsendet.

Ingen ska inbilla mig att felet endast ligger hos Högsta Förvaltningsdomstolen som i flera domslut  från 2012 och framåt urholkat assistansen, vilket FK likt detektiven Sherlok Holmes lyckades  leta fram, när befallning kom från regeringen att spara, spara för  sjutton!

Så nu är varken luft eller mat grundläggande behov!!
Nu får 8 av 10 som söker statlig assistans, med behov av hjälp  med mer än 20 tim/v avslag!  (< 20 tim faller ansvaret på kommunen).
En skriande orättvisa råder, de som är inne i systemet kan få extra pengar till semesterresor, medan svårt sjuka barn som behöver hjälp får avslag.
Självklart ligger regeringen bakom förtunningen av ”grundläggande behov” där som sagt andningshjälp inte längre ingår! Allt för att slippa förtörna sin nödvändiga valboskap i förorten.

Men nu pågår utredning i vanlig ordning av självklarheter.
Förbud mot importerade assistenter, örnkoll och samkörning av register på blivande assistansbolag diskuteras.
Men man glömmer de viktigaste åtgärderna, utvisning av utländska fuskare som dömts i domstol och förbud mot kusingiften,  borde för länge sedan ha sjösatts. De två sistnämnda är inte att tänka på i snällismens paradis. För då skulle våra politiker få skäll av EU.

Gänget i Södertälje som dömdes för ett par år sedan, kanske genom bulvaner har startat nya företag och fuskarna i Malmö, som nu är uppe i domstol, får väl lagens mildaste straff. Böter till brottsoffer kan i vanlig ordning inte betalas, så det får skattebetalarna också stå för. Min misstanke är att infiltrationen av partiska muslimer med politiska supporter är mycket stor inom vårt rättsväsende, som i regeringen. Privatiseringen av välfärdstjänster har fått förödande konsekvenser, ev. vinst av påstådd effektivisering äts upp av kostsamma kontrollsystem. För här finns alltför många oseriösa aktörer, vilket alliansen har svårt att acceptera.

Om inte detta fusk och regeringens lögner kan få indoktrinerade medborgare att vakna, då är Sverige utom all räddning!

Fler svar på frågan, varför måste vi kämpa från killen med CP skada, från den ensamstående mamman till 4-åringen som krampar och måste sondmatas Välkomnas!

Anmälan till polismyndigheten för spridning av desinformation

Här gör gästkrönikör Olle Ljungbeck en anmälan till polismyndigheten efter att riksdagsledamöter, som hanterar rikets säkerhet, medvetet spridit desinformation om hot från främmande makt. En gedigen bilaga bifogas som avslöjar  regeringens, alliansens och försvarsledningens Fake News. ………………………………………………………………………………………………

Till Polismyndigheten.

Anmälan.

Undertecknad anmäler härmed riksdagsledamöterna Mikael Oskarsson, Hans Wallmark och Allan Widman för medvetet spridande av desinformation om hot från främmande makt.

Att deras uttalanden är desinformation kan lätt konstateras därför att den helt saknar saklig grund och bevis för att Sverige skulle vara utsatt för hot. Deras såväl muntliga som skriftliga uttalanden är dåligt underbyggda, intellektuellt undermåliga och tyder aldrig på att de äger verklig kunskap om sakernas förhållanden.

Deras syfte syns i hög grad enbart gå ut på att skrämma medborgarna om att hot utgår från visst håll för att ansluta Sverige till den allians, som de tydligt föredrar, utan att därmed ha någon som helst säkerhet om en anslutning till denna skulle främja tryggheten för de svenska medborgarna.

Allt deras resonemang om det påstådda hotet vittnar om en intellektuell torftighet och en närmast demagogisk inställning till de eller den stat de riktar sin – inte sakliga och objektiva kritik – utan en kritik grundad på känslor och personliga sympatier för den stat/allians de tydligt visar sina sympatier för – men som inte är förenligt med att samtidigt sitta som medlem i ett utskott vilket hanterar rikets säkerhet.

För att visa de nämnda ledamöternas brist på såväl utredningskapacitet som helhetssyn bifogar jag en bilaga med synpunkter, för att ge  mer adekvat information än nämnda ledamöters ytterst ytliga kunskaper.

När värnplikten avskaffades var undertecknad en av få som starkt ifrågasatte den tidens riksdagsledamöters intellektuella nivå. Tyvärr sker ingen bättring.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Bilaga:
En lögnspridning pågår från politiker, som är jämförbar med demagogi.

I dag förs det en lögnkampanj mot Ryssland från regeringen och sex av klöverpartierna, som i sin brist på saklighet och logik närmast får anses vara demagogisk. Det har från deras sida aldrig funnits minsta intresse att närmare undersöka varför Ryssland skulle vara ett hot. Ej heller hur framtiden ser ut för Ryssland och utifrån ett sådant perspektiv göra en värdering om hot verkligen föreligger mot Sverige.

Natos maktspel med EU som vasall
 När EU för ett antal år sedan införde sanktioner mot Ryssland fanns det inga ”rationella” orsaker till detta. Varken Ukraina eller något annat land hotades. ”Annekteringen” av Krim var inte heller tillräckligt skäl för detta agerande från EU.
Sanktionerna var ett led i USA:s och Natos maktspel och inget annat.
Skulle USA behandlats på samma sätt som Ryssland skulle detta land ständigt befinna sig på svarta listan och som den lydige vasall EU är, så böjde man sig för USA:s krav.
När nu sex av sjuklöverpartierna knappast finner ord tillräckligt skrämmande för att tala om för svenska folket vilket hot Ryssland utgör har detta också sin förklaring. Orsaken är i det här fallet inte heller ”rationell”.

Hot utifrån, välkänt maktmedel
Grundorsaken till deras lögnaktighet är nämligen konsekvenserna av massinvandringen. För var dag som går blir följderna av denna gränslösa politik allt mer uppenbar och katastrofal för samtliga partier och framtidsoron är stor inom 7-klövern, trots moderaternas löften om åtstramningar utåt. Men masn tiger givetvis om detta.
Kanske Magdalena Andersson glömde tysthetslöftet i intervjun den 21/12 i SVT inför det skräckscenario vi har framför oss och äntligen talade klartext! Att invandrare skulle välja ett annat land än Sverige, underförstått, här är det fullt och har gått överstyr.

Men kommer regeringen att agera?

Att inför det kommande valet sanningsenligt för medborgarna förklara situationens allvar skulle innebära ett misstroende mot de sju partierna som skulle få förkrossande följder i valet.

Att spela upp ett hot utifrån – som inte finns – när de inrikes problemen tornar upp sig på ett sätt för vilket man saknar lösning har regeringar använt sig av i alla tider.

Putins guldägg
Endast en dåre skulle inlåta sig i något utrike äventyr, när man sitter på ett guldägg som Putin gör. Och Putin är ingen dåre, utan kanske den skarpaste och smartaste statsmannen i världen i dag.

