Alla inlägg av Harriet

Om Harriet

Presentation: Pensionär efter ett långt yrkesliv som sjukgymnast främst inom neurologisk rehabilitering. Intresserad av samhällsfrågor, undertecknad har fått många debattinlägg publicerade under åren främst i lokaltidningen. Tyvärr har det under åren blivit allt svårare att få kritiska inlägg publicerade som avviker från de etablerade opinionsbildarna. Faran med att enbart korrekta åsikter publiceras är att vanligt förekommande uppfattningar förblir osynliga och orsakar ett demokratiunderskott. Tack vare nätet kan maktutjämning äga rum.

Tomma bredskapslager vittnar om svek från dagens överstepräster och Judas efterföljare

När den Stilla veckan inför påsken, närmar sig sitt slut och Jesu lidande-död- och -uppståndelse står för dörren enligt kristen tradition, då associerar jag till dagens överstepräster och Judas svek, som avslutning på detta inlägg.

Beredsskapslagren ekar tomma, skriver Emma Jaenson i en ledare i Ystads Allehanda. Vänstern skyller nu bristen på sjukvårdsmaterial på avregleringen av apoteksmonopolet, men den förklaringen punkteras snabbt. Eftersom både Norge och Finland har lager av sjukvårdsartiklar, trots en avreglerad apoteksmarknad.

”….Med tanke på att vi är ett av de länder med högst skattetryck i världen är det provocerande att staten inte har åtgärdat sina mest grundläggande uppgifter. Man kan fråga sig, likt många redan gjort den senaste tiden, vart våra pengar egentligen går?…”

Att ta bladet från munnen och säga som det är vågar inte en ledarskribent systemmedia, utan håller det för säkrats att humma lite obestämt.

Glädjande är då att läsa kommentaren från Jari Norvanto, som sammanfattar vad allt fler medborgare nu konstaterar, när beredskapslagren ekar tomma i den humanitära stormakten.

”Sverige – Den Humanitära Stormakten – har bespetsat sig på kvasidebatter och befordrar inkompetens. Jagat järnspöken och ”högerextrema populister.” Prio massinvandringen, islamisering, genus, Klimatet med stort K, gränslöshet både gällande territoriet och i största allmänhet. Hatet mot nationen, exotifieringen av det främmande.
Rättighetsaktivism och alla plikters och samhällsbärande dygders död. Särintresset politikerklassen, det välfärdindustriella komplexet och offerhierarkin har tagit skruv efter några årtiondens eskalering. Oppositionen är en chimär. Till sist måste ju något gå sönder, när ”statsmakten” MSM dessutom underblåser denna urartning och blivit ett med systemet.”

Massmigrationen med Reinfeldts och Lövens folkliga svek är ett brott mot grundlagen får inte skrivas i klartext, för då kanske inte jobbet finns kvar.
Deras hybris med att glänsa på de internationella arenorna, med ryggdunkar och applåder från den globala finansmaffians lakejer i FN och EU får mig att tänka på Judas som enligt legenden i Nya testamentet förrådde Jesus för 30 silverpenningar, vilket underlättade för översteprästerna att gripa honom.

Att många av dessa globala politiker har blivit rikligt belönade för sitt folkliga svek råder inget tvivel om. Kassorna hos dagens överstepräster, den globala finansmaffian, är outsinliga och medborgarna styrs av deras lakejer, gloibala politiker med sin media. Skam, skuld och rädslor är deras medel vare sig det handlar om flyktingar, klimatet eller pandemier.

Källa: https://www.ystadsallehanda.se/ledare/varfor-har-sverige-brist-pa-allt-av-varde/

Gagnar Covid-19-pandemin nationer eller den globala finanseliten?

En lite längre artikel, som ev. påskläsning. Artikeln har tidigare publicerats i NewsVoice
https://newsvoice.se/2020/04/covid-19-pandemin-globala-finanseliten/

Om coronavirusets ursprung finns många teorier. Framställt i ett labortorium för att skapa ekonomisk kris eller från vilda djur till människa i Wuhan. Men inga faktorer eller företeelser sker i ett vacuum, utan allt har en orsak.

Frågan är nu om samhällskrisen i Corona epidemins spår kan stärka nationalstaten eller tvärtom bana väg för en ny global världsordning?

”Avglobaliseringschock har drabbat världen” skrev Özge Öner , på ledarplats i SvD den 2 april. Hon är forskare och universitetslektor i nationalekonomi. Hon låter hoppfull om renässans för nationens lokalsamhällen, där solidariteten i den lilla världen är större än i den stora.
”…..Om jag ska spå framtiden så kommer världen-efter-corona med en ny politisk verklighet. Världens utrymme för identitetspolitik kommer att minska. Den nya vardagen blir lokal – inte global….Geografisk tillhörighet börjar redan övertrumfa politiskt skapade identiteter. De senare har allt för länge varit kärnan i den politiska berättelsen: trans, kvinna, muslim, judisk och så vidare. Krisen tycks fungera som en väckarklocka hur betydelsefullt det är att ha rätt stödsystem i lokalsamhället och hur viktigt närsamhället är….”

Effekterna av denna väckarklocka kan vara många. Många medborgare ser att landets beredskapslager ekar tomma. Lagerhållning är dyrt och lagren finns i långtradare längs E4:an i stället för i underjorden. Finland har gått en annan väg och förstärkt sina lager av samhälls-viktiga varor för sina landsmän, som t.ex. konserver, torkad mat, sjukvårdsartiklar, respiratorer, produkter för el försörjning, infrastruktur och till industrin. Nu kämpar tapper sjukvårdspersonal med att förvandla overheadblad till munskydd och plastoveraller köps in från byggvaruhus, alltmedan folkhälsomyndigheten lättar på kraven för skyddsutrustning, som tacksamt tas emot av regionens direktörer, när förråden börja bli tomma.
Komponenter till fabriker saknas, när den globala transportkedjan brutits, tillverkning har lagts ut på entreprenad till låglöneländer. Då kan ägarna stoltsera med fina dokument över arbetsmiljön, som sällan efterlevs av lokala producenter.
Detta borde vara en väckarklocka för att hejda racet mot bottnen och uppvärdera nationalstatens fördelar, inte minst i kristider.