Vilka är då guldäggen?

JO! Inget annat land har sådana enorma naturresurser som Ryssland. De består av god jordbruksjord, skog, malmer, olja, gas etc. Landet ligger på norra halvklotet vilket gör att det ur klimatsynpunkt inte kommer att drabbas tillnärmelsevis, som södra halvklotets stater av ett varmare klimat.

Med sina enorma arealer av god jordbruksjord kommer landet om några få år att vara Europas ”kornbod”, ja kanske världens. Man är redan på väg. Kina och Ryssland storsatsar nu på kolossala projekt i asiatiska Ryssland.

Kinas expansion
Allt detta leder till ”megainfrastrukturprojekt” som järn- motorvägar, hamnar, liksom jättelika gruvprojekt innefattande i stort sett alla slags malmer.

I förlängningen följer en jättelik industrialiseringsvåg.
Ett exempel är Kinas långt framskridna planer på en hamn i Lysekil, där kommunledning och Försvarshögskolan intar olika ståndpunkter om framtida risker.
Kommuner är i desperat behov av inkomster pga av invandringens ökade försörjningsbörda, medan försvaret betecknar försäljning av svenskt territorium, som ett säkerhetshot.

Ett annat exempel är lagringshamn för den ryska gasledningen till Europa, där Gotlandspolitiker tvingades säga nej för upplåtelse av hamn, men efter en tid så fick Karlshamn säga ja, efter grönt ljus från regeringen för ett år sedan. Kanske var det Angela Merkel som gav sin springpojke Löfven nya direktiv?

Tänk om försvarsledningen med ansvariga riksdagsmän reagerade lika starkt över våra öppna gränser där terrorister och kriminella kan vandra ut och in och där vapentrafiken till mord och rån når nya rekord.

Utvecklingen av isbrytare kommer att leda till åtkomsten och nyttiggörandet av naturtillgångarna i den del av Ryssland som gränsar mot norra ishavet på ett sätt som få kunnat ana.

Statistik
Redan nu kan vi ur ekonomisk statistik ana den enorma utvecklingskapacitet som finns. Några siffror:

– Rysslands handelsöverskott ökade 50 % i  oktober jämfört med samma månad i fjol.

– Perioden jan – okt blev överskottet 90 miljarder dollar jämfört med 70 året innan.

– Årets totala handelsöverskott rör sig strax över 100 miljarder dollar. Ett överskott som troligen kommer att skena de närmaste åren. Såväl Kinas som Rysslandsekonomier exploderar, medan väst saknar denna kapacitet.

Europa behöver Ryssland mer, än Ryssland behöver Europa
Den enorma ekonomiska expensionen i Asien där bl a Ryssland är vinnare till följd av sina enorma naturtillgångar gör också att Ryssland inte behöver Europa, men Europa mer än väl behöver Ryssland. Agerandet från EU såväl från Sverige mot Ryssland innebär inget annat än att dessa skjuter sig i båda fötterna. Vilket i sin tur kan leda till en recession, vilken kan bli den djupaste någonsin.

Att då hoppas på USA är som att vända sig till en utblottad f d miljardär. Den besinningslösa demagogi som regeringen, försvarsutskottets ledamöter, S, M, L, KD, FP, C jämte ett antal riksdagsledamöter och överbefälhavaren med flera söker skrämma medborgarna med i sina lögner om Ryssland, som ett hot har sannolikt aldrig tidigare förekommit.

Inte ens under det kalla kriget eller under andra världskriget. Och eftersom det inte finns minsta sanningshalt i påståendena, måste orsaken att skrämma medborgarna på det mest demagogiska sätt vara en annan, än att Ryssland skulle vara ett hot.

Objektiv analys om Ryssland saknas
Aldrig minsta försök till en realistisk och saklig värdering hur framtiden ter sig för Ryssland. Och utifrån en sådan granskning göra en bedömning om vi är hotade. Endast obevisade beskyllningar utan minsta bevis. Samma primitiva beteenden som med ubåtarna.

Det är skrämmande att höra företrädare för försvarsutskottet och försvarsberedningen som Oscarsson, Wiman och Wallmark göra uttalanden, som helt saknar stringens, klarhet och skärpa i en så viktig fråga, som om vi är hotade av ett annat land.

Att socialdemokraterna (som jag visserligen inte idag har minsta förtroende för) ställer upp på detta är ju inget annat än ett sätt att få vara kvar vid makten.  Min uppfattning om en objektiv och sanningsenlig utredning, skulle definitivt göra slut på alla spekulationer att Ryssland är ett hot. Istället borde EU och Sverige inleda förhandlingar med Ryssland på alla områden. Ett samarbete som nu kineserna sett vikten av. Om inte, kommer hela Europa att bli samma förlorare som Sverige.”

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

 

Kriminella muslimers ”berikande” kultur


Har inte berikningen och lönsamheten svalnat något hos de godhetsberoende? Eller vill jag bara se ljus i mörkret?

Jag blir spyfärdig om jag får höra om utanförskap, fattigdom, svåra upplevelser, som förklaring till den skenande invandringsrelaterade brottsligheten. Tyvärr räknar jag inte in MP i denna språkliga förändring. Fridolin fick spatt, när finansministern rekommenderade ett annat land för kommande migranter, där Nordafrikas unga män, utan asylskäl toppar ligan.
För vem skall då rösta på mig, fanns bakom hans utbrott.

Ingen förändring av asylregler
Någon ändring av asylreglerna vill FN, som förväntat inte höra tals om. För instabila nationalstater är det bästa Bilderbergarna vet, även om migrantmoder Merkel nu har svårighet att sy ihop en fungerande regering, när det föraktade AfD snodde 13 % av rösterna. Men Emanuell Macron, Rotschilds gullgosse, får utgöra tröst för Soros och hans bäste bröder med hans förslag på nätcencur.

Timbro imponerar
Tänk, att äntligen har polletten trillat ner hos Timbro, angående bakgrund till muslimers höga kriminalitet.
”……De har inte kommit snett. De har inget missbruk. De delar helt enkelt inte våra normer, och de har absolut ingen lojalitet eller ens vilja till lojalitet gentemot samhället. En dom till fängelse är ingen skam, den är ett besvär, något obekvämt, något att undvika för att det är opraktiskt och långtråkigt att sitta inne. Lojaliteten är däremot oerhört stark när det gäller gänget, kompisarna, familjen, klanen, kvarteret; och den är dubbelriktad. Vi kan inte alltid involvera deras familjer när vi vill behandla dem för kriminalitet; för familjerna kan tycka att grabben är bra, han drar hem pengar. Den ofta oreserverade kärleken till mamman och respekten för pappan motsvaras inte sällan av en fullständig, och i bästa fall blind, lojalitet tillbaka….”
https://timbro.se/smedjan/den-nya-tidens-brottslingar-erkanner-ingen-skuld/

För att kunna bemöta den nya kriminaliteten måste vi förstå hur den uppstår, skriver Per Brinkemo.

Svaret är mycket enkelt.
Mediokra, karriärlystna politiker, som kört över sina uppdragsgivare, folket och med brott mot regeringsformen, allt för att vara bäst i EU-klassen, som styrs av världens oligarker. Vars mål är att underminera nationalstaten, som bara utgör hinder för alla friheter. Nej, det skriver inte Timbro, men författaren närmar sig Nicolai Sennels erfarenheter.

Förklaring till kriminella muslimers beteende
Vill någon veta mer om kriminella muslimers beteende så läs ”Helig vrede-bland kriminella muslimer” av psykolog Nicolai Sennels. Han arbetade på ett ungdomsfängelse i Köpenhamn och efter 250 samtal med kriminella finns hans erfarenheter i bokform. Givetvis fick han sparken, för resultatet stämde inte med kommunens värdegrund…

– Ur förordet av Ingrid Carlqvist
https://www.logik.se/Produkt/helig-vrede/

”Första gången jag läste Nicolai Sennels bok Blandt kriminelle muslimer kunde jag nästan höra polletterna trilla ner i mitt huvud. Äntligen fick jag en förklaring till varför muslimer beter sig, i vårt västerländska tycke, så illa. Äntligen förstod jag varifrån aggressiviteten kommer, äntligen kunde jag avfärda allt politiskt korrekt prat om ”socioekonomiska orsaker” och ”utanförskap”.”

Jag skrev om detta i NewsVoice för drygt ett år sedan samt i ett blogginlägg och höll på att bli anmäld för hets mot folkgrupp. Att skriva att muslimer och västerlänningar är olika kan ju förstöra hela värdegrunden och förklarar helig vrede från den korrekta eliten.
http://word.harrietsblogg.se/2016/08/27/muslimer-och-vasterlanningar-ar-olika/

Timbros författare till artikeln ovan, Per Brinkemo, får knappast sparken eller hot om anmälan för hets mot folkgrupp. Så visst går det framåt, om än med myrsteg.

Men med förslagen om begränsning om yttrandefriheten som jag skrev om i går, efter impuls från signaturen ”Elisabeth” så finns risk för landsflykt av kända dissidenter och vi andra blir väl bötfällda och avstängda från nätet. Så det är bäst att skriva inlägg och kommentera medan tid är.
https://ledarsidorna.se/2018/01/ledarsidorna-se-kan-tvingas-till-tystnad-2019/

Midnatt råder, tyst det är i husen, tyst i husen, när jag vill se ljus i mörkret.

Oro finns för rikspolischefens synförmåga!

Uttalat synfältsbortfall?

Före jul så tyckte rikspolischefen att han såg en ljusning beträffande sitt ansvarsområde. Men det måste vara något fel på hans syn, eftersom hans poliser med sin fackförening bara ser mardrömslikt mörker.
https://nyadagbladet.se/inrikes/polisfacket-malar-upp-mardromssituation-kritiserar-dan-eliasson/

Tino Sanandaji gjorde en sammanfattning på Facebook den 30 december över sista tidens händelser:

”Dygnets rubriker exklusive Malmö:
• Skjuten man hittad död i Göteborg
• Maskerade män sköt på pizzeria i Järfälla
• Hotfull man med spade sköts av polis
• En man i Smedjebacken har under natten blivit knivskuren
• Falköping: Oro efter anlagd brand i skolbyggnad
• Polisen utreder misstänkt mordbrand i lägenhetshus
• Kvinna och barn misshandlades
• Polisen varnar: ”Öppna inte”. Polisen har fått in flera larm om okända personer som tagit sig in hos äldre i Borgholm
• Sju dagar i sträck har räddningstjänsten i Landskrona attackerats med fyrverkerier när de åkt på larm. Nu får brandmännen polisskydd på utryckningar
• Polisen beskjuten av raketer – flera gripna. De pyrotekniska oroligheterna i Eskilstuna fortsätter
• En polis kände sig så ansatt av ungdomarnas fyrverkeriskjutande att polisen drog sitt tjänstevapen. Händelsen har fått lokalpolischefen Anders Olofsson i Kristianstad att rikta en allvarlig uppmaning till föräldrarna att prata med sina barn.

Dags för propagandapoliser att gå ut och uppmana allmänheten att inte oroa sig och FÖR GUDS SKULL fortsätta rösta på S.

Polisens ogenomtänkta utspel efter Malmövåldtäkterna: ”Mitt råd är att uppträda som vanligt och inte agera på sin rädsla” ”Vi uppmanar medborgarna att röra sig som vanligt. Det är det mest brottsförebyggande, säger Mats Karlsson, som riktar sig direkt till personer i områdena där våldtäkterna skett” ”Varken polis eller annan myndighet kan gå ut och lova någon trygghet”

I praktiken uppmanar polisen unga kvinnor att agera som mänskliga sköldar, trots att risken att drabbas av överfallsvåldtäkt är nära noll om de inte rör sig ute ensam. Om syftet är att ha vittnen som rör sig ute i natten borde polisen uppmana män eller de i grupp, inte ensamma kvinnor. Polisen missbrukar sin förtroende för att ge idiotiska råd som syftar till att hjälpa regeringen under valår, på bekostnad av kvinnors säkerhet.

Rädsla finns av en anledning. Överdriven rädsla är irrationell, men att inte känna någon rädsla alls trots fara klassas också som en psykisk åkomma som utsätter de drabbade för risker. Tydligen känner polisen själva rädsla när de drar vapen mot män med spade och ungdomar med fyrverkerier. Varför ska ensamma kvinnor i Malmö inte känna rädsla för en reell fara?”

…………………………………………………………………………………………………

När jag på rapport hörde detta idiotiska uttalande av polisen i Malmö, höll jag på att sätta glöggen i halsen av upprördhet. Denne Mats Karlsson, regeringens och rikspolischefens nickedocka har nog jämnat vägen för karriären och det är han inte ensam om.

Till polismyndigheten i Gävleborgs län.

 Till polismyndigheten i Gävleborgs län. Avsändare Olle Ljungbeck.

Gästkrönikörers inlägg ger ofta starkare sken över händelser i samhället, vilket gör att absurditeter från makthavarna tydliggörs i all sin nakenhet.
Här får polismyndigheten i Gävleborgs län en anmälan, om brott mot lagstiftningen om jämställdhet mellan könen av
Olle Ljungbeck.
De som anklagas är statsminister Stefan Löfven och skolminister Gustav Fridolin, företrädare för en feministisk regering, som blundar för dessa övergrepp.
Då inga handlingar sker i ett vacuum, borde fler medborgare ställa sig frågan; vilka krafter ligger bakom?
………………………………………………………………………………………………

”Undertecknad anmäler härmed statsminister Stefan Löfven samt skolminister Gustav Fridolin för att de inte kräver att muslimska konfessionella (religiösa)skolor som t ex AlzAHRaa följer jämställdhetslagen och allmänna lagar om jämställdhet mellan könen, genom att behandla skolflickor i dessa skolor i enlighet med vår lagstiftning.