Sverige går nu en annan väg beträffande Coronarestriktioner, tillit i stället för förbud kan diskuteras. Sverige har under flera decennier främst prioriterat och stärkt den humanitära stormakten, medan Finland och övriga Norden varit mer återhållsamma med asylbeviljande och PUT. En humanitär stormakt är inte gratis, vilket nu krisande kommuner har insett, när statens etableringsstöd efter två år upphörde. Nu är ladorna tomma och rop om räddning från staten endast återstår.
Denna nedmontering av välfärd som skett för att finansiera migrationen och ständigt putsa på UD:s varumärke om den humanitära stormakten borde få väckarklockan att ringa och få folk att inse att statsminister Löfvens rollspel som landsfader är falskt. Men icke, förtroendet ökar och liksom statsminsterns parti. Förklaringen är nog att i rädslans tid för sjukdom och död, så får endast dagens händelser rum i hjärnkontoret, det som skedde i går och förgår är glömt.

Är Covid-19 infektionens dolda uppgift att bana väg för ett snabbt införande av en Världsregering, NWO?

Det finns alltid aktörer som kan utnyttja tragedier till sin fördel. Kontroll och styrning av medborgarnas dagliga liv kan införas utan knot för att sedan permanentas.
Rädsla för sjukdom och död är ett förträffligt medel för att få människor att acceptera det oacceptabla.
Det som oroar mig är hur klimataktivisterna åter vädrar morgonluft, när samhällen står stilla, vilket överensstämmer med vad FN, WHO (där Rockefeller var en ledande aktör redan 1948 när organisationen bildades) samt WEF (World Economic Forum) tidigare förutspått i en rapport om globala risker redan 2006.
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2006.pdf
Riskerna var främst terrorism, klimatförändringar och pandemier och lösningarna var givetvis globala med nya, gärna skattesubventionerade, affärsmöjligheter. Dessutom finns nu stor aktivitet hos globala filantroper som Bill och Melinda Gates via deras stiftelser. 
-Terrorism har medborgarna insett beror på massmigrationen, som vänsterns identitetspolitiker hyllat och där Fredrik Reinfeldts öppna hjärtans politik duperade medborgarna och fick t.ex. unga kvinnoer att trycka ner en nalle i famnen på unga män, som anlänt utan pass, med förhoppning om ett framtida och lättsamt liv i detta bidragsparadis. Vilket har förverkligats med råge för majoriteten av migranter, där rättigheter med kulturell identitet har övertrumfat skyldigheter, regelverk och grundlag.
 -Klimatförändringarna har fått allt fler tvivlare, trots Gretas tårfyllda tal på internationella arenor, som sponsrats och applåderas av den globala eliten och som åter fick lättpåverkade och känslostyrda unga att följa med i denna domedagsprofetia om världens undergång. Rädsla är ett effektivt medel för att få följsamma medborgare.
Den globala finansmaffian kan se denna – pandemi som en skänk från ovan. Nu kan ett kontroll- och övervakningssamhälle, både snabbt och smärtfritt införas utan folkliga protester och som därefter kan permanentas och omforma världen. Inte för folkets bästa, utan för att stärka den globala eliten med dess bundsförvanter, som politiker, deras media som främsta aktörer. Orsaken är att nationsvänliga, alternativa partier skördar framgång i hela Europa och socialisterna tappar mark.
 Den rikaste procenten av jordens befolkning kanske tycker att det är för lite att äga mer än resten tillsammans?
”Having it all and wanting more” skrev Oxfam (en global hjälporganisation som arbetar mot världsfattigdom) i rapporten ”Wealth” 2015 om fördelningen av världens rikedomar. https://www.oxfam.se/blog/den-rikaste-procenten-jordens-befolkning-ager-snart-mer-resten
Tyvärr har jag en stor misstänksamhet mot alltför många vänsterstyrda organisationer som vackert predikar om människovärde och om ett mer rättvist samhälle. Historiskt har det visat sig att de endast varit brickor, dvs. nyttiga idioter, för att bevara och öka makten hos den skrupelfria eliten och på köpet blir deras engagemang ekonomiskt lönsamt för dem själva.

                                                                                                                                          

KRISAVTAL FÖR VÅRDEN I STOCKHOLMSREGIONEN

Av Jan Ivarson, politiskt obunden.

”Krisavtal har aktiverats för vårdpersonal i stockholmsregionen.

Avtalet kan ge över dubbla lönen sas det på TV. Det är de värda som riskerar sina liv i stressande arbete för att rädda andra.

Mina tankar går till min far som seglade i handelsflottan under världskriget. Haven var indelade i zoner som gav varierande storlekar av krigsrisksersättningar till sjömännen, beroende på hur riskfyllda farvattnen bedömdes vara. Tyskarna hade spärrat av all sjöfart till Nordsjön med minor i Skageracksspärren. Båtar som befann sig utanför spärren kunde inte komma hem. Dock beviljades ett fåtal fartyg få passera spärren som kallades lejdtrafiken. Tyskarna fick transportera soldater och materiel på våra järnvägar.

Staten hade bestämt att krigrisksersättningen sattes in på särskilda konton som sjömännen inte kunde lyfta utomlands. Det sas vara av omtanke för att pengarna inte skulle slösas bort. När sjömännen kom hem efter kriget fann de att de inte hade så på mycket pengar som de trodde. De hade blivit sköntaxerade och fått straffskatt för att de inte hade lämnat in någon självdeklaration. Svensk byråkrati saknade förnuft då som nu i vissa fall.

Låt oss hoppas att vi lärt något av detta för vårdpersonalen. Som tur är befinner de sig landet så de har möjlighet att kolla sina konton och sköta sin deklaration så som förväntas av goda medborgare.

Utan att vara avundsjuk på vårdpersonalen smyger sig tanken på mig att om effektivare åtgärder satts in för att begränsa smittan i landet, hade skattebetalarna kanske sluppit kostnader för krisersättning och många i vården undkommit uppslitande val om vilka som skall räddas och vilka som tvingas vandra vidare till evigheten. Hoppas för egen del klara mig så jag kan fortsätta stimulera läsekretsen än en tid till konstruktiva diskussioner.”


Så här ser skyddet av våra gamla ut i verkligheten!

Om skyddsutrustning finns, så kostar den, bättre då att fylla platserna igen. Reportage från ett privat äldreboende.

Statiner – en kassako för Big Pharma, som kan ge dödlig corona

Under mina yrkesår har jag mött patienter med svåra biverkningar av deras kolesterolsänkande mediciner. När ingen smärtlindrande behandling hjälpte gjorde vi inventering av mediciner och hos dessa patienter hade problemen börjat efter att de ordinerats statiner. Jag gav mitt tysta stöd för både sänkning och efter hand utsättning och värk och övriga besvär försvann.

Lars Bern; ”…….Bakgrunden är att statiner är en av Big Pharmas mest lönsama produkter någonsin. Preparaten säljs fortfarande för över 100 miljarder kronor årligen trots att patenten från 90-talet löpt ut. Det enskilt lönsammaste preparatet har varit Pfizers Lipitor som under sin patenttid såldes för över 1.000 miljarder kronor. Det rör sig med andra ord om oerhört stora ekonomiska intressen som ger utrymme för att korrumpera alla inblandade…..”  https://anthropocene.live/2019/02/09/globalisternas-skamlosa-propaganda-for-statiner-rullar-vidare/

Från bloggföljare kommer viktiga länkar att ta del av.


Hej!Vi har just lagt ut ytterligare ett telefonsamtal om Corona. Denna gång är det forskare Ralf Sundberg som ger Lars Bern rätt om kolesterol – Statiner ökar risken vid Corona.Du hittar programmet på vår hemsida www.swebbtv.se och på Youtube:https://youtu.be/8gue4f56EOk 

Mikael Willgert kontaktar Ralf Sundberg för att höra hans uppfattning om kolesterolets betydelse för immunförsvaret och för att han ska kommentera Lars Berns syn på risken med kolesterolsänkande preparat, statiner, vid coronasmitta.
Ralf Sundberg är läkare. docent och forskare bl.a. med erfarenhet från transplantationsforskning.
Han förklarar att brist på kolesterol ger muskelvärk på grund att muskelcellerna inte blir lika rörliga. Kolesterolet har också en viktig betydelse för immunförsvaret.

Utöver detta har kolesterolet en viktig roll för lungornas funktion så att lungblåsorna kan fungera optimalt.
Dessutom har kolesterol betydelse för huden och hudens barriärfunktion. En brist kan ge eksem.
Han känner till studien på coronasmittade som visar att smittade har sänkt kolesterolhalt. Han säger dessutom att många personer i fattiga länder har låg kolesterolhalt till följd av en olämplig kost vilket försämrar immunförsvaret mot infektionssjukdomar.

Han delar Lars Berns syn att statiner ökar risken för dödliga effekter av coronainfektion. Personer i riskgrupperna med diabetes, övervikt, högt blodtryck behandlas ofta med statiner.

Många läkare skriver ut statiner för att det har blivit en slags rutin. Ralf har publicerat en studie tillsammans med ett tjugotal internationella forskare med resultat från en genomgång av en stor mängd forskningsrapporter. Där visade de att de personer som har en hög nivå av det ”onda kolesterolet” i själva verket statistiskt lever längre

Han refererar till en dansk studie som visar att statiner statistiskt inte ger ett förlängt liv ens för de patienter som har sjukdomar där statiner påstås hjälpa. Dessutom ger statiner depression, minnesstörningar och andra biverkningar. Detta är inte så konstigt eftersom hjärnan består till 25 procent av kolesterol och att kolesterol är betydelsefullt även för överföring av nervsignaler.
Han tar även upp att D-vitamin bildas med hjälp av kolesterol. D-vitamin har också en avgörande betydelse för immunförsvaret.

Länkar:
Lars Berns blogg:
https://anthropocene.live/

Coenzyme Q10 in acute influenza
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26516142

Low Serum Cholesterol Level Among Patients with COVID-19 Infection in Wenzhou, China https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3544826

Cholesterol and COVID-19
http://statinnation.com/…/cholesterol-protects-against-covi…

Effect of cholesterol on the molecular structure and transitions in a clinical-grade lung surfactant extract https://www.pnas.org/content/114/18/E3592.abstract

Influence of Statins on Influenza Vaccine Response in Elderly Individuals
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26516142

Interferon-Inducible Cholesterol-25-Hydroxylase Broadly Inhibits Viral Entry by Production of 25-Hydroxycholesterol https://www.cell.com/immunity/fulltext/S1074-7613(12)00510-9


Från signaturen ”TT” kommer detta meddelande :

”Statiner ges ofta till äldre. På ett eller flera äldreboende har man överrepresentation av antalet dödasom en konsekvens av Corona (BIO-vapnet). De på äldreboenden får nog de flesta mediciner. Kolla om dina föräldrar äter Statin, eller annan närstående!
Det kan finnas ett samband med detta läkemedel och dödstalen. Förmodligen finns det fler mediciner som påskyndar eller bidrar till dödsförloppet.
TT”

————————————————————————

För Er som vill veta mer om alternativ medicin, finns tidskriften ”Falkbladet”, som har tonvikt på antroposofisk medicin. http://www.husapoteket.org/falkbladet/


”Falkbladet innehåller inspirerande synpunkter om alternativ medicin, antroposofisk människosyn och livsstil, artiklar skrivna av antroposofiskt orienterade läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och terapeuter.
I Falkbladet kan du läsa om läkeväxter, sjukdomar, näring, föräldraskap och få info om kommande kurser.

Mer makt till Löfven förskräcker!