Att så inte är fallet visar de ständigt återkommande anmärkningarna från Skolinspektionen om kränkningar och diskriminering av flickor. För flera år sedan och under många år riktade Skolinspektionen grava anmärkningar mot Römosseskolan i Göteborg.

Alltsedan denna tid har jag följt – inte endast de muslimska friskolor som fått anmärkningar – utan också andra muslimska sådana och jag har då inte påträffat någon där inte flickorna (i ringa grad pojkar) utsatts för grova kränkningar och diskriminering. Av mina iakttagelser kan jag inte dra någon annan slutsats än att flickor i dessa skolor utsätts medvetet för en planerad diskriminering och ett missgynnande därför att de som är huvudmän för skolorna inte ideologiskt och utifrån sin kultur accepterar jämställdhet mellan flickor och pojkar/kvinnor och män.

Detta är så tydligt och gäller till hundra procent. Kränkningarna är så allvarliga att det inte kan finnas minsta tvivel om att flickorna tar livslång skada av sin ”skolgång”. Den grava diskriminering och kränkning de utsätts för kommer självklart att medföra att de inte integreras i det svenska samhället. Detta bör inte vara någon hemlighet för politiker och skolinspektionen. Men det är också högst troligt en medveten plan från huvudmännen för skolorna.

I Sverige har vi en tradition från den tid då vi i stort sett endast tog emot europeiska invandrare att dessa såväl integrerade, som assimilerade sig i flertalet fall. Likartad kultur och religion skapade med sannolikhet dessa förutsättningar. Äktenskap över de etniska gränserna har varit norm. I dag gäller och kommer motsatsen att gälla om nuvarande ojämställdhet får finnas och om skolor får drivas av huvudmän som representerar en helt annan kultur än vår och vilkas drivfjäder är att inte integrera sig i det svenska samhället.

Men också förhindra äktenskap över de etniska gränserna. Att denna ojämställdhet mellan flickor och pojkar får pågå är inte endast ett brott mot grundlagen och vår allmänna lagstiftning om jämställdhet mellan könen. Den visar också på en råhet och hänsynslöshet från politikernas sida mot de flickor som tvingas gå i dessa skolor.

I någon slags missriktad humanistisk/demokratisk floskelpolitik påstår de sig värna om religionsfrihet etc. I verkligheten är det ett sätt att krossa flickornas rätt till meningsfullt och bra liv, jämsides med svenska ungdomar. För mig är de politiker som kan åse detta och inte bryta utvecklingen inte endast psykiska våldtäktsmän utan också sadister.

Medan man nu helt riktigt vänder sig mot de män som inom olika grupper oupphörligen kränkt kvinnor, låter man kränkningen av skolflickor i muslimska skolor fortsätta på ett sätt som kommer att bryta ner många och förhindra ett normalt liv för de flesta.

Deras fostran till underdånighet med männen kommer inte bli mindre i ”jämställdhetens högborg” än om de stannat kvar i sitt hemland.

Med hänsyn till de fruktansvärda förhållanden de flickor tvingas leva under som går i religiösa muslimska skolor kan det inte råda minsta tvivel om att de båda huvudansvariga; Statsminister Stefan Löfven och Skolminister Gustav Fridolin är skyldiga till detta varför det är min skyldighet att polisanmäla dem.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

……………………………………………………………………………………………………..

Nu har skolminister Fridolin kommit på en briljant idé, att stänga problemtyngda invandrar skolar och flytta över buset till väl fungerande skolor. I de skolor som utsatts för denna jämlikhet har redan buset och stöket ökat. Regeringens solidaritet är att alla skall få det lika dåligt och fortsätter idogt att förstöra landets framtid.

Brev till justitieminister Morgan Johansson

Detta brev önskar jag att alla riksdagsmän tog del av. Gästkrönikör Olle Ljungbeck fortsätter här att agera externt.
Han gör en träffsäker analys om varför brottsligheten med våldtäkter, hederskultur, rån, mord och bedrägerier inte kommer att minska.
Orsaken är regeringens feghet att se och erkänna grundorsaken till den dramatiska ökningen.
Strävan inom forskning och kartläggning av problem är att fånga orsaken innan åtgärder sätts in, men här råder förbud från vår feministiska regering. Sanning förvandlas lätt till hets mot folkgrupp, det har många forskare och ”wisselblåsare” fått erfara. Regeringens åtgärder förblir därför resultatlösa.
De smetar ut kulturellt betingad brottslighet på alla medborgare, speciellt vita män och banar därigenom vägen till fortsatt ökning och allt fler medborgaroffer.

……………………………………………………………………………………………

”Till Justitieminister Morgan Johansson.

Du har kritiserat moderaterna därför att de vill klarlägga etnicitet hos de  som bl a begår våldtäkt. Detta tycker jag är synnerligen angeläget och befogat om vi skall kunna komma åt dessa fruktansvärda brott.

I din osakliga och av feghet generaliserande kritik uttrycker Du dig på följande sätt; ”För mig spelar det ingen roll om man är svart eller vit. Begår man brott ska man buras in”.
Så långt delar jag din uppfattning. Men inte i vad Du säger där näst; ”Sexualbrott förekommer överallt. Den gemensamma nämnaren är att de som begår dessa brott är män”.

Eftersom Du inte gör någon skillnad på de män som genom sexuella anspelningar och fysiska närmanden i första hand ser kvinnor som könsvarelser, men ändå inte är beredda att begå våldtäkt – med dem som också har samma syn på kvinnor, men inte tvekar att begå våldtäkt tom gruppvåldtäkt är Du inte intresserad av sanningen.

Du formulerar dig minst av allt stringent. Och vet Du, att jag vet varför Du formulerar dig så generaliserande.

DU ÄR FEG!

Du vågar inte vara distinkt och formulera dig klart, därför att då kan Du hamna i sanningssägarnas krets och det är absolut förbjudet bland de politiskt korrekta.
Du har en chef Stefan Löfven, som sagt att han leder den främsta feministregeringen i världen. Men har också varit mån att tala om att han själv är feminist.

Därtill har han av förre FN-chefen mottagit – och accepterat – uppdraget att verka för jämlikhet mellan män och kvinnor i hela världen. Trots detta kräver han vid besök i Iran att de kvinnliga ministrarna skall hölja sig i slöja när de träffar Irans regering och statschef. Eftersom Iran är medlem av FN skulle Löfven inte gjort sig skyldig till något brott mot de diplomatiska reglerna, men han valde ändå att svika sina egna ministrar, såväl som uppdraget han fått av FN-chefen. Men oavsett detta skulle han självklart stått upp för kvinnorna om han är en riktig feminist.
Att han inte gjorde detta kan inte förstås på annat sätt än att han liksom de två tidigare grupperna jag nämnt enbart ser kvinnor som könsvarelser. Han bortsåg helt ifrån att dessa ministrar har hög utbildning, innehaft kvalificerade tjänster innan de blev ministrar och troligen fått arbeta hårt innan de blev ministrar. Sett utifrån förvärvade kvalifikationer överstiger dessa säkert med råge de Löfven själv har. Trots detta såg han dem enbart som könsvarelser!