Att ge mer makt åt en psykopat och landsförrädare innebär katastrof för landet och dess invånare! Skriver Olle Ljungbeck i detta inlägg och fortsätter;

Landsförrädaren – Stefan Löfven – har begärt att riksdagen skall ge honom totala befogenheter så han inte behöver begära riksdagens godkännande utan ensidigt kan besluta i frågor rörande Coronans verkningar!

Att ge en psykopat total makt innebär en demokratisk kapitulation men självklart också ett allvarligt hot mot landet och dess invånare.

Stefan Löfven har hittills i så gott som alla frågor visat sig totalt oduglig. Han är ansvarig för massinvandringen och den katastrof den lett till på så gott som alla områden. Då frågade han inte folket utan tog besluten i strid mot Grundlagen.

Massinvandringen är det största brott som någonsin begåtts mot svenska folket.

Ett medgivande om ovanstående fullmakter innebär att övriga partier blir medskyldiga till vilka beslut som Löfven än fattar.

Stefan Löfven har haft 6 år på sig att skapa en beredskap och beredskapslager för oförutsedda kriser, men inte brytt sig det minsta! Inget i konstitutionen har hindrat honom från detta. I stället säger grundlagen att det är hans skyldighet.

Han har skrutit med att ha lagt ett stort antal förslag om utredningar som skulle innebära förbättringar på en rad områden. Problemet är emellertid att dessa utredningar aldrig blir klara och därför blir det heller ingen lösning på aktualiserade problem. Detta är kännetecknande för Löfven. Många stora ord, men aldrig handling.

Bl a denna handlingsförlamning gör att Sverige i dag, i en av de värsta kriserna någonsin, står totalt utan några som helst resurser för att möta Coronans verkningar. Självklart är det då hans skuld att såväl smittade som vårdpersonal dör i en omfattning som han är orsak till.

Skyldigheten att sådan beredskap skall finnas är inskrivet i Sveriges främsta lag – Grundlagen.

När han nu begär extra ordinära befogenheter är detta enbart svepskäl för att därmed försvara sina tidigare misstag och till korta kommande genom påståendet, att om han haft större makt redan tidigare hade kriserna inte uppstått!

Så är det självklart inte. Regeringsformen ger redan nu honom de befogenheter han behöver och behövt.

Hans begäran är inget annat än svepskäl för att han längre fram skall kunna försvara sin oförmåga på alla områden och när Coronan ebbat ut av sig själv; ”att om han hade fått denna makt tidigare skulle han kunnat handla på ett mera konsekvent och riktigt sätt”.

Till alla er som då har medverkat till att ge denne usling diktatorisk makt vill jag säga följande. När Coronan så småningom klingat ut av sig själv kommer Stefan Löven att säga; ”Ja där ser ni. När ni gav oinskränkt makt åt mig räddade jag er från epidemin”. Därefter kommer alla inskränkta och lättlurade medborgare att rösta fram denne usling en period till!  

En annan fråga som tål att fundera över. Varför får tidningarna ett stöd på fn 200 miljoner. Jo därför att de så gott som till 90 procent skall fortsätt att ge sitt stöd åt honom.

Hur kan man ge detta stöd till tidningar inom 2 koncerner som sammantaget äger större delen av Sveriges medier? En av dem Bonniers som verkligen inte saknar resurser får sålunda bidrag medan ett stortantal av Sveriges småföretag går under?

Till det parti jag är medlem i – Sverigedemokraterna (SD) – vill jag klargöra. Stödjer SD fullmakter åt denne usling – Stefan Löfven – kan partiet inte längre räkna med min röst.

Det finns ingen anledning att utvidga regeringens befogenheter. Det som behövs för att klara Sverige ur krisen finns redan.

Om det är sant att M inte tänker rösta för de fullmakter Löfven begär hedrar det dem men borde vara en självklarhet för alla de som påstår sig vara demokrater.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

………………………………………………………………………………….

Medborgerlig Samling kommer med många vettiga förslag, till skillnad från Ulf Kristersson, som sällan sätter ner foten, utan ofta jamsar med. https://medbloggen.se/2020/04/04/en-farlig-lag-i-strid-mot-grundlagen/

Gamla tankar kring vetenskap, erfarenhet och pedagogik

”Harriet vilken intressant metakognitiv aspekt du lägger på inlärningsprocessen”!

Den kommentaren fick jag på ett lärarmöte -88, när jag tillfälligt vikarierade på sjukgymnastutbildningen på Hälsouniversitetet i Linköping.

Jag iakttog tystnad resterande mötestid, för det är ytterst frustrerande att inte förstå vad man sagt.

Renlärigheten var då stor inom nyligen införd PBI-metod och de sju stegen blev viktigare än målet.

I detta inlägg vill jag mer belysa baksidan på problem än framsidan, eftersom syntes kan fördröjas om en metod förblir en helig ko.

Lärare må tiga!

Klassisk katederundervisning dömdes ut och lärarna blev stegkontrollanter och fick tiga i församlingen, när PBI metoden gjorde entré.

Studenterna i basgruppen bestämde själva sin kunskapsinhämtning utifrån pappersproblem. Vikarerande lärare från fältet och kollegor som gått fördjupningskurs enligt metoden, kunde berätta om mindre attraktiva sidor.

Ibland kunde de sju stegen innebära den längsta och krångligaste vägen till kunskap.

Kanske metoden inte fått samma genomslagskraft i privat verksamhet, där tid är pengar. Men under 80-talet fanns ingen offentlig oro för finansiering.

Utan egen kunskap fåfängt söka

Ett problem som observerades var att det var svårt för studenterna att söka egen kunskap, när de inte hade något eget att utgå ifrån. Steglöst övertagande av kunskap ansågs inte som comme-il-faut.

Gammalt vetande, färdighet, minnes- och utantillkunskap fick lägre status än snabbt framplockad kunskap från modern kommunikationsteknik. Men datorer lär inte ut orsak och verkan, ser inte sammanhang och kan inte sovra i kunskapsmängeden. Det kan bara människor med erfarenhet.

PBI-krut och gevär sänkte överlastad kanot

Tyvärr blev denna lagrade minneskunskap framställd som tung barlast på en overheadbild av en överlastad kanot, som skulle föreställa gårdagens pedagogik, när metoden introducerades av entusiastiska rådgivare.  Jag förstod aldrig illustrationen, när PBI-krut och gevär blev receptet på modern kunskapsjakt.

Konsulternas argument var att kunskap snabbt blev inaktuell. Jag tror däremot att inpluggad basfakta, minnes- och utantillkunskap är förutsättning för att man på sikt självständigt skall kunna bearbeta kunskap och producera nytt vetande. Hjärnans arbetsminne har mindre lagringskapacitet och ny kunskap måste snabbt ner i långtidsminnet, som sedan kan plockas fram vid behov. Gamla lärdomar och färdigheter behöver beaktas, vårdas för att kunna integreras med nytt tänkande, än att drastiskt slängas överbord.

I vetenskaplig nit hände det att lärare rensade bort, effektiva manuella metoder i utbildningen pga av tunn vetenskaplig utvärdering.

Kanske var en förklaring att disputerade lärare sedan alltför många år, saknar och har tappat beprövad erfarenhet?

Forskning kan långt senare bevisa vad erfarenheten redan vet, men även att vi gjort fel. Tyvärr växer klasskillnaden mellan forskning och klinik.

Man får beröm och uppmärksamhet om en artikel publiceras i ”Scandinavium Journal of Rehabilitation Medicine” men ingen bryr sig om att man är en hejare på att få upp tunga patienter som ramlat i golvet.

Förtrogenhetskunskapen

Problemet är att denna färdighet ingår i den sk tysta förtrogenhetskunskapen, som alltid haft lägre status än ren naturvetenskap. Den tysta kunskapen är svårfångad, men upphör att vara tyst om vi sätter den på pappret. Detta problem sysselsatte redan Platon. Förtrogenhetskunskapen har genom tiden främst burits upp av kvinnor, som tigit alldeles för länge i samhällets församlingar.

Problemet är att den naturvetenskapliga disciplinen enbart sett människan som en organism bestående av ett antal ihopkopplade organ. I klinisk verklighet under rehabilitering är personlighet och resurser av större värde än diagnosnummer och koder.

Forskaren har alltid uppskattat det entydiga och mätbara, blir ofta irriterad över svårfångad och mångtydig verklighet, som antingen pressas in i teorins ramar eller helt enkelt definieras bort.

(”Och han tillkallades från där han var
Att göra mätningarna, beräkningarna
medan jag stod och teg
med de andra mått jag fått fram”

Från diktsamlingen ”Silverskåp” in av Birgitta Lillpers)

Ett gott hantverk

Jag anser fortfarande att sjukgymnastens yrke är ett hantverksyrke. Våra händer är vårt viktigaste arbetsredskap. Förr gick man i lära hos mäster. Frågan är om gårdagens gesällarbeten erhållit samma patina och värde om dessa lärlingar sökt sin kunskap själva?

Utbildningen hänvisar ofta färdigheten till fältet och där behövs mer av handgriplig ledning och ärliga svar på vad som är rätt och fel och mindre av ”Vad tycker du själv?”

Morgondagens sjukgymnast får inte tappa sina händer. Risk finns att huvudet blir för stort och händerna alldeles för små.

Pladdrande papegojor

Ord kan också dölja osäkerhet både hos lärare och student och om kunskap aldrig visas upp, så kan den förtvina av sig själv. Tyvärr finns det i dag alltför många pladdrande papegojor med tomt helhetssynsprat ute i vårt samhälle.

Ibland råder övertro på gruppens dynamik och misstro mot odokumenterad erfarenhet. Argumentera, övertyga, agera belönas mer i basgruppen än att lyssna, beakta och vänta in. Vår uppgift i kliniken är att hitta in till de som drabbats av sjukdom/skada och lyfta fram dolda förmågor. Ofta handlar det om den ädla konsten att hålla tyst, lyssna in det patienten inte säger. Känsla och intuition får större plats i mötet om trygghet redan finns i kunskap och färdigheter. Ibland är vi för säkra, för målinriktade och alltför forcerade. Falska möten och tom behandling kan vara bister verklighet bakom såväl ord som imponerande dokumentation.

Friman rapporten

I Friman rapporten framkom att den problembaserade pedagogiken kan medföra att man glömmer att ge tillräcklig information och bara får svar på de frågor som man ställer.

Risk finns att viktig information faller mellan stolarna. Som man ropar i skogen får man svar.

Visst förutsätter vi att 90-talets patienter är utbildade och ifrågasättande, men i patientrollen är vi alla i underläge och mest vård behöver våra gamla, som kanske varken kan eller vågar fråga. Risk finns också att vårdens vinnare blir de som kan prata och ta för sig.

Resurssvaga grupper kommer att dra det kortaste strået. Risken är också stor att framtida forskning mer fokuseras till köpstarka grupper, som mer kan attrahera merit- och karriärtörstiga forskare.

För att omtanken och rättvisan i vården skall stärkas, så måste undervisning, utbildning och forskning mer förankras i kliniken och utgå från patienten. Uppvärdering av erfarenhet och den tysta kunskapens röster kan endast ske genom tålmodig uppföljning och utvärdering av behandlingsresultat, där både kvantitativa som kvalitativa mått behövs.

Hälsouniversitetets viktigaste uppgift är att förena kunskap, klokskap och erfarenhet inte att skilja dem åt.”

—————————————————————————————————————–

När jag nu 30 år senare läser denna gamla debattartikel, så ser jag stora likheter mellan politiker och folket, som jag då såg mellan kliniker och Hälsouniversitetets vurm för forskningsbaserad kunskap. Tyvärr har många av mina farhågor om orättvis vård besannats med råge.

Däremot är jag inte lika övertygad om att kvinnors röster på universitet och högskolor har öppnat dörren för tyst kunskap. De som höjde sina röster var inte arbetarkvinnor utan medelklassens, deras genusteorier om patriarkala strukturer tycks mer ha permanentat offerkoftan än att ta bort den. Kompetens har nu fått stryka på foten, när könskvotering och mångfald är legio uti samhällets alla vrår. Vanligt folk, där majoriteten kvinnor ingår, liksom utsatta patienter drar som vanligt det kortaste strået, det längre brukar tillfalla politiker och deras karriärlystna tjänstemän.