Du påstår att det inte är någon skillnad på de män jag nämnt – att den ena gruppen inte är beredd att begå våldtäkt – medan den andra är det. Om jag då gör samma generalisering som Du, så skiljer sig inte Löfven från någon av de båda grupperna för han är ju man. Om vi sedan ägnar en stund åt din egen syn på kvinnor så imponerar den faktiskt inte.

Du har nu varit justitieminister i tre år. Inom ditt uppdrag ligger bl a rättsväsendet. Det innebär att Du skall hävda lagarna vilket innebär att Du skall ingripa mot alla som bryter mot dessa. Det gör Du genom ny lagstiftning, brottsförebyggande insatser och en fungerande polisorganisation.

Det Du inte vågar erkänna, när Du drar alla män över en kam är att massinvandringen resulterat i en brottslighet som aldrig tidigare förekommit i Sverige. Men faktum är också att massinvandringen efter 2005 har resulterat i en enorm överrepresentation för invandrade personer. De är överrepresenterade i flertalet brott. Men mest vad gäller våldtäkter. Klart är att invandrarbrottsligheten är starkt kulturellt och religiöst betingad. Inte minst får detta konsekvenser för kvinnorna efter som de såväl kulturellt som religiöst har en mycket svag och underordnad ställning i sina hemländer.

Det anmärkningsvärda är att Du under din tid inte agerat på minsta sätt  för att få ned denna brottslighet. De mest frekventa är således mord, våldtäkter, hedersvåld (som ökar katastrofalt), kvinnlig könsstympning, barn-och tvångsäktenskap, kvardröjande kulturella skillnader mellan kvinnor/män, flickor/pojkar som strider mot svensk lag men som snarare ökar än minskar. Hellre får kvinnor/flickor bli offer än att Du lämnar din rädsla för att inte vara tillräckligt politiskt korrekt. När Du nu intar en generaliserande attityd till icke acceptabla och grovt brottsliga sexuella företeelser gör Du detta av feghet och så länge Du gör det kommer ingen förändring att ske. Att uppvisa den feghet Du gjort alltsedan Du blev minister är inte endast skamligt utan ett brott.

Först den dag Du och dina PK-vänner vågar i grunden undersöka dagens invandrarbrottslighet kan ni sätta in adekvata åtgärder och förhoppningsvis nå resultat. Du såväl, som övriga vilka räds sanningen är självklart helt olämpliga på era uppgifter så länge ni har detta förhållningssätt, för därigenom kommer problemen att växa er överhuvudet – frågan är om de inte redan gjort det!

Först den dag Du och dina gelikar vågar erkänna att en stor del av brottligheten och all brottslighet som berör kvinnor från utländska män är kulturellt och religionsmässigt betingad kan ni sätta in adekvata åtgärder för att bryta utvecklingen.

De muslimska länder där Islam är statsreligion accepterar inte FN-deklarationen om mänskliga rättigheter, utan har en egen version där kvinnor har en underordnad och otryggare ställning än i FN-deklarationen. Först den dag ni med lagarnas hjälp ser till att invandrare från de muslimska länderna lever efter den värdegrund vi har såväl grundlagsfäst, som lagt fast i allmän lagstiftning, kan vi räkna med att invandrarvåldet avtar. Om vi accepterar deras värdegrund – vilket Du syns göra – når vi givetvis aldrig några resultat. Men låter man fegheten och den politiska korrektheten helt styra sina handlingar är det självklart att man aldrig kommer i närheten av en förändring. Då är man i stället orsak till att katastrofen kommer allt närmare och till slut utlöser den tickande bomb som allt fler medborgare blir en del av.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

SVENSK LAG SKA GÄLLA ALLA SOM VISTAS I SVERIGE!

Karin Ferm, uppskattad gästkrönikör, skriver att Svensk lag skall gälla alla som vistas i Sverige. En självklarhet kan tyckas, men tyvärr inte för ensamkommande män, främst från Afghanistan. Där majoriteten vilselett migrationsverket och allmänhet med lögner om sin ålder och hemvist. Detta handlande är grovt bedrägeri och borde straffas enligt Brottsbalkens nionde kapitel, men inte i Sverige. Här gäller inte likhet inför lagen, så fort det handlar om utomnordiska förövare. Känslostyrt hänsynstagande har perforerat lagen.
………………………………………………………………………………………………….
Att medvetet ljuga, använda falska personuppgifter för att få ASYL i Sverige är GROVT BEDRÄGERI och ska STRAFFAS enligt SVENSK BROTTSBALK 9 Kap.

Men våra rödgröna politiker har sedan länge plockat bort fru Justitias ögonbindel, när det gäller asylbedrägerier. Då är det bara migrationsverkets ”tycka synd om” inställning med bortförklaringar som gäller, väl uppbackat av tjänstvillig media. 

När skadestånd skall utbetalas till afghanska förvuxna ”barn” som ljugit om sin ålder, för påstådd informationsmiss beträffande utfallet av ålderstest, då måste varenda medborgare, med sina hjärnfunktioner i behåll, förstå att något blivit skandalöst fel.

För intresserade kommer här några länkar från Svea Rikes lag, beträffande bedrägeri.

Bedrägeri – lagar och fakta
Bedrägeri / Så säger lagen:

För bedrägeri är straffet fängelse i högst två år. För grovt bedrägeri är straffet fängelse i lägst sex månader och högst sex år. För bedrägligt beteende är straffet böter eller fängelse i högst sex månader.

Beskrivning av bedrägeri
Bedrägeri innebär att en gärningsperson vilseleder (lurar) någon att göra något eller att inte göra något som denne annars skulle ha gjort. Vilseledandet måste medföra att gärningspersonen tjänar ekonomiskt på det och att det leder till ekonomisk skada för den som blir vilseledd.
(Exempel på bedrägeri kan vara, när en gärningsperson skickar bluffakturor eller lurar någon att göra en dålig investering. Det är också bedrägeri när en gärningsperson kopierar uppgifter från någons kontokort (skimning) för att kunna ta ut pengar från dennes bankkonto eller handla saker på kredit).
Om brottet med hänsyn till skadans omfattning bedöms som ringa döms personen för bedrägligt beteende. Med ringa avses bland annat att beloppet som bedrägeriet rör är under cirka 1000 kronor, men det är helheten som bedöms och ett bedrägeri kan bedömas som ringa även om beloppet är högre.

Grovt bedrägeri
Grovt bedrägeri kan innebära att en gärningsperson:

  • Missbrukat ett allmänt förtroende.
  • Använt förfalskade handlingar.
  • Utfört en särskilt farlig gärning.
  • Utsatt någon för en särskilt kännbar skada.

Åldersljugande män har missbrukat allmänt förtroende och även använt förfalskade handlingar med olika identiteter. Att slänga passet överbord för att erhålla ekonomisk vinning är också ett bedrägligt beteende. Hot mot tjänstemän på migrationsverket och socialarbetare tillhör vardagligheter med kännbar skada för de drabbade.
Allt detta är exempel på grovt bedrägeri.

Minns att ett par SD politiker i södra Sverige krävde att åldersljugande män skulle dömas för bedrägligt beteende, men denna uppmaning röstades direkt ner av upprörda kommunpolitiker, ett sådant främlingsfientligt förslag, ned med det i papperskorgen bara!

Vilseledande beteende
Enligt lagen så innebär ett vilseledande beteende att gärningspersonen tjänar ekonomiskt på det och att det leder till ekonomisk skada för den som blir vilseledd.
Kan det bli mer vilseledande, när man genom att ljuga om både ålder och hemvist först roffar åt sig dygnet om uppassning på hutlöst dyra HVb platser, där sanering ofta behövs när aviseringslagen trätt i kraft.
Sedan belönas de med permanent uppehållstillstånd. Vilket kan innebära livstids försörjning för sig själv och därefter för hopen av anhöriga, som står och trycker i dörren. Att den som påstått sig vara minderårig har fru och flera barn tycks inte bekymra regeringen. Därefter finns exempel på att barnen kan skickas till hemlandets skola för att inte försvenskas, alla bidrag flödar ut oavsett var föräldrarna befinner sig.

Ekonomisk skadade blir vilseledda medborgare vars rätt till välfärd försvinner och längst ut befinner sig till exempel Lilla Anna och otaliga andra som dött pga av sjukvårdens besparingar och gamla Jenny med gelikar, som nekas annat boende av åderlåtna kommuner, vilket har beskrivits i tidigare blogg- inlägg.

Om brottsbalkens paragrafer i kapitel 9 skall vara kvar, så kräver jag ett tillägg, där det tydligt står att straff är tabubelagt för afghanska män, som vilselett och berikat sig genom bedrägligt beteende.

Straff borde också utdömas till politiker som genom acceptans av lögner förskingrat våra skattepengar.

Källa
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700

Röster från verkligheten

Varken min syster eller bror blir nämnvärt upprörda över Leif Östlings moral. De har fullt upp med att tackla vår nya vardag, som ligger långt från regeringens ”Vi ska klara av det” rop, från deras självförvållande utmaningar.

Mejl från min syster
”Ja, nu är mediacirkusen igång igen, ingen har ju begått något lagbrott!
Ingen journalist tar i frågan om invandrarnas brottslighet och deras kostnader i landet.

Vad hade vi kunna få i stället?

Jag skäms över regeringen, vi har ingen extra fond, för terrorist offer, Löven hänvisar till Spendrups försäkring!
Det är inte ens grovt vapenbrott att åka taxi med full last av skjutvapen, domaren ansåg att det inte var tillräckligt mycket vapen. 

Kanske tillräckligt med vapen måste vara en långtradare fullastad med Kalasjnikovs?

Va, grabbarna kan ju skjuta ner hela Drottninggatan, jag fattar inget av domarbesluten! Vi får snart vara lika rädda för dem, som för tjuven.
Nu har vi ingen bil, den är på omlackering, någon jäkla skurk fick väl inte upp låset och drog en kniv utmed hela sidan på bilen, mitt på dan när vi var och handlade i Sickla!
Självrisk är 3500kr!
Jag blir så trött på vår regering och hela detta skurksamhälle, som den och Reinfeldt skapat i sitt humana övermod. Vem får betala? Jo, det är vi!”

 Mobil samtal från min bror (långtradarchauffören)
”Åt, helvete med denna fria rörlighet, nu är det väl en tidsfråga innan tjuven länsar lasten. En polare blev först av med några lyxåk, medan han sov i hytten. Men snuten hittade BMW:n och Rolls-Roycen en bit därifrån, soppatorsk och stoppmekanism gjorde att tjuvarna fick gå.

Tänk att regeringen helt glömmer snålmadamen, som efter åren i EU sket i att betala skatt här hemma och då borde väl polacken också få pröjsa skatten här, för allt slitage på vägar och dumpning av våra löner?
Nä, krokodiltårar för att vittja röster det är vad det är, de gör inte ett skit åt dessa paradis, de vill väl inte stöta sig med sina polare.. .snubben på Island, han fick väl avgå?

Östling har ju i alla fall fixat jobb, till skillnad från dessa pajaser, som vill pådyvla oss att det är olagligt att vara laglig, men tjuven här hemma daltas det med och de som kommer utifrån skiter man i.

Jag får plocka upp några sjalar ur egen pluska, men polacken bara flinar och river boten. 
Enklare att jaga oss svenska chaffisar, än skitungarna i förorten, där snutbilen eldas upp och stenarna rycker.
Nej, nu måste jag sluta, så jag hinner fram till en parkering för 9 timmars tvångsvila, för jag har ju bara ett och samma körkort att visa snuten….”

”Sverige har aldrig varit tryggare” klämmer regeringens fjäskpellar ur sig, under täckmantel; expertkunskap. Att ljuga med statistik är ingen svårighet, så kallat ”cherry picking” utnyttjas flitigt.
Populära förklaringsmodeller är ökad anmälningsbenägenhet och socioekonomiska skillnader, samt det uttjatade utanförskapet, vilket i hög grad är självförvållat.

Jag upprepar Alice Teodorescu:s  (ledarskribent på Gp)budskap om att det går utmärkt att släppa tegelstenen och ta upp en bok istället.

Men vad skulle vänsterns aktivister då snyfta över?

Sexualbrottslingars härkomst, en studie som Morgan Johansson inte vill göra

En gedigen studie har utförts av Joakim P Jonasson, som jag förmodar att vår mångkulturella regering med lojala betjänter inte vill ta del av.

”Sexualbrottslighet bland män födda i Sverige och i utlandet EN MEDBORGARSTUDIE”
https://pjjonasson.wordpress.com/2017/10/23/ny-undersokning-om-utlanningar-och-sexualbrott/

Inrikesminister Morgan Johansson vägrar att ge BRÅ ett undersökningsuppdrag om förövarnas hemvist, besvärligt är när nu kändisadvokaten Elisabeth Massi Fritz äntligen har vaknat och kräver fakta om brottslingens härkomst.

Där hon i denna studie får veta att i fällande domar under åren 2012- 2015 har bl.a.

  • 84 % av alla domar för grov våldtäkt begåtts av utomeuropeiska invandrare
  • 90 % av alla gruppvåldtäkter begåtts av utomeuropeiska invandrare
  • 95,6 % av alla överfallsvåldtäkter begåtts av män med utländsk härkomst
  • 85 % av alla homovåldtäkter begåtts av afghaner

Kanske siffran för homovåldtäkter delvist kan förklaras med traditionen ”bacha bazi,”där unga pojkar köps och får dansa för äldre män, uppvisningen slutar ofta med våldtäkt.