 Harriet Larsson. Leg. sjukgymnast under 1969-2012.

”Helig ko förhindrar syntes”

Helig ko, förhindrar syntes var rubriken på en debattartikel, som undertecknad skrev 1988 efter ett vikariat som lärare på Hälsouniversitetets Sjukgymnastutbildning, som tog slut efter att denna debattartikel hade publicerats i sjukhusets personaltidning samt i en facklig tidskrift.

Rubriken syftade på att den gamla katederundervisningen slängdes på sophögen och den nya problembaserade pedagogiken, där elever/studenter skulle söka sin kunskap själva blev allenarådande. Vilket hindrade en syntes, en sammansmältning av det bästa från i går, med dagens nya rön.

Tyvärr är detta ett vanligt fenomen inom samhällets många områden. För att lysa klart, så krävs en mörk bakgrund av förnyarna, som själva oftast saknar erfarenhet.

Många av oss kliniker tyckte att den nyinförda pedagogiska metoden, PBI, där studenterna skulle söka sin kunskap själva, var den längsta och krångligaste vägen till kunskapsinhämtning. Men det tyckte inte Hälsouniversitetet, som var först i landet med att införa denna metod, som då var dess stolthet och kännemärke.

Jag blev utskälld efter noter av representant från universitetets ledning och upprördheten var stor, då artikeln hade illustrerats med en idisslande ko, där jag var helt oskyldig, men det var det ingen som trodde.

Metoden låg rätt i tiden, katederundervisning skyfflades ut och ersattes med verbala studenter som slank hit och dit under diskussion kring patientfallen. Att hamna i diket gjorde ingenting, det var bara lärorikt att kravla sig upp igen, medan vi kliniker förskräckt såg tiden rinna i väg.

Sedan dess har metoden moderniserats och passar bra för ambitiösa studenter, men kan bli till katastrof för elever på lägre nivåer, som knappt kan sitta still i bänken.

Tyvärr tror jag att denna elevcentrerade pedagogiska metod på lägre nivåer har bidragit till förfallet i skolan, där stökiga elever löper amok. Minsta tillsägelse och handfast ledning från en kateder betraktas lätt, som kränkning. Barnombudsmannen finns i fönstret och anmäler varje hand på en elev oavsett om den är vänlig eller hård. Tonen från dess ombud är hög och moralisk, men utan klokskap och förståelse för lärarens situation. En kränkning får aldrig ifrågasättas utan betraktas som en sanning. Elevens eller studentens!
Lärarens kränkning räknas inte, han/hon har förvandlads till kamrat pedagog, som får ta hand om föräldrars försummelser i uppfostran. Kunskapsinlärning har nu trängts ut av skolverkets trendiga uppgifter med genus, värdegrund och identitet. Det fria skolvalet har förvandlat föräldrar med sina unga till kunder och har synpunkter på mycket, som de inte begriper, t.ex. att deras unge kan ha mindre attraktiva sidor.

 Skolpengen är viktig för skolans överlevnad och har bidragit till att lärare som står rektorn närmast och inte är så kinkiga med betygen kan lyftas upp till högre grader, som belöning. Rektorer stryker hellre medhårs än slänger ut stökiga elever från lektionen, när skolans rykte står på spel.

I morgon kommer stora delar från denna ”upprörande” artikel med 30 år på nacken, som känns aktuell även i dag. Att vara före sin tid är inte lätt, det vet alla av dagens dissidenter, vars kännetecken är mod och ryggrad, till skillnad från skolverkets experter och ansvariga politiker. Jag ser samma trend i hela samhället som i skolan, slå undan benen på de med klokskap, erfarenhet och kunskap, så skyddet mot samhällseroderande diktat enklare kan genomföras.

”Avsatt lärare: Oroande läge på universiteten”

Det finns företeelser som kan oroa morgondagen mer än Covid-19 infektionen, men som mer sker i det tysta.

Kriminalitet, bränder, mord, rån, våldtäkter och sprängningar fortsätter med oförändrad styrka. Nu förfasar sig media att information om coronaviruset inte nådde ut till förorten. Man borde i stället ha förfasat sig över att invandrare sedan årtionen inte lärt sig svenska, trots SFI:s alla möjligheter.

Denna helg kommer fokus att ligga på utbildning och dagens pedagogik, vars korrekta innhåll skall forma de unga och befästa makten hos de globala entusiasterna, vars entusiasm har dämpats något i corona krisens spår. Men, ni kan andas ut, för Ni slipper Covid-19 under helgen.

Rubriken ”Avsatt lärare: Oroande läge på universiteten” kommer från en avsatt universitetslärare, som under debatt i SvD berättar om hur kränkta elever fick honom avsatt. https://www.svd.se/avsatt-larare-oroande-lage-pa-universiteten

En rubrik ”Var är pappa” på ett workshops om auktoriteter och relationer inom ledarskap fick ett fåtal studenter att gå i taket. De hävdade att rubriken var diskriminering mot homosexuella, därefter sprang dessa kränkta studenter, som 5-åriga småbarn till studierektorn och klagade att deras hälsa var i fara. Om det hade varit en rektor med kurage så hade han visat dem på dörren, men nu var det läraren som fick sparken.

Det finns otaliga exempel på 90-talets generation ”snöflinga” som får rektorer och skol/universitetsledningar att krypa och jamsa med, i stället för att slänga ut dem.

Detta kontraproduktiva jamsande finns i hela samhället, från snyftet över förortens förövare till många av medelklassens bortskämda söner och döttrar, som aldrig fått lära sig att veta hut.

Allt som skaver är alltid någon annans fel och hjälper inte det, då blir latheten, smartheten och bortskämdheten sjukdomsförklarad.

Citat från artikeln: Det är naturligt att studenter är oppositionella, men det som är nytt är att protesterna medikaliserats: Idéer är inte längre bara dumma utan de är skadliga.