Anledningen till inrikesministern faktavägran är att han lyssnat för mycket på expertis med vänsterns ideologi, som ständigt förkunnar att invandringsrelaterad brottslighet beror på utanförskap och socio/ekonomiska skillnader, vilket är en sanning med stor modifikation.

Författaren har tagit del av ca 4.000 fällande sexualbrottsdomar under åren 2012- 2017 med syfte att lyfta fram förövarnas härkomst och typ av sexualbrott. Ett imponerande arbete! Jag lyfter här först fram hans – sammanfattning av resultat och därefter hans – slutord och är precis som författaren mycket tacksam för spridning av länken ovan.

……………………………………………………………………………………………………..

Citat från studien
”En undersökning av nästan samtliga fällande domar för sexualbrott 2012-2017 visar att:
• Andelen dömda svenskar, i proportion till andra grupper, har minskat sedan 2013 och sjunkit kraftigt de senaste två åren.
• Män med utomeuropeisk härkomst begår 84% av grova våldtäkter. Svenskar kommer först på fjärde plats, efter afghaner, irakier och somalier.
• Två av tre grova våldtäkter begås av asylsökande eller män som getts uppehållstillstånd.
• Landsgrupper med högst faktor (sannolikhet) att begå grov våldtäkt är i turordning algerier, afghaner, tunisier, marockaner och palestinier.
• 95,6% av överfallsvåldtäkter begås av män med utländsk härkomst.
• Flest överfallsvåldtäkter räknat i individer begås i turordning av somalier, eritreaner, algerier, irakier och gambier.
• Flest överfallsvåldtäkter begås i Stockholm, Hudiksvall och Eskilstuna.
• 90% av gruppvåldtäkter begås av män med utomeuropeisk härkomst. Var fjärde våldtäktsman som agerat i grupp är afghan.
• Flest våldtäktsmän som agerat i grupp har dömts i Ystad, Eksjö och Uppsala. Göteborg är på 11:e plats, Stockholm 16:e och Malmö 21:a.
• Utlänningar ofredar svenskar sexuellt i mycket större utsträckning än andra utlänningar.
• Män med europeisk härkomst begår oftast andra former av sexuellt ofredande än tafsning. Tre fjärdedelar av dömda afrikaner har tafsat på sitt offer.
• En majoritet av de som döms för koppleri är rumäner.
• Homovåldtäkters andel av totala våldtäkter har stigit kraftigt de senaste åren, samtidigt är gruppvåldtäkt mot män nu den vanligaste kategorin.
• 85% av de som dömts för gruppvåldtäkt mot män är afghaner.
• Adopterade män, oavsett land, begår sexualbrott i högre utsträckning än inte bara svenskar utan även icke-adopterade från samma landsgrupp.
• Svenska män är överrepresenterade i endast tre rubriceringar: köp av sexuell handling av barn, barnpornografibrott och utnyttjande av barn för sexuell posering.

Ladda ner studien här (PDF, 3 MB) | Alternativ

Slutord
Enligt Brottsförebyggande Rådet anmäldes 6720 våldtäkter under 2016.
Det betyder att om du lagt 80 minuter på att läsa denna undersökning har det hunnit ske ännu en våldtäkt någonstans i Sverige.
Det är delvis en fråga om resurser och strängare straff, men till stor del är våldtäktsepidemin ett importerat problem.

De partier som möjliggjort nuvarande situation var genom BRÅs tidigare rapporter fullt medvetna om riskerna med massinvandring från tredje världen. De tyckte det var värt ökat lidande för ursprungsbefolkningen för att de skulle få bygga sin mångkulturella utopi, det helvete som andra nu försöker ställa till rätta.

Som jag nämnde i inledningen gör jag inga anspråk på att vara opartisk i frågan, men jag gör anspråk på att källdatan är korrekt och att urvalet av domar är rättvist och så komplett som överhuvudtaget möjligt.

Jag förutsätter ändå att undersökningen antingen kommer försöka tigas ihjäl eller relativiseras med fantasins alla tillgängliga medel. Relativisterna kämpar dock i uppförsbacke eftersom undersökningen bara omfattar fällande domar där skuldfrågan inte är öppen för tolkning. Vanligtvis studeras anmälda brott och då kan relativisterna använda fantasibegreppet ”ökad anmälningsbenägenhet” för att mota fakta i grind. Det förut så populära fantasibegreppet ”mörkertal” används sällan efter det blev allmänt känt hur stor del av brott elitens gunstlingar står för.

Fenomen som ökad anmälningsbenägenhet och mörkertal finns självklart, men det som är utmärkande för kriminologer är att de använder begreppen som verktyg för att justera statistik efter eget tycke och smak.

Relativisternas okrönte konung Jerzy Sarnecki tog nog priset när han i Metro januari 2016 försökte hävda att utlänningars överrepresentation i våldtäkter skulle bero på socioekonomiska faktorer.

Man kan undra vilken forskning baserad i verkligheten skulle visa att fattigdom ger män lust att våldta kvinnor. Marxister som Jerzy Sarnecki ser brott som en slags klasskamp och förefaller motiveras av att hindra effektiva lösningar snarare än att minska brottsligheten.

Det går tvärtom att relativisera åt andra hållet med mycket starkare grund att stå på.

Hur många åklagare använder sin makt till att påverka statistiken genom att sätta ribban lägre för åtal mot svenskar än utlänningar?

Det kan både vara ett medvetet val — det framgår av utvisningsstatistiken hur många åklagare inte ens tycker utländska våldtäktsmän ska riskera utvisning — men också omedvetet, att de känner press uppifrån att försöka forma kriminalstatistiken enligt den politiskt korrekta bilden.

Rättsmedicinalverkets utredningar har visat att runt 80 % av så kallade ensamkommande flyktingbarn har ljugit om sin ålder. Det har fått många svåra konsekvenser för samhället, varav en är att dessa män åtnjuter kraftig straffrabatt och undgår utvisning om de döms för brott. Efter flera år med dessa åldersbluffar har en klasskillnad utkristalliserat sig där dessa behandlas med silkesvantar medan svenska män i samma ålder, eller också för den delen andra generationens invandrare, straffas korrekt enligt nuvarande lagstiftning. Det är en enorm rättsskandal att en åldersbluffande utlänning kan komma undan med ett års ungdomsvård för grov våldtäkt medan en svensk döms till 6 års fängelse för samma brott. Det kan tyckas att båda borde straffas med 20 års fängelse, men det är en annan diskussion.” Slut citat.
…………………………………………………………………………………………………

Nog är det förunderligt att all denna djävulskap som medborgarna får stå ut med är orsakat av medelmåttiga och karriärlystna politiker, som inte skyr några medel för att glänsa med sin humanitära stormakt! Inställsamheten går på högvarv mot EU och FN, medan dövheten gör detsamma mot de egna landsmännen. Så visst kom #MeToo kampanjen lägligt för att avleda uppmärksamheten mot majoriteten av förövarna, där offren har små möjligheter att komma undan, till skillnad från kulturelitens kvinnor.

I författarens länk kan kommentarer följas. Om BRÅ fått göra sitt jobb eller Medias vetenskapsjournalister, så hade en privatperson inte behövt utföra den. Vanligt är att i en sådan omfattande genomgång kan smyga sig in mindre fel, som korrekta nu vill använda för underminering av innehåll.

En opponents uppgift är till exempel att fokusera på det relevanta, väsentligheter skall vara i fokus ej detaljer, argument skall alltid finnas för synpunkter, frågor skall vara konkreta och en trevlig ton rekommenderas och att visa respekt till författaren…

Men här finns många brister hos de politiskt korrekta.

Glömska och selektivt minne hos MeToo:s kvinnor?

”… Jag blir upprörd över hur media flyttar fokus från alla gruppvåldtäkter till att vita svenska män har tafsat och kommit med skamliga förslag. Allt för att män och kvinnor skall komma på kant, medan förövare kommer undan med sina brott. Det är en utstuderad plan för att splittra befolkningen. Känns otroligt olustigt. Tyvärr går många på det. Denna procedur började i USA” var kommentaren från signaturen ”Hans K” i går.

Canossavandring
Men i MSM pågår en ”Canossavandring” av kulturelitens män, med skam och rodnad lovar de göra bot och bättring i nyhetssändningar och debattforum.

DN:s Peter Wolodarski skrev i sin söndagskrönika (22/10) att vi kanske bevittnar det bästa som hänt i jämställdhet på länge. Tyvärr är jag inte lika säker.

När media med kultureliten basunerar ut samma budskap blir jag misstänksam, för då är det oftast något lurt bakom och mycket som de glömmer.

Glömska
Konstigt att dessa radikala feminister aldrig har kommit på tanken att demonstrera för förortens kvinnor, som önskar få leva sitt eget liv, utan förföljelse av män och deras ”skäggiga skuggor.”

Nej, med sjal på huvudet tågade de för flera år sedan upp till Beatrice Ask och framförde rätten att få bära sjal, efter mycket passande sjal-avrycknings-incidenser innan FI presenterades.

Aldrig ett ont ord om den afghanska sedan ”bacha bazi” där unga pojkar dansar för äldre män, för att sedan bli våldtagna eller om bestialiska gruppvåldtäkter på ensamma kvinnor, där medhårsstrykande domstolar vägrar utvisning.

Aldrig ett ord om hederskultur, balkongflickor, småflickor som mot sin vilja blir bortgifta eller som kommer hem från semester och har svårt att sitta.

Men, nu rullar sexuella trakasserier fram med en vindstyrka, som t.o.m. får kulturchefen Björn Wiman i DN att böja på huvudet.

Selektivt minne
Låt mig tydligt få säga att jag tror att många vittnesmål har god sanningshalt. Personal inom t.ex. restaurangbranschen kan vara utsatta av både anställda och gäster.

Men från min yrkestid inom neurologi, så vet jag hur selektivt och opålitligt vårt minne är, när vår minnesbank analyseras. Det är mycket lätt att vi färgas av nutida strömningar och när radikala feministers kikarsikte inte vill se förortens kvinnoförtryck, finns all anledning till oro.

Vi minns det vi vill minnas!
Ett tag var jag frestad att anmäla en händelse till &MeToo kampanjen från Bergfästet i Laxå 1962. Men jag förstod direkt att mitt minne inte platsade i jakten på vita, medelålders män.

Minns att Cool Candys spelade och hur jag äntligen blev uppbjuden av en kavaljer.

Han tog ett stadigt grepp om midjan och förde mig resolut in i det lilla mörka rum där kärleksparen dansade tätt. Plötsligt kände jag hans ena hand på min okramade stjärt.

Sexuellt trakasseri?

Nej, nej jag blev snarare mer förtjust än förfärad, för att jag också fick vara med i svängen.

Kvinnors ansvar att säga ifrån
Att direkt säga ifrån kan vara svårt första gången ett sexuellt trakasseri sker. Skillnaden kan vara stor, när, hur och var det sker. Och inte minst vilken ställning förövaren innehar. Tyvärr är det enklare att ta på sig offerkoftan, än att vid återkommande upprepningar resolut säga ifrån, att det här accepterar inte jag. Att le och jamsa med tror jag många kvinnor gjorde när den berömde filmproducenten Harvery Weinstein inte höll händerna i styr i hopp om att det skulle underlätta karriären.

Vi har alla ett ansvar för det vi säger och gör, men vad MeToo:s kvinnor ofta glömmer är att deras ansvar är lika stort för det de inte säger och inte gör.Talibantal utan talibaner?
Gudrun Schyman kanske filar på ett nytt talibantal, utan talibaner, där vita män släpas till skampålen från det strukturella patriarkatet. För hon måste självklart ta hänsyn till vänsterns ”sugar mamas” som bedriver närhetsterapi med brunögda och ensamma barn i obestämd ålder.

Regeringen har sammankallat alla arbetsmarknadens parter, för samtal om vad som behöver göras. Självklart är det besvärligt, när värdegrunden visar sig vara mycket skör, då många av kulturelitens män visar sig ha samma anlag som ”Kapten Klänning.”

Jag misstänker starkt att kommentaren från ”Hans K” inledningsvis är mer sanningsenlig än regeringens vackra, men innehållslösa ord. Splittra, söndra och avleda uppmärksamheten ifrån sig själv har varit maktens medel i alla tider.

( Att gå till Canossa
Canossa är en medeltida borg, numera en borgruin i Italien.
Dit begav sig den tyske kejsaren Henrik IV av det saliska huset 1077. Anledningen var att kejsaren hade blivit bannlyst av påven Gregorius VII för sin uppstudsighet mot kyrkan. Vilket måste upphävas för framtida maktutövning.  Efter tre dagars barfotavandring i botgörardräkt till Canossa fick han sin önskan uppfylld. Därigenom återvann han politiskt status i den pågående så kallade investiturstriden, som var en konflikt mellan påvens makt och kejsarens om kyrkliga ämbetstillsättningar.

Kejsar Bismarck myntade sedan uttrycket ”gå till Canossa” vilket betyder att förödmjuka sig, krypa till korset. Dagens påve är multikulturella godhetsapostlar, som alltför många maktfyllda ämbeten innehar, vars syndare nu tvingas ut på Canossavandring.
Det som upprör påven och hans hov är mer sturska medborgare som vägrar sätta på sig botgörardräkt och ta tillbaka sina åsikter, trots att han med sina småpåvars hjälp vill bannlysa det som skrivs på nätet, som inte överensstämmer med allas lika värde.

Vad kommer nästa drag att bli, när effekten av hot, skrämsel och straff uteblir??)