Lunds universitet verkar ha tagit intryck av Malmös röda politiker och vill visst visa sitt korrekta patos. Det kan ge klirr i kassan att följa studenters mobbing manér mot skickliga lärare.

Ni minns kanske ledningens behandling av paret Kajsa Ekholm Friedman och hennes make Jonathan för deras mod att ”hävda antropologins perspektiv på samhället fjärran från samtidens fokusering på särintressen och identitet”. De redogör för dessa händelser i K-O Arnsbergs bok ”Priset”.

Jonathan Frideman inleder sitt kapitel så här;

”Hur högt är priset för att man säger vad man tänker, i en situation där ens sociala omgivning säger Nej? Fram till dess att min hustru Kajsa sa fel saker till fel människor på fel plats i fel tid, hade jag och förmodligen många andra, ingen aning om existensen av det korrekta politiska minfältet….!

Felets ursprung var Kajsas debattartikel i DN den 6 maj 1997 ”Invandringen leder till sönderfall” där rubriken sattes av redaktion, kanske med förhoppning om parets akademiska karriärs sönderfall. (Numera en låst artikel).

DN kan nu glädja sig åt att de blivit besannade med råge, prenumeranterna minskar i drastisk takt och nätets alster får allt fler följare. Att ägas av globala aktörer kan bli dyrt i längden. Yttrandefriheten måste därför strypas, när sanningen är för besk för känsliga och lika värde uppfostrade studenter, som aldrig fått lära sig att livet skaver och sätter sig på tvären.

Samhällsläget är minst sagt oroande, inte bara inom utbildningsväsendet.

Fortsättning följer i morgon och på söndag med gamla och nya reflektioner kring pedagogiken, den problembaserade inlärningen.

Förljugenhet och cynism i media av dagens verklighet

Av Olle Ljungbeck.

Medierna  ( Tidningarna, SVT ) uppvisar en hänsynslöshet förljugenhet, fräckhet och cynism i sin  skildring av dagens verklighet.
De stora drakarna väjer inte för några lögner och abnormiteter i sin skildring av det som händer i Sverige i dag, för att härigenom kunna sälja så många lösnummer som möjligt.

De egna lokala tidningarna i min hemort Gävle som Arbetarbladet och Gefle Dagblad är knappast sämre. Det mest fruktansvärda sveket är emellertid hur de ensidigt håller sig till den politiska korrektheten och vägrar ta in inlägg från ”den andra sidan”, som skulle ge både balans men också avslöjanden om rena lögner och överdrifter.

Exemplen på detta är många. En jämförelse t ex med tidigare influenser visar inte att dagens smittade eller döda avviker stort från  tex Asiaten, Hongkonginfluensan etc.
När man talar om 100 tusen smittade och 1500 döda i USA bör man hålla i minnet att landet har 350 milj inv.

Jag har föreslagit Gefle Dagblad att vända sig till Statistiska Centralbyrån och få ut sann och offentlig statistik om bl a hur tidigare in-fluenser slagit för att därmed kunna visa läsarna att vi i dag inte befinner oss i det läge medierna redovisar. Men självklart inte. Då skulle det ju inte beröra läsarna om vissa tidigare ”katastrofer” varit lika ”stora”.
Samtidigt som man inte drar sig för att förstora upp talen för dagens influensa döljer man den nedrustning av vården, sjukvården och beredskapslagren för såväl sjukvård som livsmedel som skett med Stefan Löfvens goda minne, men också övriga politikers. Man tiger still när landets statsminister i sina tal ensidigt uttrycker känslor, men inte någon gång redovisar rationella åtgärder som skulle kunna påverka händelseutvecklingen i positiv riktning.

Hans framträdanden gertydligt sken av att han är mer ute efter att bli populär än att komma med förslag och beslut som kan mildra effekterna. Media söker också dölja konsekvenserna och försköna den värsta händelse som någonsin politikerna stått för.

Nämligen massinvandringen!

Denna som såväl ekonomiskt som i brutalt våld mot det egna folket överträffar  det värsta nämns inte. Detta görs inte trots att den medför/t fruktansvärda konsekvenser för det egna folket i nuvarande situation. Inte minst kostnaderna för att föda flera hundratusen invandrade  individer, som i stället för att ställa upp som lojala medborgare agerar nu många av dessa mot lagarna och mördar, våldtar, rånar, spränger och skjuter.
När Säpo nu går ut och påstår att högerextremisterna blivit ett större hot än tidigare måste man fråga sig om de har fått uppgift att säga detta?

De har tidigare påstått att Sverige har högst 300 organiserade nazister,trots detta skulle de nu vara ett ökat hot ?

Att detta måste vara ren propaganda för att rädda regeringen från ytterligare kritik mot massinvandringen går inte att motsäga. 
När vi istället dagligen får ta del av mord, våldtäkter, rån, bränder skjutningar från de invandrade barbarer som inte nått upp till en kultur som respekterar landets lagar och grundvärderingar tiger Säpo och den övriga PK-eliten om detta!

Med risk för att för alltid bli bojkottad i lokaltidningarna i Gävle måste det nödvändigtvis sägas att dessa båda tidningar väl kan jämföras med såväl forna tiders Pravda och Tass i sin totala brist på ansvar för att ”den andra sidan” får komma till tals om skeenden i samhället.

Därför kan man inte kalla deras debattsidor just för debattsidor eftersom i allvarliga frågor endast de får framföra sina åsikter som är politiskt korrekta.

Massinvandringen som skapat en situation som för all framtid orsakat Sverige fruktansvärd skada får inte kritiseras. Endast politiskt korrekthet är här tillåten. Alla de avarter som islam nu tvingar på Sverige och de svenska medborgarna får inte kritiseras. Allt det förtryck som utövas i Islams namn skulle aldrig dessa tidningar ta in. – – – Hellre får kvinnor förtryckas, våldtas, plågas.
Hellre tvingas flickor gå med kränkandekvinnoattribut. -Hellre får flickor och pojkar könsstympas etc.

Skulle jag påpeka detta och vilken kultur och religion, men också folk som står bakom blir jag självklart hindrad att göra det i nämnda tidningar.

När jag för en tid sedan demonstrerade mot massinvandring och politiskt vanstyre blev jag av en kvinnlig socialdemokratisk riksdagsledamot beskylld för hets mot folkgrupp. Hon anmälde mig såväl till polis som Gefle Dagblad. Att jag helt friats från lagbrott av åklagare hjälpte inte. Gefle Dagblad gav mig inte möjlighet berätta detta och osanningen blev då inte dementerad. Men man stöter sig inte med det parti som årligen levererar ekonomiskt bidrag så tidningen kan fortleva!

Hur man med en sådan falsk journalistik kan känna självaktning är för mig en gåta.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

……………………………………………………………………..

Jag undrar sammalunda med min lokaltidning ÖstGöta Correspondenten, där jag tidigare fick in många insändare, även på ledarplats. Numera är jag persona non grata på ”Ordet fritt”, som enbart är fritt för godhetsignalerande insändare, som t.ex ”Barn är vår viktigaste framtid”, ”Man slår på dem som redan ligger,” ”Klimatet kan inte vänta,” ”Alla är vi människor,” ”Fattigdom kan inte förbjudas” osv med till intet förpliktande floskler. Ingen debatt, där åsikter bryts, stöts och blöts, för att demokratin med dess yttrandefrihet skall hållas frisk. Alla skall tvingas att tänka lika, för då tänker ingen alls, vilket jag misstänker är befallt från dess ägare.
Anställda ledarskribenters alster lyser ofta av vämjelig självgodhet och korrekthet. Hurra, vad bra jag är och vilken fin människosyn jag har, till skillnad från Er andra, underförstått Ni fula, främlingsfientliga rasister, kan utläsas mellan raderna. Har man sitt på det torra, då måste glorian ständigt putsas blank, så de uppstudsiga förstår sin plats, att de skall bojkottas från all debatt.

Tycker att Du Olle skall ta det som en komplimang att du inte längre får in Dina alster i statsmedia. En stor majoritet av alla samhällskritiska bloggar delar vår öde med att ha stämplats som högerextrema och främlingsfientliga. När våra politiker är fientliga mot sitt eget folk och ständigt bryter mot grundlagen, då måste vi fortsätta. Om bara någon läsare vaknar till och kan se hyckleriet från en annan synvinkel, så är det värt det.

Upprepar ”Svensk demokrati, tig eller tyck som vi!

Till sist en lärvärd artikel från MyChina, där Karl Wang bl.a. skriver om hur svenska journalister blir politkernas filter och om sina erfarenheter av Covid-19 infektionen i Kina.

I det här inlägget har jag skrivit om hur jag själv var del av, och upplevde coronaepidemin i Kina som en vanlig medlem av samhället, men även hur myndigheterna kommunicerade direkt till innevånarna. I Sverige har man presskonferenser, journalister blir filter och mellanhänder och det blir fel. I Kina gäller endast direkt kommunikation, och så här åstadkommer man det…….” 

Folkvett och solidaritet saknas hos Jonas Gardell och EU:s parlamentariker

Tyvärr är det inget aprilskämt!

Snopet för denne hyllade komiker, att Löfven nu har satt tak på antal personer i sammankomster till 50. Tidigare var antalet 500.

Då fick Jonas Gardell bråttom att ringa runt till 46 personer som köpt biljetter till hans show i Sthl området, där lokalen med 545 platser var fullbokad, för att komma under det magiska talet med 499.

Kanske får hans korrekta fans starta en insamling till denne man, som nyligen plockade ut 179 miljoner ur sitt företag?

Men på sociala medier, twittrade majoriteten ut sitt förakt över avståndet mellan ord och handling, hos de som anser sig som mer värdefulla än oss andra.

Denna värdegrundsintränkta kulturelit med sina rödgröna politiker förnekar sig aldrig. Snåla, giriga med hög stämma i änglakören är min erfarenhet av denna bedrövliga samling.

Gardell show ”The Oueen of fucking everything” kanske kunde byta namn till “The king of greed and hypocrisy” (Kungen av girighet och hyckleri)

Solidaritet finns i Europa med undantag av lika giriga EU-parlamentariker

Medkänsla med utsatta grupper för på  Covid-19 infektion finns i Europa. Hjälpgrupper bildas på löpande band för personer i riskzon. Här hemma var det ”Det fria Sverige” i Älgarås som snabbt tog initiativ till att handla åt sköra personer. Solidaritet finns där i ”Svenskarnas hus” till skillnad från EU, där parlamentarikerna kräver att traktamentet på > 3.500 kr/dag utbetalas även, när de nu jobbar hemma.

Traktamentet skall täcka hotell- och restaurang kostnader, när de jobbar i Bryssel och Strassbourg. Vanligvis brukar de jobba ca 16 dagar varje månad och kasserar då in 57.000 kr skattefritt utöver den väl tilltagna lönen på 91.500 i bruttolön varje månad.  Sedan får de ytterligare 50.300 skattefria kr i månaden för ”allmänna utgifter” som inte behöver redovisas, inte heller lobbyinkomster synliggörs.

Vad vi lärt oss under denna pandemi är att nationalstaten är överlägsen denna korrupta koloss i Bryssel/Strassbourg, men för politiker är det en våt dröm att kvalificera sig för en parlamentpost. Girigheten är utmärkande både för vänsterikonen Jonas Gardell och för EU:s bröder och systrar, alla hyllar de det lika värdet, eftersom de anser sig vara mer värefulla än oss andra.

Källor

https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/QoA3GP/coronailska-mot-jonas-gardell

https://www.friatider.se/jonas-gardell-fortsatter-turnera-pressar-ner-ahorarna-till-499

https://www.svd.se/eu-politiker-kraver-traktamenten–men-rostar-hemifran

https://www.europaportalen.se/2019/05/stor-ekonomisk-skillnad-mellan-eu-parlamentariker-och-riksdagsledamot